Közzététel: 2017. február 24.

Tovább élénkül a lakásszektor

2016-ban 9994 új lakás épült, 31%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések együttes száma 31 559 volt, ami több mint két és félszerese a 2015. évinek.

2016-ban az előző évhez képest:

az épített lakások száma valamennyi településtípusban nőtt, az átlagosnál nagyobb mértékű volt az emelkedés a megyei jogú városokban (49%) és Budapesten (44%);

a természetes személyek által épített lakások aránya 59-ről 49%-ra esett, a vállalkozások által építetteké 39-ről 50%-ra emelkedett;

az új lakóépületek között 60-ról 51%-ra csökkent a családi házban épült lakások aránya, míg a többszintes, többlakásos épületekben használatba vetteké 33-ról 42%-ra nőtt;

a használatba vett lakások átlagos alapterülete 7 m2-rel, 94 m2-re csökkent;

a kiadott lakásépítési engedélyek és bejelentések száma együtt 31 559 volt, ami több mint két és félszerese, ezen belül Budapesten közel háromszorosa az előző évinek;

a kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 87%-kal több, összesen 12 206 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott építési engedélyek száma (6632 darab) 43%-kal emelkedett.

Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések, használatba vett és megszűnt lakások

Területi egység Kiadott új lakásépítési engedélyek száma 2016. év a 2015. év %-ában Használatba vett lakások száma 2016. év a 2015. év %-ában Megszűnt lakások száma
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Budapest3 170 9 364 295,4 1 929 2 777 144,0 389421
Megyei jogú városok 3 145 8 953 284,7 1 860 2 762 148,5 491582
Többi város3 765 8 907 236,6 2 348 2 814 119,8 642960
Községek 2 435 4 335 178,0 1 475 1 641 111,3 478522
Összesen12 515 31 559 252,2 7 612 9 994 131,3 2 0002 485

Módszertani megjegyzés: a Kormány 456/2015. (XII.29.) rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az egyszerű bejelentésekre, a használatbavételi engedélyek mellett az egyszerű bejelentések alapján kiállított hatósági bizonyítványokra is.