Közzététel: 2022. február 24.

A lakásépítés 2015 óta tartó növekedése nem folytatódott 2021-ben

2021-ben 19 898 új lakás épült, 29%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 29 941 volt, 33%-kal több, mint 2020-ban.

Budapesten 7 038 lakást vettek használatba, 11%-kal többet, mint 2020-ban. Minden egyéb településkategóriában jelentősen csökkent a használatba vett lakások száma: a megyei jogú városokban 47, a többi városban 33, a községekben 45%-kal.

A természetes személyek által épített lakások aránya 47-ről 35%-ra mérséklődött, a vállalkozások által építetteké 52-ről 64%-ra nőtt 2020-hoz képest.

A saját használatra épített lakások aránya 45-ről 34%-ra csökkent, az értékesítési céllal épült lakásoké 53-ról 64%-ra emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 43%-a családi házban, 51%-a többszintes, többlakásos épületben, 3,3%-a lakóparkban található.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 7,3 m2-rel 90,7 m2-re csökkent 2020-hoz képest.

Az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 29 941 volt, 33%-kal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek számában ellentétes trend rajzolódik ki, mint az átadott lakásokéban: csak Budapesten csökkent (14%-kal) az építendő lakások száma, minden egyéb településkategóriában növekedett. A növekedés mértéke a megyei jogú városokban 35%, a többi városban 58%, a községekben pedig 55% volt.

Az építendő lakások száma Budapesten kívül minden megyében növekedett az előző évhez képest. 2014 óta először a Pest megyében építendő lakások száma (7,7 ezer) meghaladja a fővárosit (5,5 ezer).

Az építtetők az esetek 66%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten a legalacsonyabb, 25, és a községekben a legmagasabb, 90%.

A kiadott új építési engedélyek alapján az előző évhez képest 45%-kal több, összesen 16 531 lakóépület építését tervezik. A tervezett egylakásos lakóépületek aránya 79% volt, összesen 13 133 darab.

A tervezett nem lakóépületek száma 5 021, 25%-kal több volt, mint 2020-ban. A növekedés az ipari épületek kategóriájában 28%, a mezőgazdasági épületekében 40%, a kereskedelmi épületekében 57% volt.

Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések, használatba vett és megszűnt lakások

Területi egység Kiadott új lakásépítési engedélyek (bejelentések) A használatba vett lakások száma A megszűnt lakások száma
száma: a 2021. év a 2020. év %-ában 2020 2021 a 2021. év a 2020. év %-ában 2020 2021
2020 2021 ebből: egyszerű bejelentések
Budapest 6 355 5 491 1 361 86,4 6 341 7 038 111,0 291 209
Megyei jogú városok 4 366 5 878 3 697 134,6 7 900 4 196 53,1 251 379
Többi város 6 392 10 122 7 011 158,4 7 779 5 243 67,4 556 833
Község 5 443 8 450 7 571 155,2 6 188 3 421 55,3 297 550
Összesen 22 556 29 941 19 640 132,7 28 208 19 898 70,5 1 395 1 971

Módszertani megjegyzés: a kormány 456/2015. (XII. 29.) számú rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel az építési engedélyek mellett kiterjed az egyszerű bejelentésekre, a használatbavételi engedélyeken kívül pedig az egyszerű bejelentések alapján kiállított hatósági bizonyítványokra is.