Közzététel: 2023. február 22.

Enyhén növekvő lakásépítés, a fővárosban koncentrálódó építési engedélyek

2022-ben 20 540 új lakás épült, 3,2%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 35 002 volt, 17%-kal több, mint 2021-ben.

Budapesten 6610 lakást vettek használatba, 6,1%-kal kevesebbet, mint 2021-ben. Az új lakások száma a megyei jogú városokban enyhén növekedett (11%), a többi városban csökkent (–3,9%), a községekben pedig közel negyedével nőtt (24%) az előző évhez képest.

Pest régióban a fővároshoz hasonló mértékben lett kevesebb a használatba vett lakások száma: a 3800 új lakás 7,8%-os csökkenést jelent.

A központi nagyrégión kívül mindenütt nőtt az új lakások száma a megelőző évhez viszonyítva. A növekedés mértéke kiemelkedő volt a Dél-Alföldön (30%), ahol a közel kétezer új lakás fele a régió központjában épült. A Nyugat-Dunántúlon felépült 2700 lakás 3,1%-kal több a megelőző évinél. Ugyanakkor az alacsony bázisról hasonló arányú növekedést felmutató Észak-Magyarországon alig több mint 600 lakás épült. Az ország többi régiójában az új lakások száma 1300–1800 között alakult, és ez 20% körüli bővülést jelentett az egyes régiókban.

A természetes személyek által épített lakások aránya 35-ről 39%-ra növekedett, a vállalkozások által építetteké 64-ről 60%-ra csökkent 2021-hez képest.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 49%-a családi házban, 39%-a többlakásos épületben, 9,0%-a lakóparkban található.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 5,4 m2-rel, 96,1 m2-re nőtt 2021-hez képest.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 35 002 volt, 17%-kal több, mint az előző évben.

A kiadott építési engedélyek száma 2022-ben 14 462-vel haladta meg az átadott lakásokét, ez 44%-os növekedést jelent az előző évi különbséghez képest.

Az építési engedélyek országos növekedése mögött élesen szétváló területi folyamatok figyelhetők meg. Az előző évhez képest a fővárosban az engedélyek száma közel két és félszeresére növekedett, azonban minden más településkategóriában csökkent: a megyei jogú városokban 5,6, a többi városban 16, a községekben pedig 11%-kal.

Az építendő lakások száma a fővároson kívül kizárólag egy régióban, Nyugat-Dunántúlon növekedett, az előző évhez képest 14%-kal.

Az építtetők az esetek 46%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten a legalacsonyabb (11%) és a községekben a legmagasabb (85%).

2021-hez képest a kiadott új építési engedélyek alapján 16%-kal kevesebb, összesen 13 897 lakóépület építését tervezik. A tervezett egylakásos lakóépületek aránya 77% volt, összesen 10 727 darab.

A tervezett nem lakóépületek száma 4 768 volt, 5,0%-kal kevesebb, mint 2021-ben.

Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések, használatba vett és megszűnt lakások

Területi egység Kiadott új lakásépítési engedélyek (bejelentések) Használatba vett lakások száma Megszűnt lakások száma
száma: 2022. év a 2021. év %-ában 2021 2022 2022. év a 2021. év %-ában 2021 2022
2021 2022 ebből: egyszerű bejelentések
Budapest5 49113 3991 478244,07 0386 61093,9209154
Megyei jogú városok5 8785 5462 83694,44 1964 651110,8379357
Többi város10 1228 5185 47684,25 2435 04096,1833737
Község8 4507 5396 40089,23 4214 239123,9550483
Összesen29 94135 00216 190116,919 89820 540103,21 9711 731

Módszertani megjegyzés: a kormány 456/2015. (XII. 29.) számú rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel az építési engedélyek mellett kiterjed az egyszerű bejelentésekre, a használatbavételi engedélyeken kívül pedig az egyszerű bejelentések alapján kiállított hatósági bizonyítványokra is.