Közzététel: 2018. július 27.

3,6%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta

A 2018. április–júniusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 31 ezer fővel, 165 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 3,6%-ra csökkent. Jóllehet a nők esetében a javulás nagyobb mértékű volt, munkanélküliségi rátájuk meghaladta a férfiakét.

2018. április–júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 12 ezer fővel, 88 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,5 százalékponttal, 3,5%-ra mérséklődött. A nők esetében a változás nagyobb mértékű volt, a munkanélküliek száma 19 ezer fővel, 77 ezerre, a munkanélküliségi ráta pedig 0,9 százalékponttal, 3,7%-ra csökkent.

A 15–24 évesek munkanélkülisége is mérséklődött, számuk 6 ezer fővel, 31 ezerre, míg munkanélküliségi rátájuk 1,5 százalékponttal, 9,5%-ra csökkent. A munkanélküliek közel ötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak és az 55–74 évesek munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal, 3,3%-ra, illetve 1,5 százalékponttal, 2,1%-ra mérséklődött.

A munkanélküliség átlagos időtartama 16,8 hónap volt, a munkanélküliek 42,9%-a legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélküli volt.

A munkanélküliségi ráta a 15–74 évesek körében Dél-Alföldön és Észak-Alföldön csökkent a legjelentősebben, 1,7, illetve 1,1 százalékponttal. Pest régióban és Nyugat-Dunántúlon szintén csökkenést tapasztaltunk, a többi régióban a változás mintavételi hibahatáron belüli volt. A munkanélküliségi ráta Észak-Alföldön volt a legmagasabb (6,4%), míg Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb (1,6%).

2018. június végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 14%-kal, 241 ezer főre csökkent.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében, 2018. április–június

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2431,1–6,29,5–1,5
25–54117,7–14,13,3–0,4
55–7416,3–10,92,1–1,5
Összesen165,1–31,23,6–0,7

* A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.