Közzététel: 2020. március 27.

3,5% volt a munkanélküliségi ráta

A koronavírus-járvány következtében kialakult gazdasági folyamatok ezt az időszakot még nem érintették, így a hatásai egyelőre nem érezhetők a munkaerőpiaci adatokban. A 2019. december–2020. februári időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 164 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,5% volt. A férfiakat és a nőket közel azonos szintű munkanélküliség jellemezte, a nők esetében a mutató stagnált, a férfiaknál javulás történt.

2019. december–2020. februárban az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 87 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 3,4%-ra csökkent. A nők esetében a munkanélküliek száma 77 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,6% volt.

A 15–24 éves munkanélküliek száma 35 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 10,9%-ra mérséklődött. A munkanélküliek több mint egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak, valamint az 55-74 évesek munkanélküliségi rátája gyakorlatilag nem változott, az előbbi csoporté 3,1%, az utóbbié 2,2% volt.

A munkanélküliség átlagos időtartama 10,7 hónap volt, a munkanélküliek 30,8%-a legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

2020. február végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 0,6%-kal, 264 ezer főre csökkent.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében,2019. december–2020. február

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2434,7–4,510,9–0,9 b)
25–54111,30,9b)3,10,0 b)
55–7417,7–0,8 b)2,2–0,1 b)
Összesen163,7–4,4 b)3,50,1 b)

*A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A változás mintavételi hibahatáron belüli volt.