Közzététel: 2020. április 28.

3,7% volt a munkanélküliségi ráta

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot csak részben érintették, így hatásai a közölt munkanélküliségi adatokban kevésbé markánsan jelennek meg. A 2020. január–márciusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 173 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,7% volt. A férfiakat alacsonyabb szintű munkanélküliség jellemezte, mint a nőket, és esetükben a mutató stagnált, miközben a nőknél enyhe növekedés történt. 2020 márciusában mintegy 56 ezer fő veszítette el állását, közülük 54 ezer fő gazdaságilag inaktívvá és 2 ezer fő munkanélkülivé vált.

2020. január–márciusban az egy évvel korábbihoz képest:1

A 15–74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 92 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,6% volt. A nők esetében a munkanélküliek száma 81 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 3,9%-ra emelkedett.

A 15–24 éves munkanélküliek száma 36 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 11,4% volt. A munkanélküliek több mint egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak, valamint az 55–74 évesek munkanélküliségi rátája gyakorlatilag nem változott, az előbbi csoporté 3,4%, az utóbbié 2,2% volt.

A munkanélküliség átlagos időtartama 10,4 hónap volt, a munkanélküliek 29,8%-a keresett legalább egy éve állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

A munkanélküliségi ráta a 15–74 évesek körében Nyugat- és Közép-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 1,5, valamint 2,3%-os értékekkel. A legmagasabb, 7,1%-os munkanélküliség Észak-Alföldet jellemezte. Nyugat-Dunántúl és Észak-Magyarország kivételével a munkanélküliség stagnált vagy kisebb-nagyobb mértékben nőtt. A legnagyobb változás Dél-Dunántúlon volt, ahol a ráta értéke 1,5 százalékponttal, 6,2%-ra emelkedett.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében, 2020. január–március

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2436,50,411,40,2
25–54119,37,6 3,40,2
55–7417,2–0,8 2,2–0,1
Összesen173,07,3 3,70,2

*A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.

2020. márciusban2

A munkanélküliek átlagos létszáma 168 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,7% volt.

Az előző hónaphoz és a 2019. márciusi adathoz képest lényegében sem a munkanélküliek száma, sem a munkanélküliségi ráta nem változott.

Az állástalanokká válók száma azonban az előző hónaphoz képest jelentősen, mintegy 56 ezer fővel növekedett. Ez a nemzetközi összehasonlításra is hivatott, ILO-definíciók1 szerinti számbavétel azonban túlnyomórészt nem a munkanélküliek, hanem az inaktívak számát növelte. (Az előbbiekét 2 ezer, az utóbbiakét 54 ezer fővel.) A munkahelyüket elvesztett személyek túlnyomó többsége ugyanis – elsősorban a személyes kapcsolatok korlátozása miatt – nem keresett aktívan munkát és/vagy nem tudott volna 2 héten belül munkába állni.

2020. március végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 0,9%-kal, 281 ezer főre nőtt.