Közzététel: 2020. június 29.

4,1% volt a munkanélküliségi ráta

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot már teljes egészében érintették, így hatásai a közölt munkanélküliségi adatokban megjelennek.A 2020. március–májusi időszakban a munkanélküliek1 átlagos létszáma 190 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,1% volt. A férfiakat és a nőket közel azonos szintű munkanélküliség jellemezte, és mindkét nem esetében hasonló mértékben növekedett a mutató értéke.2020 májusában az előző hónaphoz viszonyítva mintegy 28 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma.

2020. március–májusban2 az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 104 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 4,1%-ra nőtt, míg a nők esetében a munkanélküliek száma 86 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 4,2%-ra emelkedett.

A 15–24 éves munkanélküliek száma 37 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 12,4% volt.A munkanélküliek közel egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,8 százalékponttal, 3,8%-ra nőtt, az 55–74 évesek munkanélküliségi rátája gyakorlatilag nem változott, 2,5% volt.

A munkanélküliség átlagos időtartama 8,5 hónap volt, a munkanélküliek 21,8%-a keresett legalább egy éve állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében,2020. március–május

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2437,11,912,41,3
25–54133,126,4 3,80,8
55–7420,01,6 2,50,2
Összesen190,229,8 4,10,7

*A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.

2020. májusban3

A munkanélküliek átlagos létszáma 215 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7% volt.

Az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 28 ezer fővel, a 2019. májusihoz képest pedig 55 ezer fővel nőtt. A munkanélküliségi ráta egy hónap alatt 0,6 százalékponttal, egy év alatt 1,2 százalékponttal emelkedett.

Az inaktívak száma jelentősen, 59 ezer fővel csökkent, a korábban munkahelyüket elvesztett személyek nagy része ugyanis – a személyes kapcsolatok korlátozásának feloldását követően – aktívan kezdett munkát keresni. Közülük 31 ezren el is kezdtek dolgozni, növelve a foglalkoztatottság szintjét. További 28 ezren azonban – annak ellenére, hogy aktívan kerestek munkát, és 2 héten belül munkába is tudtak volna állni – nem találtak munkalehetőséget, így a nemzetközi összehasonlításra is hivatott ILO-definíciók1 szerinti számbavétel alapján a munkanélküliek számát növelték.

2020. május végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 43,4%-kal, 363 ezer főre nőtt.