Közzététel: 2020. július 29.

4,6% volt a munkanélküliségi ráta

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot teljes egészében érintették, így hatásai a közölt munkanélküliségi adatokban megjelennek.A 2020. április–júniusi időszakban a munkanélküliek1 átlagos létszáma 214 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6% volt. A nőket magasabb szintű munkanélküliség jellemezte, és esetükben nagyobb mértékben növekedett a mutató értéke.2020 júniusában az előző hónaphoz viszonyítva mintegy 25 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma.

2020. április–júniusban2 az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 24 ezer fővel, 112 ezerre, a munkanélküliségi ráta 1,0 százalékponttal, 4,4%-ra nőtt, míg a nők esetében a munkanélküliek száma 35 ezer fővel, 102 ezerre, a munkanélküliségi ráta 1,7 százalékponttal, 4,9%-ra emelkedett.

A 15–24 éves munkanélküliek száma 44 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 4,0 százalékponttal, 14,7%-ra emelkedett. A munkanélküliek több mint egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 1,4 százalékponttal, 4,2%-ra nőtt, az 55–74 évesek munkanélküliségi rátája gyakorlatilag nem változott, 2,6% volt.

A munkanélküliség átlagos időtartama 6,4 hónappal csökkent, 8,0 hónap volt, a munkanélküliek 20,9%-a keresett legalább egy éve állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

A munkanélküliségi ráta a 15–74 évesek körében Észak-Magyarország kivételével valamennyi régióban nőtt. Nyugat-Dunántúlon és Pest régióban volt a legalacsonyabb, 3,4, valamint 3,6%-os értékekkel. A legmagasabb, 7,0%-os munkanélküliség Észak-Alföldet jellemezte. A legnagyobb változás Dél-Alföldön következett be, ahol a ráta értéke 2,7 százalékponttal, 5,5%-ra emelkedett.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében,2020. április–június

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2444,49,914,74,0
25–54148,447,1 4,21,4
55–7421,41,7 2,60,1
Összesen214,258,7 4,61,3

*A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.

2020. júniusban3

A munkanélküliek átlagos létszáma 240 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 5,1% volt.

Az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 25 ezer fővel, a 2019. júniushoz képest pedig 92 ezer fővel nőtt. A munkanélküliségi ráta egy hónap alatt 0,5, egy év alatt 1,9 százalékponttal emelkedett.

Az inaktívak száma jelentősen, 84 ezer fővel csökkent májushoz képest, a korábban munkahelyüket elvesztett személyek nagy része ugyanis – a személyes kapcsolatok korlátozásának feloldását követően – aktívan kezdett munkát keresni. Közülük 58 ezren el is kezdtek dolgozni, növelve a foglalkoztatottság szintjét. További 25 ezren azonban – annak ellenére, hogy aktívan kerestek munkát, és 2 héten belül munkába is tudtak volna állni – nem találtak munkalehetőséget, így a nemzetközi összehasonlításra is hivatott ILO-definíciók1 szerinti számbavétel alapján a munkanélküliek számát növelték.

2020. június végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 51,6%-kal, 376 ezer főre nőtt.