Közzététel: 2021. január 28.

Módszertani változás

4,3% volt a munkanélküliségi ráta

2020 decemberében 200 ezer fő volt a munkanélküliek száma, a 4,3%-os munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal magasabb volt a novemberinél. A 2020. október–decemberi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 197 ezer fő volt, ami 4,2%-os munkanélküliségi rátát jelentett. A 2020. év egészét tekintve a munkanélküliek átlagos létszáma 198 ezer fő volt, a munkanélküliségi ráta 4,3%.

2020 decemberében:1

munkanélküliek2 átlagos létszáma 200 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt.

2020. novemberhez képest a munkanélküliek száma 10 ezer fővel, a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal nőtt.

2019 decemberéhez viszonyítva a munkanélküliek száma 59 ezer fővel, a munkanélküliségi ráta 1,2 százalékponttal volt magasabb.

2020 október–decemberében3 az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves munkanélküliek száma 41 ezer fővel, 197 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,9 százalékponttal, 4,2%-ra emelkedett. A férfiak körében a munkanélküliek száma 21 ezerrel, 103 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 0,8 százalékponttal, 4,0%-ra nőtt, míg a nők esetében a munkanélküliek száma 20 ezerrel, 94 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 1,0 százalékponttal, 4,5%-ra emelkedett.

A 15–24 éves munkanélküliek száma 34 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 0,7 százalékponttal, 11,5%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan arányuk az összes munkanélküli körében mérséklődött. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,9 százalékponttal, 3,8%-ra, az 55–74 éveseké 1,8 százalékponttal, 3,5%-ra emelkedett.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt, a munkanélküliek 31,4%-a legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

A munkanélküliségi ráta Dél-Dunántúl kivételével minden régióban nőtt: a legnagyobb mértékben, 1,7 százalékponttal Észak-Alföldön és Pest régióban. Észak-Alföldön a ráta növekedése egyben a legmagasabb rátaértéket (7,4%) okozta. Jelentősen, 1,5 százalékponttal, 5,3%-ra növekedett a munkanélküliség szintje Észak-Magyarországon is. A munkanélküliség Nyugat- és Közép-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (1,9, valamint 2,3%).

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében, 2020. október–december

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2434,5-5,411,5–0,7
25–54133,431,43,80,9
55–7428,615,23,51,8
Összesen196,541,34,20,9

*A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.

2020-ban az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves munkanélküliek száma 38 ezer fővel több, 198 ezer fő volt, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os értéke 0,9 százalékponttal volt magasabb.

A 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 18 ezer fővel, 104 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 0,7 százalékponttal, 4,1%-ra emelkedett. A nők munkanélküliségi mutatóiban valamivel nagyobb növekedést tapasztaltunk, számuk 20 ezer fővel, 94 ezerre, munkanélküliségi rátájuk pedig 1,0 százalékponttal, 4,5%-ra nőtt.

A munkanélküliségi ráta minden vizsgált korcsoportban nőtt, a 15–24 éves fiatalok körében 1,4 százalékponttal, 12,8%-ra, a 25–54 éves korcsoportban 0,9 százalékponttal, 3,8%-ra, az 55–74 évesek körében pedig 0,7 százalékponttal, 2,9%-ra.

Az év egészét tekintve a munkakeresés átlagos időtartama 10,0 hónap, a legalább egy éve állást keresők aránya pedig 28,1% volt.

2020. december végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 23,8%-kal, 291 ezer főre nőtt.