Közzététel: 2018. február 23.

Több halálozás, nagyobb természetes fogyás

Az előzetes adatok szerint 2017-ben a születések száma 1,6%-kal elmaradt a 2016. évitől, a halálozásoké pedig – az év eleji jelentős, a tetőző influenzajárvánnyal is összefüggő halálozási növekmény miatt – 3,7%-kal meghaladta azt. Ennek következtében a természetes fogyás 40 100 fő volt, 6110-zel több, mint egy évvel korábban. 2017 decemberében a születések száma 2,9, a halálozásoké pedig 4,3%-kal kevesebb volt, mint az előző év azonos hónapjában. Az év utolsó hónapjában a természetes fogyás 3895 fő volt, 291-gyel kevesebb a 2016 decemberinél.

2017. decemberben:

7603 gyermek született, ami 2,9%-kal, 229-cel elmaradt a 2016. decemberitől.

Az elhunytak száma 11 498 fő volt, 4,3%-kal, 520-szal kevesebb az előző év decemberinél.

A születések száma kisebb arányban csökkent, mint a halálozásoké, ennek következtében a természetes fogyás a 2016. decemberi 4186-hoz képest 7,0%-ot mérséklődve 3895 fő volt.

házasságkötések száma 3,9%-kal csökkent, a 2284 anyakönyvezett frigy 92-vel kevesebb volt a 2016. decemberinél.

2017. január–decemberben:

91 600 gyermek jött világra, ami 1463-mal, 1,6%-kal kevesebb, mint 2016-ban. 2016 szökőév volt, így 2017-ben egy nappal rövidebb a vizsgált időszak. Ennek figyelembevételével az élveszületések szökőnaphatástól megtisztított száma az előző évhez képest kisebb mértékben, 1,3%-kal csökkent. Januárban 0,4, májusban 10%-kal emelkedett a születések száma, a többi hónapban kevesebb gyermek jött a világra, mint 2016 azonos hónapjaiban. A legnagyobb arányú csökkenést októberben mértük, amikor 6,2%-kal kevesebb gyermek született.

131 700-an haltak meg, 3,7%-kal, 4647-tel többen 2016-hoz viszonyítva. Az év hat hónapjában többen, hat hónapjában kevesebben hunytak el, mint egy évvel korábban. A legnagyobb növekedés január–februárban történt, amikor a halálesetek szökőnaphatástól megtisztított száma átlagosan 25%-kal emelkedett. A 2017. év eleji jelentős halálozási többlet hátterében – a két évvel azelőtti folyamatokhoz hasonlóan – most is a tetőző influenzajárvány állhatott. A legnagyobb csökkenés decemberben következett be, amikor 4,3%-kal kevesebben hunytak el, mint 2016 azonos hónapjában.

A halálozások számának emelkedése, valamint a születések számának csökkenése következtében a természetes fogyás 18%-kal nőtt: a 2016. évi 33 990-nel szemben 40 100 fő volt.

A 2017-ben megkötött 50 600 házasság 2,3%-kal, 1205-tel kevesebb volt az egy évvel korábban regisztráltnál. A szökőnaphatás figyelembevételével a házasságkötések számának csökkenése valamivel kisebb mértékű, 2,2% volt. Az év négy hónapjában emelkedett, nyolc hónapjában pedig csökkent a frigyek száma. Júniusban történt a legnagyobb növekedés: 7,3%-kal többen kötöttek házasságot, mint 2016 azonos hónapjában. A legnagyobb csökkenés pedig februárt jellemezte, amikor a házasságkötések szökőnaphatással kiigazított száma 12%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Ezer lakosra 9,4 élveszületés és 13,5 halálozás jutott. Az előbbi 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, az utóbbi 0,6 ezrelékponttal magasabb volt a 2016. évinél, ennek eredményeként a természetes fogyás 0,6 ezrelékponttal, 4,1 ezrelékre emelkedett. 2017-ben ezer élveszületésre 3,6 csecsemőhalálozás jutott, ami 0,4 ezrelékpontos javulás 2016-hoz képest és ez az eddig mért legalacsonyabb érték. A házasságkötési arányszám 5,2 ezrelékes értéke 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt a 2016. évinél.

A 2011. évi népszámlálás alapján továbbvezetett lakónépesség becsült száma a nemzetközi vándorlás figyelembevételével 9 millió 771 ezer fő volt 2017 végén.

A népmozgalom főbb adatai, 2017. január–december

Népmozgalmi esemény Száma Változás az előző év azonos időszakához képest, % Ezer lakosra Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Élveszületés 91 600 –1,6 9,4 –1,3
Halálozás 131 700 3,7 13,5 4,0
Csecsemőhalálozás 330 –10,3 3,6a) –8,9
Házasságkötés 50 600 –2,3 5,2 –2,0
Természetes fogyás–40 100 18,0 –4,1 18,3

a) Ezer élveszületésre.