Közzététel: 2020. február 28.

1,9 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a IV. negyedévben

2019 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 3,8, importja 6,8%-kal nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. Az aktívum 1,9 milliárd euró volt, 56 millió euróval kevesebb a 2018. IV. negyedévinél.

2019. IV. negyedévben:

Az export értéke 6,6 milliárd euró (2,2 ezer milliárd forint), az importé 4,7 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem többlete 1,9 milliárd eurót (647 milliárd forintot) tett ki.

Az aktívum 46%-a turizmusból, 35%-a pedig a szállítási szolgáltatásokból származott.

Szolgáltatásexportunk 72, -importunk 77%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 1,2 milliárd eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb partnerünkkel, Németországgal az összforgalom 20%-át bonyolítottuk. A második legfontosabb Egyesült Államok 9, a harmadik helyen álló Ausztria 8%-os arányban részesedett a kereskedelemből.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások csoportjának 45%-os (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoknak 24%-os) volt a részesedése, ezt követte a szállítási szolgáltatások 25, majd a turizmus 22%-kal. Import tekintetében is ugyanezen szolgáltatáscsoportok voltak a dominánsak. A legkiemelkedőbb az üzleti szolgáltatások részesedése volt 61%-kal (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 37%), a szállítási szolgáltatások 21, a turizmus 11%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2019. IV. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 3,8 (forintban 6,7), az importé 6,8%-kal (forintban 9,8 %-kal) bővült. A többlet 56 millió euróval (313 millió forinttal) csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az egyenleg kedvezőtlenebbé válása leginkább a bérmunka szolgáltatási díjak és az üzleti szolgáltatások mérlegromlásával magyarázható.

Kereskedelmi többletünk az európai uniós forgalomban 7,6%-kal, 82 millió euróval nőtt. Az EU-n kívüli országok esetében az aktívumunk 138 millió euróval csökkent, mely leginkább az ázsiai országokkal (azon belül is a Japánnal) folytatott kereskedelem eredménye. A többlet ezenkívül az amerikai és az EU-n kívüli európai országokkal lebonyolított kereskedelemben is mérséklődött.

2019. január–december:

A kivitel értéke 2019-ben 27,0 milliárd euró (8,8 ezer milliárd forint), a behozatalé 18,2 milliárd euró (5,9 ezer milliárd forint) volt.

2019. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel értéke 6,1 (1550 millió euróval), a behozatalé 7,0%-kal (1198 millió euróval) emelkedett.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2019. január–december

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszakában
Milliárd forint8 807108,25 928109,22 8792 711
Millió euró27 046106,118 202107,08 8448 492

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról

A 2018 I-IV. negyedévi és a 2019 I-III. negyedévi adatok (bérmunka-szolgáltatási díj, turizmus, javítási és karbantartási, szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatásadatok) a vállalati adatjavítások alapján módosultak. A korábban közzétett adatokhoz képest a 2018. évi export értéke 1,5%-kal, az importé 2,3%-kal növekedett, míg a 2019 I-III. negyedéves export 3,0%-kal, az import pedig 5,4%-kal lett magasabb.