Közzététel: 2020. május 29.

1,7 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet az I. negyedévben

2020 I. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 6,9, importja 3,9%-kal csökkent az előző év azonos negyedévéhez képest. Az aktívum 1,7 milliárd euró volt, 253 millió euróval kevesebb a 2019. I. negyedévinél. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai a szolgáltatás-külkereskedelem több területén is tetten érhetők.

2020. I. negyedévben:

Az export értéke 5,6 milliárd euró (1,9 ezer milliárd forint), az importé 3,9 milliárd euró (1,3 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem többlete 1,7 milliárd eurót (562 milliárd forintot) tett ki.

Az aktívum 37%-a a turizmusból, 27%-a a szállítási szolgáltatásokból származott.

Szolgáltatásexportunk 64, -importunk 70%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 820 millió eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb kereskedelmi partnereink közül az összforgalomból Németország 18, Ausztria 8,3, az Egyesült Államok pedig 8,2%-kal részesedett.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 45% (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoknak 26%) volt, ezt követték a szállítási szolgáltatások 25 és a turizmus 18%-kal. Import tekintetében is ugyanezek a szolgáltatáscsoportok domináltak. Az üzleti szolgáltatások részesedése volt a legkiemelkedőbb, 59%-kal (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké részesedése 36%), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus pedig 10%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2020. I. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 6,9, az -importé 3,9%-kal csökkent (A jelentős árfolyamgyengülés miatt az exportérték forintban számolva mindössze 0,7%-kal mérséklődött, az importérték viszont 2,4%-kal bővült). A többlet 253 millió euróval (46 milliárd forinttal) lett kisebb az előző év azonos időszakinál.

Az aktívum mérséklődése a turizmus 13, a szállítási szolgáltatások 27, valamint a bérmunka-szolgáltatások 19%-os mérlegromlásával magyarázható.

Egyenlegünk az európai uniós forgalomban1 8,9%-kal, 80 millió euróval csökkent.

Az EU-n kívüli országok esetében egyenlegünk 172 millió euróval, 17%-kal romlott, elsősorban az Egyesült Államokkal folytatott exportunk csökkenése miatt. Az utóbbival lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelmünk aktívuma 56%-kal, 102 millió euróval esett vissza.