Közzététel: 2020. augusztus 28.

790 millió euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a II. negyedévben

2020 II. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 40, importja 25%-kal csökkent az előző év azonos negyedévéhez képest. Az aktívum 790 millió euró volt, 1634 millió euróval kevesebb a 2019. II. negyedévinél. A koronavírus okozta járvány gazdasági hatásai a szolgáltatás-külkereskedelem több területén az előző negyedévihez képest még tovább fokozódtak.

2020. II. negyedévben:1:

Az export értéke 4,1 milliárd euró (1,4 ezer milliárd forint), az importé 3,3 milliárd euró (1,2 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem többlete 790 millió eurót (278 milliárd forintot) tett ki.

Az aktívum 36%-a bérmunkából, 31%-a a szállítási szolgáltatásokból származott.

Szolgáltatásexportunk 55, -importunk 61%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 242 millió eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb kereskedelmi partnereink közül az összforgalomból Németország 19, az Egyesült Államok 9,5, az Egyesült Királyság 8,0%-ban részesedett.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 57% (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 30%) volt, ezt követték a szállítási szolgáltatások 21, és a turizmus 11%-kal. Import tekintetében is ugyanezek a szolgáltatáscsoportok domináltak. Az üzleti szolgáltatások részesedése volt a legkiemelkedőbb 67%-kal (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 40% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 19, a turizmus 9,3%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2020. II. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 40%-kal (forintban 35), az -importé 25%-kal (forintban 19%-kal) csökkent. Az aktívum 1,6 milliárd euróval (506 milliárd forinttal) lett kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A többlet jelentős mérséklődése elsősorban a turizmus aktívumának drasztikus, 86%-os visszaesésével magyarázható, de a mérséklődéshez a szállítási szolgáltatások 69, és a bérmunka-szolgáltatások 36%-os mérlegromlásai is nagyban hozzájárultak.

Aktívumunk az európai uniós forgalomban2 80%-kal, 983 millió euróval csökkent.

Az EU-n kívüli országok esetében egyenlegünk 651 millió euróval, 54%-kal romlott, elsősorban az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal folytatott exportunk csökkenése miatt. E két országgal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelmünk egyenlege 66%-kal (195 millió euróval), illetve 54%-kal (144 millió euróval) esett vissza.

2020. január–június:

A kivitel értéke 2020 I. félévében 9,7 milliárd euró (3,3 ezer milliárd forint), a behozatalé 7,3 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt.

2020. január–június az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel értéke 25 (3166 millió euróval), a behozatalé 15%-kal (1279 millió euróval) csökkent.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2020. január–június

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszakában
Milliárd forint3 34080,92 50091,48401 391
Millió euró9 69975,47 25185,02 4484 334