Közzététel: 2021. augusztus 30.

1571 millió euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a II. negyedévben

2021 II. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 21%-kal nőtt, míg importja 3,4%-kal csökkent az előző év azonos negyedévéhez képest. Az aktívum 1571 millió euró volt, 983 millió euróval több, mint 2020. II. negyedévben. A Covid19-járvány negatív gazdasági hatásai már alig érzékelhetőek a szolgáltatás-külkereskedelemben. Az előző negyedévhez mérten az export 17%-kal nőtt, az import mindössze 0,6%-kal csökkent.

2021. II. negyedévben:

Az export értéke 5,0 milliárd euró (1,8 ezer milliárd forint), az importé 3,4 milliárd euró (1,2 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 1571 millió eurót (557 milliárd forintot) tett ki.

A szolgáltatáscsoportok közül a szállítási szolgáltatások 554, a turizmus 482, a bérmunka szolgáltatások pedig 323 millió eurós többlettel járult hozzá 2021 második negyedévének aktívumához.

Szolgáltatásexportunk 65, -importunk 70%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 861 millió eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb kereskedelmi partnerünk továbbra is Németország, mellyel az összforgalom 21%-át bonyolítottuk le. A második legfontosabb Amerikai Egyesült Államok 9,3, a harmadik helyen álló Ausztria 8,1%-os arányban részesedett a kereskedelemből.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 47% volt, ezt követte a szállítási szolgáltatások 28, majd a turizmus 14%-kal.

Import tekintetében a legkiemelkedőbb szintén az üzleti szolgáltatások részesedése volt 64%-kal, miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus pedig 6,0%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2021. II. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 21%-kal (forintban 22%-kal) nőtt, miközben az importé 3,4%-kal (forintban 2,6%-kal) csökkent. Az aktívum 983 millió euróval (351 milliárd forinttal) lett több az előző év azonos időszakához képest.

A többlet jelentős növekedése elsősorban a szállítási szolgáltatások egyenlegének 355 millió és a turizmus egyenlegének 337 millió eurós javulásával magyarázható.

Aktívumunk az európai uniós forgalomban 764 millió euróval nőtt, amit leginkább a Németországgal és az Ausztriával folytatott kereskedelmünk egyenlegének 188 milliós és 86 millió eurós javulása eredményezett.

Az EU-n kívüli országok esetében egyenlegünk 220 millió euróval, 45%-kal vált kedvezőbbé, legnagyobbrészt az Amerikai Egyesült Államokkal lebonyolított kereskedelmünk egyenlegének 144%-os (126 millió eurós) növekedése következtében.

2021. január–június:

A kivitel értéke 2021 I. félévében 9,3 milliárd euró (3,3 ezer milliárd forint), a behozatalé 6,9 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt.

2021. január–június az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel értéke 5,4 (534 millió euróval), a behozatalé 10%-kal (793 millió euróval) csökkent.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2021 január–június

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszakában
Milliárd forint3 31998,22 46393,1856732
Millió euró9 27894,66 88089,72 3972 138