Közzététel: 2022. május 31.

1418 millió euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet az I. negyedévben

2022 I. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 28, importja 19%-kal nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. Az aktívum 1418 millió euró volt, 552 millió euróval több a 2021. I. negyedévinél. Az előző negyedévhez mérten az export 6,0, az import 7,8%-kal csökkent, miközben az egyenleg közel azonos szinten maradt.

2022. I. negyedévben:

Az export értéke 5,7 milliárd euró (2,1 ezer milliárd forint), az importé 4,3 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 1418 millió eurót (517 milliárd forintot) tett ki.

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 553, a szállítási szolgáltatások 435, a bérmunka-szolgáltatások pedig 326 millió eurós többlettel járultak hozzá 2022 első negyedévének aktívumához.

Szolgáltatásexportunk 63, -importunk 71%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 580 millió eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb kereskedelmi partnerünk továbbra is Németország, mellyel az összforgalom 19%-át bonyolítottuk le. A második legfontosabb Amerikai Egyesült Államok 8,9, a harmadik helyen álló Ausztria 8,5%-os arányban részesedett a kereskedelemből.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 45% (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 24%) volt, ezt követte a szállítási szolgáltatások 28, majd a turizmus 16%-kal. Import tekintetében a legkiemelkedőbb szintén az üzleti szolgáltatások részesedése volt 58%-kal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 34% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 27, a turizmus-szolgáltatások 8,8%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2022. I. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 28%-kal (forintban 29), az importé 19%-kal (forintban 21) nőtt. Az aktívum 552 millió euróval (204 milliárd forinttal) lett több az előző év azonos időszakához képest.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2022. január–március

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték folyó áron előző év azonos időszaka=100% érték folyó áron előző év azonos időszaka=100% érték folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint2 092129,11 575120,5517313
Millió euró5 742128,04 324119,51 418867

Az aktívum jelentős növekedése elsősorban a turizmus és az üzleti szolgáltatások egyenlegének 236 és 218 millió eurós javulásával magyarázható.

Aktívumunk az európai uniós forgalomban 114%-kal, 308 millió euróval nőtt, melyhez leginkább a Belgiummal folytatott kereskedelmünk egyenlegének 182 millió eurós javulása járult hozzá.

Az EU-n kívüli országok esetében egyenlegünk 243 millió euróval, 41%-kal vált kedvezőbbé, melyet legnagyobbrészt az Egyesült Királysággal lebonyolított kereskedelmünk egyenlegének 56%-os (71 millió eurós) javulása eredményezett.