Alkoholfogyasztás, 2019

A WHO szerinthttps://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1[1] az alkoholfogyasztás világszerte évente 3 millió halálesethez, valamint több millió ember fogyatékosságához és egészségromlásához vezet. A káros alkoholfogyasztás okozza a betegségek globális terhénekEgy betegség terhét az adott populációban (globális, regionális, vagy országos szinten) adott időpontban előforduló esetek által okozott egészségkárosodás határozza meg, amely mind az életévveszteséget, mind az életminőség-romlást magában foglalja. (ÁEEK Egészségtudományi Fogalomtár)[2] a 7,1%-át a férfiaknál és 2,2%-át a nők esetében. A 15–49 éves korosztályban az alkohol a korai halálozás és a fogyatékosság legsúlyosabb kockázati tényezője, az összes haláleset 10%-át okozza. A tudományos eredményekK. Lönnroth et al.: Alcohol use as a risk factor for tuberculosis – a systematic review, BMC Public Health 8, 2008.[3] szerint a szeszesital-fogyasztás egyes fertőző betegségek, mint például a tuberkulózis, sőt az AIDS lefolyását is befolyásolja.

2019-ben 420 ezer embert, a 15 éves és annál idősebb férfiak 9,3%-át, és a nők mindössze 1,5%-át lehetett nagyivónak tekinteni Magyarországon.A kiadvány megállapításai a 2019. évi Európai lakossági egészségfelmérésből származó adatokon alapulnak. http://www.ksh.hu/elef[4] A nagyivó férfiak hetente több mint 14, a nők több mint 7 pohár szeszes italt fogyasztottak el, vagy hetente rohamszerűen ittak. Ugyanakkor a nők 39%-a, a férfiak 19%-a soha nem fogyasztott alkoholt. Utóbbiak száma alacsonyabb a magasabb iskolai végzettségűeknél és a kedvezőbb jövedelmi viszonyok között élőknél.

A 30–74 éves férfiak tizede nagyivó

2019-ben saját bevallásaAz adatok értelmezése során figyelembe kell venni, hogy az önbevallás csak nagyon óvatos becsléseket tesz lehetővé, hiszen az alkoholizmus stigmatizáló hatása miatt nagy a valószínűsége annak, hogy sokan a ténylegesnél ritkább italozási alkalmat vagy az elfogyasztottnál kisebb mennyiséget vallottak be.[5] szerint 420 ezer ember, a 15 éves és annál idősebb férfiak csaknem tizede, a nők mindössze 1,5%-a volt nagyivóNagyivónak nevezzük azokat a férfiakat, akik hetente több mint 14, és azokat a nőket, akik hetente több mint 7 pohár szeszes italt fogyasztanak el, valamint azokat, akikkel legalább hetente előfordul, hogy rohamszerűen isznak, azaz egy alkalommal megisznak legkevesebb 1 liter bort, vagy 2 dl röviditalt, vagy 2 liter sört vagy cidert. Egy pohár szeszes ital = 5 dl sör/cider vagy 2 dl bor vagy 5 cl rövidital.[6]. AbsztinenciárólAzokat tekintjük absztinensnek, akik az adatfelvételt megelőző 12 hónapban nem fogyasztottak szeszes italt. [7] a nők számoltak be sokkal gyakrabban, mint a férfiak, az előbbiek közel négytizede, az utóbbiak megközelítően kéttizede állította, hogy soha nem fogyasztott szeszes italt. 2014 és 2019 között az absztinensek és a nagyivók népességbeli aránya alig változott.

A férfiak esetében

  • a 30–59 évesek között voltak a legkevesebben azok, akik
    sohasem ittak szeszes italt, tíz ember közül csak 1–2,
  • a 15–29 és a 60–74 évesek egyötöde vallotta magát absztinensnek,
  • a 75 évesek és annál idősebbek korcsoportjában fordult elő a leggyakrabban az italtól való teljes tartózkodás, tízből 3–4 fő nyilatkozott így,
  • a 30–74 évesek között volt a legmagasabb, mintegy 10%-os a nagyivók aránya,
  • a legfiatalabbak és a legidősebbek 6–7%-a fogyasztott túlzott mértékben alkoholt, de jelentős változás az öt évvel korábbi eredményekhez képest, hogy a 60–74 éves férfiak között a nagyivók aránya 16-ról 10%-ra csökkent.

A nők között az életkor emelkedésével (a 15–29 évesek, valamint a 75 évesek és idősebbek korcsoportjai között)

  • közel a duplájára nőtt az absztinensek aránya, 30-ról 58%-ra, és
  • csökkent a nagyivóké 2,3-ről 0,4%-ra.

Az emberek nagy többsége (a férfiak hét-, a nők hattizede) mértékletesen vagy csak ritkánMértékletes szeszesital-fogyasztó az, aki hetente legalább egyszer iszik alkoholtartalmú italt, de nem nagyivó. A szeszes italt ritkán fogyasztók az adatfelvételt megelőző 12 hónapban ittak alkoholtartalmú italt, de a heti gyakoriságnál ritkábban.[8] fogyasztott szeszes italt, ám a férfiak közt hatszor több a nagyivó és fele annyi az absztinens, mint a nőknél.

1. ábra
Szeszesital-fogyasztás korcsoportok és nemek szerint, 2019

A nagyivó férfiak háromnegyede és a nagyivó nők hattizede hetente legalább egy alkalommal egyszerre nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt

A nagyivók és a mértékletes szeszesital-fogyasztók legalább heti rendszerességgel italoztak. A nagyivók többségére az volt jellemző, hogy vagy mindennap ivott, vagy csak a hét 1–2 napján, az esetek túlnyomó többségében a hétvégén. A nagyivó férfiak 44%-a volt napi fogyasztó, és 26%-uk hetente legfeljebb két napon ivott, a nők viszont hajlamosabbak voltak arra, hogy néhány napra koncentrálják az italozást, 39%-uk hetente 1–2 napon tette ezt, de a napi fogyasztók aránya is csak 2 százalékponttal maradt el ettől. A nagyivó férfiak háromnegyedénél és a nagyivó nők hattizedénél fordult elő legalább egy alkalommal hetente, hogy egyszerre nagy mennyiségű alkoholt fogyasszon el. A 15 éves és annál idősebb népességen belül a férfiaknál 6,9, a nőknél 1,0% volt az arányuk.

2. ábra
A legalább heti gyakorisággal előforduló rohamivás korcsoportok és nemek szerint, 2019, %

A férfiak körében a sör, a nőknél a bor a népszerűbb

A legalább heti gyakorisággal italozó 15 éves és annál idősebb férfiak körében a sör a legnépszerűbb, héttizedük választékában szerepelt, míg a borivók aránya alig haladta meg ennek a felét. A nőknek a háromtizede volt sörfogyasztó, náluk a bor állt az első helyen, közel kétszer annyi nő ivott bort, mint sört. A rövidital népszerűsége nemek szerint a legkiegyenlítettebb, a férfiak harmada, a nők bő negyede fogyasztotta. A cidereket csak nagyon kevesen választják, de a nők (8,2%) háromszor annyian, mint a férfiak.

A sör- és a borivás a férfiak között egyértelműen korfüggő, a fiatalabbak között többen fogyasztottak sört és kevesebben bort. A 15–29 évesek közel kilenctizede szokott sörözni, és kevesebb mint ötöde borozni, ugyanakkor a legidősebb vizsgált korcsoportban kevesebb mint fele annyi a sörivó, és bő háromszorosa a borivó. A nők minden korcsoportban a bort részesítették előnyben (56–64%). A sör a 15–29 évesek és a 60–74 évesek körében volt a legnépszerűbb (40 és 38%). A fiatal nők nemcsak a rohamivás tekintetében vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve, hanem közöttük a legmagasabb a röviditalt fogyasztók aránya is. Egyúttal közülük ittak a legtöbben cidereket is.

3. ábra

Az egyes szeszesital-fajtákat fogyasztók aránya fogyasztói típus és nemek szerint, 2019, %

Az egyes szeszesital-fajtákat fogyasztók aránya fogyasztói típus és nemek szerint, 2019, %

A nagyivók és a mértékletes szeszesital-fogyasztók italválasztását összehasonlítva látható, hogy közöttük csaknem azonos arányban fordultak elő a sör-, illetve a borivók, míg a nagyivók – különösen a nők – sokkal szívesebben fogyasztanak röviditalt.

A rendszeres alkoholfogyasztók átlagosan heti 6 pohár italt isznak meg

A heti rendszerességgel szeszes italt fogyasztók fejenként hetente átlagosan 6,0 pohár italt ittak, a nők csak fele annyit, míg a férfiak 7,1-et, a nagyivók pedig ennek több mint a kétszeresét. A férfiak között a 60–74 évesek ittak a legtöbbet (8,1 pohár), a nőknél pedig a 15–29 évesek (4,2 pohár). A férfiak sörfogyasztása meghaladta az összes többi italfajtáét, hetente átlagosan 3,7, borból 2,2, röviditalból 1,2 pohárral fogyasztottak. Életkor szerint előrehaladva egyre kevesebb sört, és több bort ittak, a legidősebbek már inkább boroztak. A nők minden korcsoportban több bort ittak, mint sört. A heti rövidital-fogyasztás a férfiaknál átlagosan egy, a nőknél fél pohárnál kicsivel több, de a 60–74 éves férfiak és a 15–29 éves nők esetén egyformán 1,5 pohár.

4. ábra
A heti rendszerességgel szeszes italt fogyasztók körében egy hét alatt megivott mennyiség az italfajták, korcsoportok és nemek szerint, 2019

Az absztinensek aránya az iskolázottság növekedésével csökken, míg a nagyivóknál kicsik a különbségek

A társadalmi környezet és a szeszesital-fogyasztási szokások között kimutatható kapcsolat van. A magasabb iskolai végzettségűek között, illetve ahol kedvezőbbek a jövedelmi viszonyok, ott egyaránt kevesebb az absztinens férfi és nő. A 25 évesek vagy annál idősebbek között az alapfokú végzettségű férfiak közel háromtizede, a középfokú végzettséggel rendelkezők mintegy ötöde, a felsőfokú végzettségűek kevesebb mint tizede volt absztinens. A nők esetében is hasonló az iskolai végzettség és a szeszes italok elutasítása közötti kapcsolat, a legkevésbé iskolázottak csaknem háromszor nagyobb valószínűséggel absztinensek, mint a diplomások. A nagyivók tekintetében az iskolázottság szerint lényegesen kisebbek a különbségek, de a férfiak között a legfeljebb alapfokú, a nők körében a felsőfokú végzettségűek kockázata a legnagyobb.

5. ábra
Az absztinensek és a nagyivók aránya a 25 évesek és annál idősebbek között iskolai végzettség és nemek szerint, 2019

A jövedelmi ötödökJövedelmi ötöd a háztartás egy főre jutó ekvivalizált nettó jövedelme alapján.[9] szerint felfelé haladva – hasonlóan az iskolai végzettséghez – egyenletesen csökken az absztinensek becsült aránya, a férfiaknál 26-ról 13%-ra, a nőknél 52-ről 21%-ra. A nagyivók aránya viszont mindkét nemre vonatkozóan a két póluson magasabb, mint a középső három ötödben, és a legfelső ötödben a legnagyobb (12 és 2,7%).

[1]: https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1

[2]: Egy betegség terhét az adott populációban (globális, regionális, vagy országos szinten) adott időpontban előforduló esetek által okozott egészségkárosodás határozza meg, amely mind az életévveszteséget, mind az életminőség-romlást magában foglalja. (ÁEEK Egészségtudományi Fogalomtár)

[3]: K. Lönnroth et al.: Alcohol use as a risk factor for tuberculosis – a systematic review, BMC Public Health 8, 2008.

[4]: A kiadvány megállapításai a 2019. évi Európai lakossági egészségfelmérésből származó adatokon alapulnak. http://www.ksh.hu/elef

[5]: Az adatok értelmezése során figyelembe kell venni, hogy az önbevallás csak nagyon óvatos becsléseket tesz lehetővé, hiszen az alkoholizmus stigmatizáló hatása miatt nagy a valószínűsége annak, hogy sokan a ténylegesnél ritkább italozási alkalmat vagy az elfogyasztottnál kisebb mennyiséget vallottak be.

[6]: Nagyivónak nevezzük azokat a férfiakat, akik hetente több mint 14, és azokat a nőket, akik hetente több mint 7 pohár szeszes italt fogyasztanak el, valamint azokat, akikkel legalább hetente előfordul, hogy rohamszerűen isznak, azaz egy alkalommal megisznak legkevesebb 1 liter bort, vagy 2 dl röviditalt, vagy 2 liter sört vagy cidert. Egy pohár szeszes ital = 5 dl sör/cider vagy 2 dl bor vagy 5 cl rövidital.

[7]: Azokat tekintjük absztinensnek, akik az adatfelvételt megelőző 12 hónapban nem fogyasztottak szeszes italt.

[8]: Mértékletes szeszesital-fogyasztó az, aki hetente legalább egyszer iszik alkoholtartalmú italt, de nem nagyivó. A szeszes italt ritkán fogyasztók az adatfelvételt megelőző 12 hónapban ittak alkoholtartalmú italt, de a heti gyakoriságnál ritkábban.

[9]: Jövedelmi ötöd a háztartás egy főre jutó ekvivalizált nettó jövedelme alapján.

További adatok, információk

Kapcsolódó kiadványok

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu