Szubjektív jóllét, mentális egészség, 2019

2019-ben arányaiban többen éltek meg pozitív érzelmi állapotokat hazánkban, mint 2014-ben.A kiadvány megállapításai a 2019. évi Európai lakossági egészségfelmérésből származó adatokon alapulnak (http://www.ksh.hu/elef). Az adatok a 2014-es felvétel adataival vethetők össze, a 2009-es felvétel eltérő kérdésfeltevése miatt az időbeli összehasonlítás nem biztosítható. Hacsak másképp nem jelezzük, három korcsoportot vizsgálunk: fiatalokat (15–34 évesek), középkorúakat (35–64 évesek) és időskorúakat (65 éves és annál idősebbek).[1] Az idősek és a középkorúak körében csökkent a depressziósok aránya. Enyhe depressziós tünetekről a magyarok egyötöde számolt be, mérsékelten súlyos/súlyos állapottal 1,5%-uk küzdött. Azok, akik számíthatnak embertársaik támogatására, gyakrabban élnek meg pozitív érzelmeket, ritkábban számolnak be depressziós tünetekről, mint azok, akik nem vagy ritkán számíthatnak másokra.

A szubjektív jóllét koncepciója az élet megélt minőségét próbálja mérhető módon is megragadni, aminek fontos területei többek között a mentális egészség és a társas kapcsolatok jellemzőinek vizsgálata.A szubjektív jóllétnek nincs általánosan elfogadott meghatározása, és mérésére számos indikátorrendszer ismert. A KSH indikátorrendszerét A jóllét magyarországi indikátorrendszere 2013 c. kiadvány mutatja be.[2] Aláhúzza a prevenció jelentőségét, hogy az egészségi állapot szerint figyelhetők meg a legnagyobb különbségek a szubjektív jóllétben: azok, akik jó egészségnek örvendenek, a rossz egészségűekhez képest számottevően gyakrabban tapasztalnak meg pozitív érzelmi állapotokat, és körükben lényegesen alacsonyabb a depressziós tünetekkel élők aránya.

Gyakrabban élünk meg pozitív érzelmeket

A mentális egészség vizsgálatában a problémák mellett egyre hangsúlyosabbá vált a pozitív érzelmek, boldogság, illetve az emberi fejlődés lehetőségének vizsgálata.Ennek a folyamatnak az eredményeképpen került be többek között a WHO pozitív mentális egészségre vonatkozó kérdéssora (WHO-5) az Európai lakossági egészségfelmérés tesztmoduljai közé 2019-ben. Magyarországon 2014 óta része az egészségfelmérésnek a kérdéssor.[3] A WHO ötelemű kérdéssora a kérdőív felvételét megelőző két hétre vonatkozóan ad képet a pozitív mentális állapotról.Az 1998-ban bemutatott öttételes kérdéssor a szubjektív jóllét egyik leggyakrabban használt mérőeszköze (Christian Winther Topp et al.: The WHO-5 Well-Being Index: a systematic review of the literature. Psychotherapy and Psychosomatics, 2015. 84. p. 167–176.).[4] 2014-ről 2019-re minden vizsgált pozitív érzelmi állapotra vonatkozóan – leginkább a nyugodt érzelmi állapot és a friss ébredés előfordulása terén – nőtt azok aránya, akik az idő legalább felében így éreztek. A különböző pozitív érzelmi állapotokat az idő nagyobb részében megtapasztalók aránya átlagosan 10 százalékponttal emelkedett. 2019-ben a felmérést megelőző két hétben az idő nagyobb részében vidám, jókedvű érzelmi állapotot tapasztalt a lakosság négyötöde; aktív, élénk és nyugodt, ellazult érzelmi állapotot körülbelül a háromnegyede; érdekes napokat és friss ébredést pedig a kétharmada.

1. ábra
A felvételt megelőző két hétben tapasztalt pozitív érzelmi állapotok előfordulási gyakorisága

A WHO-5-jóllétindex értéke 0 és 100 közé esik, ahol 0 jelenti a legrosszabb, 100 pedig a lehető legjobb életminőséget. Ez a mutató is jelzi a hazai lakosság pozitív érzelmi állapotának a javulását: öt év alatt az index átlagos értéke 6,8 ponttal, 58,5-ről 65,3-ra nőtt. Az index alapján az alacsony szintű jólléttel jellemezhetők arányaAlacsony szintű jóllétet jelez, ha az index értéke 52 alatti, vagy ha volt legalább egy olyan pozitív állapot, amit a válaszadó nem tapasztalt meg a felvételt megelőző 2 hétben.[5] jelentős mértékben csökkent, 2014-ben még a lakosság 36, 2019-ben már csak 24%-a tartozott ebbe a kategóriába.

A pozitív érzelmi állapot alacsony szintje különösen gyakori

 • az egyedül élő özvegyek,
 • az Észak-Magyarországon élők,
 • az alapfokú végzettségűek, és
 • a legalacsonyabb jövedelmi ötödbe tartozók körében.
1. tábla

A jóllét szintje a WHO-5-index alapján demográfiai ismérvek szerint, 2019

(%)
Megnevezés Jóllét (pozitív mentális állapot) szintje
alacsony normál/magas
Férfi 20,6 79,4
26,5 73,5
Életkor
15–34 éves 23,2 76,8
35–64 éves 22,6 77,4
65 éves és annál idősebb 26,7 73,3
Tényleges családi állapot
Házastárssal/bejegyzett élettárssal él 21,8 78,2
Élettárssal él 24,7 75,3
Egyedül élő nőtlen/hajadon 22,9 77,1
Egyedül élő elvált 24,4 75,6
Egyedül élő özvegy 32,0 68,0
Iskolai végzettség
Legfeljebb alapfokú 29,7 70,3
Középfokú, érettségi nélkül 21,0 79,0
Középfokú érettségivel 23,1 76,9
Felsőfokú 22,2 77,8
Jövedelema)
1. ötöd 28,3 71,7
2. ötöd 24,4 75,6
3. ötöd 22,1 77,9
4. ötöd 20,8 79,2
5. ötöd 23,1 76,9
Régió
Budapest 26,0 74,0
Pest 25,3 74,7
Közép-Dunántúl 19,4 80,6
Nyugat-Dunántúl 19,8 80,2
Dél-Dunántúl 19,4 80,6
Észak-Magyarország 30,8 69,2
Észak-Alföld 23,9 76,1
Dél-Alföld 22,4 77,6
Település típusa
Budapest 26,0 74,0
Megyeszékhely 22,9 77,1
Város 23,5 76,5
Község 23,1 76,9
Összesen 23,7 76,3

a) Az egy főre jutó nettó ekvivalizált háztartási jövedelem alapján. Az egy főre jutó ekvivalizált jövedelem számításánál a háztartás nettó havi összjövedelmét korrigált háztartáslétszámmal osztjuk le. A háztartás korrigált létszámát az alábbiak szerint képezzük: egy 18 év feletti személyre 1, minden további, legalább 14 éves személyre 0,5, a 14 év alatti személyekre 0,3 egységet számolunk.

A WHO-5-jóllétindex összefüggést mutat az egészségi állapottal: akiknek nincs egészségi problémájuk, azok számottevően gyakrabban tapasztalnak meg pozitív érzelmi állapotokat, és körükben lényegesen kevesebben jellemezhetők alacsony szintű jólléttel. A rossz egészségi állapotúak, súlyosan korlátozottak és/vagy erős fájdalommal élők több mint fele nem éri el a pozitív érzelmi állapot normál szintjét.

2. ábra
A WHO-5-index szerint alacsony szintű jólléttel jellemezhetők aránya és az index átlagos értéke egészségi állapot szerint, 2019

Az idősek és a középkorúak körében csökkent a depressziósok aránya

Az egészségfelmérés a mentális állapotot a depresszió diagnosztizálásánál használt tünetek jelenlétére rákérdezve is vizsgálta.Az ELEF kérdőíve a depresszió diagnosztizálásául szolgáló kilenc tünet közül nyolcat tartalmaz. Az ún. PHQ-8 (Patient Health Questionnaire depression scale) a depresszió mérésére széles körben alkalmazott indikátor (lásd például Kurt Kroenke et al.: The PHQ-8 as a measure of current depression in the general population, Journal of Affective Disorders 114 (2009) 163–173).[6] A kérdések a felvételt megelőző két hétben előforduló, különböző negatív érzelmi állapotokra (érdektelenség, szomorúság, rossz érzések önmagával kapcsolatban), koncentrálási nehézségekre, evéssel, alvással és mozgással kapcsolatos problémákra vonatkoztak.

A depresszió tünetei közül a fáradtság, kevés energia és az alvási problémák okozzák a legtöbb gondot, egyúttal ez az a két terület, ahol a legnagyobb javulás érzékelhető 2014 és 2019 között. 2019-ben mind a két probléma a lakosság valamivel több mint egytizedét érintette a vizsgált, 2 hetes időszak legalább felében. A válaszadók körülbelül huszada érzett legalább 7 napon át szomorúságot, lehangoltságot, reménytelenséget, illetve jelzett önmagával kapcsolatos rossz érzéseket és tapasztalt kevés érdeklődést, örömöt a tevékenységei során.

3. ábra
A felvételt megelőző két hétben tapasztalt pozitív érzelmi állapotok előfordulási gyakorisága

2014-hez képest 2019-re 16%-kal csökkent a lakosság körében a depressziós tünetek prevalenciája. 2019-ben a lakosság egyötöde számolt be legalább enyhe depresszióról, mérsékelten súlyos/súlyos állapottal 1,5%-uk küzdött.

A legalább enyhe szintű depresszió aránya a legnagyobb mértékben az időseknél, ezt követően a középkorúaknál csökkent (29, illetve 27%-kal), a fiatalok körében ugyanakkor 41%-os növekedés tapasztalható.

4. ábra
A depressziós tünetek prevalenciája nemek és korcsoportok szerint

2019-ben a legalább enyhe depresszióval küzdők aránya magasabb volt

 • a nőknél, mint a férfiaknál (25 és 17%),
 • az egyedül élő özvegyek és elváltak körében (38 és 26, míg a házasoknál 18%),
 • az időseknél (31, a középkorúaknál 18, a fiataloknál 20%),
 • a legfeljebb alapfokú végzettségűek körében (32, szemben a felsőfokúaknál mért 17%-kal),
 • a legalsó jövedelmi ötödben (30, a legfelső ötödben élőknél 16%),
 • az Észak-Magyarországon élőknél (27, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb, 16%),
 • a falvakban és a Budapesten élőknél (24 és 23, míg a megyeszékhelyeken lakók közt 18%).
2. tábla

A depressziós tünetek prevalenciája demográfiai ismérvek szerint, 2019

(%)
Megnevezés Depressziós tünetek
nincs enyhe/mérsékelt mérsékelten súlyos/súlyos
Tényleges családi állapot
Házastárssal/bejegyzett élettárssal él 81,9 16,8 1,4
Élettárssal él 78,9 20,4 0,6
Egyedül élő nőtlen/hajadon 79,2 19,6 1,2
Egyedül élő elvált 74,4 23,8 1,8
Egyedül élő özvegy 62,1 34,0 3,9
Iskolai végzettség
Legfeljebb alapfokú 67,7 28,8 3,5
Középfokú, érettségi nélkül 80,0 18,0 2,0
Középfokú érettségivel 80,5 18,6 0,9
Felsőfokú 82,9 16,9 0,3
Jövedelema)
1. ötöd 69,7 26,6 3,7
2. ötöd 79,2 19,7 1,2
3. ötöd 78,0 20,7 1,3
4. ötöd 81,3 17,8 0,9
5. ötöd 84,2 15,4 0,3
Régió
Budapest 77,1 22,1 0,8
Pest 80,2 18,8 1,0
Közép-Dunántúl 82,4 15,6 2,0
Nyugat-Dunántúl 83,9 15,7 0,4
Dél-Dunántúl 76,7 21,7 1,6
Észak-Magyarország 73,1 24,6 2,3
Észak-Alföld 76,8 20,1 3,1
Dél-Alföld 78,2 21,0 0,8
Település típusa
Budapest 77,1 22,1 0,8
Megyeszékhely 82,3 16,9 0,8
Város 78,7 19,5 1,8
Község 76,3 21,7 2,0
Összesen 78,4 20,1 1,5

A depresszió terén is az egészségi állapot szerint figyelhetők meg a legjelentősebb különbségek. A legalább enyhe szintű depresszió előfordulásának az esélye 5,2-szer magasabb a rossz egészségűek körében, mint azoknál, akik saját megítélésük szerint jó egészségnek örvendenek. A súlyosan korlátozottakat a nem korlátozottakkal összevetve 4,7-szeres, az erős fájdalmakat megtapasztalókat a fájdalmakat nem, vagy csak enyhe mértékben megtapasztalókhoz viszonyítva 3,9-szeres, a krónikus betegeknél a nem betegekhez képest 2,8-szeres a különbség. A nagyon rossz egészségi állapotúak és a súlyosan korlátozottak közel egytizedét érinti a súlyos, és felét az enyhe, mérsékelt depresszió.

5. ábra
A depressziós tünetek prevalenciája szubjektív egészségi állapot szerint, 2019

Nőtt az erős társas támogatottságot kapó férfiak aránya

A társas kapcsolatok minőségét egy összevont mutató segítségével vizsgáljuk, amit három kérdés pontszámainak összegzésével képezünk (1.) mennyire érdekel másokat az, ami velünk történik; 2.) hány olyan ember van, akihez személyes probléma esetén fordulhatunk; 3.) mennyire könnyen kapunk segítséget szükség esetén a szomszédjainktól).

2014-ről 2019-re a társas támogatottság javulása figyelhető meg a férfiak esetében, ami főként az erős társas támogatottsággal bírók arányának növekedésében és ezzel párhuzamosan a közepes támogatottságúak arányának csökkenésében nyilvánult meg. Mivel a nők társas támogatottsága nem változott számottevően, 2019-re a nemek közti különbségek eltűnni látszanak: a férfiak és a nők közel négytizede jellemezhető erős, fele közepes és több mint egytizede gyenge társas támogatottsággal.

6. ábra
Társas támogatottság nemek szerint

2019-ben az erős társas támogatottság aránya magas volt Közép-Dunántúlon, Pest régióban és Dél-Dunántúlon, a legmagasabb jövedelmi ötödbe tartozók, a vidéki városokban és a házastárssal élők körében. Az alacsony társas támogatottság leginkább a legalacsonyabb jövedelmi ötödbe tartozókat, az egyedül élő elváltakat és özvegyeket, a Budapesten élőket és az alapfokú végzettségűeket jellemezte.

3. tábla

A társas támogatottság szintje demográfiai ismérvek szerint, 2019

(%)
Megnevezés Társas támogatottság
gyenge közepes erős
Életkor
15–34 éves 11,2 48,0 40,8
35–64 éves 12,8 49,6 37,6
65 éves és annál idősebb 13,2 49,2 37,6
Tényleges családi állapot
Házastárssal/bejegyzett élettárssal él 11,0 48,2 40,9
Élettárssal él 13,8 54,0 32,1
Egyedül élő nőtlen/hajadon 12,7 49,7 37,6
Egyedül élő elvált 16,2 52,5 31,2
Egyedül élő özvegy 15,5 46,2 38,3
Iskolai végzettség
Legfeljebb alapfokú 15,4 47,6 37,1
Középfokú, érettségi nélkül 12,0 49,1 39,0
Középfokú érettségivel 12,9 49,3 37,9
Felsőfokú 9,7 50,3 40,0
Jövedelema)
1. ötöd 16,5 49,7 33,7
2. ötöd 12,9 46,9 40,2
3. ötöd 12,1 48,6 39,3
4. ötöd 11,4 50,8 37,8
5. ötöd 8,8 49,5 41,8
Régió
Budapest 16,6 50,6 32,8
Pest 12,8 43,9 43,3
Közép-Dunántúl 11,0 43,5 45,5
Nyugat-Dunántúl 8,7 56,4 34,8
Dél-Dunántúl 8,1 49,4 42,5
Észak-Magyarország 11,5 47,9 40,7
Észak-Alföld 13,6 51,9 34,4
Dél-Alföld 13,4 49,0 37,6
Település típusa
Budapest 16,6 50,6 32,8
Megyeszékhely 11,6 55,1 33,3
Város 12,7 44,1 43,2
Község 10,4 50,1 39,5
Összesen 12,5 49,1 38,4

a) Az egy főre jutó nettó ekvivalizált háztartási jövedelem alapján.

A társas támogatottság szintje szerint jelentős eltérések mutatkoznak a fent ismertetett mutatókkal mért szubjektív jóllétben. Akik minden helyzetben bízhatnak embertársaik segítségében, támogatásában (vagyis erős a társas támogatottságuk), azok körében 53%-kal magasabb a pozitív érzelmi állapotokat normál/magas szinten megtapasztalók és 59%-kal alacsonyabb a depressziós tünetekkel élők aránya, mint azoknál, akik ritkán vagy nem számíthatnak másokra.

7. ábra
A depressziós tünetek prevalenciája és a WHO-5-index átlagos értéke a társas támogatottság szerint, 2019

[1]: A kiadvány megállapításai a 2019. évi Európai lakossági egészségfelmérésből származó adatokon alapulnak (http://www.ksh.hu/elef). Az adatok a 2014-es felvétel adataival vethetők össze, a 2009-es felvétel eltérő kérdésfeltevése miatt az időbeli összehasonlítás nem biztosítható. Hacsak másképp nem jelezzük, három korcsoportot vizsgálunk: fiatalokat (15–34 évesek), középkorúakat (35–64 évesek) és időskorúakat (65 éves és annál idősebbek).

[2]: A szubjektív jóllétnek nincs általánosan elfogadott meghatározása, és mérésére számos indikátorrendszer ismert. A KSH indikátorrendszerét A jóllét magyarországi indikátorrendszere 2013 c. kiadvány mutatja be.

[3]: Ennek a folyamatnak az eredményeképpen került be többek között a WHO pozitív mentális egészségre vonatkozó kérdéssora (WHO-5) az Európai lakossági egészségfelmérés tesztmoduljai közé 2019-ben. Magyarországon 2014 óta része az egészségfelmérésnek a kérdéssor.

[4]: Az 1998-ban bemutatott öttételes kérdéssor a szubjektív jóllét egyik leggyakrabban használt mérőeszköze (Christian Winther Topp et al.: The WHO-5 Well-Being Index: a systematic review of the literature. Psychotherapy and Psychosomatics, 2015. 84. p. 167–176.).

[5]: Alacsony szintű jóllétet jelez, ha az index értéke 52 alatti, vagy ha volt legalább egy olyan pozitív állapot, amit a válaszadó nem tapasztalt meg a felvételt megelőző 2 hétben.

[6]: Az ELEF kérdőíve a depresszió diagnosztizálásául szolgáló kilenc tünet közül nyolcat tartalmaz. Az ún. PHQ-8 (Patient Health Questionnaire depression scale) a depresszió mérésére széles körben alkalmazott indikátor (lásd például Kurt Kroenke et al.: The PHQ-8 as a measure of current depression in the general population, Journal of Affective Disorders 114 (2009) 163–173).

További adatok, információk

Kapcsolódó kiadványok

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu