Időskorúak gondozása – Idősek tartós bentlakásos elhelyezése

Az idősek tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményeiben teljes ellátást és alapszintű orvosi szolgáltatást biztosítanak azoknak az időseknek, akikről életkoruk, egészségi állapotuk miatt házi segítségnyújtás keretén belül nem lehet gondoskodni. 2019 végén1 52 ezer idős embert gondoztak 835 ilyen intézményben országszerte. A lakók 92%-a 65 év feletti volt, a legnagyobb részük a 80–89 éves korosztályhoz tartozott.

Enyhén csökkent az idősotthonok gondozottainak a száma

A rendszerváltás óta jelentősen emelkedett az idősotthonok férőhelyeinek és gondozottainak a száma. 2019-ben viszont − megszakítva a közel 25 éves emelkedő trendet − a férőhelykapacitás 0,9, az ellátottak száma 0,7%-kal kevesebb lett az előző évinél.

1. ábra
Az idősek tartós bentlakásos intézményeinek férőhelyei és ellátottai

2019 végén 52 154 idős embert gondoztak tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményekben. A férőhelyek kihasználtsága magas, mindössze 1868 szabad férőhely várta a bekerülni szándékozókat. A szabad kapacitások területi eloszlása egyenlőtlen, mivel 25 – jellemzően Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei – járásban az ellátottak száma meghaladta a férőhelyekét.

2. ábra
Száz férőhelyre jutó ellátottak száma az idősek tartós bentlakásos intézményeiben járásonként, 2019

2019-ben országszerte 835 tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményben éltek olyan idősek, akiknek az önmagukról való gondoskodás akadályokba ütközött. Az intézmények háromtizede a fővárosban, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben működik. Az intézményi rendszer hazánk közel egészét lefedi, mindössze 9 járásban nem lehetett a szolgáltatást igénybe venni. A férőhelyek területi eloszlása azonban egyenetlen: míg az ország déli részén a kapacitások inkább követik az idősek magasabb arányából fakadó igényeket, a fővárosban – ahol a legmagasabb a születéskor várható átlagos élettartam mindkét nem esetében – a kínálat szűkösebb.

3. ábra
10 ezer lakosra jutó ellátottak száma az idősek tartós bentlakásos intézményeiben járásonként, 2019
4. ábra
Az idősek tartós bentlakásos intézményeiben gondozott 65 év felettiek aránya a megfelelő korú népességből, megyénként, 2019

2019-ben az intézmények 19%-a legalább 100 főt be tudott fogadni. Az idősotthonok nagy része, 32–32%-a 25–49, illetve 50–99 férőhellyel rendelkezett, az átlagos férőhelykapacitás 65 volt. Ezekben az intézményekben kulcsfontosságú a járványügyi előírások szigorú betartása, különösen a veszélyeztetett ellátottak miatt.

A lakók többsége a 80–89 éves korosztályból kerül ki

Az idősek ellátását szolgáló intézményekben való elhelyezés az úgynevezett gondozási szükséglet megállapításán alapszik. Ekkor az életkörülmények, az egészségi állapot és a szociális helyzet vizsgálata mellett fontos szempont a kérelmező életkora is. Ez utóbbi jelentőségét jelzi, hogy a lakók 92%-a 65 év feletti, a legnagyobb részük (22 ezer fő, 43%) a 80–89 éves korosztályhoz tartozik.

5. ábra
Az idősek tartós bentlakásos intézményeiben lakók megoszlása korcsoport szerint, 2019

Az egyházi fenntartású intézmények férőhelyeinek száma 41%-kal nőtt 2010 óta

Az intézmények fenntartói körében a 2010-es években csökkent az önkormányzatok, és nőtt a központi költségvetés, valamint az egyházak szerepe, összességében ezek nyújtják a férőhelyek 80%-át. A profitorientált szervezetek szerepe továbbra is marginális. Az ellátást részben vagy teljes egészében fedező térítési díj fizetésére kötelezettek aránya közelít a 100%-hoz az idősek tartós bentlakásos intézményeiben.

6. ábra
Az idősek tartós bentlakásos intézményeinek férőhelykapacitása fenntartók szerint

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu