Helyzetkép a szállítási ágazatról, 2020

Összefoglalás

 • A Covid19-járvány és az azzal összefüggő korlátozó intézkedések 2020 jelentős részében markáns visszaesést okoztak az áru-, illetve személyszállítás szinte valamennyi szegmensében.
 • 2020-ban a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban tevékenykedő szervezetek az előzetes adatok szerint 2071 milliárd forinttal járultak hozzá a bruttó hozzáadott értékhez, ami a teljes összeg 5,1%-át tette ki.
 • 2020-ban a nemzetgazdasági ág beruházási volumene 9,5%-kal csökkent az előző évihez képest, értéke 1463 milliárd forint volt.
 • A szállítás, raktározás ág gazdasági szervezeteinél 281 ezer főt foglalkoztattak, a nemzetgazdaság foglalkoztatottainak 6,1%-át.
 • Az áruszállítás árutonna-kilométerben mért teljesítménye 10%-kal csökkent az előző évhez mérten. Összességében 7,9%-kal kevesebb árut mozgattak, mint 2019-ben.
 • A személyszállítást ennél jelentősebb visszaesés jellemezte. A helyi és a helyközi (távolsági) személyszállítás összesített, utaskilométerben mért teljesítménye 31%-kal lett kisebb az előző évhez viszonyítva. A légi személyszállítás teljesítménye 78%-kal esett vissza.
 • 2020-ban a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 17%-kal, ezen belül a halálos közúti baleseteké 20%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Közúti balesetekben 24%-kal kevesebben haltak meg, mint 2019-ben.
 • Az év végére a közúti gépjárművek állománya (4,8 millió gépjármű) 2,8%-kal nőtt 2019 végéhez képest. Az állomány átlagos kora 14,7 év volt.

Az európai országok légi személyszállítása drasztikusan visszaesett 2020-ban

Magyarországon a szállítás, raktározás ág az ország hozzáadott értékéből az uniós átlagot meghaladóan, 6,0%-kal részesedett 2019-ben. Az uniós tagállamok közül a legnagyobb súllyal Litvániában (12,8%), a legalacsonyabbal pedig Írországban (2,0%) bírt a nemzetgazdasági ág.

1. ábra
A szállítás, raktározás ág részesedése az ország hozzáadott értékéből az Európai Unióban, 2019

A 2019-es európai autópálya-sűrűségi adatokat tekintve Hollandia és Luxemburg kiemelkedik az EU országai közül, hazánk az ezer négyzetkilométerenkénti 13,2 kilométeres mutatójával a középső harmadba tartozik.

2. ábra
Autópálya-sűrűségek Európában, 2019

A Covid19-járvány az európai belvízi áruszállítást nem sújtotta olyan jelentős mértékben, mint a nemzetgazdaság egyes ágazatait, a 2019-es növekedés után 2020-ban a teljesítmény visszaesése 6% volt. Az uniós tagállamok rendelkezésre álló adatai alapján a 132 milliárd árutonna-kilométerben mért összteljesítményből a legnagyobb arányban (35%) Németország részesedett, míg Magyarország 1,5%-os részesedéssel a hetedik helyen állt.

3. ábra
A belvízi áruszállítás teljesítménye 2017–2020 között az Európai Unióban, milliárd árutonna-kilométer

Az európai országok légi személyszállítása a pandémia egyik legnagyobb vesztese, a vizsgált országok mindegyikében drasztikusan csökkent az utasszám.

4. ábra
Egyes európai országok kereskedelmi légiutas-forgalmának változása az előző évhez képest, 2020

2020-ban az Európai Unió (EU27_2020) közútjain hozzávetőleg 18 800 személy vesztette életét közlekedési baleset során, ami a 2019. évi adathoz képest 17%-os csökkenést, egymillió lakosra vetítve átlagosan 42 főt jelent. Magyarországon 2020-ban az előzetes adatok alapján az egymillió lakosra vetített átlag 46 fő volt, ez 26%-os mérséklődés a 2019-es értékhez képest. A vizsgált évben a halálozási mutató Svédországban volt a legalacsonyabb (18 fő/egymillió lakos, 1. hely), és Romániában a legmagasabb (85 fő/egymillió lakos, 27. hely). Magyarország az 1 millió lakosra jutó 46 halottal az Európai Unió 27 tagállamából a 17. helyen áll.

5. ábra

A közúti közlekedési balesetek során meghalt személyek száma egymillió lakosra vetítve az Európai Unióban, 2020

Nincs cím
Nincs cím

Megjegyzés: 2021. április 20-ai, előzetes adatok.

A szállítás, raktározás gazdasági teljesítménye 16%-kal csökkent, beruházásai közel 10%-kal visszaestek hazánkban

1. tábla

A szállítás, raktározás ág összefoglaló adatai

(%)
Év A szállítás, raktározás ág részaránya
a bruttó hozzáadott érték termelésében a beruházásban a foglalkoztatásban
2010 6,1 16,5 6,7
2015 6,5 17,5 6,3
2016 6,7 12,8 6,2
2017 6,2 14,7 6,5
2018 6,1 15,8 6,3
2019 6,0 14,5 6,6
2020 5,1 13,7 6,1

Előzetes becslések szerint 2020-ban a szállítás, raktározás ág a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékéből 5,1%-kal, összesen 2071 milliárd forinttal részesedett hazánkban.

A szállítás, raktározás ág 2020-ban a GDP volumencsökkenéséhez 0,8 százalékponttal járult hozzá, miután bruttó hozzáadott értékének volumene 16%-kal visszaesett az előző évhez viszonyítva.

6. ábra
A szállítás, raktározás ág hozzájárulása a GDP volumenének éves változásához

A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban valamivel több mint 17 ezer társas vállalkozást, illetve 26 ezernél is több önálló vállalkozót tartottak nyilván 2020. december 31-én. A társas vállalkozások száma lényegében nem változott az egy évvel korábbihoz képest, miközben az önálló vállalkozóké 16%-kal emelkedett.

2020-ban a beruházások volumene a szállítás, raktározás ágban 9,5%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, teljesítményértéke folyó áron 1463 milliárd forint volt. A teljes nemzetgazdaság visszaesése ennél mérsékeltebb (–3,8%), az összes beruházásból a szállítás, raktározás ág részesedése csaknem 14% volt.

2020-ban a szállítás, raktározás területén a vállalkozások 281 ezer főt foglalkoztattak,Foglalkoztatott: aki az adott héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) távol volt.[1] az előző évhez képest 8,4%-kal kevesebbet, jelentősen meghaladva a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak számának 0,9%-os csökkenését. A fentiekhez képest mérsékeltebb visszaesés mutatkozik, ha az alkalmazottakAlkalmazott: az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és munkaszerződése, munkamegállapodása alapján havi átlagban, munkadíj ellenében legalább 60 munkaóra teljesítésére kötelezett, függetlenül attól, hogy foglalkoztatása a munkáltatónál főállásban vagy ún. további munkaviszonyban történik.[2] szűkebb létszámú körét vizsgáljuk: számuk a szállítás, raktározás területén 212 ezer főt tett ki, és 3,6%-kal csökkent 2019-hez képest. A munkaerőpiaci részesedést tekintve a szállítás, raktározás ág adta a foglalkoztatottak 6,1 és az alkalmazásban állók 6,9%-át.

Változatlanul alacsony a szállítás, raktározás területén alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete: 2020-ban a nemzetgazdasági átlagtól 24 ezer forinttal maradt el, 380 ezer forint volt, annak ellenére, hogy a gazdasági ágban 10%-kal nőttek a keresetek.

7. ábra
A szállítás, raktározás ágban alkalmazottak számának és havi bruttó átlagkeresetének alakulása

A szállítási szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának 2014 óta tartó folyamatos növekedése 2020-ban megszakadt. A behozatal értéke folyó áron 17%-kal, 1135 milliárd forintra, a kivitel összege 28%-kal, 1624 milliárd forintra csökkent az előző évihez képest. A szállítási szolgáltatások külkereskedelme a teljes szolgáltatásexportból 23, az -importból 21%-kal részesedett.

Bővülő gyorsforgalmi úthálózat, kevesebb forgalomba helyezett gépjármű

Magyarország közúthálózata a településeket összekötő állami tulajdonú országos közutakból és az önkormányzati tulajdonban lévő helyi közutakból áll. A 2020. december 31-i állapot szerint az országos közutak hossza 32,4 ezer kilométer volt, 2019-hez viszonyítva 192 kilométerrel, ebből a közelmúlt jelentős beruházásainak eredményeként a gyorsforgalmi utak hossza 177 kilométerrel (8,5%-kal) nőtt. Az önkormányzati utak hossza 2019-ben közel 182 ezer kilométer volt.

8. ábra
A gyorsforgalmi úthálózat hossza

2020. december 31-én az országos építésű, normál nyomtávú vasútvonali vágány hossza 7441 kilométer volt. Az összes vonali vágányhossz (normál, széles és keskeny nyomtávú) együttesen 7960 kilométer, aminek 39%-a villamosított vonal.

A magyarországi folyókon lévő vízi utak hossza 1484 kilométert tett ki. Ebből 378 kilométer nemzetközi minősítésű vízi útnak számít, ami teljes mértékben a Dunán található.

Magyarországon a légi szállítási forgalom főként a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre koncentrálódik, tekintettel központi elhelyezkedésére és infrastruktúrájára. Az országban további négy nemzetközi repülőtér üzemel: a debreceni, a győr–péri, a pécs–pogányi és a sármelléki.

A csővezeték-hálózat hossza 2020-ban 8,1 ezer kilométer (2019-hez képest változatlan), ezen belül a földgázvezetékeké 5,9 ezer, a kőolajé 848, az egyéb szénhidrogén-vezetékeké 1,4 ezer kilométer volt.

Csaknem 3%-kal több közúti gépjármű volt forgalomban

A közútigépjármű-állomány 2020-ban (az év végén 4,8 millió gépjármű) 2,8%-kal nőtt 2019 végéhez viszonyítva. Az állomány átlagos kora 14,7 év volt, a 2019. évinél 0,3 évvel magasabb.

A személygépkocsik száma a 2009–2011-es mérséklődést követően 2012 óta nő. Számuk 2020-ban 3,9 millió darab volt, 2,9%-kal emelkedett az elmúlt esztendőhöz viszonyítva. Az év során nem változott a legnépszerűbb márkák rangsora: az Opel, a Suzuki, a Volkswagen, a Ford és a Renault együttes aránya 47%-ot tett ki. A személygépjármű-állomány folyamatosan öregszik, átlagos kora 2020-ban már 14,7 év volt.

9. ábra
A személygépkocsi-állomány és átlagos kora az adott év végén
10. ábra
Személygépkocsi-állomány hajtóanyag szerint

A személygépkocsi-állományban 2020 végére 0,2 százalékponttal, 32%-ra (1,2 millió darabra) bővült a dízelmeghajtású személygépkocsik részesedése. Összesen 2,6 millió benzinmeghajtású személygépkocsi volt forgalomban, a személygépkocsi-állomány 65%-a. Az elektromos meghajtású személygépkocsik száma 11 012 darab volt (az összes autó 0,3%-a). Átlagos koruk 2020-ban 3,2 év volt.

11. ábra
Elektromos meghajtású személygépkocsik állománya az év végén

A motorkerékpár-állomány 4,7%-kal, 195 ezerre nőtt. Az állományon belül a japán márkák továbbra is többségben voltak.

A hazai autóbusz-állomány 13%-kal, 17,0 ezer darabra csökkent, átlagos kora 13,2 év volt. Az autóbuszpark döntően dízelüzemű (97%).

A tehergépjármű-állomány összességében 2,7%-kal bővült, ezen belül legnagyobb mértékben (5,4%-kal) a 3,5–7,5 tonna közötti össztömeg-kategóriába tartozók.

2020 végén a vontatók több mint 81 ezres állománya 2,4%-kal meghaladta az előző évit.

18%-kal kevesebb közúti gépjárművet helyeztek első alkalommal forgalomba Magyarországon

A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma 2015–2019-ig mérséklődő ütemben nőtt, 2020-ban pedig – az előzetes adatok szerint – 18%-kal, 258 ezerre csökkent. A legnépszerűbbek a Volkswagen (9,6%), a Ford (8,9%) és a Toyota (8,1%) márkák. 2006 és 2015 között növekedett, ezt követően évről évre csökkent a hazánkban első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik között a használtak aránya, ami 2019-ről 2020-ra újra nőtt (0,8 százalékponttal, 49%-ra).

12. ábra
A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma

Magyarországon az első alkalommal forgalomba helyezett dízelüzemű személygépkocsik aránya 2013-ban még emelkedett, azóta csökken. A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is a benzines személygépkocsiké volt a vezető szerep, arányuk 2020-ban 11 százalékpontos csökkenéssel 51%-ot tett ki. A csökkentett károsanyag-kibocsátással üzemelő autók aránya 2019-hez képest 11,5 százalékponttal, 17,9%-ra emelkedett, ezen belül a hazánkban először regisztrált elektromos személygépkocsik száma 65%-kal, 4780 darabra nőtt.

13. ábra
A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma hajtóanyag szerint

Az év során a Magyarországon első alkalommal regisztrált autóbuszok száma 34, a vontatóké és a tehergépkocsiké 19–19, a motorkerékpároké 8,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

Tizedével alacsonyabb az áruszállítási teljesítmény

A 2020. évi 52,6 milliárd árutonnakilométer-teljesítmény 10%-kal kisebb volt az előző évinél. 287 millió tonna árut mozgattak meg, 7,9%-kal kevesebbet, mint 2019-ben.

Továbbra is a közúti áruszállítás részesedése a legnagyobb, 2020-ban az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 61%-a itt realizálódott, az árutömeg 66%-át közúton szállították. A vasúti szállítás részaránya teljesítményben 22, volumenben 18% volt. A csővezetékes szállítás tonnakilométer-teljesítmény részaránya 2,2 százalékponttal, 13%-ra, a tömeg 2,4 százalékponttal, szintén 13%-ra csökkent. A belvízi szállítás részesedése az összteljesítményből 0,2 százalékponttal, 3,8%-ra nőtt, míg a légi szállításé elhanyagolható nagyságú.

2020-ban az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 31–69%-ban oszlott meg a belföldi és a nemzetközi szállítás között, azonban az összes árutömeg csaknem kétharmadát belföldön szállították.

14. ábra
Az áruszállítási teljesítmények alakulása

Belföldi viszonylatban a közúti fuvarozás a meghatározó, 2020-ban az árutonna-kilométer 79, a volumen 85%-át adta. Nemzetközi viszonylatban a közút részesedése jóval kisebb, a szállított áruk mennyiségét tekintve 2020-ban 31%-ot tett ki, ezt 9,1 százalékponttal meghaladja a vasút részesedése, míg a csővezetékes szállításé 21 és a belvízi szállításé 8,5% volt.

15. ábra
Az áruszállítási teljesítmény megoszlása árutonna-kilométer alapján

Csökkent a közúti áruszállítási teljesítmény

2020-ban a közúti áruszállításA 3,5 tonna és afeletti teherbírású tehergépjárművek összesített és teljeskörűsített adatai alapján.[3] árutonna-kilométerben mért teljesítménye meghaladta a 32 milliárdot, ez 13%-kal alacsonyabb a 2019. évinél. A szállított árutömeg 7,2%-kal lett kevesebb, megközelítve a 190 millió tonnát. Az átlagos szállítási távolság 171 kilométerre csökkent, belföldön 83, a nemzetközi szállításban 611 kilométer volt.

A jelentős csökkenésben kiemelkedő szerepet játszott a Covid19-járvány miatti gazdasági visszaesés, valamint az Európai Uniónak a közúti áruszállítás egyes feltételeire (például a pihenőidőre, a járművezetők hazatérésére és a napidíjra) vonatkozó szabálymódosítása, amelynek hatása elsősorban a nemzetközi relációban mutatkozott meg.

A belföldi szállítás teljesítménye (13 milliárd árutonna-kilométer) 4,2%-kal, a nemzetközi forgalomé (19,2 milliárd árutonna-kilométer) 18%-kal csökkent. Utóbbi esetében a visszaesés 2017 óta folyamatosan tart.

Belföldön (156,6 millió tonna) 5,9%-kal, nemzetközi viszonylatban (31,5 millió tonna) 13%-kal kevesebb árut szállítottak közutakon.

16. ábra
A közúti áruszállítási teljesítmény alakulása

A nemzetközi szállítási teljesítmény aránya 2020-ban a távolságot is figyelembe vevő teljesítményben 60%-ra mérséklődött, miközben a szállított árutömeg 83%-át belföldi viszonylatban mozgatták.

2020-ban a közúti áruszállítás teljesítményének 88%-a fuvardíjas szállításként realizálódott, ennek túlnyomó részét (84%) a szállítási szakágazatba tartozó vállalkozások valósították meg. Az elsősorban belföldre irányuló, saját számlás fuvarozók teljesítménye stagnált (–0,9%), az általuk elszállított áruk volumene 2,7%-kal emelkedett.

17. ábra
A közúti áruszállítás fuvartípusonként

A járművek kihasználtságában 2,1 százalékpontos csökkenés volt az előző évihez képest.

A volument tekintve Magyarország fő partnerei a szomszédos, valamint a közeli országok: a kiviteli forgalomban csökkenő sorrendben Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovákia és Románia voltak. A behozatali forgalomban Szlovákiából érkezett a legtöbb áru, amit sorrendben Ausztria, Németország, Olaszország és Szlovénia követett.

18. ábra
Nemzetközi közúti áruforgalom kiemelt országok szerint, 2020

Belföldön csökkent, nemzetközi viszonylatban nőtt a vasúti áruszállítás teljesítménye

A vasúti áruszállítás teljesítménye 2020-ban árutonna-kilométerben számítva 9,1%-kal volt nagyobb az előző évihez képest. A szállított áruk mennyisége kismértékben csökkent. Az átlagos szállítási távolság 2020-ban 223 kilométer volt, az egy évvel korábbihoz képest 20 kilométerrel növekedett.

A belföldi forgalom árutonna-kilométerben kifejezett teljesítménye 22, a szállított áruk tömege 24%-kal elmaradt az előző évhez képest. Belföldön az átlagos szállítási távolság 2020-ban 123 kilométer volt, a 2019. évinél mintegy 2 kilométerrel hosszabb.

A nemzetközi vasúti áruszállítási teljesítmény 15%-kal nőtt 2019-hez viszonyítva, míg a szállított áruk mennyisége 8,3%-kal emelkedett. A teljes vasúti szállítási teljesítményből – árutonna-kilométerben mérve – az import 23, az export 29%-kal részesedett. A tranzitszállítások aránya számottevő, az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 36%-át jelentette.

19. ábra
A vasúti áruszállítási teljesítmények alakulása

Az áruszállítási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok 2020. évi külkereskedelmi forgalmának 83%-a az Európai Unión belül valósult meg. A vasúti szállításban fő kereskedelmi partnereink a volument tekintve Olaszország, Ausztria, Németország, az EU-n kívüli országok esetében pedig Ukrajna, Oroszország és Szerbia voltak.

20. ábra

A vasúti nemzetközi áruszállítás volumene tonnában, országok szerint

Kiviteli (hová) forgalomban szállított áruk tömege, ezer tonna

Kiviteli (hová) forgalomban szállított áruk tömege, ezer tonna

Országkódok: AT – Ausztria, DE – Németország, HU – Magyarország, HR – Horvátország, IT – Olaszország, RO – Románia, SK – Szlovákia.

Behozatali (honnan) forgalomban szállított áruk tömege, ezer tonna

Behozatali (honnan) forgalomban szállított áruk tömege, ezer tonna

Országkódok: AT – Ausztria, DE – Németország, HU – Magyarország, IT – Olaszország, RO – Románia, RU – Oroszország, SK – Szlovákia, UA – Ukrajna.

Nagymértékben nőtt a belvízi áruszállítás kiviteli teljesítménye és volumene

2020-ban a teljes belvízi forgalom árutonna-kilométerben kifejezett teljesítménye 5,8%-kal, 1998 millióra csökkent, volumene 2,5%-kal, 8,8 millió tonnára emelkedett. A behozatali forgalom teljesítménye 16, a belföldi 19, a tranzit 20%-kal mérséklődött, a kiviteli 28%-kal nőtt.

21. ábra
A nemzetközi belvízi áruszállítás teljesítményének alakulása irányok szerint

2020-ban a Duna magyarországi szakaszán az áruk mindössze 8,5%-át szállították magyar felségjelű hajókA szállító tulajdonában lévő jármű nemzetisége nem feltétlenül egyezik meg a szállító vállalkozás nemzetiségével. Az Európai Unió előírásának megfelelően a hajók teljesítményét aszerint kell nyilvántartani, hogy a járművet melyik országban vették lajstromba.[4]. A legjelentősebb külföldi szállítók a német, a román és az osztrák hajók voltak, 26, 14, illetve 12%-os részesedéssel.

Az összes belvízen szállított áru közül legnagyobb mennyiségben (38%) mezőgazdasági terméket szállítottak, de jelentős arányt (16, illetve 15%) képviselt a koksz és finomított kőolajtermék, valamint a színes fémércek és egyéb bányászati termékek árucsoportja is.

22. ábra
A belvízi áruszállítás teljesítménye a hajók felségjele szerint, 2020

A belvízi kikötői statisztikaA belvízi kikötői statisztika adatai az Innovációs és Technológiai Minisztérium OSAP 1857-es számú Kikötői áru- és hajóforgalom című adatgyűjtéséből származnak, és nem teljes mértékben egyeznek meg a kiadvány belvízi áruszállítási adataival, mivel utóbbiak a magyar belvizeken szállított áruk mennyiségét tartalmazzák, beleértve a tranzitforgalmat is, míg az előbbiek a magyarországi kikötőkben ki-, illetve berakodott áruk adatait mutatják. (A kikötői statisztikában például a belföldi forgalomban számba vett áru mennyisége kétszeresen jelenik meg, miután egy berakodási és egy kirakodási kikötő forgalmában is szerepel.)[5] szerint 2020-ban az áruforgalom 80%-a az EU tagországaival bonyolódott le. Az EU-n kívül a legfontosabb partnernek Szerbia számított 11%-os részesedéssel.

A teljes, belvízen szállított árumennyiség egyharmadát a három nagy országos közforgalmi kikötőben (Baja, Csepel és Győr–Gönyű) rakodták. A forgalom további kétharmadán mintegy 40–45 közforgalmú és saját használatú kikötő, valamint rakodási hely osztozott.

A magas bázishoz képest csaknem negyedével visszaesett a csővezetékes áruszállítás teljesítménye

2020-ban a csővezetékes szállítás összteljesítménye 6,7 milliárd árutonna-kilométer, az előző évinél 24%-kal kisebb volt, az áruk össztömege 38 millió tonna volt, 21%-kal kevesebb a 2019. évinél. A nemzetközi forgalomban a teljesítmény 29, az árutömeg 26, ezen belül a kiviteli forgalom teljesítménye 47, tömege 37%-kal visszaesett. Az országon átmenő áruk teljesítménye és tömege is 15%-kal volt kevesebb. A behozatali teljesítmény 27, a tömeg 24%-kal csökkent az előző évihez képest. Belföldi forgalomban az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 12, a szállított áruk tömege 14%-kal kisebb volt.

23. ábra
A csővezetékes áruszállítás teljesítménye árufajták szerint

Mind a helyi, mind a helyközi személyszállítás teljesítménye jelentős mértékben csökkent

2020-ban a helyi közösségi személyszállítást hazánkban 1,4 milliárd alkalommal vették igénybe, harmadával kevesebbszer, mint 2019-ben. Az utaskilométerben kifejezett teljesítmény (5,4 milliárd utaskilométer) szintén 33%-kal maradt el az előző évitől.

Helyi autóbuszjáratok Magyarország 82 településén szállítják az utasokat, villamosok és trolibuszok a fővároson kívül Debrecenben és Szegeden, villamosok pedig Miskolcon támogatják a helyi közlekedést.A 49 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások adatai alapján.[6]

A helyi személyszállítási forgalom 54%-át az autóbusz-közlekedés adta, az összes megtett utaskilométerből való részesedése 58% volt. A közösségi közlekedési szolgáltatást igénybe vevők 22%-a villamoson és fogaskerekűn, 16%-a metrón vagy földalattin, 4,8%-a trolibuszon, 3,4%-a HÉV-en utazott.

A helyi vízi személyszállítás a fővárosra koncentrálódik. Az utazók a BKK hajóit jellemzően nem napi közlekedésre, hanem turisztikai célra használják. Budapesten az utasok száma 2020-ban 6 ezer volt, ami 98%-os csökkenést jelentett 2019-hez képest. A drasztikus visszaesés a Covid19-járvány miatt következett be, az I. negyedév után a BKK 2020. április 1-jével leállította személyszállító hajóit.

A légi személyszállítás teljesítménye csökkent a legnagyobb mértékben

A Covid19-járvány miatt a közösségi helyközi személyszállítás teljesítménye (utaskilométerben) 2020-ban 48%-kal, 16 milliárdra esett vissza, ezen belül a légi személyszállítás 78%-kal, 2,0 milliárdra, a vasúti 37%-kal, 4,9 milliárdra, az autóbuszos 34%-kal, 9,3 milliárdra. A belvízi személyszállítás teljesítménye 27%-kal kevesebb, 5,9 millió utaskilométer volt.

24. ábra
A helyközi személyszállítási teljesítmények alakulása
25. ábra
Az összes helyközi személyszállítás teljesítménye módozatok szerint*

Autóbuszon kevesebben utaztak, rövidebb távokra

A közúti helyközi közösségi (autóbuszos) közlekedést igénybe vevő utasok száma (350 millió fő) 2020-ban negyedével, míg az utaskilométerben mért teljesítmény (9,3 milliárd) harmadával maradt el az előző évitől.

Belföldön helyközi viszonylatban az utasok száma a 2019. évi forgalom háromnegyede, 350 millió fő volt. Az autóbuszos közlekedésben az utaskilométerben kifejezett teljesítmény egy év alatt 27%-kal, 9,1 milliárdra esett vissza. A belföldi helyközi személyszállításban az autóbusz-közlekedés részesedése továbbra is meghatározó, a szállított utasok száma alapján 78, az utaskilométerben mért teljesítmény szerint 66%.

A nemzetközi személyszállítást végző szolgáltatók autóbusszal külföldre 586 ezer utast szállítottak, ami az előző évi 13%-ára zsugorodott. A nemzetközi irányú autóbuszos forgalomban a megtett utaskilométer-teljesítmény 11%-ra zuhant, az átlagos utazási távolság 307 kilométerre rövidült. A nemzetközi helyközi személyszállításon belül az autóbusz-közlekedés részaránya csökkent.

A belföldi vasúti utazások túlnyomó része legfeljebb 50 kilométeres körzetben történik

A vasúti szolgáltatók 2020-ban 101 millió utast szállítottak, 31%-kal kevesebbet az előző évinél. A vasúti személyszállítás 2020. évi teljesítménye 4,9 milliárd utaskilométer volt, 37%-kal csökkent az előző évihez képest. A vasúti utasszállítás döntő része belföldi, csak az utasok 0,8%-a (0,8 millió fő) lépte át az országhatárt az elmúlt évben.

Belföldi viszonylatban az átlagosan megtett út hossza 48 kilométer volt 2020-ban, az utazóközönség túlnyomó része, háromnegyede legfeljebb 50 kilométeres körzetben utazott.

26. ábra
A vasúti utasforgalom megoszlása kilométer-övezet szerint, 2020

Az összes utazás közel 80%-át kitevő fizető személyszállítás utasszáma 32, a díjmentes személyszállításé 28%-kal csökkent az előző évhez képest. Az InterCity-járatokat 7,2 millió utas vette igénybe, harmadával kevesebb 2019-hez képest.

Kevesebb mint negyedannyi utasforgalom a Liszt Ferenc Repülőtéren

A legalább részben magyar tulajdonosi körbe tartozó belföldi rezidens légitársaságok 2020. évi utasforgalma 1,5 millió fő volt, negyedannyi, mint az előző évben. Az utaskilométerben mért teljesítmény 78%-kal, 2,0 milliárdra esett vissza.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2020-ban 59 ország 224 repülőterével és 134 légitársasággal állt kapcsolatban. Az utasok száma 76%-kal, 3,9 millióra, a járatoké 61%-kal, 48,2 ezerre csökkent.

A budapesti repülőtérről a kereskedelmi járatokon szállított utasok 91%-a Európába indult, illetve onnan érkezett Budapestre. Az európai országok közül az Egyesült Királyság és Németország relációjában volt a legnagyobb az utasforgalom, együttesen a repülőtér forgalmának 31%-át adták, utasaik együttes száma azonban a 2019. évinek csak negyedét tette ki. A járatonkénti átlagos utasszám egy év alatt 132 főről 80 főre esett vissza.

27. ábra
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kereskedelmi utasforgalmának megoszlása földrészenként és a legfontosabb országok szerint

A Liszt Ferenc repülőtér havonkénti utasforgalma jellegzetes szezonalitást mutat: a nyári szabadságolások ideje alatt az utazók száma nő, nyár végétől kora tavaszig csökken. A nem menetrend szerinti utasforgalom döntően turisztikai célú (charter), így az utasok száma a nyári szezonban kiugróan magas, amire 2020-ban a Covid19-járvánnyal összefüggő intézkedések hatásai is ráerősítettek. Az előző évihez viszonyítva a menetrend szerinti utasforgalom 76, a charterforgalom 85%-kal csökkent.

28. ábra
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma és járatainak száma

Jelentősen visszaesett a belvízi helyközi utasforgalom

A helyközi személyszállításon belül a vízi személyszállítás alacsony súllyal bír. 2020-ban a vízi közlekedést igénybe vevők számában a járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések hatására jelentős (19%-os) csökkenés következett be. A csökkenés még jelentősebb volt a megtett utaskilométerben és a menetdíjbevételben (27–27%-os).

A személysérüléses közúti balesetek száma 17%-kal lett kevesebb 2020-ban

2020-ban az összes vasúti baleset (98) közül 65 járt személysérüléssel, ezek során 38-an szenvedtek súlyos sérüléseket, és 34-en haltak meg. A balesetben elhunytak közül 3 utas volt, a többi olyan személy, akit a vasúti pályán való áthaladás közben (12 fő) vagy a közúti-vasúti kereszteződésben (16 fő) ütött el a vonat.

Belvizeinken 2 személysérüléssel járó baleset történt, de egyik sem volt halálos kimenetelű. A balesetek során ketten szenvedtek különböző kimenetelű sérüléseket.

A 20 légi közlekedési balesetből 4 végződött csak anyagi kárral, 16 halállal vagy személysérüléssel. A légi balesetek következtében 18 személy sérült meg és 2 vesztette életét. A balesetek során megsérült és meghalt személyek többségében a forgalmi személyzethez tartoztak.

Lényegesen kevesebb baleset és kevesebb halott

2020-ban a hazai közutakon összesen 13 778 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 17%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A balesetekben meghalt és megsérült személyek száma is közel hasonló mértékben csökkent (18%), 22 198-ról 18 176 főre.

A 2020-ban bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek 3,1%-a halálos, 30%-a súlyos és 67%-a könnyű sérüléssel járó volt.

A halálos kimenetelű balesetek száma 530-ról 423-ra, a meghaltak száma 602 főről 460 főre mérséklődött. A súlyos, valamint a könnyű sérüléssel járó baleseteké egyaránt csökkent (15, illetve 18%-kal). Hasonló volt a változás a súlyos sérülést szenvedett személyek (–15%) és a könnyen megsérült személyek számában (–19%) is.

A személysérüléses közúti közlekedési balesetekben bekövetkezett jelentős csökkenés összefügg a 2019-ben megjelent és 2020-ban elterjedt, új típusú koronavírus okozta világjárvánnyal. A pandémia megfékezésére elrendelt sorozatos korlátozások során a gépjárműforgalom mellett csökkent a balesetek, valamint a balesetekben meghalt és megsérült személyek száma is.

29. ábra
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma kimenetel szerint

A Magyarországon bejegyzett tízezer gépjárműre jutó balesetek száma 19%-kal visszaesett 2019-hez képest, a közúti gépjárművek számának 2,8%-os bővülése mellett.

A gyorsforgalmi úthálózat (autópálya és autóút együtt) a legbiztonságosabb közúti közlekedési útvonal, 13 778 balesetből mindössze 495 történt ezeken. Összességében az autópályákon 28%-kal kevesebb balesetet regisztráltak, mint egy évvel korábban. A száz kilométerre jutó balesetek száma az összes autópálya átlagában 30 volt, a legtöbb az M1-esen (51) történt. Az átmenő közúti forgalom döntő része az M0-ás autóúton zajlik, ahol a száz kilométerre eső balesetek száma 2020-ban 31%-kal kevesebb (87) volt.

A közúti közlekedési balesetek közel héttizede lakott területen belül következett be.

30. ábra
Száz kilométer autópályára jutó személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma, 2020 (100 kilométernél hosszabb autópályák esetén)

A kerékpárosok okozta balesetek száma stagnált, a többi csökkent

A 13 778 baleset 64%-át személygépkocsival, 12%-át kerékpárral és 8,9%-át teherszállító járművel okozták. A kerékpárosok hibájából bekövetkezett balesetek aránya az összes balesetből 2019-hez képest 1,9 százalékponttal emelkedett, míg száma szinte megegyezett a 2019-es adattal (1607 helyett 1600 baleset). A gyalogosok hibájából 601 baleset történt, ez 29%-kal kevesebb a 2019-es adatnál. A motorkerékpárosok az előző évhez képest 22%-kal kevesebb, összesen 599 balesetet okoztak.

31. ábra
A balesetek megoszlása okozók szerint, 2020

A sebesség nem megfelelő megválasztása a legfőbb baleseti ok

A balesetek 94%-a a járművezetők hibájából történt. A leggyakoribb okok között szerepel a sebesség nem megfelelő megválasztása (37%), a szabálytalan irányváltoztatás, a haladás és bekanyarodás (26%) szabályainak be nem tartása, valamint az elsőbbség meg nem adása (25%). A szabálytalan előzésből származó személysérüléses balesetek részaránya a járművezetők hibájából bekövetkező balesetek 4,1%-át érintette, ami összesen 535 balesetet jelent.

2020-ban 22%-kal csökkent azon balesetben elhunyt járművezetők száma, akik nem használták a biztonsági övet. Utóbbiak aránya továbbra is kiugróan magas (69%) a súlyosan sérült és meghalt járművezetők között.

A balesetek 9,9%-át ittas állapotban okozták

2020-ban összesen 1361 közúti balesetet okoztak ittas állapotban. Bár a számuk 2,5%-kal csökkent az előző évi adathoz képest, az összes balesetbeli részarányuk 8,4-ről 9,9%-ra emelkedett. Az ittasan okozott balesetek közül a legtöbb esetben a személygépkocsi-vezetők (58%), a kerékpárosok (21%) és a segédmotorkerékpár-vezetők (8,7%) voltak a felelősek. A személygépkocsi-vezetők szinte ugyanannyi balesetet okoztak ittasan (784), mint egy évvel korábban (786).

A 2000-es évek elején az ittasan okozott balesetek száma még meghaladta a 2600-at. A rendőrség és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a 2000-es évek elejétől kezdve komplex kampányba kezdett, aminek hatására csökkenni kezdtek az ittasan okozott balesetek. A leglátványosabb visszaesés 2017 elején történt, köszönhetően az akkor alkalmazott fokozott rendőri ellenőrzéseknek, elrettentő reklámoknak.

32. ábra
Az ittasan okozott és az összes baleset negyedévenkénti alakulása, előző év azonos negyedéve=100%

Területi összehasonlítás

A magyarországi közúthálózatban 2020-ban történt területi változások nagyobbrészt a gyorsforgalmi úthálózaton végrehajtott útépítéseknek köszönhetőek:

 • Heves megyében átadták az M25-ös autóút Füzesabony és Eger közötti szakaszát, ezzel újabb megyeszékhely kapcsolódott be a gyorsforgalmi úthálózatba.

 • Felgyorsult az M4-es gyorsforgalmi út építése: az M0-s autóúttól Cegléden keresztül Abonyig vezető, illetve a Berettyóújfalu–Nagykereki országhatár közötti szakaszt az év folyamán, több lépésben adták át.

 • Békés megyében a Békéscsaba gyorsforgalmi bekötését biztosító M44-es autóút újabb szakaszát adták át Kondoros és a megyeszékhely között.

 • Győr-Moson-Sopron megyében az M85-ös autóút Csorna és Sopron közötti szakaszát vehették használatba az autósok, ezzel újabb megyei jogú város csatlakozott a magyar gyorsforgalmi úthálózathoz.

A legsűrűbb országos úthálózattal rendelkező megyék Nyugat-Dunántúlon, a legritkábbak az alföldi régiókban találhatók.

Településeink átlagában a legközelebbi gyorsforgalmi csomópont közúti elérhetőségi ideje mintegy fél óra, viszont 258 helység esetében, amelyek 580 ezer embernek adnak otthont, ehhez legalább egy óra szükséges. Ezen települések legnagyobb része Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, ahol a megyék közül a legtöbb község található, de kedvezőtlen helyzetben van több Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyei település is. 2019-ben a települések 28%-ában üzemelt vasútállomás, ezekben a helységekben 7,4 millió ember élt. A vasúti összeköttetéssel nem rendelkező településekről átlagosan 11 perc alatt érhető el egy másik helység vasútállomása.

33. ábra

A legközelebbi vasútállomás közúti elérhetőségi ideje a leggyorsabb úton, 2019

A legközelebbi vasútállomás közúti elérhetőségi ideje a leggyorsabb úton, 2019

Adatok forrása: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR).

34. ábra

A legközelebbi gyorsforgalmi csomópont közúti elérhetőségi ideje a leggyorsabb úton, 2019

A legközelebbi gyorsforgalmi csomópont közúti elérhetőségi ideje a leggyorsabb úton, 2019

Adatok forrása: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR).

35. ábra
Az országos közutak megyei eloszlása, 2020. december 31.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében nőtt a legnagyobb mértékben a személygépkocsik száma

A személygépkocsik állománya mindegyik megyében nőtt 2020-ban, a legnagyobb mértékben Jász-Nagykun-Szolnok (4,3%), Hajdú-Bihar (4,0%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (3,7%) megyében, a legkisebb mértékben Budapesten (0,9%), illetve Veszprém (2,0), Komárom-Esztergom (2,4) és Tolna (2,7%) megyében. Az ezer lakosra jutó autók száma Vas, Pest és Zala megyében volt a legmagasabb, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legalacsonyabb. Az állomány egyharmadát Közép-Magyarországon regisztrálták. A személygépkocsi-állomány Magyarországon jelentősen elöregedett, 72%-a elmúlt 11 éves. 2020 végén az autók átlagos kora Budapesten volt a legkisebb (12,4 év) és Bács-Kiskun megyében a legnagyobb (16,3 év).

36. ábra

Adatok a személygépkocsi-állományról, 2020

Észak-Magyarországon működött a legtöbb postai szolgáltatóhely

A postai szolgáltatóhelyek száma az előző évhez képest 0,9%-kal csökkent, így 2020 végén 2650 darab működött Magyarországon. Számuk Budapest és Pest régióban nem változott, a többi régióban kismértékben csökkent.

Magyarországon átlagosan 3672 lakos jutott egy postai szolgáltatóhelyre. Az ellátottsági adatok továbbra is Észak-Magyarországon voltak a legkedvezőbbek, ahol egy szolgáltatóhely átlagosan 2361 főt látott el. Budapesten volt ugyanakkor a legmagasabb az egy szolgáltatóhelyre jutó lakosok száma, ami a főváros magasabb népsűrűségével magyarázható (2020-ban 10 774 fő jutott egy szolgáltatóhelyre).

2020-ban a hazánkban felvett 1305 ezer postacsomag közül a legnagyobb arányban (24%) Budapest, a legkisebb arányban (8,9%) Dél-Dunántúl részesedett. A lakosság számát is figyelembe véve, a legtöbb csomagot Budapesten (18,4 db postacsomag jutott száz lakosra), a legkevesebbet az Észak-Alföldi régióban adták fel (9,2 db postacsomag jutott száz lakosra).

37. ábra
Egy postai szolgáltatóhelyre jutó lakosok száma, 2020

Budapest súlya csökkent a helyi személyszállításban

2020-ban az országosan mért 1,4 milliárd utazásból 1,0 milliárd (72%) fővárosi volt, aránya 2 százalékponttal csökkent. Erős koncentráció jellemezte az autóbusz-forgalmat is: Budapest adta az összes utasforgalom közel hattizedét, 423 millió utast, amelyet Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megye követett 6,4, illetve 6,0%-os részaránnyal. 2020-ban a legkevesebb utazást ismét Nógrád és Tolna megyében (4,2, illetve 2,5 millió) regisztrálták.

38. ábra
A helyi autóbuszos utazások egy lakosra jutó száma megyénként, 2020

2020-ban harmadával (34%-kal) kevesebben szálltak villamosra, mint egy évvel korábban. Ezen belül a fővárosban 35, Debrecenben 32, Szegeden 23, Miskolcon pedig 21%-kal kevesebb utazást regisztráltak. A villamossal utazók 87%-a (271 millió utas) Budapesten vette igénybe ezt a közlekedési eszközt. A vidéki nagyvárosok közül a miskolci villamosközlekedés volt a legjelentősebb.

39. ábra
A villamosközlekedés területi megoszlása az utazások száma alapján, 2020

Budapesten a közösségi közlekedési eszközökön utazók napi átlagos száma 2,8 millió, az általuk megtett napi össztávolság 10 millió kilométer volt, ami az előző évi forgalom kétharmadának felel meg.

Ötödére esett vissza a debreceni repülőtér légiutas-forgalma

Magyarország két legnagyobb forgalmú regionális repülőtere a sármelléki Hévíz–Balaton Airport (korábban Fly Balaton Airport) és az Airport Debrecen, ahol nemzetközi utasforgalmat is bonyolítanak. 2020-ban a debreceni repülőtér utasforgalma ötödére, 123 ezer főre, járatainak száma 60%-kal, 2 ezerre csökkent. A sármelléki légikikötő utasainak száma 2020-ban 81%-kal, 1,8 ezer főre, a járatok száma (1,3 ezer) 45%-kal csökkent 2019-hez képest.

A balesetek és a sérültek száma mindegyik megyében csökkent

2020-ban mindegyik megyében kevesebb lett a balesetek száma. A legnagyobb mértékű, 30%-os csökkenés Komárom-Esztergom megyében volt. A legkevesebb baleset a megyék közül Nógrádban (272), a legtöbb Pest megyében (1512) következett be. Továbbra is a sűrű forgalmat bonyolító Budapesten történt a legtöbb baleset (2955), az összes baleset 21%-a.

40. ábra
A balesetek száma tízezer lakosra vetítve, 2020

A balesetekben meghaltak száma országosan 24%-kal csökkent. A legnagyobb csökkenés Győr-Moson-Sopron megyében (–62%), a legnagyobb növekedés (57%) Nógrád megyében volt megfigyelhető, ahol 7-ről 11 főre emelkedett a meghaltak száma. A legtöbben (73) Pest megyében vesztették életüket.

[1]: Foglalkoztatott: aki az adott héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) távol volt.

[2]: Alkalmazott: az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és munkaszerződése, munkamegállapodása alapján havi átlagban, munkadíj ellenében legalább 60 munkaóra teljesítésére kötelezett, függetlenül attól, hogy foglalkoztatása a munkáltatónál főállásban vagy ún. további munkaviszonyban történik.

[3]: A 3,5 tonna és afeletti teherbírású tehergépjárművek összesített és teljeskörűsített adatai alapján.

[4]: A szállító tulajdonában lévő jármű nemzetisége nem feltétlenül egyezik meg a szállító vállalkozás nemzetiségével. Az Európai Unió előírásának megfelelően a hajók teljesítményét aszerint kell nyilvántartani, hogy a járművet melyik országban vették lajstromba.

[5]: A belvízi kikötői statisztika adatai az Innovációs és Technológiai Minisztérium OSAP 1857-es számú Kikötői áru- és hajóforgalom című adatgyűjtéséből származnak, és nem teljes mértékben egyeznek meg a kiadvány belvízi áruszállítási adataival, mivel utóbbiak a magyar belvizeken szállított áruk mennyiségét tartalmazzák, beleértve a tranzitforgalmat is, míg az előbbiek a magyarországi kikötőkben ki-, illetve berakodott áruk adatait mutatják. (A kikötői statisztikában például a belföldi forgalomban számba vett áru mennyisége kétszeresen jelenik meg, miután egy berakodási és egy kirakodási kikötő forgalmában is szerepel.)

[6]: A 49 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások adatai alapján.

További adatok, információk

Összefoglaló táblák (STADAT)

Módszertan

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu