Helyzetkép a világkereskedelemről, 2020

Összefoglalás

A globális külkereskedelem intenzitása – az elmúlt évtizedek emelkedő trendjét követően – 2018-ban érte el csúcsát, azóta a globális ipari termelés stagnál, míg a világkereskedelemben csökkenő trend alakult ki. A gazdasági teljesítmény alakulását az elmúlt időszakban elsősorban a Covid19-járvány és az annak megfékezésére hozott intézkedések határozták meg. A világkereskedelem gyors fellendülésének kilátásai a tavalyi év végén javulni kezdtek, mivel az árukereskedelem a vártnál gyorsabban bővült a II. félévben. A világkereskedelem volumene 2020 II. negyedévében éves összehasonlításban 15%-kal esett vissza, miközben a világ országai lezárásokat és utazási korlátozásokat szabtak a járvány terjedésének fékezése érdekében. Ezek a fertőzés arányának csökkenése nyomán az év második felében enyhültek, lehetővé téve, hogy az áruszállítás a IV. negyedévre a 2019-es szint közelébe emelkedjen.

A 2019 végén elindult Covid19-járványnak az árukereskedelemre gyakorolt hatása régiónként eltérő volt. A legtöbb régió esetében mindkét irányban nagymértékben visszaesett a termék-külkereskedelmi forgalom. Ez alól az egyetlen kivétel Ázsia volt, ahol az export volumene 0,3%-kal nőtt, az importé 1,3%-kal csökkent. Az import legnagyobb mértékű visszaesése leginkább a kevésbé fejlett régiókban volt megfigyelhető: Afrikában 8,8, Dél-Amerikában 9,3%. Az észak-amerikai import mérséklődése az előbbi régiókhoz képest viszonylag kisebb, 6,1%-os volt. A dinamikát tekintve 2017-ben csak Afrika maradt alul a többi régióhoz képest.

A termékek világkereskedelmében az elmúlt években egyértelműen az ázsiai országok térnyerése volt jellemző, aminek következtében Ázsia jelentős mértékben növelte termékpiaci részesedését. Mindez Európa és Észak-Amerika piacvesztésével járt együtt.

A globális szolgáltatás-külkereskedelem 22%-kal mérséklődött a tavalyi év során, a külkereskedelmi forgalom szintjében a legnagyobb mértékű visszaesést Dél-Amerika és Afrika szenvedte el. 2017 óta valamennyi régió közül egyedül Észak-Amerika és Európa tartozik azon régiók közé, amelyek pozitív többlettel zártak, szemben Dél-Amerikával, valamint Afrikával és Ázsiával, ahol viszont jelentős passzívum keletkezett. Mindez a szolgáltatások piacának struktúráját is jól mutatja, vagyis a szolgáltatások világkereskedelmében a kínálati oldalt továbbra is a legfejlettebb régiók adják.

A szolgáltatások világpiacát az elmúlt évtizedekben Európa, és Észak-Amerika uralta és ez 2020 során sem változott. A tavalyi évben a globális szolgáltatásexport több mint 50%-a az európai kontinensről érkezett. A második legnagyobb szolgáltatáspiaci szereplő Ázsia volt, közel 30%-os részaránnyal.

2020-ban a legfontosabb szereplők közül kiemelendők az Európai Unió tagállamai, amelyek a világ többi országával folytatott termék-külkereskedelmükben az exportoldalon 1932 milliárd, az importoldalon 1715 milliárd euró értékű forgalmat bonyolítottak le, és 218 milliárd euró többlettel zártak. Az Európai Unió szolgáltatás-külkereskedelmi exportja és importja is 18%-kal csökkent 2019-hez viszonyítva. A megelőző négy évet vizsgálva az EU szolgáltatásexportja 6–9%-os növekedést mutatott a Covid19-járvány kitöréséig, szolgáltatás-külkereskedelmi többlete 2020-ban 60 milliárd euró volt.

2020-ban a 10 legjelentősebb partnerünk döntő többsége EU-tagállam volt. Ez alól kivételt képez az Egyesült Királyság az exportoldalon, valamint Kína és a Koreai Köztársaság az importoldalon. A 2020-ban világméretűvé vált Covid19-járvány miatt a teljes export euróban kifejezett értéke 3,8%-kal mérséklődött az előző évhez képest. Az exportpartnereink közül kiemelkedik Németország, amely nemcsak 2020-ban, hanem az azt megelőző évben is – mind a termékek, mind a szolgáltatások külkereskedelmét tekintve – a legfontosabb partnerünknek számított. A szolgáltatás-külkereskedelem tekintetében is uniós tagállamok voltak a legjelentősebb partnereink, de kiemelt partnernek számít az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is.

A globális külkereskedelem alakulása

2020-ban a globális folyamatokat a világjárvány határozta meg. A világgazdaság teljesítménye 3,3%-kal elmaradt az előző évitől, ezzel tíz éven át tartó konjunktúra ért véget. A növekedés üteme már a pandémia előtt lelassult, a 2019. évi 2,8%-os bővülés a legkisebb volt a 2009-es recesszió óta. Ebben természetesen nemzetközi tényezők – elsősorban az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségek – is szerepet játszottak. Az Egyesült Államokban a növekedéstámogató kormányzati intézkedések hatása 2019-re már mérséklődött, Kínában 2010 óta lassul a bővülés, miután a korábbi extenzív növekedési pálya hajtóerői mára jórészt kimerültek, az Európai Unióban pedig a járműgyártás – elsősorban a német autóipar – nehézségei és a Brexit körüli bizonytalanságok is visszafogták a gazdasági teljesítményt. A 2020. évi visszaesés nagyobb volt, mint 2009-ben a pénzügyi és gazdasági válság idején, amikor a recesszió alapvetően Amerika és Európa országait sújtotta. Ezúttal viszont a világgazdaság mindegyik nagy szereplőjét közvetlen és jelentős gazdasági károk érték.

A globális külkereskedelem intenzitása az elmúlt évtizedek emelkedő trendjét követően 2018-ban érte el csúcsát, azóta a globális ipari termelés stagnál, miközben a világkereskedelemben csökkenő trend alakult ki. A gazdasági teljesítmény alakulását az elmúlt időszakban elsősorban a járvány és az annak megfékezésére hozott intézkedések határozták meg. A pandémia újabb hullámai az ipari termelést jellemzően kevésbé vetették vissza, a szolgáltató szektor viszont továbbra is jelentősen ki van téve a járványügyi korlátozásoknak. A világkereskedelem és a világ ipari termelése már meghaladta a 2020. januári szintet, a március–áprilisi mélypontot követően 2020 végéig folyamatosan emelkedett mindkét indikátor.

A világkereskedelem gyors fellendülésének kilátásai a tavalyi év végén javulni kezdtek, mivel az árukereskedelem a vártnál gyorsabban bővült a tavalyi év második felében. A Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization, WTO) elemzése szerint a világkereskedelem volumene 2020-ban 5,3%-kal esett vissza, ez a csökkenés kisebb a korábbi, 2020 októberében bejelentett 9,2%-os előrejelzésnél. Az év vége felé a vártnál jobb teljesítményt tapasztalhattunk a világgazdaságban, ami döntően a Covid19-vakcinák novemberi bejelentésével függött össze. A javuláshoz nagymértékben hozzájárult az üzleti és a fogyasztói bizalom élénkülése is.

1. ábra
A világ ipari termelése és a világkereskedelem alakulása 2010-hez képest

A világkereskedelem volumene 2020 II. negyedévében éves összevetésben 15%-kal esett vissza, miközben a világ országai lezárásokat és utazási korlátozásokat szabtak a járvány terjedésének fékezése érdekében. A fertőzések számának csökkenése miatt az év második felében enyhítettek a szabályozásokon, ami lehetővé tette, hogy az áruszállítás a IV. negyedévre a 2019-es szint közelébe emelkedjen.

A kereskedelem fellendülését és a kibocsátás növekedését 2020 második felében jelentős mértékben támogatták a különböző kormányzati beavatkozások, közülük kiemelendő az Egyesült Államokban bevezetett fiskális ösztönző intézkedések. Ezek egyrészt növelték a háztartások jövedelmét, másrészt támogatták az összes termékre fordított kiadásokat. Ezenkívül sok vállalkozás és háztartás alkalmazkodott a változó körülményekhez: a korlátozások ellenére a gazdasági tevékenységük fenntartása érdekében különböző innovatív módszereket dolgoztak ki. A világjárvány hatékony kezelése korlátozta a gazdasági visszaesés mértékét, lehetővé téve a külkereskedelem folytatását. Ezek a fellépések elősegítették a globális kereslet növekedését, és megakadályozták a kereskedelem még nagyobb csökkenését.

2. ábra
A világkereskedelem alakulása

A Covid19-járvány következtében az áruk és szolgáltatások kereskedelmében 2020-ban jelentős visszaesést tapasztaltunk. A világkereskedelemben a termékek nagyobb mértékben részesedtek a teljes forgalomból, mint a szolgáltatások. Amíg 2009-ben 18%-os csökkenés volt a termékek forgalmában az előző évhez képest, addig 2020-ban a járvány berobbanása következtében a szolgáltatások forgalma több mint 21%-kal visszaesett a 2019. évihez viszonyítva, szemben a termékekével, ahol a mérséklődés csupán 9,2%-os volt.

3. ábra
A globális termékexport változása

A globális kereskedelem főbb termékei közül a ruházati termékek, valamint a telekommunikációs eszközök forgalmában növekedés tapasztalható. A járvány berobbanása nyomán 2020-ban a járművek euróban számított forgalmában 17%-os visszaesés történt, ami a többi termékhez képest a legnagyobb mértékű volt.

2020-ban a nominális – USA-dollárban kifejezett – kereskedelem még erőteljesebben esett vissza, mint a volumenben számított kereskedelem. Az árak alakulását befolyásolták a járvány következtében megváltozott gazdasági folyamatok, amelyek hatása a pénz- és árupiacokon (többek között a devizapiacon, illetve a nyers- és alapanyagok világpiaci árában) is érezhető volt. Az év első felében jelentős mértékben (38%-kal) olcsóbb lett az üzemanyag, a globális keresletcsökkenés és elsősorban a nemzetközi utazások drasztikus visszaesése miatt. Mindemellett más árucikkek árai is mérséklődtek, például az élelmiszeripari termékeké (–4,5%) vagy a mezőgazdasági nyersanyagoké (–7,6%). 2020 áprilisa után azonban folyamatosan emelkedtek az üzemanyagárak, mivel a gazdasági növekedés felgyorsult, és az utazási korlátozások is enyhültek. A járvány egymást követő hullámai újabb áresést már nem okoztak, a nyersanyagárak emelkedésnek indultak. Az év második felében az üzemanyagok 44, az élelmiszerek 10, a mezőgazdasági nyersanyagok 17%-kal drágultak 2020 júniusához mérten.

4. ábra
Globális nyersanyagárak dollárban mért árszínvonalának alakulása

2020-ban az üzemanyagárak összességében 10%-kal mérséklődtek. Az élelmiszerek 4,6, a mezőgazdasági nyersanyagok 9,0%-kal drágultak 2019-hez képest.

A világ áruexport értéke 8, a kereskedelmi szolgáltatások exportbevételei 20%-kal csökkentek az előző évihez képest. A szolgáltatáskereskedelmet különösen a nemzetközi utazási korlátozások nehezítették, mivel megakadályozták a fizikai jelenlétet vagy személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatások nyújtását. Jelentős bizonytalanság övezi ugyanakkor a nemzetközi turizmus teljesítményét, ami 2020. augusztus közepe óta lényegében stagnál. A kereskedelmi célú repülőjáratok napi száma a 2020 elejét jellemző 110 ezerről az első hullám legkritikusabb időszaka alatt 30 ezerre csökkent. A mélypontot követően 2020 augusztusára a járatok száma fokozatosan 65–70 ezer köré emelkedett, és megközelítőleg ezen a szinten stagnált az év hátralévő részében.

A főbb régiók külkereskedelme

Termékpiaci forgalom

A 2020-ban világméretűvé vált Covid19-járvány árukereskedelemre gyakorolt hatása régiónként eltérő volt. A legtöbb régió esetében mindkét irányban nagymértékben visszaesett a termék-külkereskedelmi forgalom. Ez alól az egyetlen kivétel Ázsia volt, ahol az export volumene 0,3%-kal nőtt, az importé 1,3%-kal csökkent.

A legnagyobb mértékű importcsökkenés leginkább a kevésbé fejlett régiókban volt megfigyelhető: Afrikában 8,8, Dél-Amerikában 9,3%. Az észak-amerikai import mérséklődése az előbbi régiókhoz képest kisebb, 6,1%-os volt.

5. ábra
A világkereskedelem importvolumenének változása régiók szerint

A 2018-as év volt az egyetlen olyan év, amikor az öt régió közül egyiknél sem volt tapasztalható visszaesés a behozatal volumenében. A 2019. év már hektikusnak mondható, majd 2020-ban a legszembetűnőbb mérséklődés Dél-Amerikánál (–9,3%), valamint Afrikánál (–8,8%) figyelhető meg.

A világkereskedelem exportvolumene – az importéhoz hasonlóan – szintén eltér a főbb régiók között (lásd 6. ábra). 2017 és 2018 talán a két legkiegyensúlyozottabb évnek mondható, mivel mind a világkereskedelem egészét tekintve, mind a kiemelt régiók esetében a kivitel volumene kedvezően alakult. 2019 már változatos képet mutat: Afrikánál, Dél-Amerikánál, valamint a Független Államok Közösségénél volt tapasztalható kismértékű csökkenés, számos régió növekedési üteme pedig jelentősen lefékeződött. 2020 főképp az év elején berobbanó járvány miatt kiemelendő, ez jelentősen befolyásolta a világkereskedelem teljesítményét. A kiemelt régiók vonatkozásában szinte valamennyinél jelentős visszaesés volt az exportban, nemcsak 2019-hez, hanem az elmúlt 4 évhez viszonyítva is. Nagyobb mérséklődés főképp Észak-Amerikánál (8,5%), Afrikánál (8,1%), valamint Európánál (8,0%) figyelhető meg. Ázsia a régiók közül az egyetlen, ahol mindegyik évben pozitív változás következett be a kivitel volumenében: 2017-ben 6,7%-kal bővült, magasan a világkereskedelmi átlag felett.

6. ábra
A világkereskedelem exportvolumenének változása régiók szerint

2020 II. negyedévében az export volumene Észak-Amerikában 26, Európában 20%-kal csökkent az előző év azonos negyedévéhez képest. A IV. negyedévre ezek a régiók mérsékelték veszteségeik nagy részét, így csupán 3,0 és 2,4%-os visszaeséssel zárták az év utolsó negyedévét. A közel-keleti export a II. negyedévben rohamosan csökkent, részben az olajfogyasztás világszintű mérséklődése, részben a nemzetközi és a belföldi utazások korlátozásai miatt.

A gyorsabban és lassabban növekvő régiók között továbbra is nagy eltérések tapasztalhatók a termék-külkereskedelem szempontjából. Az importoldalon Afrika, Dél-Amerika továbbra is stagnált, míg más régiók előretörtek. Az ázsiai export 2020-ban 7,7%-kal nőtt az előző évhez képest. A gyors fellendülés azzal magyarázható, hogy a Covid19 egyes ázsiai gazdaságokra viszonylag csekély hatást gyakorolt. A régió a világjárvány során fogyasztási cikkekkel és orvosi eszközökkel látta el a világot, ezzel is emelve a regionális export összértékét.

7. ábra
A főbb régiók termék-külkereskedelmének alakulása

2017 óta jól látszik, hogy valamennyi régió közül mindössze Ázsia és Európa zárt többlettel, szemben Észak-Amerikával, valamint Afrikával, ahol viszont jelentős passzívum keletkezett.

8. ábra
A főbb régiók termék-külkereskedelmi egyenlegének alakulása

A termékpiaci részesedések alakulása

A termékek világkereskedelmében az elmúlt években egyértelműen az ázsiai országok térnyerése volt az alapvető trend, aminek következtében Ázsia jelentős mértékben növelte termékpiaci részesedését. Mindez Európa és Észak-Amerika piacvesztésével járt együtt. Ázsia súlya a termékek világkereskedelmében 2010-ben érte utol Európáét, a tendencia ezt követően folytatódott. Afrika és Dél-Amerika továbbra is visszafogott mértékben részesül a termékpiacok külkereskedelmi forgalmából.

2020-ban a globális termékexport közel 44%-a Ázsiából származott, 38%-a pedig Európából. Észak-Amerika 10%-os részaránnyal rendelkezett.

9. ábra
A főbb régiók részesedésének alakulása a világkereskedelemből

Az árufőcsoportokban az egyes régiók piaci részesedését nézve látható, hogy általános az ázsiai és az európai dominancia. Az ázsiai térség a gépek és szállítóeszközök piacán, míg Európa az energiahordozók és az élelmiszerek piacán rendelkezik 50% körüli részesedéssel.

10. ábra
A főbb régiók részesedése az árufőcsoportok exportjából, 2020

Szolgáltatáspiaci forgalom

A szolgáltatás-külkereskedelem a tavalyi év során jelentős mértékben visszaesett. Ezt megelőzően határozott csökkenés a 2008-as gazdasági válságot követően következett be, a szállítási szektor akkor 17%-kal gyengült az előző évhez képest. A 2020-ban világméretűvé vált Covid19-járvány mindegyik régió forgalmát erősen visszavetette a korábbi időszakokhoz képest. A szektorszintű adatokból jól látható, hogy a járvány hatása a legnagyobb mértékben a turizmust és a szállítási szolgáltatásokat sújtotta. Globális szinten az üzleti szolgáltatások estek vissza a legkisebb mértékben, a szállítási szolgáltatások 22, a turizmus 63%-os zuhanást szenvedett el.

11. ábra
Néhány kiemelt szolgáltatáscsoport globális exportjának változása

A globális szolgáltatáskereskedelem 22%-kal mérséklődött a tavalyi év során, a külkereskedelmi forgalom szintjében a legnagyobb mértékű visszaesést Dél-Amerika és Afrika szenvedte el.

12. ábra
A főbb régiók szolgáltatás-külkereskedelmének alakulása

A megelőző éveket vizsgálva a fő régiók szolgáltatásexportja jellemzően növekedést mutatott (évi 5–10% között), egészen 2020-ig. 2020-ban Európa exportja 18, Észak-Amerikáé 21%-kal csökkent 2019-hez képest, de ennél is nagyobb visszaesés sújtotta Ázsiát (24%), Afrikát (36%), illetve Dél-Amerikát (44%).

13. ábra
A szolgáltatásexport alakulása régiók szerint

Az importoldalon hasonlóan nagy mérséklődést láthattunk, Európa 20, Észak-Amerika és Ázsia 24, Afrika 30, Dél-Amerika 33%-os csökkenést szenvedett el.

14. ábra
A szolgáltatásimport változása régiók szerint

2017 óta a régiók közül Észak-Amerika és Európa tartozik azon régiók közé, amelyek rendre többlettel zártak, szemben Dél-Amerikával, valamint Afrikával és Ázsiával, ahol viszont jelentős passzívum keletkezett. Mindez a szolgáltatások piacának struktúráját is jól mutatja, azt, hogy a szolgáltatások világkereskedelmének kínálati oldalát továbbra is a legfejlettebb régiók adják.

15. ábra
A főbb régiók szolgáltatás-külkereskedelmi egyenlegének alakulása

A szolgáltatáspiaci részesedések alakulása

A szolgáltatások világpiacát az elmúlt évtizedekben Európa, Ázsia és Észak-Amerika uralta, és ez 2020 során sem változott. A tavalyi évben a globális szolgáltatásexport több mint 50%-a az európai kontinensről érkezett. A második legnagyobb szolgáltatáspiaci szereplő Ázsia volt, közel 30%-os részaránnyal, a harmadik helyet pedig Észak-Amerika foglalta el, közel 16%-os részesedéssel. Dél-Amerika és Afrika visszafogott részesedése az elmúlt években pedig tovább csökkent.

16. ábra
A főbb régiók részesedésének alakulása a globális szolgáltatáskereskedelemből

A fontosabb kereskedelmi szereplők teljesítménye 2017 és 2020 között

Termékpiaci forgalom

2020-ban a legfontosabb szereplők közül kiemelendők az Európai Unió tagállamai, amelyek a világ többi országával folytatott termék-külkereskedelmükben az exportoldalon 1932 milliárd, az importoldalon 1715 milliárd euró értékű forgalmat bonyolítottak le, és 218 milliárd eurós többlettel zártak.

17. ábra
Fontosabb kereskedelmi partnereink termék-külkereskedelmi forgalmának változása

A partnerek közül az unió tagállamai után Kína és Oroszország értek el hasonló dinamikájú forgalmat a tavalyi évben, ám egyenleg tekintetében előbbi a legmagasabb, 469 milliárd eurós, utóbbi 92 milliárd eurós aktívumot realizált 2020-ban. A termék-külkereskedelmi mérleg szempontjából az Amerikai Egyesült Államoknál, valamint az Egyesült Királyságnál figyelhető meg passzívum, nemcsak 2020, hanem az elmúlt 4 év távlatában is. Megjegyzendő, hogy az Egyesült Királyság 2019-ig az EU tagja volt, majd a Brexitet követően, 2020-ban már EU-n kívüli országként szerepel a többi partner között.Az ábrán az európai országok közül kiemeltük az Egyesült Királyságot és a visegrádi országokat is, így azok egyenlege az ábrán szereplő adatokban az Európai Unió részeként is megjelenik.[1]

18. ábra
Fontosabb kereskedelmi partnereink termék-külkereskedelmi egyenlegének alakulása

Az eddigieken kívül a visegrádi országok (V4) külkereskedelmi teljesítménye is említést igényel, habár volumenét tekintve jóval kisebb arányban. 2020-ban a V4-ek külkereskedelmi mérlege 25,2 milliárd eurót tett ki. Ezen belül Lengyelország –0,4, Szlovákia közel 1, Magyarország 5,9 és Csehország 18,9 milliárd eurós egyenleget ért el.

A termékpiaci részesedések alakulása

A termékek globális piacán az elmúlt években egyértelműen az ázsiai országok és azon belül is Kína térnyerése volt az alapvető trend. Kína az elmúlt két évtized során megháromszorozta piaci részesedését: a 2000-ben mért 3,9%-os globális részesedés 2020-ra 14%-ra emelkedett, miközben az EU részesedése 32%-ról 27%-ra, az Amerikai Egyesült Államoké pedig 12%-ról 8,0%-ra csökkent. A visegrádi négyek országainak exportteljesítményét az elmúlt években egyértelműen a járműipar, valamint az elektronikai ipar felfutása határozta meg. A piaci részesedés pozitív trendje részben ennek köszönhető. A világpiacon a térség 2020-ban 3,8%-os részaránnyal rendelkezett.

19. ábra
A fontosabb külkereskedelmi szereplők termékpiaci részesedésének alakulása

Szolgáltatáspiaci forgalom

A legnagyobb világkereskedelmi szereplőket vizsgálva a 2017–2019 közötti időszakra a főbb régióknál is említett növekedés volt jellemző, amit szintén a 2020-as járványhelyzet tört meg. Az Egyesült Államok szolgáltatásexportja 21, importja 24%-kal esett vissza 2019-hez képest. Kína esetében az importoldal hasonló, 25%-os csökkenést mutat, exportoldala azonban mindössze 2,8%-osat. A további szereplők forgalmának változása az export-import oldalon az alábbiak szerint alakult: Oroszország –26%/–36%, Európai Unió –18%/–18%, Egyesült Királyság –17%/–28%, V4-ek –14%/–15%.

20. ábra
Fontosabb kereskedelmi partnereink szolgáltatás-külkereskedelmi forgalmának változása

A megelőző négy évet vizsgálva az EU szolgáltatásexportja évente 6 és 9% közötti növekedést mutatott a Covid19-járvány kitöréséig, szolgáltatás-külkereskedelmi többlete 2020-ban 60 milliárd euró volt.

21. ábra
Fontosabb kereskedelmi partnereink szolgáltatás-külkereskedelmi egyenlegének alakulása

A V4-ek csoportját is stabil forgalomnövekedés jellemezte a 2020-as járványhelyzetig, azt követően visszaesés volt tapasztalható mind a négy országban. A legkisebb, 6,0%-os exportcsökkenés Lengyelország esetében látható, 16 és 19% Csehországnál és Szlovákiánál, hazánkban 27%.

Szolgáltatáspiaci részesedések alakulása

A szolgáltatások globális piacát az elmúlt évtizedekben Európa és az Egyesült Államok uralta, és ez 2020 során sem változott. A tavalyi évben a globális szolgáltatásexport több mint 50%-a az Európai Unió tagállamaihoz kötődött, a régió részesedése 2019-hez képest 2 százalékpontot emelkedett. A második legnagyobb szereplő a szolgáltatások nemzetközi piacán az Egyesült Államok, 14%-os részaránnyal. Bár a visegrádi régió országaiban egyre erősebb a szolgáltatások külpiaci jelenléte, a szolgáltatások globális piacán a visegrádi országok exportja csupán 2,5%-os részarányt tesz ki.

22. ábra
A fontosabb külkereskedelmi szereplők szolgáltatáspiaci részesedésének alakulása

Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnereinek teljesítménye 2019 és 2020 között

Termékforgalom

2020-ban a 10 legjelentősebb partnerünk döntő többsége EU-tagállam volt. Ez alól kivételt képez az Egyesült Királyság az exportoldalon, valamint Kína és a Koreai Köztársaság az importoldalon.

A 2019 végén elindult Covid19-járvány miatt a teljes export euróban kifejezett értéke 2020-ban 4,2%-kal mérséklődött az előző évhez képest. Az exportpartnereink közül kiemelendő Németország, amely nemcsak 2020-ban, hanem az azt megelőző évben is a legfontosabb partnerünknek számított. Az odairányuló exportunk 29 milliárd eurót tett ki, közel 1 milliárd euróval kevesebbet 2019-hez viszonyítva. A németországi rendeltetésű kivitelünk 3,4, míg a sorban utolsó helyet elfoglaló Egyesült Királyság irányában 10%-kal esett vissza 2019-hez képest.

1. tábla

A 10 legfontosabb exportcélországba irányuló kivitelünk alakulása, 2020

Rangsor Ország Érték, millió euró Változás 2019-hez képest, % Részesedés az összexportból, %
1. Németország 29 174 –3,4 27,9
2. Szlovákia 5 575 –2,6 5,3
3. Olaszország 5 439 –2,9 5,2
4. Románia 5 417 –1,8 5,2
5. Ausztria 4 541 –9,9 4,3
6. Franciaország 4 428 –6,1 4,2
7. Lengyelország 4 275 –7,5 4,1
8. Csehország 4 186 –10,5 4,0
9. Hollandia 3 662 –3,3 3,5
10. Egyesült Királyság 3 235 –10,0 3,1
Összesen 69 932 –4,8 66,9

2020-ban Magyarország termékbehozatalában is Németország áll az első helyen. A tőlük érkező import 2,1 milliárd euróval mérséklődött 2019-hez képest, és 24 milliárd eurót tett ki. Kína és a Koreai Köztársaság az egyedüli olyan partnerországok, ahonnan 2020-ban nőtt a termékbehozatalunk (1,3, illetve 0,7 milliárd euróval), míg a többi ország esetében csökkenő forgalmat bonyolítottunk le 2019-hez képest.

2. tábla

A 10 legfontosabb importpartnerünktől érkező behozatal, 2020

Rangsor Ország Érték, millió euró Változás 2019-hez képest, % Részesedés a teljes importból, %
1. Németország 24 361 –8,0 24,7
2. Kína 7 687 20,4 7,8
3. Ausztria 5 750 –10,7 5,8
4. Lengyelország 5 694 –5,9 5,8
5. Csehország 4 993 –3,8 5,1
6. Hollandia 4 794 –10,1 4,9
7. Szlovákia 4 609 –10,3 4,7
8. Olaszország 4 098 –9,7 4,2
9. Franciaország 3 727 –1,1 3,8
10. Koreai Köztársaság 3 435 26,3 3,5
Összesen 69 148 –4,0 70,1

A forgalmi irányonként top 5 partnerországunk termék-külkereskedelmének alakulása

A hazai külkereskedelemben export- és importoldalon részben azonos országok jelentik a top 5 külkereskedelmi partnert. A továbbiakban ezek külkereskedelmének alakulását tekintjük át.

A világkereskedelemben a – főképp a járvány okozta – kedvezőtlen gazdasági helyzet nemcsak a főbb régiók, hanem azon belül a külkereskedelmi szempontból jelentős partnerországok forgalmát is nagymértékben befolyásolta. Annak ellenére, hogy 2020-ban mindkét forgalmi irányban mind az 5 ország teljesítményét alapul véve visszaesés tapasztalható, közel 40 milliárd euróval magasabb aktívumot értek el a 2019-es évhez képest.

2020-ban az egyik legjelentősebb többlettel, közel 469 milliárd euróval Kína büszkélkedhet, ami 85 milliárd euróval magasabb az előző évinél. A második helyen Németország áll, 181 milliárd eurós aktívummal, ez 43 milliárddal kevesebb, mint 2019-ben volt.

2020-ban export partnerországaink világkereskedelemben elért összteljesítményében mind export-, mind importoldalon nagyobb értékű csökkenés jelentkezett, mint az importpartnerországoknál. Ezek termék-külkereskedelmi forgalma kivitelben 189 milliárd, behozatalban 157 milliárd euróval visszaesett. A 2020-as évet 225 milliárd eurós aktívummal zárták, ami 32 milliárddal elmaradt az előző évihez képest.

A legfőbb partnerek egyenlegét tekintve Kína és Németország magasan kiemelkedik valamennyi ország közül. Olaszország nemcsak a termék-külkereskedelmi mérlegében ért el növekedést 2019-hez, hanem a többi partnerhez viszonyítva Kína mellett az egyik legmagasabb mértékben, több mint 8 milliárd euróval növelte többletét.

23. ábra
A kiemelt partnerországok termékforgalmi egyenlegének alakulása

Németország többlete 2020-ban 181 milliárd euró volt, termékexportja 9,1, -importja 7,0%-os csökkenést mutatott a 2019-es évhez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő árufőcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. Exportban ez a két csoport együtt lefedi a forgalom közel 90%-át, importban a 82%-áért felelős. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 13, a feldolgozott termékek exportja 4,9%-kal csökkent 2019-hez képest.

3. tábla

Németország termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Feldolgozott termékek 476 372 –2,3 46,4 Gépek és szállító-
eszközök
555 069 –13,1 46,0
Gépek és szállító-
eszközök
371 942 –9,0 36,2 Feldolgozott termékek 542 655 –4,9 45,0
Élelmiszerek, italok, dohány 75 780 1,1 7,4 Élelmiszerek, italok, dohány 66 025 –2,3 5,5
Energiahordozók 64 043 –31,9 6,2 Energiahordozók 22 023 –25,5 1,8
Nyersanyagok 38 371 –0,9 3,7 Nyersanyagok 21 433 –1,8 1,8
Összes termék 1 026 508 –7,0 100,0 Összes termék 1 207 205 –9,1 100,0

Forrás: TRADE Map.

Kína aktívuma 2020-ban 469 milliárd euró volt, termékexportja a pandémia ellenére is 1,7%-kal növekedni tudott, termékimportja pedig csupán 2,5%-kal csökkent a 2019-es évhez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő árufőcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. A többi vizsgált országtól eltérően a kínai külkereskedelmi forgalomban az élelmiszerek viszonylag alacsony részarányt képviselnek az importban (5,1%) és az exportban (2,5%) egyaránt. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 3,2, a feldolgozott termékek exportja 2,2%-kal bővült 2019-hez képest.

4. tábla

Kína termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Gépek és szállító-
eszközök
725 970 3,4 40,3 Gépek és szállító-
eszközök
1 102 899 3,2 48,6
Feldolgozott termékek 481 807 –3,3 26,8 Feldolgozott termékek 1 065 672 2,2 47,0
Nyersanyagok 267 338 2,1 14,8 Élelmiszerek, italok, dohány 57 853 –5,4 2,5
Energiahordozók 234 399 –23,6 13,0 Energiahordozók 28 139 –33,0 1,2
Élelmiszerek, italok, dohány 91 476 15,8 5,1 Nyersanyagok 15 179 –8,0 0,7
Összes termék 1 800 990 –2,5 100,0 Összes termék 2 269 741 1,7 100,0

Forrás: TRADE Map.

Ausztria termékforgalmi hiánya 2020-ban 2 milliárd euró volt, termékexportja 7,3, -importja 8,6%-os csökkenést mutatott a 2019-es évhez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő árufőcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. Exportban ez a két csoport együtt lefedi a forgalom közel 87%-át, importban a 83%-áért felelős. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 12, míg a feldolgozott termékek exportja 5,0%-kal csökkent 2019-hez képest.

5. tábla

Ausztria termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Feldolgozott termékek 69 111 –3,7 47,9 Feldolgozott termékek 70 498 –5,0 49,6
Gépek és szállító-
eszközök
50 430 –11,2 35,0 Gépek és szállító-
eszközök
53 436 –11,6 37,6
Élelmiszerek, italok, dohány 11 172 –0,7 7,7 Élelmiszerek, italok, dohány 11 576 3,4 8,1
Energiahordozók 8 259 –32,8 5,7 Nyersanyagok 3 794 –5,2 2,7
Nyersanyagok 5 272 –6,1 3,7 Energiahordozók 2 758 –18,9 1,9
Összes termék 144 244 –8,6 100,0 Összes termék 142 062 –7,3 100,0

Forrás: TRADE Map.

Lengyelország termékforgalmi hiánya 2020-ban 431 millió euró volt, ami jelentős romlást jelent a 2019-es 4,7 milliárd eurós többlethez képest. Termékexportja 1,0%-os csökkenést, -importja 1,3%-os növekedést mutatott a 2019-es évhez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő árufőcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. Exportban ez a két csoport együtt lefedi a forgalom közel 82%-át, importban a 83%-áért felelős. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 0,3%-kal nőtt, míg a feldolgozott termékek exportja 3,6%-kal csökkent 2019-hez képest.

6. tábla

Lengyelország termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Feldolgozott termékek 104 378 6,5 46,8 Gépek és szállító-
eszközök
101 129 0,3 45,4
Gépek és szállító-
eszközök
80 154 –6,7 35,9 Feldolgozott termékek 81 869 –3,6 36,8
Élelmiszerek, italok, dohány 19 456 7,6 8,7 Élelmiszerek, italok, dohány 31 260 6,8 14,0
Energiahordozók 11 805 –34,1 5,3 Nyersanyagok 4 912 –0,8 2,2
Nyersanyagok 7 326 1,3 3,3 Energiahordozók 3 519 –30,1 1,6
Összes termék 223 119 1,3 100,0 Összes termék 222 688 –1,0 100,0

Forrás: TRADE Map.

Csehország termékforgalmi aktívuma 2020-ban 19 milliárd euró volt, enyhe emelkedést mutat a 2019-es 18 milliárd eurós többlethez képest. Termékexportja 5,4, -importja 6,6%-os csökkenést mutatott a 2019-es évhez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő termékcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. Exportban az a két csoport együtt lefedi a forgalom közel 92%-át, importban a 89%-áért felelős. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 5,8, míg a feldolgozott termékek exportja 4,6%-kal csökkent 2019-hez képest.

7. tábla

Csehország termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Gépek és szállító-
eszközök
74 514 –3,6 49,8 Gépek és szállító-
eszközök
98 927 –5,8 58,7
Feldolgozott termékek 58 243 –6,5 38,9 Feldolgozott termékek 56 379 –4,6 33,5
Élelmiszerek, italok, dohány 8 475 –1,0 5,7 Élelmiszerek, italok, dohány 7 289 6,1 4,3
Energiahordozók 5 222 –38,8 3,5 Nyersanyagok 3 874 –5,6 2,3
Nyersanyagok 3 083 –9,4 2,1 Energiahordozók 2 018 –34,3 1,2
Összes termék 149 538 –6,6 100,0 Összes termék 168 487 –5,4 100,0

Forrás: TRADE Map.

Szlovákia aktívuma 2020-ban 775 millió euró volt, javulást mutat a 2019-es 892 millió eurós hiányhoz képest. Termékexportja 9,8, -importja 7,8%-os csökkenést mutatott a 2019-eshez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő árufőcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. Exportban ez a két csoport együtt lefedi a forgalom közel 92%-át, importban a 85%-áért felelős. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 3,5, a feldolgozott termékek exportja 11%-kal csökkent 2019-hez képest.

8. tábla

Szlovákia termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Feldolgozott termékek 38 089 –7,2 50,9 Gépek és
szállító-
eszközök
48 438 –3,5 64,0
Gépek és
szállító-
eszközök
25 683 –6,7 34,3 Feldolgozott termékek 21 202 –10,6 28,0
Energiahordozók 4 742 –23,7 6,3 Élelmiszerek, italok, dohány 2 726 4,2 3,6
Élelmiszerek, italok, dohány 4 497 0,9 6,0 Energiahordozók 1 830 –21,8 2,4
Nyersanyagok 1 854 –7,1 2,5 Nyersanyagok 1 444 –1,7 1,9
Összes termék 74 865 –7,8 100 Összes termék 75 640 –9,8 100,0

Forrás: TRADE Map.

Olaszország aktívuma 2020-ban 64 milliárd euró volt, érdemi javulást mutat a 2019-es 56 milliárd eurós többlethez képest. Termékexportja 9,5, -importja 13%-kal csökkent a 2019-eshez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő árufőcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. Exportban ez a két csoport együtt lefedi a forgalom közel 87%-át, importban a 77%-áért felelős. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 11, míg a feldolgozott termékek exportja 9,0%-kal csökkent 2019-hez képest.

9. tábla

Olaszország termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Feldolgozott termékek 181 381 –6,1 49,0 Feldolgozott termékek 232 055 –9,0 53,4
Gépek és szállító-
eszközök
104 277 –13,8 28,2 Gépek és szállító-
eszközök
144 660 –10,9 33,3
Élelmiszerek, italok, dohány 35 792 –5,3 9,7 Élelmiszerek, italok, dohány 42 092 2,0 9,7
Energiahordozók 31 090 –40,4 8,4 Energiahordozók 8 569 –38,9 2,0
Nyersanyagok 17 759 –11,4 4,8 Nyersanyagok 7 171 –5,0 1,7
Összes termék 370 300 –12,7 100,0 Összes termék 434 546 –9,5 100,0

Forrás: TRADE Map.

Románia áruforgalmi hiánya 2020-ban 18 milliárd euró volt, ami romlást jelent a 2019-es 17 milliárd eurós deficithez képest. Termékexportja 9,8, -importja 6,6%-os csökkenést mutatott 2019-hez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő árufőcsoport mindkét oldalon a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek voltak. Exportban ez a két csoport együtt lefedi a forgalom közel 84%-át, importban a 82%-áért felelős. 2020-ban a gépek és szállítóeszközök kivitele 7,2, míg a feldolgozott termékek exportja 12%-kal csökkent 2019-hez képest.

10. tábla

Románia termék-külkereskedelmének alakulása árufőcsoportos bontásban, 2020

Termékimport
a részesedés
sorrendjében
Import, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Termékexport
a részesedés
sorrendjében
Export, millió euró 2020/2019, % Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Feldolgozott termékek 36 157 –3,8 44,8 Gépek és
szállító-
eszközök
30 306 –7,2 48,7
Gépek és
szállító-
eszközök
30 008 –6,5 37,2 Feldolgozott termékek 22 143 –12,4 35,6
Élelmiszerek, italok, dohány 7 920 5,5 9,8 Élelmiszerek, italok, dohány 5 825 –0,9 9,4
Energiahordozók 4 209 –36,3 5,2 Nyersanyagok 2 469 –6,1 4,0
Nyersanyagok 2 360 –7,4 2,9 Energiahordozók 1 504 –42,4 2,4
Összes termék 80 654 –6,6 100,0 Összes termék 62 247 –9,8 100,0

Forrás: TRADE Map.

Magyarország termék-külkereskedelmének 2020. évi alakulásáról bővebb információk a Helyzetkép a külkereskedelemről, 2020 című kiadványunkban találhatóak.

Szolgáltatásforgalom

A szolgáltatások piacán az összesített export- és importforgalom alapján 2020-ban a 10 legjelentősebb partner döntő többsége EU-tagállam volt. Ez alól kivételt képez az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság.

11. tábla

Magyarország tíz legfontosabb szolgáltatás-külkereskedelmi partnere, 2020

Rangsor Ország Összforgalom,
millió euró
Változás 2019-hez képest, % Részesedés, %
1. Németország 7 071 –25,7 20,0
2. Egyesült Államok 3 012 –27,2 8,6
3. Ausztria 2 727 –25,5 7,8
4. Egyesült Királyság 2 721 –23,8 7,8
5. Hollandia 1 547 –19,8 4,4
6. Írország 1 453 –14,5 4,2
7. Svájc 1 349 –4,8 3,9
8. Románia 1 210 –46,5 3,5
9. Szlovákia 1 081 –28,5 3,1
10. Franciaország 996 –27,4 2,9
  Összes ország 34 907 –25,0 100,0

A top 5 partnerország szolgáltatás-külkereskedelmének alakulása világviszonylatban

A magyar szolgáltatás-külkereskedelem export- és importoldalán is közel azonos országok jelentik a top 5 külkereskedelmi partnert, így az összforgalom szerinti megközelítés alapján értékeljük az 5 legfontosabb partnerországunk külkereskedelmi teljesítményét. A továbbiakban ezen országok szolgáltatás-külkereskedelmének alakulását tekintjük át.

24. ábra
A kiemelt partnerországok szolgáltatás-külkereskedelmi egyenlegének alakulása

Németország többlete 2020-ban 1631 millió euró volt. Szolgáltatásexportja 12, -importja 18%-os csökkenést mutatott a 2019-eshez képest. A két legnagyobb részarányt képviselő szolgáltatáscsoport mindkét oldalon az egyéb üzleti és a szállítási szolgáltatások.

Exportban ez a két csoport együtt lefedi a forgalom csaknem felét, importban az 51%-áért felelős. A szellemi tulajdon használatáért kapott díjak állnak a bevételi oldal harmadik helyén, míg a turizmus a hatodik helyre csúszott, a korábbi 12%-ról 7,1%-ra esett vissza a részaránya. A pénzügyi szolgáltatások és a távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások exportja nőtt, amivel párhuzamosan a forgalmi részesedése is emelkedett.

12. tábla

Németország szolgáltatás-külkereskedelme szolgáltatáscsoportonként, 2020

Szolgáltatás-
import
a részesedés sorrendjében
Import,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Szolgáltatás-
export
a részesedés
sorrendjében
Export,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Egyéb üzleti szolgáltatások 83 043 94,5 30,7 Egyéb üzleti szolgáltatások 78 266 92,0 28,8
Szállítási szolgáltatások 53 696 87,2 19,8 Szállítási szolgáltatások 47 598 76,6 17,5
Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 37 140 97,3 13,7 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 31 446 97,3 11,6
Turizmus 35 895 43,1 13,3 Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 30 313 105,2 11,1
Pénzügyi szolgáltatások 16 067 123,9 5,9 Pénzügyi szolgáltatások 25 534 109,8 9,4
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 14 040 97,3 5,2 Turizmus 19 345 52,0 7,1
Javítás, karbantartás 10 193 91,1 3,8 Biztosítási szolgáltatások 11 221 104,6 4,1
Biztosítási szolgáltatások 6 980 102,4 2,6 Javítás, karbantartás 10 605 93,0 3,9
Személyes és kulturális szolgáltatások 5 336 82,9 2,0 Bérmunka 8 764 94,7 3,2
Bérmunka 5 066 94,1 1,9 Kormányzati szolgáltatások 4 812 96,5 1,8
Építési-szerelési szolgáltatások 1 634 92,3 0,6 Személyes és kulturális szolgáltatások 2 492 103,6 0,9
Kormányzati szolgáltatások 1 463 103,2 0,5 Építési-szerelési szolgáltatások 1 789 87,9 0,7
Összes szolgáltatás 270 552 81,6 100,0 Összes szolgáltatás 272 184 87,9 100,0

Forrás: TRADE Map.

Az Egyesült Államok szolgáltatásexportja folyó áron 618 milliárd euró értékű volt 2020-ban, 21%-kal kevesebb, mint az előző évben. A teljes szolgáltatás-külkereskedelmi forgalomból az egyéb üzleti szolgáltatások részesedése volt a legnagyobb, 26%, 5 százalékponttal magasabb, mint 2019-ben, de az ebből származó bevételek némileg csökkentek 2019-hez képest. A pénzügyi szolgáltatások 20, a szellemi tulajdon használatáért kapott díjak 16%-kal részesedtek az összes szolgáltatás exportjából. A 2019-ben 23%-os részaránnyal bíró turizmus a világjárvány hatására 64%-kal esett vissza, így már csak a bevételek 10%-át adta 2020-ban.

Az ország szolgáltatásimportja 403 milliárd eurót tett ki 2020-ban, 24%-kal múlta alul az előző évit. Az exporthoz hasonlóan az importból is az egyéb üzleti szolgáltatások részesedtek a legnagyobb mértékben (26%), ami 7 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest. A második legjelentősebb szolgáltatáscsoport a szállítási szolgáltatások, 16%-os részesedéssel, ez 3,4 százalékponttal alacsonyabb, mint 2019-ben. A harmadik helyen a forgalom 12%-ával a biztosítási szolgáltatások állnak. A turizmus 15 százalékpontnyi részesedést vesztett 2019-hez képest, így 2020-ban mindössze a kiadások 7,8%-ért felelt.

Az ország aktívuma 2020-ban 215 milliárd euró volt.

13. tábla

Az Egyesült Államok szolgáltatás-külkereskedelme szolgáltatáscsoportonként, 2020

Szolgáltatás-
import
a részesedés sorrendjében
Import,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Szolgáltatás-
export
a részesedés sorrendjében
Export,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Egyéb üzleti szolgáltatások 103 098 102,3 25,6 Egyéb üzleti szolgáltatások 160 492 96,8 26,0
Szállítási szolgáltatások 63 442 63,0 15,7 Pénzügyi szolgáltatások 126 465 104,1 20,5
Biztosítási szolgáltatások 48 728 105,7 12,1 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 99 687 96,6 16,1
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 37 660 101,0 9,3 Turizmus 63 795 35,8 10,3
Pénzügyi szolgáltatások 37 022 100,6 9,2 Szállítási szolgáltatások 49 683 61,1 8,0
Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 33 814 88,1 8,4 Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 49 662 101,5 8,0
Turizmus 31 373 26,4 7,8 Kormányzati szolgáltatások 18 961 94,5 3,1
Kormányzati szolgáltatások 21 512 100,3 5,3 Személyes és kulturális szolgáltatások 17 910 90,3 2,9
Személyes és kulturális szolgáltatások 20 313 111,0 5,0 Biztosítási szolgáltatások 17 900 108,2 2,9
Javítás, karbantartás 5 336 67,4 1,3 Javítás, karbantartás 11 633 47,0 1,9
Építési-szerelési szolgáltatások 991 80,6 0,2 Építési-szerelési szolgáltatások 2 058 73,7 0,3
Összes szolgáltatás 403 289 76,4 100,0 Összes szolgáltatás 618 244 79,0 100,0

Forrás: TRADE Map.

Ausztria szolgáltatásexportja folyó áron 57 milliárd euró értékű volt 2020-ban, ami 17%-os visszaesést jelent az előző évhez képest. A szolgáltatásexportból az egyéb üzleti szolgáltatások részesedése volt a legnagyobb, 26%-os. A szállítási szolgáltatások 24%-os részesedéssel a második legfontosabb szolgáltatáscsoport. A 2019-ben első helyen szereplő turizmus részesedése az akkori 30%-ról 22%-ra zuhant a pandémia következményeként, importban az előző évi felére esett vissza. Az ország szolgáltatás-külkereskedelmi többlete 2020-ban 7,9 milliárd euró volt.

14. tábla

Ausztria szolgáltatás-külkereskedelme szolgáltatáscsoportonként, 2020

Szolgáltatás-
import
a részesedés sorrendjében
Import,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, 2020
Szolgáltatás-
export
a részesedés sorrendjében
Export,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Egyéb üzleti szolgáltatások 14 099 98,1 28,8 Egyéb üzleti szolgáltatások 14 677 94,2 25,8
Szállítási szolgáltatások 13 941 85,7 28,5 Szállítási szolgáltatások 13 887 86,6 24,4
Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 6 762 102,8 13,8 Turizmus 12 282 59,9 21,6
Turizmus 4 284 41,3 8,7 Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 7 627 101,9 13,4
Bérmunka 2 425 92,9 5,0 Pénzügyi szolgáltatások 2 248 93,9 4,0
Pénzügyi szolgáltatások 2 250 110,4 4,6 Bérmunka 1 744 110,5 3,1
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 1 369 73,4 2,8 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 1 317 103,7 2,3
Személyes és kulturális szolgáltatások 1 341 92,4 2,7 Építési-szerelési szolgáltatások 886 99,8 1,6
Javítás, karbantartás 872 85,0 1,8 Javítás, karbantartás 659 83,1 1,2
Biztosítási szolgáltatások 860 88,8 1,8 Kormányzati szolgáltatások 553 104,6 1,0
Építési-szerelési szolgáltatások 657 92,9 1,3 Személyes és kulturális szolgáltatások 510 77,3 0,9
Kormányzati szolgáltatások 115 107,6 0,2 Biztosítási szolgáltatások 454 94,5 0,8
Összes szolgáltatás 48 977 83,9 100,0 Összes szolgáltatás 56 846 83,4 100,0

Forrás: TRADE Map.

Az Egyesült Királyság szolgáltatásexportja 27%-kal esett vissza az előző évhez képest, így folyó áron 300 milliárd eurót tett ki. A legnagyobb részesedést az egyéb üzleti szolgáltatások képviselik a szolgáltatásokból származó bevételekből, 38%-kal. Szintén jelentős hányaddal (23%) bírnak a pénzügyi szolgáltatások. A többi szolgáltatáscsoport 10% alatti részarányokkal rendelkezik. A korábban a bevételek 13%-át adó turizmus aránya 5,5%-ra csökkent, míg az importban elért részesedése 15 százalékponttal zuhant. A szállítási szolgáltatások exportja 3 százalékpontot veszített részesedéséből 2019-hez képest, bevétele 15 milliárd euróval esett vissza.

15. tábla

Az Egyesült Királyság szolgáltatás-külkereskedelme szolgáltatáscsoportonként, 2020

Szolgáltatás-
import
a részesedés sorrendjében
Import,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Szolgáltatás-
export
a részesedés sorrendjében
Export,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Egyéb üzleti szolgáltatások 79 202 93,4 44,2 Egyéb üzleti szolgáltatások 112 556 88,9 37,5
Turizmus 18 970 29,5 10,6 Pénzügyi szolgáltatások 68 820 101,9 22,9
Szállítási szolgáltatások 18 867 57,8 10,5 Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 24 443 100,3 8,1
Pénzügyi szolgáltatások 18 708 90,8 10,4 Biztosítási szolgáltatások 23 295 102,4 7,8
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 14 755 103,2 8,2 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 19 627 103,1 6,5
Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 11 481 91,3 6,4 Szállítási szolgáltatások 17 892 54,3 6,0
Személyes és kulturális szolgáltatások 5 547 99,0 3,1 Turizmus 16 588 35,2 5,5
Építési-szerelési szolgáltatások 3 454 116,6 1,9 Személyes és kulturális szolgáltatások 4 504 66,0 1,5
Kormányzati szolgáltatások 3 141 75,7 1,8 Javítás, karbantartás 3 524 92,7 1,2
Biztosítási szolgáltatások 2 776 95,4 1,5 Építési-szerelési szolgáltatások 3 211 72,9 1,1
Bérmunka 1 354 91,1 0,8 Kormányzati szolgáltatások 3 184 87,9 1,1
Javítás, karbantartás 1 134 73,7 0,6 Bérmunka 2 379 73,4 0,8
Összes szolgáltatás 179 388 72,4 100,0 Összes szolgáltatás 300 025 82,8 100,0

Forrás: TRADE Map.

Hollandia szolgáltatásexportja folyó áron 164 milliárd euró értékű volt 2020-ban, ami 34%-os csökkenés a 2019-es évhez képest. Egyenlege 2020-ra 15 milliárd eurós többletet mutat. A szolgáltatáscsoportok sok esetben megtartották részarányaikat a forgalomból, azok értéke esett vissza jelentősen. Az egyéb üzleti szolgáltatások rendelkezik a legnagyobb, 29%-os részesedéssel az export forgalomból, de értéke 27 milliárd euróval kevesebb, mint az előző évben. A 25%-os részesedéssel bíró szellemi tulajdon használatáért kapott díjak csoportja 20, a szállítási szolgáltatások 10 milliárd euróval kevesebb bevételt realizált.

16. tábla

Hollandia szolgáltatás-külkereskedelme szolgáltatáscsoportonként, 2020

Szolgáltatás-
import
a részesedés sorrendjében
Import,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Szolgáltatás-
export
a részesedés sorrendjében
Export,
millió euró
2020/2019, %
Index, 2019=100,0 Részesedés
az össz-
forgalomból, %
Egyéb üzleti szolgáltatások 47 614 59,3 32,1 Egyéb üzleti szolgáltatások 47 732 64,2 29,2
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 40 045 66,1 27,0 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 40 873 67,0 25,0
Szállítási szolgáltatások 24 365 71,7 16,4 Szállítási szolgáltatások 31 849 75,6 19,5
Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 10 730 60,5 7,2 Távközlés, számítógépes és információs szolgáltatások 16 419 64,2 10,0
Pénzügyi szolgáltatások 9 018 99,1 6,1 Turizmus 7 863 44,6 4,8
Turizmus 6 217 31,1 4,2 Bérmunka 5 797 78,5 3,5
Bérmunka 3 591 55,8 2,4 Pénzügyi szolgáltatások 4 778 67,1 2,9
Építési-szerelési szolgáltatások 3 087 111,6 2,1 Építési-szerelési szolgáltatások 3 844 121,4 2,4
Javítás, karbantartás 2 022 91,2 1,4 Javítás, karbantartás 2 331 92,1 1,4
Személyes és kulturális szolgáltatások 839 25,5 0,6 Biztosítási szolgáltatások 772 57,7 0,5
Biztosítási szolgáltatások 570 93,4 0,4 Személyes és kulturális szolgáltatások 687 29,3 0,4
Kormányzati szolgáltatások 194 91,4 0,1 Kormányzati szolgáltatások 581 32,8 0,4
Összes szolgáltatás 148 289 62,5 100,0 Összes szolgáltatás 163 527 66,4 100,0

Forrás: TRADE Map.

Magyarország szolgáltatás-külkereskedelmének 2020. évi alakulásáról bővebb információk a Helyzetkép a külkereskedelemről, 2020 című kiadványunkban találhatóak.

[1]: Az ábrán az európai országok közül kiemeltük az Egyesült Királyságot és a visegrádi országokat is, így azok egyenlege az ábrán szereplő adatokban az Európai Unió részeként is megjelenik.

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu