A kiskereskedelmi forgalom többéves növekedését törte meg áprilisban a koronavírus okozta járvány gazdaságba begyűrűző hatása

2020 áprilisában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 10%-kal csökkent, teljes egészében a koronavírus okozta járvány hatása miatt. A járvány nélkül az eladások volumene szerény mértékben emelkedett volna. A kiskereskedelmi forgalom változása az egyes országrészeket tekintve eltérő volt: míg a fővárosban és környékén, illetve a nyugati országrészben csökkent, addig egyes keleti járásokban kisebb mértékben bővült.

Országosan csökkent a kiskereskedelmi forgalom, járási szinten azonban árnyaltabb a kép

2020 áprilisában a járványügyi veszélyhelyzet és a bevezetett, kiskereskedelmet is érintő jogszabályi korlátozások az összes üzlettípus forgalmára hatással voltak az országon belüli elhelyezkedéstől függetlenül. 2020. áprilisban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 10%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A csomagküldő és internetes forgalom nélküli kiskereskedelem volumene az ország több járásában is jelentősen visszaesett:

  • Budapest belső kerületeiben az ingázó munkaerő és a turisták vásárlásainak elmaradása következtében,
  • Pest megye legnagyobb részében a Budapestre ingázók elmaradt vásárlásaiból adódóan, a nyugati országrészben a határzár miatt, valamint a megyeszékhelyekhez tartózó járásokban is tapasztalható volt.

Ezzel szemben a keleti és északi országrész több járását kisebb mértékű emelkedés jellemezte.

1. ábra

A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe járásonként, 2020. április

A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe járásonként, 2020. április

Csúcsot döntött áprilisban a csomagküldő és internetes kiskereskedelem

2020 áprilisában a csomagküldő és internetes kiskereskedelem 114 milliárdos forgalma 25 milliárd forinttal haladta meg a 2019. november és december – hagyományosan az online vásárlások szempontjából legeredményesebbnek számító hónapok – teljesítményét. A koronavírus hatására bevezetett, a kiskereskedelmi üzletek nyitvatartását korlátozó jogszabályok eredményeként az üzleti vásárlások egy része áttevődött a csomagküldő és internetes kiskereskedelem felé, amelynek így 2020 áprilisban több mint duplájára növekedett a volumene az előző év azonos időszakához képest. Jellemzően azoknak az üzlettel rendelkező vállalkozásoknak emelkedett meg az átlagnál jobban a csomagküldő és internetes forgalma, melyeknek a főtevékenysége élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, vagy a hagyományos üzleti kiskereskedelmüket részben vagy teljes mértékben szüneteltették áprilisban.

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem jövőbeni alakulása erősen függ attól, hogy a kiskereskedelmi üzletekre vonatkozó korlátozások megszűnésével a vásárlási szokások változása mennyire marad tartós. A járványhelyzet alatt a vállalkozások bővítették meglévő csomagküldő és internetes kiskereskedelemi kapacitásukat, amely lehetőséget ad a további növekedésre ebben az értékesítési formában.

2. ábra
A csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalmának alakulása

A kiskereskedelmi forgalom csökkenése teljes egészében a koronavírus okozta járvány hatása

A 2020. áprilisi kiskereskedelmi forgalom csökkenését teljes egészében a koronavírus okozta járvány hatása váltotta ki: a járvány miatt előállt veszélyhelyzet 17 százalékpontos csökkenést idézett elő, a járvány nélkül becsült 6,6%-os növekedésnek így lett az eredménye a 10%-os visszaesés. A nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek volumenindexe 26, míg az üzemanyag-forgalom 30 százalékponttal alacsonyabb annál, mint ami a korábbi adatok alapján becsülhető. Az élelmiszerüzletek forgalmán csak kis mértékben volt érezhető a járvány hatása.

2020. áprilisban, az előző év azonos időszakához viszonyítva, naptárhatástól megtisztítva:

  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben, valamint azon belül az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumenén lényegében nem éreztette hatását a járvány. Az élelmiszer-kiskereskedelem kevesebb mint negyedét adó élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek volumenindexe 13 százalékponttal volt alacsonyabb annál, mint ami a veszélyhelyzetet megelőző adatok alapján becsülhető.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 26 százalékponttal lett alacsonyabb a koronavírus következtében. A járvány hatására a legtöbb üzlettípus esetében alacsonyabb volt a forgalom volumene a korábbi tendenciák alapján becsültnél, míg a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer üzletekben nem volt érzékelhető a járvány hatása.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból áprilisban 12,5%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumennövekedéséből 70 százalékpontot magyaráz a járványhelyzet.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumencsökkenéséből 30 százalékpont volt a járvány számlájára írható.
1. tábla

A járvány hatása az egyes kiskereskedelmi üzlettípusok forgalmának alakulására, 2020. április*

(%)
Üzlettípus
Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, % Koronavírus okozta járvány becsült hatása, százalékpont Koronavírus okozta járvány nélküli becsült változás az előző év azonos időszakához képest, %
Élelmiszer jellegű vegyes 2,5 0,0 2,5
Élelmiszer, ital, dohányáru -9,5 -13,2 3,7
Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes összesen -0,4 0,0 -0,4
Iparcikk jellegű vegyes -8,2 -27,2 19,0
Textil, ruházati és lábbeli -89,8 -96,7 6,9
Bútor, műszaki cikk -23,8 -32,8 9,0
Könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk -36,9 -56,9 20,0
Gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer -14,9 0,0 -14,9
Használt cikk -79,6 -79,8 0,2
Csomagküldő és internet 103,5 69,7 33,8
Nem élelmiszertermék jellegű összesen -14,8 -26,0 11,2
Gépjárműüzemanyag-forgalom -26,3 -29,7 3,4
Kiskereskedelem mindösszesen -10,2 -16,8 6,6
*A direkt igazítás eredményeképpen a kiigazított adatok összege, vagy az indexek súlyozott átlaga nem feltétlenül adja ki a kiigazított aggregátumot.
3. ábra
A kiskereskedelmi forgalom volumenváltozása üzlettípusonként

A koronavírus-hatás becslése

A hivatal az általa publikált idősorok esetén rendszeresen végez szezonális kiigazítást.
Ennek során többek között számszerű becslést is adunk olyan, úgynevezett kiugró értékekről (outlierekről)1, melyek nem illeszkednek az adatok hosszú távú tendenciájába. Jelen helyzetben ez lehetőséget teremt arra, hogy egy első, közelítő becslést adjunk a koronavírus hatásaira. Az, hogy ennek a jelenségnek a hatása átmeneti, vagy az összes további adatra vonatkozik-e, csak a későbbiekben derül ki, ahogy egyre több információ áll rendelkezésre egy adott idősorról. Így ezek a becslések akár jelentősen is módosulhatnak a kezelés módjától függően.

A koronavírus-hatás eddigi tapasztalataink alapján különböző mértékben, irányban és időtávban befolyásolja idősoraink alakulását. Így ennek kezelése is különböző módokon történik, mindezek ellenére a gyakorlatban igyekszünk harmonizált eljárások kialakítására:

  1. eset: Amennyiben ez a hatás az idősor utolsó adatára van hatással, jellemzően additív outlierként kezeljük függetlenül attól, hogy van-e feltételezésünk arra vonatkozóan, hogy az idősor lefutása a jövőben hogyan alakul.
4. ábra
Additív outlier alkalmazása (t0) egy időpontban, sematikus ábra
  1. eset: Abban az esetben, ha egy egyszeri kiugró értéket a következő időpontban egy másik követ az előzővel megegyező irányban, és az a feltételezésünk, hogy a hatás a továbbiakban eltűnik az idősorból, a két érintett időszakot két additív outlierrel kezeljük.
5. ábra
Két additív outlier alkalmazása (t0 és t1) egymást követő időpontokban, sematikus ábra
  1. eset: Míg abban az esetben, ha az előzőhöz hasonlóan az egyszeri kiugró értéket a következő időpontban az előzővel megegyező irányú követ, az a feltételezésünk, hogy hosszú távon az eredeti szintre fog felzárkózni az idősor, az első időszakot csillapodó töréssel, a másodikat additív outlierrel kezeljük. Ennek sematikus ábráját láthatjuk az alábbi grafikonon.
6. ábra
Csillapodó törés (t0) és additív outlier (t1) alkalmazása egymást követő időpontokban

2020 áprilisában a fent említett outlier kombinációkkal modellezzük a koronavírus hatásait a kiskereskedelmi volumenindexekre vonatkozó idősorok esetén. A modellezés eredményeként, ezek a hatások kiszűrhetőek az idősorból. Ha ezt a szűrést megtesszük, az egyfajta becslésnek tekinthető arra vonatkozóan, hogyan alakultak volna az idősorok akkor, ha nincs a vírus. Miután a volumenindex szintjében becslést adtunk az outlierekre, minden esetben kiszámoltuk, hogy a naptárhatással tisztított adatok mennyit változtak az előző év azonos időszakához képest, valamint hogy a naptár- és koronavírus-hatástól megtisztított adatok mennyire térnek el az előző év azonos időszakától. A két érték közötti százalékpontos eltérést tekinthetjük a koronavírus becsült hatásának, és ezt a következő táblázatban foglaltuk össze.

2. tábla

A koronavírus okozta járvány becsült hatása a kiskereskedelmi volumenindex változásában

Idősor megnevezése Koronavírus okozta járvány becsült hatása (százalékpont) Outlier kezelés
február március április
Élelmiszer vegyes 7.34 10.97 0.00 2. eset
Élelmiszer szak 0.00 0.00 -13.17 1. eset
Σ_Élelmiszer 7.51 9.44 0.00 2. eset
Iparcikk vegyes 0.00 -18.47 -27.15 3. eset
Textil, ruházati, lábbeli 0.00 -51.00 -96.72 3. eset
Bútor, műszaki cikk, vasáru 0.00 -13.11 -32.76 3. eset
Könyv, számítástechnika, egyéb iparcikk 0.00 -30.59 -56.92 3. eset
Gyógyszer, gyógyászati, illatszer 12.04 37.35 0.00 2. eset
Használt cikk 0.00 -27.78 -79.84 3. eset
Csomagküldő 0.00 0.00 69.71 1. eset
Σ Nem élelmiszer üzemanyag nélkül 0.00 -10.88 -26.05 3. eset
Σ Kiskereskedelem üzemanyag nélkül 0.00 0.00 -16.26 1. eset
Üzemanyag 0.00 -17.26 -29.65 3. eset
Σ Kiskereskedelem üzemanyaggal együtt 0.00 0.00 -16.84 1. eset
Könyv, újság, papíráru 0.00 -29.07 -65.56 3. eset
Egyéb iparcikk 0.00 -32.96 -59.00 3. eset
Gyógyszer, gyógyászati 11.00 42.98 0.00 2. eset
Illatszer 0.00 0.00 -46.15 1. eset
Bútor + egyéb iparcikk 0.00 -18.71 -41.03 3. eset
Nem élelmiszer + üzemanyag 0.00 -10.65 -26.47 3. eset

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu