Külkereskedelmi folyamatok 2020. január–május

A 2019 végén, Kínában kitört Covid-19-járvány 2020 március elejére világméretűvé vált, ami a kedvező hazai gazdasági-társadalmi folyamatokat is megtörte. A járvány a termék-külkereskedelem mellett a korábbi válságokkal szemben ellenálló szolgáltatás-külkereskedelemben is számottevő visszaesést okozott. 2020 áprilisában és májusában nagymértékben visszaesett a külkereskedelmi teljesítmény, mely az árucsoportok és szolgáltatások széles körét érintették.

A járvány világméretűvé válásával a légi közlekedés szinte teljesen leállt, a turisztikai forgalom és a szolgáltató ágazatok teljesítménye példátlan mértékben esett vissza, ami a – korábbi válságokkal szemben ellenálló – szolgáltatás-külkereskedelemben is számottevő mértékű visszaesést okozott.

A világkereskedelem jelentős mértékben visszaesett

2020 I. negyedévében a globális gazdasági folyamatok középpontjában a koronavírus okozta járvánnyal kapcsolatos intézkedések álltak. A járvány kiindulópontjának számító Kínában megtört a több évtizede tartó konjunktúra, és 2020 I. negyedévében 6,8%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye. A világgazdaság legjelentősebb szereplőjének számító Egyesült Államokban 0,3%-ra lassult a növekedés üteme. A szűkebb környezetünket jelentő Európai Unióban (EU27) 2,6 %-kal csökkent a gazdaság teljesítménye.

1. ábra
A világkereskedelem volumenének alakulása

Forrás: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor.

A magyar külkereskedelem számára releváns külső keresletet elsősorban az európai országok importkereslete adja, felvevőpiacaink növekedése pedig alapjaiban határozza meg a magyar export teljesítményét. A világkereskedelem a Covid–19-járványt megelőzően a globális kereskedelmi feszültségek (USA–Kína kereskedelmi feszültségek, geopolitikai kockázatok, iparági problémák) nyomán egy negatív trendet követett. Ebben a kedvezőtlen helyzetben a járvány elterjedése és az erre adott szükségszerű üzleti és gazdaságpolitikai válaszok jelentős mértékben visszavetették a globális külkereskedelem intenzitását.

A rendelkezésre álló adatok alapján a világkereskedelem az elmúlt hónapokban trendszerű, elmélyülő visszaesést mutatott, 2019 decemberéhez képest 2020 áprilisára 16,2%-kal csökkent a globális importkereslet volumene. A fontosabb globális szereplők közül Kínában január–február során jelentős mértékben mérséklődött a termékimport. A járvány miatti korlátozások feloldása következtében a márciusi korrekció tompította a visszaesés mértékét, de a kínai termékforgalom így is összességben 8,2 %-kal csökkent 2019 végéhez képest. Az Egyesült Államok importkereslete 2019 decemberéhez viszonyítva 2020 áprilisára 14,7%-kal visszaesett, míg a magyar külkereskedelem számára legfontosabb európai piacokon 23,8%-os visszaesést figyelhettünk meg az importkeresletben.

2. ábra
Az európai országok termékexportjának éves változása

Az európai országok exportteljesítményét tekintve az elmúlt hónapok során a termék-külkereskedelem általános visszaesését láthattuk. A járvány terjedésének hatására különböző korlátozó intézkedések léptek hatályba, és közben a keresleti feltételek is jelentős mértékben romlottak, így a járvány negatív gazdasági hatásai – a jelenleg rendelkezésre álló nemzetközi adatok alapján – a márciusi és az áprilisi külkereskedelmi adatokban érhetők tetten. Az európai országok közül a legjelentősebb mértékben a dél-európaiak termékexportja esett vissza. A márciusi, éves alapon mért 13,6%-os mérséklődést áprilisban 40,7%-os visszaesés követte.1 A visegrádi országok termékexportja is érdemi csökkenést mutatott, áprilisban 35%-kal esett vissza.

A Covid–19-járvány negatív gazdasági hatásainak eredőjeként a magyar külkereskedelmi termékforgalom szintje és egyenlege is jelentős mértékben csökkent

A magyar külkereskedelmi teljesítményt vizsgálva azt láthatjuk, hogy a járvány világméretű terjedése a hazai külkereskedelmet is rendkívüli mértékben visszavetette. A járvány világméretű terjedésének kezdetén (2020. február) még kiugró exportszintet és jelentős többletet eredményezett, azonban ezt követően a külkereskedelmi forgalom jelentős mértékben kezdett csökkeni. 2020. január–áprilisban a teljes magyar külkereskedelmi forgalom 6 milliárd euróval mérséklődött az előző év azonos időszakához mérten. A termékexport 3,4 milliárd euróval, a termékimport 2,6 milliárd euróval csökkent, a külkereskedelmi egyenleg pedig 738 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egyértelműen az április volt a külkereskedelmi teljesítmény leggyengébb hónapja 2020-ban. A májusra vonatkozó előzetes adatok alapján a külkereskedelmi forgalomban korrekciót figyelhettünk meg. Ennek ellenére a külkereskedelmi forgalom és az egyenleg éves alapon számítva tovább romlott. 2020. január–májusban a külkereskedelmi egyenleg 1,2 milliárd euróval maradt el az egy évvel korábbitól.

3. ábra
A termék-külkereskedelem euróértékének és egyenlegének alakulása

A külkereskedelmi forgalom szintje mellett annak növekedési üteme is fontos a járvány gazdasági hatásainak értékeléséhez. A termék-külkereskedelem euróban számolt növekedési üteme az év elején látott 2–5%-os dinamikához képest márciusra 6 % körüli mérséklődésbe váltott, majd áprilisban jelentős visszaesés következett be. A termékexport 37,2%-kal, a termékimport 29,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az export áprilisi, jelentős mértékű csökkenéséhez a hazai kivitelben fontos szerepet játszó járműipari cégek termelésének leállása is hozzájárult. 2020. január–áprilisban a termékexport és -import összesített értéke 8,4%-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. A májusra vonatkozó előzetes adatok alapján a külkereskedelem szintje csak áprilishoz képest mutat korrekciót, éves alapon számítva a visszaesés folytatódott. Májusban a termékexport 28,9%-kal, a termékimport 25,5%-kal mérséklődött. Összességében – a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján – 2020. január–májusban a termékexport és -import összesített értéke 12,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.

4. ábra
A termékexport és -import euróértékének változása az előző év azonos időszakához képest

A járvány negatív gazdasági hatásai a termékcsoportok széles körét érintették

  1. április–májusban a külkereskedelmi termékforgalom elhúzódó visszaesést mutat, amely az árucsoportok széles körét érintette. Az alábbi táblázatokban a teljes külkereskedelmi termékforgalom közel 80%-át kitevő 20 árucsoport exportjának és importjának éves változása látható.

Az éves dinamikák alapján elsősorban a gépipari termékek – azon belül is a járműipari termékek és az energiafejlesztő gépek – importja esett vissza a legnagyobb mértékben. Ezenkívül a nyersanyagok, energiahordozók és a ruházati cikkek behozatala is jelentősen csökkent. A Covid–19-járvány miatt rendkívüli mértékben megemelkedett az orvosi készülékek, maszkok, gyorstesztek iránti importkereslet. Több esetben is a rövidtávú tendenciák változását figyelhettük meg a márciusi és az áprilisi adatokban, ami abból eredhet, hogy egyes termékcsoportokban és azok világpiacán eltérő időzítéssel jelentkezett a „covidhatás”. A villamos gépek, a híradástechnikai készülékek, a színesfémek és a különféle feldolgozott termékek forgalmának esetében márciusban még erős növekedést lehetett tapasztalni, és csak áprilisban esett vissza az éves alapon mért dinamika.

1. tábla

A termékimport euróértékének éves változása árucsoportok szerint

(2020. január–április)

(%)
Árucsoport megnevezése (SITC 2) Részarány Január Február Március Április
Villamos gép, készülék 14,3 5,8 7,5 6,4 –28,6
Közúti jármű 10,2 6,9 –2,5 –11,5 –68,6
Ipari gép és berendezés 6,0 4,5 –2,0 –7,5 –41,7
Híradás-technikai készülék 5,5 13,0 5,5 –1,5 –22,1
Energiafejlesztő gép 4,5 8,2 11,1 –12,2 –63,5
Kőolaj és kőolajtermék 4,1 –16,0 –13,1 –31,4 –71,0
Gyógyszerészeti termék 4,0 26,0 18,6 51,9 16,3
Egyéb fémtermék 3,6 3,4 2,0 –7,2 –32,4
Különféle feldolgozott termék 3,2 0,5 1,5 0,1 –30,6
Irodagép és adatfeldolgozó berendezés 3,1 5,0 –9,4 5,4 24,4
Vas és acél 2,8 –12,3 –9,6 –14,3 –24,8
Speciális szakipari gép 2,7 –28,7 –12,0 –16,9 –5,5
Színesfém 2,1 –11,8 –6,8 6,7 –35,8
Természetes és mesterséges gáz 2,0 19,2 –43,4 –51,3 –54,9
Szakmai-, tudományos készülék 1,9 11,7 9,3 3,2 –10,7
Műanyag-alapanyag 1,7 –4,9 –11,9 1,6 –9,9
Vegyi anyag és vegyi termék 1,7 14,1 26,1 16,8 26,7
Villamos energia 1,5 –20,0 –5,6 –21,2 –40,8
Ruházati cikk 1,5 –5,8 –1,4 –24,8 –51,5
Szerves vegyi termék 1,4 –5,2 4,2 10,2 –10,1
Teljes termékimport 100,0 2,4 1,0 –4,2 –29,1

A hazai termelő ágazatok teljesítményének visszaesése, illetve a nagy súlyú járműipar termelőegységeinek időszakos leállása a termékexport teljesítményét rendkívül negatívan érintette. A májusi előzetes adatokból látható, hogy ebben a termékkörben áprilishoz képest érdemi emelkedés következett be, amely a szezonális hatásokon túl a járműipari gyártó cégek unión belüli kivitelének emelkedéséhez köthető. A gépipari és az elektronikai termékek kivitele az idei év első hónapjaiban még rendkívül erős növekedést mutatott, azonban a márciusi gyárbezárások (autógyárak termelésének járvány miatti felfüggesztése) áprilisra a termékkör exportjának számottevő visszaesését eredményezték. Ezenkívül az energiafejlesztő berendezések, illetve az energiahordozók közvetlen és közvetett kivitele is jelentős csökkenést mutatott. A Covid–19-járvány elleni védekezés és az egészségügyi rendszerek megnövekedett importigénye jelentős mértékben emelte világszerte a gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek iránti keresletet, ami az árucsoport közvetett exportjának jelentős növekedését okozta. Mindemellett az irodagép és adatfeldolgozó berendezések, valamint az élelmiszeripari termékek kivitele is jelentős mértékben növekedett.

2. tábla

A termékexport euróértékének éves változása

(2020. január–április)

(%)
Árucsoport megnevezése (SITC 2) Részarány Január Február Március Április
Villamos gép, készülék 14,3 5,8 7,5 6,4 –28,6
Közúti jármű 18,1 –0,1 7,9 –22,0 –77,9
Villamos gép, készülék 12,5 10,5 14,9 2,9 –33,2
Híradás-technikai készülék 8,1 16,6 8,2 –14,1 –26,6
Energiafejlesztő gép 8,0 10,2 –1,6 –21,8 –73,5
Gyógyszerészeti termék 4,9 12,1 12,6 19,6 20,8
Ipari gép és berendezés 4,5 0,5 –0,2 –9,7 –37,9
Irodagép és adatfeldolgozó berendezés 3,3 2,5 10,2 16,8 8,7
Különféle feldolgozott termék 2,7 –5,7 –0,5 –17,4 –27,3
Szakmai, tudományos készülék 2,7 4,1 0,7 –12,6 –41,5
Egyéb fémtermék 2,3 –5,2 –2,9 –6,4 –30,4
Gumigyártmány 2,0 –1,8 –5,2 –11,3 –54,2
Gabona és gabonakészítmény 1,9 4,5 8,3 16,4 29,8
Műanyag-alapanyag 1,6 –10,5 –3,4 –12,8 –21,0
Szerves vegyi termék 1,6 1,0 6,9 –9,6 –34,3
Speciális szakipari gép 1,5 3,6 –8,7 –7,2 –24,0
Nemfémes ásványból készült termék 1,3 4,9 10,4 0,5 –39,2
Kőolaj és kőolajtermék 1,3 3,7 –11,0 –14,4 –47,6
Vas és acél 1,3 –15,6 –15,9 –14,1 –19,4
Vegyi anyag és vegyi termék 1,3 18,1 13,1 13,3 6,3
Teljes termékexport 100,0 2,8 4,8 –7,5 –37,2

A szolgáltatások külkereskedelme is több területen visszaesett

A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok negyedéves gyakorisággal állnak rendelkezésre, így a Covid–19-járvány hatásai még csupán az idei első negyedéves adatok alapján vizsgálhatóak. A járvány okozta gazdasági problémák merőben más jellegűek, mint amit a korábbi válságok során tapasztalhattunk. A termékekhez képest a szolgáltatások hagyományosan jobb ellenállást mutatnak a válságokkal szemben, azonban a koronavírus okozta járvány korlátozó intézkedései ezt a szektort is jelentős mértékben visszavetették. 2020 I. negyedévében a szolgáltatásexport euróértéke 6,9%-kal, az import 3,9%-kal csökkent (a jelentős árfolyamgyengülés miatt az exportérték forintban számolva 0,7%-kal csökkent, de az importérték 2,4%-kal emelkedett). A többlet 253 millió euróval lett kisebb az előző év azonos időszakinál.

5. ábra
A szolgáltatásexport és -import euróértékének éves változása

Az egyes szolgáltatástípusok közül kiemelhető az építési-szerelési szolgáltatások jelentős mértékű csökkenése: az import 62%-kal, az export 59%-kal esett vissza a tavalyi bázishoz képest, miután a legtöbb projekt leállt, tekintettel a járványhelyzetre. A járvány miatti korlátozó intézkedések a filmgyártás területét is negatívan érintették, így – az audiovizuális szolgáltatásokban bekövetkezett csökkenéshez kötődően – a személyes kulturális szolgáltatások importja 27%-kal, exportja 55%-kal csökkent. Az utasforgalmat érintő márciusi korlátozások nyomán a turisztikai forgalom drámai mértékben esett vissza, ami az I. negyedév egészét tekintve a turisztikai célú külkereskedelem 12,8%-os visszaesését eredményezte. Mindemellett a kormányzati szolgáltatások importja jelentős mértékben, 17,5%-kal bővült, amelyet a külképviseletek költségeinek növekedése okozott, ugyanis több állomáshely esetében is a koronavírus elleni védekezésre, védőeszközök beszerzésére fordítottak nagyobb összegeket. Az üzleti szolgáltatások – ahol meghatározóbb lehet a digitális csatornák szerepe – exportja csak mérsékeltebb ütemben, 2,6%-kal mérséklődött.

Az aktívum mérséklődése a turizmus 13, a szállítási szolgáltatások 27, valamint a bérmunka-szolgáltatások 19%-os mérlegromlásával magyarázható. Egyenlegünk az európai uniós forgalomban 8,9%-kal csökkent. Az EU-n kívüli országok esetében 17%-kal romlott, elsősorban az Egyesült Államokkal folytatott exportunk csökkenése miatt. Utóbbi országgal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelmünk aktívuma 56%-kal esett vissza.

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu