A mezőgazdaság teljesítménye, 2021 (Mezőgazdasági számlarendszer, második becslés)

A mezőgazdaság kibocsátása 2021-ben elérte a 3378 milliárd forintot. A növénytermesztés 61, az állattenyésztés 32%-kal járult hozzá a teljesítményhez, előbbi kibocsátási értéke 19, utóbbié 8,5%-kal nőtt 2020-hoz képest. A bruttó hozzáadott érték volumene 5,3%-kal csökkent, folyó áron 14%-kal nagyobb volt az előző évinél. Hazánk 2021-ben 2,1%-kal részesedett az Európai Unió teljes mezőgazdasági kibocsátásából.

Az állattenyésztés volumene 4,6%-kal emelkedett, a növénytermesztésé 6,3%-kal mérséklődött

2021-ben a növénytermesztési ágazat legtöbb termékcsoportjának termelése a szélsőséges időjárás és a betakarított szántóföldi terület zsugorodása miatt csökkent, ami alól csak néhány növényfaj – búza, árpa, napraforgó, alma, körte – jelent kivételt.

 • A gabonafélék volumene 11%-kal lett kevesebb a 2020. évi magas bázishoz képest. A legfontosabb gabonanövényeink közül a búza termesztése 4,1, az árpáé 14%-kal bővült, a kukoricáé 25%-kal csökkent.
1. ábra
A kukorica betakarított összes termésének és termésátlagának alakulása
 • Az ipari növények volumene 3,5%-kal visszaesett. A növénycsoport nagy részét kitevő napraforgó terméseredménye 3,7%-kal nőtt, a kisebb részarányú repcéé 18, a cukorrépáé 17, a szójáé 2,2%-kal csökkent. A dohányból 21%-kal többet takarítottak be az egy évvel korábbinál.
 • A kertészeti termékek termésmennyisége 4,2, a takarmánynövényeké 8,4%-kal mérséklődött.
 • A gyümölcsfélék volumene 13%-kal több volt a 2020. évi, a tavaszi fagykárok miatt kialakult alacsony bázishoz képest. Az ágazat jelentős részét kitevő alma termesztése 28, a körtéé 18%-kal nőtt, az őszibaracké 10%-kal csökkent.

2021-ben az élő állat és az állati termék teljes termelési volumene meghaladta az egy évvel korábbit. Az állattenyésztés kibocsátását az állategészségügyi vészhelyzetek – pl. afrikai sertéspestis, madárinfluenza – miatti kedvezőtlen gazdasági körülmények is befolyásolták.

 • Az élő állatok volumene 4,8%-kal nagyobb lett, ezen belül a szarvasmarháé 5,0, a sertésé 2,0, a baromfié 8,0%-kal nőtt, a juhé és a kecskéé csökkent, a többi állatfajé nem változott.
 • Az állati termékek mennyisége összességében 4,2%-kal emelkedett. A tejtermelés a mezőgazdaság egyik meghatározó területe, a tejkvóta 2015. évi kivezetése óta tartós növekedési pályára állt. Előzetes adatok szerint a 2021-ben felvásárolt tejmennyiség 1734 millió kilogramm volt, 6,7%-kal több az előző évinél.

Növekedett a mezőgazdaság teljes kibocsátása, mérséklődött a termelékenység

2021-ben a mezőgazdasági ágazat (szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együttes) folyó alapáron számolt kibocsátási értékeA mezőgazdasági kibocsátás értékének és volumenváltozásának megállapítását az éves terméseredmények és az állatállomány megfigyelése teszi lehetővé.[1] 3378 milliárd forint volt, ebből 2070 milliárd forinttal a növénytermesztés, 1090 milliárd forinttal az állattenyésztés részesedett. Az alaptevékenységek aránya (61 és 32%) az elmúlt tíz év alatt néhány százalékpontos ingadozástól eltekintve lényegében nem változott.

2. ábra
A mezőgazdaság teljes kibocsátási értékének alakulása

2021-ben a teljes mezőgazdasági kibocsátás árindexe 17%-kal magasabb, volumene 2,1%-kal alacsonyabb volt a 2020. évinél, értéke így összességében 15%-kal nőtt az előző évihez képest. Az árindex emelkedését a növénytermesztési termékek árszínvonalának 27%-os növekedése okozta, az állatok és állati termékeké 3,8%-kal emelkedett.

A folyó termelőfelhasználás volumene nem változott, az árindexe növekedett, értéke összességében 15%-kal haladta meg az előző évit. A nagyobb ráfordítással előállított kevesebb agrártermék a mezőgazdaság termelékenységének visszaeséséhez vezetett, ami mérsékelte a hozzáadott érték növekedését. A bruttó hozzáadott érték (1364 milliárd forint) előző évi áron 5,3%-kal csökkent, folyó áron 14%-kal nőtt. Előbbi 3,2, utóbbi 1,0 százalékponttal alacsonyabb volt a teljes kibocsátásénál.

A termelési tényezők jövedelme 10, a vállalkozói jövedelem 17%-kal magasabb volt az előző évinél. A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás 3,5%-kal csökkent. A termelési tényezők munkaerőegységre jutó reáljövedelme (A mutató) 9,4%-kal emelkedett.

3. ábra
A mezőgazdaság volumen- és árváltozása az előző évihez képest, 2021

A gabonafélék, az ipari növények, a kertészeti termékek, a takarmánynövények és a burgonya volumencsökkenését csupán részben tudta ellensúlyozni a gyümölcsfélék, az állatok és az állati termékek termelése.

4. ábra
A mezőgazdaság kibocsátási volumenének változásához való hozzájárulás, 2021

Az Európai Unió (EU27_2020) mezőgazdasági kibocsátása nőtt, és a trend felett alakult

Az Európai Unió teljes mezőgazdasági kibocsátási értékeElső (2021. novemberi) becsült adatok euróban számolva. [2] az első előzetes adatok szerint 2021-ben folyó alapáron 442 milliárd euró volt, 6,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A növekedést a volumen mérsékelt csökkenése mellett az árszínvonal 7,0%-os emelkedése biztosította.

 • A növénytermesztés 10%-kal bővült. A főbb termékcsoportok közül a gyümölcsfélék kibocsátása 1,5, a burgonyáé 4,5, a boré 11%-kal csökkent, a többié nőtt. A legnagyobb mértékű növekedés az olívaolaj és a gabonafélék kibocsátásában következett be. A betakarított mennyiség növekedése és elsősorban az árszínvonal nagyarányú emelkedése miatt az előbbi 46, az utóbbi 32%-kal lett több.
 • Az állattenyésztés 2,3%-kal haladta meg az előző évit. Az élő állatok közül egyedül a sertés kibocsátása csökkent 6,4%-kal, a többi állatfajé nőtt vagy változatlan maradt.

A termelési tényezők munkaerőegységre jutó reáljövedelme (A mutató) 2021-ben 0,7%-kal emelkedett, a termelési tényezők jövedelmének 2,8 és a munkaerő-ráfordítás 0,3%-os növekedése következtében.

 • Magyarország a 6,5%-os növekedésével a jól teljesítő országok között maradt.
 • A mutató értéke Bulgáriában és Írországban nőtt a legnagyobb mértékben, míg a legnagyobb arányban Dániában és Finnországban csökkent.

Az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátási értéke 5,8%-kal meghaladta az elmúlt 10 év trendjét.

 • A tagországok közül Bulgáriában és Romániában volt az előző évhez viszonyítva a legnagyobb növekedés, mindkét esetben a trend fölött teljesítettek.
 • Ezzel szemben Szlovéniában és Finnországban csökkent legnagyobb mértékben a kibocsátás, a trendhez viszonyított érték előbbinél 2,4%-kal kisebb volt, utóbbinál nem változott.
5. ábra
A kibocsátási érték változása az előző évhez és a trendértékhez képest az Európai Unió tagállamaiban, 2021

Az unió teljes mezőgazdasági kibocsátásából Magyarország 1,9 és 2,2% között részesedett az elmúlt 10 évben. Az állattenyésztés a legkisebb, a növénytermesztés a legnagyobb mértékben járult hozzá az unió kibocsátásához, viszont a folyó termelőfelhasználás aránya (2,1 és 2,2%) az időszak során alig változott.

6. ábra
Magyarország részesedése az Európai Unió kibocsátásából agrárindikátoronként

[1]: A mezőgazdasági kibocsátás értékének és volumenváltozásának megállapítását az éves terméseredmények és az állatállomány megfigyelése teszi lehetővé.

[2]: Első (2021. novemberi) becsült adatok euróban számolva.

További adatok, információk

Módszertan

Összefoglaló táblák (STADAT):
19.1.1.2. Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron
19.1.1.3. Mezőgazdasági számlák rendszere, volumenindexek
19.1.1.4. Mezőgazdasági számlák rendszere, árindexek
19.1.1.5. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu