Magyarország, 2021. I. negyedév

2021 elején a Covid19-járvány továbbra is meghatározó tényezője volt a társadalmi és a gazdasági folyamatoknak. Magyarországon a járvány második és harmadik hulláma alatt a megbetegedések és a halálozások száma jóval nagyobb, a gazdaságot ért veszteség kisebb volt, mint az első hullám idején. A gazdaság területei közül leginkább továbbra is a turizmust, a vendéglátást, a személyszállítást és a szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket fogták vissza a járvány miatti korlátozások.

Mi jellemezte a makrogazdasági folyamatokat?

A kínai gazdaság jelentősen bővült, az USA gazdasága éledezett, az EU-é továbbra is csökkent

2021 I. negyedévében a globális folyamatokban egyszerre voltak jelen a járvány megfékezésére hozott korlátozások és a gazdasági károk enyhítését célzó intézkedések hatásai. A fiskális és a monetáris politikák fókuszában egyaránt a gazdaság újraindítása állt. Az élénkítéshez szükséges pénzügyi mozgástér megteremtése érdekében a 2021. évi állami költségvetéseket jellemzően magas hiánnyal tervezték, a jegybankok pedig laza monetáris feltételekkel, többek között alacsony kamatokkal támogatták a finanszírozást.

A világgazdaság meghatározó szereplői közül a pandémia kiindulópontjának számító Kínában 18%-kal nőtt 2021 I. negyedévében a bruttó hazai termék (GDP) volumene az egy évvel korábbihoz képest. A kiemelkedő bővülésben az alacsony bázis is szerepet játszott, mivel az ázsiai ország gazdasági teljesítménye 2020 I. negyedévében – a radikális korlátozásokkal összefüggésben – 6,8%-kal csökkent. Az intézkedések hatására Kínát elkerülték a járvány további hullámai, és gazdasága gyorsan visszatért a növekedési pályára, a II. negyedévtől már újra nőtt a GDP volumene, ami 2020 egészében – a legnagyobb nemzetgazdaságok közül egyedüliként – meghaladta az egy évvel korábbit. 2021 I. negyedévében a kínai gazdaság szinte mindegyik területe hozzájárult a növekedéshez. Az ipar teljesítménye csaknem negyedével volt nagyobb az előző év azonos időszakinál, az áruexport pedig (folyó áron) 39%-kal nőtt, amiben az is szerepet játszhatott, hogy a versenytársakat továbbra is korlátozták a járványügyi intézkedések.

A világgazdaság másik nagy centrumában, az Egyesült Államokban is emelkedett valamelyest a GDP volumene, az egy évvel korábbihoz képest 0,4%-kal. Kínával ellentétben az amerikai gazdaság 2020 I. negyedévében még kismértékben (0,3%-kal) bővült, és – a járvány terjedésével összefüggésben – csak a II. negyedévben váltott csökkenésbe. A kilábalásra utaló, 2021. I. negyedévi emelkedés mögött elsősorban a fogyasztás és a beruházások élénkülése állt, miközben a külkereskedelem egyenlege számottevően visszafogta a gazdasági teljesítményt: az import 5,3%-os emelkedésével párhuzamosan az export volumene 9,3%-kal csökkent.

1. ábra
A GDP volumenváltozása a világgazdaság legnagyobb központjaiban

A szűkebb környezetünket jelentő Európai Unió (EU27_2020) gazdasági teljesítménye 2021 I. negyedévében tovább csökkent. Az unió egészére számított GDP volumene 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbi, a pandémia által már érintett, alacsony szinttől. Az egyes tagállamokban a változások iránya és mértéke a korlátozó intézkedések formájától és hosszától, valamint az országonként eltérő bázishatástól is függött. Utóbbit nagyban befolyásolta a járvány időbeli megjelenése, ugyanakkor a tagállamok többségében már 2020 I. negyedévében is csökkent a gazdasági teljesítmény. 2021 I. negyedévében leginkább Portugália, Ausztria (a téli turisztikai szezon elmaradása miatt), Spanyolország, valamint az unió legnagyobb nemzetgazdaságának – és egyben hazánk legfontosabb külgazdasági partnerének – számító Németország GDP-je esett vissza. Egy évvel korábban Olaszországban és Franciaországban volt a legnagyobb a csökkenés, közülük 2021 I. negyedévében Franciaországban emelkedett, Olaszországban tovább mérséklődött a gazdaság teljesítménye. A visegrádi országok közül csak Szlovákiában nőtt a GDP volumene, ahol egy évvel korábban az országcsoporton belül a legnagyobb visszaesés következett be. A két évvel korábbi, a járvány által még nem érintett szintet a 27 uniós tagállamból mindössze 8-ban haladta meg a gazdaság 2021. I. negyedévi teljesítménye. A visegrádi országok közül hazánk és Lengyelország tartozott ebbe a körbe.

2. ábra
A GDP volumenváltozása az uniós tagországokban, 2021. I. negyedév

A hazai gazdasági folyamatokat is a járvány határozta meg

Hazánkban a járvány okozta csökkenés 2020 II. negyedévében kezdődött, egyben ekkor volt a legnagyobb a visszaesés is. A járvány első, júniusig tartó hullámának lecsengésével, a korlátozások fokozatos feloldásával a gazdaság is élénkült, és noha a csökkenés mértéke egyre kisebb lett, a GDP volumene a III. és a IV. negyedévben is elmaradt az egy évvel korábbitól. A gazdaság teljesítménye 2021 I. negyedévében is mérséklődött, az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal. (A csökkenés magas bázisról történt, mivel 2020 I. negyedévében még bővült a magyar gazdaság.) Az előző negyedévhez képest (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint) a GDP volumene 2,0%-kal nőtt.

3. ábra
A GDP volumenváltozása a visegrádi országokban és az unió legnagyobb nemzetgazdaságaiban

2021. I. negyedévben továbbra is meghatározóak voltak a járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések, amelyek a legtöbb nemzetgazdasági ágra kedvezőtlenül hatottak. Közvetlenül érintették a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátást, aminek – a korábbi időszakokhoz hasonlóan – a legnagyobb mértékben, az egy évvel korábbihoz képest 48%-kal esett vissza a teljesítménye . A szállítás, raktározás bruttó hozzáadott értéke 11%-kal csökkent, ebben a személyszállítás visszaesése játszott főszerepet (a lakosság mobilitását többek között a kijárási korlátozás, az otthoni munkavégzés és a digitális oktatás is csökkentette). A művészet, szabadidő, egyéb (pl. javítási, szépségápolási) szolgáltatás ágazatcsoport teljesítménye is hasonló mértékben, 9,4%-kal mérséklődött, aminek hátterében elsősorban a mozik, színházak átmeneti bezárása, illetve a sport- és egyéb szabadidős rendezvényeken való részvétel korlátozása állt. Bár összességében a szolgáltató szektor nagymértékben hozzájárult a GDP volumencsökkenéséhez, néhány szolgáltatás (az információ, kommunikáció, a pénzügyi szolgáltatás és a közigazgatás) hozzáadott értéke emelkedett.

Az árutermelő ágak közül az iparban viszonylag gyorsan helyreállt a termelés a 2020. tavaszi gyárleállások után, és (2020 IV. negyedévéhez hasonlóan) 2021 I. negyedévében is emelkedett a teljesítménye, ezzel a járvány előtti csúcspontját is meghaladta. Az építőipar azonban 2,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbi, igen magas bázistól. (Az építőipar I. negyedévi teljesítménye a megelőző négy évben összességében közel 80%-kal bővült.)

1. tábla

A bruttó hozzáadott érték és a GDP volumenváltozása, 2021. I. negyedév

Megnevezés 2019 2020
I. negyedévéhez képest
Mezőgazdaság –4,2 2,5
Ipar 5,1 3,4
Építőipar –0,9 –2,4
Kereskedelem 9,0 –0,3
Szállítás, raktározás –10,9 –11,1
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás –47,2 –47,7
Információ, kommunikáció 15,9 1,8
Pénzügyi szolgáltatások 7,8 3,4
Ingatlanügyletek –4,6 –2,9
Üzleti szolgáltatások –2,8 –5,4
Közigazgatás 0,2 2,5
Oktatás –2,7 –3,8
Egészségügy, szociális ellátás –2,8 –2,3
Művészet, szabadidő –9,6 –9,4
Ágazatok hozzáadott értéke összesen 0,2 –1,7
Termékadók és –támogatások egyenlege –1,4 –4,1
GDP összesen (piaci beszerzési áron) 0,0 –2,1

A felhasználási oldalon 2020-ban a háztartások fogyasztásának és a beruházásoknak a dinamikusan emelkedő trendje is megtört, a külkereskedelmi forgalom pedig mindkét irányban csökkent. 2021 I. negyedévében a háztartások tényleges fogyasztásának volumene 3,7%-kal kisebb volt az előző év azonos időszaki, magas bázisnál, és lényegében a 2019. I. negyedévi szintnek felelt meg. A beruházási aktivitástól függő bruttó állóeszköz-felhalmozás – háromévi kiemelkedő bővülést követően – 2020 I–III. negyedévében csökkent, IV. negyedévében már újból emelkedett, 2021 I. negyedévében pedig nem változott érdemben az egy évvel korábbihoz képest. A készletek csökkenése miatt ugyanakkor a bruttó felhalmozás összességében 12%-kal visszaesett. A külkereskedelem viszont pozitívan járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez, miután az export volumene az importét meghaladó mértékben nőtt. Az áruforgalom bővülése mellett a (turizmust is magába foglaló) szolgáltatás-külkereskedelem továbbra is jelentősen csökkent.  

4. ábra
A GDP volumenváltozásához való hozzájárulás mértéke a termelési és a felhasználási oldalon, 2021. I. negyedév

Folytatódott a nemzetgazdasági beruházások bővülése

2021 I. negyedévében – folytatva az előző negyedévben megindult bővülést – a nemzetgazdasági beruházásokBudapest és a megyék beruházási adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza. [1] volumene 2,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest és 2,1%-kal a 2019. I. negyedévihez viszonyítva. A szezonálisan kiigazított volumen 0,5%-kal meghaladta a 2020. IV. negyedévi szintet.

Az élénkülést az előző negyedévhez hasonlóan ismét a költségvetés és a háztartások növekvő beruházási aktivitása okozta, miközben a vállalkozások fejlesztései továbbra is csökkentek. A beruházási teljesítmény 53%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene 6,3%-kal mérséklődött, amivel negyedik negyedéve csökkent az új tárgyi eszközök beszerzésére fordított kiadásaik volumene. Ebben lényeges szerepet játszottak a külföldi érdekeltségű vállalkozások visszafogott fejlesztései. Ugyanakkor a beruházások 13%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések 31%-kal emelkedtek, ezen belül az önkormányzatoknál visszaestek, a központi közigazgatási szerveknél viszont közel megduplázódtak.

5. ábra
A nemzetgazdasági beruházás volumenváltozásához való hozzájárulás gazdálkodási forma szerint

Anyagi-műszaki összetétel szempontjából a fokozódó beruházási aktivitást elsősorban a teljesítményérték 46%-át képviselő gép- és berendezésberuházások egy évvel korábbihoz viszonyított 7,0%-os volumennövekedése okozta, viszont ezt a hatást a beruházásokon belül nagyobb (53%-os) részarányt kitevő építési beruházások 1,0%-os csökkenése számottevően tompította.

A legtöbb nemzetgazdasági ágban bővültek a beruházások 2021 I. negyedévében. A nemzetgazdasági fejlesztések ötödét megvalósító, és ezzel a második legnagyobb beruházónak számító ingatlanügyletek teljesítménye támogatta leginkább (2,2 százalékponttal) a beruházások volumennövekedését. A terület fejlesztései jelentősen, 12%-kal nőttek, elsősorban a meghatározó súlyú lakásépítések kiemelkedő növekedésének köszönhetően.

Szintén emelte (0,9 százalékponttal) a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozását a kereskedelem nemzetgazdasági ágban mért 16%-os volumennövekedés, főképp a kiskereskedelmi üzletek fejlesztéseinek az eredményeként.

A közigazgatás közel harmadával bővülő (pl. jelentős árvízvédelmi) fejlesztései 1,2 százalékponttal növelték a beruházások volumenét.  

6. ábra
A nemzetgazdasági beruházások volumenváltozásához való hozzájárulás nemzetgazdasági ágak szerint

Ugyanakkor több nemzetgazdasági ág jelentősen mérsékelte a beruházások volumenbővülését. A beruházások 27%-ával a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései az I. negyedévben 10%-kal csökkentek a magas bázishoz képest, így ez a terület 3,2 százalékponttal visszafogta a beruházások volumennövekedését. A feldolgozóipar legtöbb alágában csökkent a teljesítmény, a nagy súlyú villamosberendezés-gyártásban és a gumiiparban is.

A szállítás, raktározás beruházási volumene 16%-kal kisebb lett, a kedvezőtlen teljesítmény mögött továbbra is elsősorban az állami infrastrukturális fejlesztések mérséklődése állt. Ez a terület 2,0 százalékponttal csökkentette a beruházások volumenbővülését.

A mezőgazdaság beruházási teljesítménye jelentősen, 26%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, amiben szerepet játszott az is, hogy a gazdálkodók kevesebb tenyészállatot vettek. A mezőgazdaság így 1,7 százalékponttal visszafogta a nemzetgazdasági beruházások volumenének növekedését.  

2. tábla

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértékének megoszlása és volumenváltozása

%
Nemzetgazdasági ág Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest Megoszlás
2019. I.
negyedév
2020. I.
negyedév
2021.
I. negyedév
Összesen 21,4 –0,4 2,5 100,0
Ebből:*        
   feldolgozóipar 23,0 8,5 –10,1 27,5
   ingatlanügyletek 4,9 18,8 11,8 20,1
   szállítás, raktározás 14,2 4,5 –15,7 10,3
   kereskedelem 23,7 –10,2 16,4 6,5
   közigazgatás 0,1 –25,4 32,6 4,7

* 2021. I. negyedév beruházási teljesítménye alapján az öt legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

A termék-külkereskedelmi egyenleg lényegében annyival javult, mint amennyivel a szolgáltatás-külkereskedelmi mérleg romlott

2021. I. negyedévben a termékexport euróban számított értéke (29,6 milliárd euró) 6,3, az -importé (27,0 milliárd euró) 3,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Ennek eredményeként a 2,6 milliárd eurós aktívum a 2020. január–márciusinál 729 millió euróval nagyobb volt. A többlet az I. negyedéveket tekintve 2015-ben volt utoljára nagyobb a mostaninál, márciusban a külkereskedelem értéke a forgalom mindkét irányában korábban nem tapasztalt szintet ért el.  

7. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege és értékváltozása az I. negyedévben

2021. I. negyedévben az áruforgalom volumene exportban 7,6, importban 5,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A negyedéves folyamatok szerint a kivitel volumennövekedése az elmúlt három negyedévben rendre nagyobb volt a behozatalénál, felváltva azt az éveken keresztül tapasztalt tendenciát, mikor is az importra számított index volt a nagyobb. A január–márciusi időszakra tapasztalt egyenlegjavulás a kedvezően alakuló volumenfolyamatokkal magyarázható, a változatlan cserearány nem befolyásolta a mérleget.A külkereskedelmi árak alakulásáról lásd az Árak fejezetet. [2]

Az egyenleg javulása az Európai Unióval (EU27_2020) folytatott kereskedelemnek tulajdonítható, ebben a relációban 919 millió euróval javult a mérleg. Nemcsak az uniós partnereink, hanem a világ összes országa közül a legnagyobb aktívum (1,3 milliárd euró) és a legjelentősebb egyenlegjavulás (340 millió euró) is Németország vonatkozásában alakult ki.  

8. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege a főbb országcsoportok szerint

Az EU-n kívüli országok viszonylatában 190 millió euróval nőtt a passzívum, ezen belül:

 • Az ázsiai országokkal lebonyolított árucsere mérlege 473 millió euróval vált kedvezőtlenebbé, ugyanis az onnan érkező behozatal értéke 15%-kal bővült, kimagasló mértékben az országcsoportok közül. 2021. január–márciusban a Kínával lebonyolított áruforgalom egyenlege 1,4 milliárd eurós deficitet mutatott, ami valamennyi partnerünk közül a legnagyobb hiányt jelenti.
 • Az EU-n kívüli európai országokkal folytatott kereskedelem egyenlege 187 millió euróval javult, annak ellenére, hogy Oroszországgal romlott leginkább (246 millió euróval) a mérlegünk a világ országai közül. Az Egyesült Királysággal lebonyolított kereskedelem mérlege viszont jelentősen (326 millió euróval) jobb lett.  
3. tábla

A külkereskedelmi termékforgalom alakulása főbb országcsoportok szerint,* 2021. I. negyedév

(%)

Országcsoport A kivitel A behozatal
volumen- érték- megoszlása volumen- érték- megoszlása
változása 2020 I. negyedévéhez képest változása 2020 I. negyedévéhez képest
Európai Unió (EU27_2020) 6,8 6,1 77,4 2,3 2,0 72,1
EU-n kívüli országok 10,4 7,0 22,6 13,3 9,1 27,9
  Ebből:        
   ázsiai országok ... 8,6 4,8 ... 14,8 16,8
   európai országok ... 7,4 12,3 ... 2,9 8,4
   amerikai országok ... 4,5 4,4 ... –4,8 2,3
Összesen 7,6 6,3 100,0 5,2 3,9 100,0

* Az értékváltozásra, valamint a megoszlásra vonatkozó adatok euróadatokból lettek számítva.

A gépek és szállítóeszközök változatlan áron számított exportforgalma 11, importja 8,9%-kal nőtt a 2020. I. negyedévihez képest. A kivitelben a közúti járművek, a behozatalban a villamos gépek, készülékek, műszerek jelentették nemcsak a gépjellegű, hanem a teljes forgalom legfontosabb csoportját, előbbiek exportja 2,9, utóbbiak importja 6,5%-kal nőtt euróban számítva az egy évvel korábbihoz képest.

A feldolgozott termékeken belül a legfontosabb termékkört mindkét forgalmi irányban a gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek jelentik, amelyek euróban megállapított importja 5,6, exportja 1,9%-kal kevesebb volt a rekordmagas 2020. I. negyedévinél.

Az energiahordozók importvolumene 11%-kal visszaesett, folyó áron euróban számítva azonban mindössze 1,6%-kal mérséklődött. Utóbbi változásban a legfontosabb tényezőt a kőolaj és kőolajtermékek jelentették, amelyek behozatalára a 2020. I. negyedévinél ötödével kisebb összeget fordítottunk.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene lényegében stagnált, az importé 5,7%-kal elmaradt a magas, 2020. első három havi bázistól. Agrárjellegű kivitelünk legfontosabb árucsoportját a gabona és gabonakészítmények jelentik, amelyek forgalma alig változott az egy évvel korábbihoz képest.  

4. tábla

A külkereskedelmi termékforgalom alakulása árufőcsoportok szerint,* 2021. I. negyedév

(%)

Árufőcsoport A kivitel A behozatal
volumen- érték- megoszlása volumen- érték- megoszlása
változása 2020 I. negyedévéhez képest változása 2020 I. negyedévéhez képest
Élelmiszerek, italok, dohány –0,1 0,8 7,3 –5,7 –7,7 5,4
Nyersanyagok 0,2 13,0 2,4 –2,4 3,0 2,1
Energiahordozók –11,3 –9,6 1,8 –10,6 –1,6 5,6
Feldolgozott termékek 5,5 5,5 30,9 4,8 3,1 37,5
Gépek és szállítóeszközök 10,6 7,8 57,6 8,9 6,7 49,5
Összesen 7,6 6,3 100,0 5,2 3,9 100,0

* Az értékváltozásra, valamint a megoszlásra vonatkozó adatok euróadatokból lettek számítva.

A termékkereskedelemnél jellemzően aktívabb személyes kontaktust igénylő szolgáltatás-külkereskedelmet a járvány 2021 I. negyedévében is súlyosabban érintette. A szolgáltatásexport euróban számított értéke 25, az importé 16%-kal csökkent a 2020. I. negyedévihez képest. A forgalom az elmúlt öt negyedévben rendre elmaradt az egy évvel korábbitól, az idei I. negyedéves export a 2019. I. negyedévinél 29, az import 20%-kal volt alacsonyabb. A bevételek I. negyedéves értéke (4,3 milliárd euró) a megelőző hat, a kiadásoké (3,5 milliárd euró) pedig a korábbi négy év I. negyedéveit tekintve a legkevesebbnek számít. Szolgáltatás-külkereskedelmünk 826 millió eurós többlettel zárta az első három hónapot, ami a mérleg 724 millió eurós romlását jelenti az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A negyedéves adatokból látható, hogy az egyenleg több mint két éve folyamatosan romlik. Az I. negyedéveket tekintve a mostaninál alacsonyabb összegű aktívum utoljára 2011-ben alakult ki.  

9. ábra
A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom egyenlege és értékváltozása az I. negyedévben

Az országcsoportok közül a legnagyobb mértékben, 400 millió euróval az Európai Unióval (EU27_2020) lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem mérlege romlott. A szinte kivétel nélküli mérlegromlások ellenére az egyenleg valamennyi országcsoporttal aktív maradt. Az EU-n kívüli országok viszonylatában 529 millió eurós többlet alakult ki.

5. tábla

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom alakulása a főbb országcsoportok szerint,* 2021. I. negyedév

(%)

Országcsoport A kivitel A behozatal
értékváltozása 2020. I. negyedévhez képest megoszlása értékváltozása 2020. I. negyedévhez képest megoszlása
Európai Unió (EU27_2020) –24,1 63,8 –16,1 70,5
EU-n kívüli országok –25,5 36,2 –16,8 29,5
  Ebből:        
   európai országok –34,5 17,9 –17,8 13,7
   amerikai országok –5,3 10,7 –19,8 9,6
   ázsiai országok –19,8 6,8 –8,3 5,7
Összesen –24,6 100,0 –16,3 100,0

* Euróadatokból számítva.

A szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg romlása legnagyobbrészt a turizmus hatására következett be, aminek mérlege 308 millió euróval kedvezőtlenebb lett. Ezen kívül számottevően (204, illetve 174 millió euróval) romlott az üzleti, valamint a szállítási szolgáltatások egyenlege is. A legnagyobb, 320 millió eurót megközelítő aktívum a bérmunka-szolgáltatások, valamint a turizmust illetően keletkezett.

6. tábla

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom alakulása a főbb szolgáltatáscsoportok szerint,* 2021. I. negyedév

%
Szolgáltatáscsoport A kivitel A behozatal
értékváltozása 2020. I. negyedévhez képest megoszlása értékváltozása 2020. I. negyedévhez képest megoszlása
Összesen –24,6 100,0 –16,3 100,0
Ebből:        
bérmunka-szolgáltatási díj –7,3 8,7 –20,1 1,6
turizmus –59,4 9,8 –75,1 2,9
szállítási szolgáltatások –25,2 24,8 –19,0 22,6
üzleti szolgáltatások –13,1 53,3 –5,6 68,9

* Euróadatokból számítva.

Február–áprilisban csökkent a szüneteltető egyéni vállalkozók száma

A járvány 2020. márciusi kitörését követően visszaesett a regisztrált vállalkozások száma, júniustól azonban ismét emelkedni kezdett, és a tendencia az év végi átmeneti mérséklődést leszámítva azóta is tart. 2021. április végén 1,8 millió regisztrált vállalkozás volt, az egy évvel korábbinál 1,7, a járvány kirobbanása előtti, 2020. februárinál 1,6%-kal több. A növekedéshez mind a társas, mind az önálló vállalkozások hozzájárultak, utóbbiak körében elsősorban az egyéni vállalkozók száma gyarapodott, egy év alatt 5,1%-kal.

A járvány harmadik hulláma a cégalapításokat is kevésbé befolyásolta. 2021 első négy hónapjában közel 49 ezer új vállalkozást jegyeztek be, az egy évvel korábbi, alacsony bázishoz képest 22%-kal többet, a 2019. január?áprilisihoz viszonyítva pedig mindössze 1,3%-kal kevesebbet. A vállalkozási kedv két évvel ezelőttihez mért lanyhulása az önálló vállalkozók körében mutatkozott meg, társas vállalkozásból a négy hónap alatt összességében negyedével többet indítottak.  

10. ábra
Az újonnan alakult vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint havonta

A tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók köre a járvány második hullámával, 2020 szeptemberében kezdett újra növekedni. Számuk 2021 januárjában tetőzött, a hónap végére az egy évvel korábbinál másfélszer annyian, 104 ezren függesztették fel működésüket, ami csak néhány százalékkal volt kisebb a 2020. áprilisi, legnagyobb értéknél (108 ezer). Ezt követően ismét mérséklődött a számuk, 2021. április végén 97 ezer, az összes egyéni vállalkozó 17,1%-a szüneteltette tevékenységét. Arányuk az egy évvel korábbihoz képest 2,8 százalékponttal csökkent, a gazdaság néhány területén azonban nagyobb arányban kényszerültek átmeneti leállásra.

11. ábra
A regisztrált egyéni vállalkozókból a tevékenységüket szüneteltetők aránya, április 30.

Gyorsuló ütemben emelkednek az árak

2021 elején a gazdaság szinte minden szegmensében emelkedtek az árak, számos esetben dinamikus ütemben. Az év első négy hónapjában gyorsult a fogyasztói árak növekedési üteme, 2021. január–áprilisban az árak átlagosan 3,6%-kal voltak magasabbak, mint 2020 azonos időszakában. Az áremelkedést elsősorban az üzemanyagok és a szeszes italok, dohányáruk drágulása okozta. A járműüzemanyagok ára 15%-kal nőtt az egy évvel korábbi, alacsony bázishoz viszonyítva, akkor a globális keresletcsökkenés hatására az olajárak mélyponton voltak. A drágulást mérsékelte, hogy április 1-jén csökkent a benzin és a gázolaj jövedéki adója. A tartósabb inflációs folyamatokat megragadó maginflációA 2021. áprilistól alkalmazott módszertan szerint. A maginflációs mutató a fogyasztóiár-index átmeneti vagy nem piaci eredetű árhatásoktól való megtisztításával feltárja az alapinflációnak az alakulását. Ennek megfelelően a fogyasztóiár-indexből elhagyjuk a nem feldolgozott élelmiszereket, a járműüzemanyagokat, a teljes háztartási energia főcsoportot, a hatósági áras termékeket, szolgáltatásokat, továbbá 2021. áprilistól a szeszes italokat, dohányárukat is.[3] viszont csökkent, és márciustól az általános árszínvonal-változásnál alacsonyabb volt.

12. ábra
Az árak havi változása

A fogyasztási kiadások között legnagyobb súlyt képviselő élelmiszerek árváltozása termékenként nagymértékben különbözött. Az étolaj 21%-os drágulását alapvetően a napraforgómag felvásárlási árának emelkedése idézte elő. A friss hazai és déligyümölcs 13%-os árnövekedése részben az előző évi terméskiesés következménye. A főbb élelmiszerek közül a kenyér ára 5,3, a párizsi felvágott, kolbászé 1,8, a tejtermékeké (sajt nélkül) 1,3%-kal nőtt. A tej ára nem módosult, a baromfihús 0,2, a sertéshús 7,1%-kal olcsóbb lett. A friss zöldség ára 1,1%-kal nőtt, a burgonyáé 18%-kal csökkent a mezőgazdasági termelői árak változásával összefüggésben.

13. ábra
A fogyasztói árak változása kiadási főcsoportonként, 2021. január?április

A szolgáltatások árát a bérkiáramlás mellett a vészhelyzettel összefüggő hatósági intézkedések alakították. Egyes élőmunka-igényes szolgáltatások, például a lakásjavítás, -karbantartás (10%), a járműjavítás, -karbantartás (7,9%), az egészségügyi szolgáltatás (5,6%), az oktatási szolgáltatás (2,9%) az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak. A kommunális szolgáltatási díjak (víz, csatorna, szemétszállítás) és a munkahelyre, iskolába történő utazás tarifái nem változtak. A telefon-, internethasználatért 1,4%-kal kevesebbet kellett fizetni, részben a digitális oktatással kapcsolatos kedvezmények miatt. Az ingyenes közterületi parkolás bevezetése mérsékelte a közlekedési szolgáltatások (–2,1%) árszínvonalát.

A fogyasztásban 4?10%-os arányú főcsoportok közül a szeszes italok, dohányáruk jelentős áremelkedése mögött a dohánytermékek jövedéki adójának január 1-jei és április 1-jei emelése húzódott meg. A tartós fogyasztási cikkek közül az új személygépjárműveket 12%-kal drágábban, a használtakat 2,5%-kal olcsóbban kínálták. A háztartási energia főcsoportban az elektromos energia, a vezetékes gáz és a távfűtés ára nem változott, a tűzifáért 2,4%-kal többet kértek a forgalmazók az egy évvel korábbinál. A gyógyszerek, gyógyáruk átlagosan 2,8%-kal drágultak. A ruházkodási cikkek ára viszont csökkent (-1,4%).

2021. január–áprilisban a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) szerint 1,6% volt az infláció az Európai Unióban. A magyarországi árnövekedés nemzetközi összehasonlításban kiemelkedőnek számított, ennél nagyobb mértékű drágulást egyedül Lengyelországban mértek, míg Írországban, Lettországban, Szlovéniában és a dél-európai tagállamok többségében csökkentek vagy alig változtak az árak.

14. ábra
A harmonizált fogyasztói árak változása az uniós tagállamokban, 2021. január–április

Az élelmiszerek fogyasztói árának alakulását részben meghatározta a mezőgazdasági termékek árának 2021. I. negyedévi, egy évvel korábbihoz viszonyított 13%-os növekedése. (2020. I. negyedévben 5,6%-os áremelkedés történt.) Ezt a növényi termékek 25%-os drágulása okozta, amit az élő állatok és állati termékek termelői árának 7,9%-os csökkenése mérsékelt. A takarmányok iránti élénk nemzetközi kereslet dinamikus árnövekedést hozott a gabonafélék piacán, a kukorica ára 36, a búzáé 32%-kal nőtt az I. negyedévben, áruk csúcsokat döntött. Hasonló okokból emelkedett jelentősen (44%) az elsősorban Európában termesztett napraforgó ára is. A zöldségfélék alig (2,6%), a gyümölcsök azonban ugyancsak nagymértékben (32%) drágultak. Ez utóbbi elsősorban az alma 37%-os áremelkedésének következménye.  

15. ábra
A búza és a kukorica felvásárlási árának havi alakulása

Az élő állatok 13%-os árcsökkenésére mindenek előtt a vágósertés 29%-os áresése hatott, mivel a szintén nagy értékesítési súlyú vágóbaromfi ára stagnált. A vágósertés ára 2020 márciusa óta kisebb megszakításokkal csökken az Európában kialakult értékesítési problémák miatt. Ugyan 2021 márciusában a külkereskedelmi folyamatok hatására – csökkenő élőállat- és hústermék-behozatal, növekvő élőállat-kivitel – az előző hónaphoz képest 21%-kal nőtt a vágósertés ára, az előző év azonos hónapjához viszonyítva azonban még mindig jelentős (23%) a visszaesés mértéke.

A mezőgazdasági ráfordítási árak 7,3%-os I. negyedévi emelkedése a folyó termelőfelhasználás 7,3 és a mezőgazdasági beruházások árszínvonalának 7,1%-os növekedéséből adódott. A ráfordítási árak minden összetevője drágult, a legnagyobb mértékben a takarmányok (19%), azon belül is a gabonaféléket magukban foglaló egyszerű takarmányok (31%). A növényvédő szerek ára 4,5, az állatgyógyászati termékeké 4,9, az energia és kenőanyagoké 2,4, a műtrágyáké 4,6%-kal lett magasabb. Az utóbbi termékek ára 2019 IV. negyedévétől csökkent, a 2020. III. negyedévi mélypont óta azonban emelkedik, összefüggésben a földgáz világpiaci áralakulásával.

A termelőiár- és a ráfordításiár-index hányadosa, az agrárolló az előző év azonos időszakának 104,9%-os értéke után 105,3% volt 2021. I. negyedévben, vagyis az agrárolló nyílt.  

16. ábra
A mezőgazdasági termelői és ráfordítási árak változása az I. negyedévben

A mezőgazdasághoz hasonlóan az iparban is erőteljesen drágultak a termékek. 2021 első négy hónapjában az ipari termelői árak átlagosan 8,5%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában. A drágulás mértéke továbbra is hazánkban volt a legnagyobb az unión belül. (Magyarországon 2020-ban is emelkedtek az árak, miközben a legtöbb uniós tagállamban – az energiahordozók áresésével is összefüggésben – csökkentek, így esetükben a 2021. eleji áremelkedés alacsonyabb szintről indult.) A hazai termelői árak alakulását befolyásoló tényezők közül

 • a Brent típusú kőolaj 2021. január–áprilisban átlagosan 45%-kal többe került a világpiacon az egy évvel korábbi, a járvány miatt alacsony bázisnál,
 • a forint az euróval szemben gyengült, a dollárral szemben erősödött,
 • a villamos energia külkereskedelmi árai pedig jelentősen emelkedtek.

Ezek a tényezők is szerepet játszottak abban, hogy a külpiacon értékesített ipari termékek nagyobb mértékben (9,2%-kal) drágultak, mint a belföldre eladottak (7,1%).

A hazai inflációs folyamatokra is hatást gyakorló ipari belföldi értékesítési árak az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban összességében 8,5, a beruházási javakat gyártókban 4,1, a fogyasztási cikkeket gyártókban 2,4%-kal haladták meg a 2020. január–áprilisit. A hazai eladásokban legnagyobb súlyú feldolgozóipari alág, az élelmiszeripar termékei az egy évvel korábbi jelentős áremelkedést követően ezúttal kisebb mértekben, átlagosan 2,7%-kal drágultak. Ugyanakkor a vegyiparon belül a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban és a vegyialapanyag-gyártásban az alacsony bázishoz képest 18–22%-kal nőttek az árak, miután a kőolaj világpiaci ára az egy évvel korábbi zuhanás után lényegében a járvány előtti szintre állt vissza.

17. ábra
A Brent kőolaj havi világpiaci átlagára

Az építőipari termelői árak 2021 I. negyedévében átlagosan 7,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A 2020. I. negyedévihez képest ugyan mérséklődött az áremelkedés mértéke, az előző negyedévihez viszonyítva azonban erőteljesen, 3,2%-kal növekedtek az építőipari árak. Ehhez hasonló mértékű drágulás utoljára három évvel korábban, 2018 I. negyedévében jellemezte az építőipart. A 2020. végihez képest főként az épületépítés, valamint a speciális szaképítés árai emelkedtek. Az árak újbóli gyorsuló ütemű növekedésében szerepet játszhatott a lakásfelújítással kapcsolatos állami támogatások körének bővülése.

18. ábra
Az építőipari árak változása ágazatonként

A megfigyelt építményalcsoportok közül a leginkább, 8%-ot meghaladó mértékben a hivatali, valamint a nagy- és kiskereskedelmi épületek építése drágult a 2020. I. negyedévihez képest. A lakóépületek közül az egylakásos épületek és a többlakásos társasházak építése azonos mértékben, 6,9%-kal került többe.

2021 I. negyedévében a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala exportban és importban egyaránt 5,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, így a cserearány nem változott 2020. I. negyedévhez képest.

19. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom forintárszínvonalának változása az I. negyedévben

Az árszintemelkedés alapvetően a forint leértékelődéséből fakadt, a devizaárszint csupán csekély mértékben nőtt. A forint átlagárfolyama 2021. január–márciusban az euróhoz képest 6,5%-kal gyengébb, a dollárhoz viszonyítva 2,5%-kal erősebb volt, mint 2020 azonos időszakában.

Az energiahordozók forintban számított behozatala 2021 I. negyedévében 18%-kal drágább volt az egy évvel korábbinál. Árszínvonaluk 2020. február–májusban rendre csökkent az előző hónaphoz képest, a tavaly májusi árszintjük 39%-kal volt alacsonyabb a 2019. decemberinél. 2020. júniustól viszont folyamatosan drágult az importjuk, és idén márciusban már 14%-kal többe kerültek, mint 2019 utolsó hónapjában.  

Hogyan változtak az ágazati teljesítmények?

A járvány hatásai igen eltérően érintették az egyes gazdasági területeket. Az egyik legnagyobb teljesítménykiesést továbbra is a turizmus szenvedte el, ugyanakkor például az infokommunikáció területén nőtt a hozzáadott érték volumene. Az ágazati körképünkben a GDP volumenváltozásához való hozzájárulás alapján kialakult sorrendben mutatjuk be a vizsgált ágazatokat.

20. ábra
Néhány gazdasági terület szerepe a GDP 2,1%-os volumencsökkenésében, 2021. I. negyedév

Az ipari termelés meghaladta a járvány előtti csúcspontját

Magyarországon az ipari termelés volumene hét évi emelkedést követően 2020-ban 6,1%-kal csökkent, amit a járvány első hullámában történt üzemleállások okoztak. 2020 április–májusában volt a legnagyobb a visszaesés, ezt követően viszonylag gyorsan helyreállt a termelés, szeptembertől már az egy évvel korábbit is felülmúlta. 2021 I. negyedévében folytatódott a növekedés, a kibocsátás 4,0%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában, jelentősen visszafogva a gazdasági teljesítmény visszaesését. A bővülés magas bázishoz képest történt, mivel 2020 I. negyedévében még az egy évvel korábbihoz hasonló volt a termelés volumene (a márciusi csökkenést a dinamikus évkezdet ellensúlyozta).

A 2021. I. negyedévi, egy évvel korábbihoz viszonyított növekedést nagyrészt az ipari export (6,0%-os), kisebb részben a belföldi értékesítés (3,3%-os) volumenemelkedése okozta.

21. ábra
Az ipari termelés és értékesítés havi volumenváltozása

Az ipari termelés zömét (95%-át) adó feldolgozóipar termelési volumene 3,9, az energiaiparé 6,7%-kal nőtt, a csekély súlyú bányászaté 23%-kal csökkent. A feldolgozóiparon belül:

 • Az élénkebb ipari kibocsátáshoz jelentősen hozzájárult a villamosberendezés-gyártásban folytatódó kimagasló növekedés, aminek volumene 38%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ezzel a termelés szintje rekordmagasra emelkedett. Ezt továbbra is a villamos motor, áramfejlesztő-, valamint az akkumulátorgyártás felfutása okozta.
 • Az exportorientált elektronikai ipar 9,3%-kal bővült a 2020. I. negyedévi, magas bázishoz képest, számottevően hozzájárulva az ipari teljesítmény emelkedéséhez. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 6,5, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 21%-kal nőtt.
 • Az egy évvel korábbi visszaesés után a gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar, valamint a kohászat, fémfeldolgozás is bővült (6,1, illetve 2,6%-kal). Előbbit elsősorban az export, utóbbit a belföldi kereslet hajtotta.
 • A legnagyobb termelési értékkel bíró és a járvány előtt húzóágazatnak számító járműgyártás kibocsátása 2021 I. negyedévében 3,6%-kal kisebb volt, mint egy évvel korábban, ezzel visszafogta az ipari termelés növekedési ütemét. Az iparág teljesítménye már 2020 I. negyedévében is mérséklődött, miután a Covid19-járvány begyűrűzését követően, március második felében leálltak a hazai autógyárak. A mostani csökkenést alapvetően az okozta, hogy a félvezető komponensek hiánya miatt egyes elektronikai alkatrészek ellátásában globális fennakadások jelentkeztek, és ez újfent a termelés időleges leállítására kényszerítette a gyártókat.
 • A nagyobbrészt belföldön értékesítő élelmiszeripar kibocsátása 2021 I. negyedévében 1,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ebben a magas bázis is szerepet játszott, mivel a pandémia kitörését övező felvásárlási lázzal összefüggésben 2020 első három hónapjában tizedével bővült az élelmiszeripari termelés volumene. Az iparágon belül a legnagyobb súlyú húsipar teljesítménye 2021 I. negyedévében 1,4, a korlátozottan üzemelő vendéglátástól is függő italgyártásé 3,0%-kal csökkent.
 • A textil- és bőripar teljesítménye esett vissza a legnagyobb mértékben (12%-kal), a csökkenés közel három éve tart.
22. ábra
Az ipari termelés havi volumenváltozása a feldolgozóipar legnagyobb súlyú alágaiban

Hazánkhoz hasonlóan az Európai Unióban (EU27_2020) is nőtt az ipari termelés volumene, az egy évvel korábbihoz képest (naptárhatással kiigazított adatok szerint) 3,3%-kal. A tagállamok többségében, köztük a visegrádi országokban is növekedést regisztráltak. A legnagyobb ipari potenciállal rendelkező Németországban viszont tovább mérséklődött a termelés. A német ipar teljesítménycsökkenése – elsősorban a járműgyártás recessziója miatt – jóval a járvány előtt, 2018 folyamán elkezdődött.

23. ábra
Az ipari termelés havi volumenváltozása az Európai Unióban, a visegrádi országokban és Németországban

Csökkent a hazai energiafogyasztás

2021 I. negyedévében az ipari termelés 4,4%-át adó energiaipari kibocsátás (folyó áron 430 milliárd forint) volumene 6,7%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Ezt elsősorban a gázellátás 22%-os volumenemelkedése okozta, de a nagyobb kibocsátáshoz a 66%-os súlyú villamosenergia-termelés, -ellátás és a legkisebb súlyú (13%) gőzellátás, légkondicionálás teljesítménynövekedése (3,4, illetve 3,1%) is hozzájárult.

A megszokottnál enyhébb időjárásForrás: Országos Meteorológiai Szolgálat. [4], valamint az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb ipari tevékenység miatt 2021. januárban 7,7%-kal csökkent az energiaigény.Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.[5] Ezzel szemben februárban és márciusban részben az előző évinél hidegebb időjárás, részben a bővülő ipari termelés hatására 5,2, illetve 2,6%-kal emelkedett a felhasználás. Így 2021 I. negyedévében hazánk energiafogyasztása összességben 0,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az elsődleges energiafogyasztás szerkezetében nem történt számottevő változás, a szükséglet 43%-át földgáz, a 22%-át kőolaj és kőolajszármazékok biztosították, mindkettő túlnyomó részben külföldről származott. A szükséglet 14%-át nukleáris energia, 4,0%-át szén és széntermék, 3,6%-át nettó villamosenergia-import fedezte. Szénfelhasználásunk több mint felét hazai kitermelésből nyertük. A fogyasztás 14%-át egyéb energiaforrások, döntő részben megújulók elégítették ki.

24. ábra
Az energiafogyasztás alakulása

Magyarország villamosenergia-fogyasztása 2021 I. negyedévében az előző év azonos időszakinál 0,9%-kal magasabb, 12,5 milliárd kWh volt. A megújuló alapú villamosenergia-termelésen belül a napenergia szerepe évről évre bővül, az így előállított 0,6 milliárd kWh 1,5-szerese az egy évvel korábbinak.

Évtizedes csúcson a telefonhívások átlagos ideje

Valamelyest kedvezően hatott a GDP alakulására az infokommunikáció teljesítménye. A távközlési ágazat meghatározó szegmensében, a mobiltávközlési piacon a mobiltelefonok 2021. I. negyedév végi előfizetésszáma – az 1,5 milliónyi M2M-kártyávalM2M-kommunikáció (machine to machine): emberi beavatkozás nélkül megvalósított eszközök közötti kommunikáció. [6] együtt – az egy évvel korábbinál 1,1%-kal több, 12,8 millió darab volt. Ezen belül a havidíjas előfizetések száma 5,0%-kal nőtt, a feltöltőkártyásoké 8,5%-kal tovább csökkent, a negyedév végén már csak a SIM-kártyák 26%-át tették ki.

2021 I. negyedévében a mobilhálózatból indított hívások száma 2,9, a beszélgetéssel töltött idő 19%-kal több volt, mint 2020 I. negyedévében. Ennek köszönhetően a mobiltelefonálással töltött átlagos idő 3,8 percre nőtt, ez az elmúlt évek legmagasabb értéke. A növekedésben többek között a Covid19-járvány miatt megváltozott kapcsolattartási szokások is szerepet játszhattak. Ezzel párhuzamosan – a mobil-adatelőfizetések intenzív terjedésével összhangban – továbbra is folyamatosan nő a mobilhálózat adatforgalma, 2021 I. negyedévében 46%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2021. I. negyedév végén 3,1 millió vezetékes fővonal volt hazánkban, 4,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A fővonalak 78%-át kitevő VoIP-hangcsatornákKábeltelevíziós, illetve széles sávon megvalósuló, helyhez kötött telefonszolgáltatás.[7] száma 0,8%-kal nőtt. A felhasználók 10%-kal kevesebb hívást indítottak vezetékes hálózatból, ugyanakkor a beszélgetéssel töltött idő 0,7%-kal nőtt. A hívásidő növekedésében szintén a kialakult járványügyi helyzet játszhatott szerepet. Emiatt a vezetékes hívások átlagos ideje 6,6 percre emelkedett, a mobiltelefonáláshoz hasonlóan kimagaslik az utóbbi évek értékei közül.

25. ábra
A hívások átlagos ideje

Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt még inkább felértékelődött az online tér szerepe, az internethasználat a mindennapok szerves részévé vált. 2021. március végén a helyhez kötött (vezetékes és helyhez kötött vezeték nélküli) internetelőfizetések száma (3,3 millió darab) 2,9%-kal volt több az egy évvel korábbinál. Folytatódott az optikai hálózaton szolgáltatott internetelőfizetések térnyerése, 2021 I. negyedévében már a helyhez kötött előfizetések harmadát tette ki. Az internetszolgáltatók 1,8%-kal több nettó árbevételt (38 milliárd forintot) realizáltak az egy évvel korábbihoz képest. A helyhez kötött internet adatforgalma – többek között a járvány harmadik hulláma idején bevezetett korlátozó intézkedések, így például az ismét teljes körűvé vált digitális oktatás miatt – kiugróan nőtt, a letöltési forgalom 50, a feltöltési 42%-kal volt nagyobb 2021. I. negyedévében, mint egy évvel korábban.  

26. ábra
A helyhez kötött internet adatforgalma

Visszafogott évkezdet az építőiparban

Az állami nagyberuházások kifutásával és a járvány kirobbanásával 2020 közepén mélypontra került építőipar 2020 utolsó negyedévében kezdett magára találni, köszönhetően az épületépítések bővülésének.

2021 első hónapjaiban hullámzóan alakult az építőipari termelés: a biztató évkezdet után februárban visszaesett a teljesítmény, márciusban viszont már újra meghaladta az egy évvel korábbit. Az I. negyedévi termelés (853 milliárd forint) volumene összességében 2,0%-kalBudapest és a megyék építőipari termelésére vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza. [8] maradt el az egy évvel korábbitól. Ezt elsősorban az egyéb építmények építésének 5,0%-os volumencsökkenése okozta, az építőipari produktum mintegy kétharmadát adó épületépítés volumene 0,5%-kal mérséklődött.  

27. ábra
Az építőipari termelés havi volumenváltozása építményfőcsoportok szerint

Az építőipari vállalkozások szerződéskötési lehetőségei bővültek, egyben a rövid távú kilátások kedvezőbbé váltak: 2021 első három hónapjában 1,0 ezer milliárd forint értékű új megállapodást írtak alá, volumenében 8,0%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ezen belül

 • az épületek építésére irányulóké az elmúlt év végi élénkülést követően az I. negyedévben nagyon visszafogottá vált, az alacsony bázishoz képest is 14%-kal csökkent (a negyedéven belül a január?februári visszaesést követően márciusban azonban már emelkedett);
 • az egyéb építményekre vonatkozó megállapodások jelentősen bővültek, a március végéig megkötött szerződések volumene az egy évvel korábbi több mint másfélszerese volt.

A március végi 2,6 ezer milliárd forint értékű szerződésállomány volumene jelentősen, 13%-kal meghaladta a 2020. márciusit. Az építményfőcsoportok közül:

 • a növekedést elsősorban az épületek építésére irányuló szerződések bővülése eredményezte, a március végi állomány 29%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál;
 • az egyéb építmények kivitelezésére vonatkozó megállapodások volumene a 2020. márciusi, alacsony bázist 4,2%-kal haladta meg.

A lakásépítést a nagyvárosok, az építési hajlandóságot a kisebb települések túlsúlya jellemzi

2021 I. negyedévében az egy évvel korábbinál 29%-kal több, 6153 új lakás épült, ezen belül

 • Budapesten több mint kétszer annyi,
 • a megyei jogú városokban 12%-kal több,
 • míg a kisebb városokban 9,0,
 • a községekben 11%-kal kevesebb lakást vettek használatba.

A természetes személyek 2020 végéig előre hozták a használatba vételt a szabályozás várható szigorítása miatt, így az általuk használatba vett lakások száma az I. negyedévben 15%-kal kevesebb, a fővárosi túlsúly miatt a vállalkozások által építetteké azonban 61%-kal több lett. Utóbbiak részesedése az építésekben 57%-ról 71%-ra nőtt. Túlsúlyuk a többlakásos épületek dominanciájával (67%) járt együtt, ami az átlagos alapterületet 16,2 m2-rel, 80,3 m2-re csökkentette.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 6946 volt, a 2020. azonos időszakinál 1,2%-kal kevesebb. Budapesten erősen visszaesett (–79%), minden más településkategóriában azonban növekedett az építési kedv.

28. ábra
A lakásépítés alakulása az I. negyedévben

A lakásbérleti piac nagyvárosi koncentrációját jelzi, hogy 2021 január–áprilisában a számításoknál figyelembe vett hirdetések 66%-a fővárosi, 23%-a megyei jogú városban levő lakásra vonatkozott. A városok dominanciája miatt a hirdetések túlnyomó többsége (95%-a) többlakásos épületben lévő lakásokra vonatkozott, és 38%-uk származott magánszemélytől. Az ingatlan.com adatbázisa szerint ezer lakásra számítva a legtöbb kiadó lakás a pesti belső kerületekben (27) és a budai hegyvidéki kerületekben (15) volt 2021 áprilisában, a legkevesebb pedig a pesti külső kerületekben (2).

29. ábra
Kiadó lakások aránya Budapesten

Mind az országos, mind a budapesti lakbérek 2020 januárjában érték el maximumukat, majd ingadozásokkal tarkított csökkenés zajlott az év végéig. Ezt követően jelenleg is tartó emelkedés kezdődött, áprilisban országosan és Budapesten is 1,3%-kal magasabbak voltak a lakbérek az előző havinál, ám valamivel az előző év azonos időszaki alatt maradtak. Az áprilisi lakbérek a 2015. évi bázisnál a fővárosban 23, országosan 31%-kal voltak magasabbak, a 2020. januári csúcstól pedig 14, illetve 10%-kal maradtak el. A lakbérek enyhe emelkedése minden fővárosi kerületcsoportban megtörtént áprilisban, a 2020. áprilisit azonban csak a budai egyéb kerületekben haladták meg az árak.

30. ábra
A KSH-ingatlan.com budapesti lakbérindexe

A járvány továbbra is a személyszállítást érintette nagyobb mértékben

A nemzetgazdaság 2021. I. negyedévi áruszállítási teljesítménye 3,8%-kal csökkent a járvány által már érintett, 2020. I. negyedévihez képest. (Az ágazat a 2019 azonos időszaki szintnél 12%-kal alacsonyabb teljesítményt realizált.) A szállított áruk tömege és az átlagos szállítási távolság egyaránt mérséklődött. A két viszonylat teljesítménye ellentétesen változott: a belföldié 2,6%-kal emelkedett, a nemzetközié 6,5%-kal csökkent a 2020. január–márciusihoz mérten. (A két évvel korábbitól mindkét reláció teljesítménye elmaradt, a nemzetközi forgalomé /–15%/ a belföldiénél /–4,5%/ erőteljesebben.)  

31. ábra
A szállítási teljesítmények változása, I. negyedév

Az áruszállítás teljesítménycsökkenését elsősorban a csővezetékes szállítás visszaesése okozta. Ugyanakkor a legnagyobb arányt képviselő közúti áruszállítás teljesítményében – nagyobbrészt a belföldi forgalomból adódóan – kismértékű növekedés következett be. A nemzetközi közúti árufuvarozásban realizált teljesítmény évek óta tartó csökkenése megállt: a 2021. január–márciusi forgalom az előző év azonos időszaki, alacsony bázist valamivel meghaladta, a 2019. I. negyedévi szinttől azonban jelentősen elmaradt.

7. tábla

Az áruszállítás alakulása 2021. I. negyedévben

Szállítási módozat Szállított árutömeg Áruszállítási teljesítmény
millió tonna változás milliárd árutonna-kilométer változás
2020 I. negyedévéhez képest, % 2019 I. negyedévéhez képest, % 2020 I. negyedévéhez képest, % 2019 I. negyedévéhez képest, %
Összesena) 69,8 –1,9 –7,4 13,5 –3,8 –11,7
Ezen belül            
közúti 47,1 3,6 –3,4 8,9 1,5 –9,4
ebből:            
belföldi 38,4 3,4 –2,4 3,3 3,0 –0,2
nemzetközi 8,8 4,6 –7,7 5,6 0,6 –14,2
vasúti 11,9 –6,2 –13,0 2,6 –8,1 –6,8
csővezetékes 8,6 –20,4 –19,1 1,4 –22,6 –28,5
belvízi 2,2 –1,5 –5,3 0,5 –6,5 –16,0

a) Az összesen adatok tartalmazzák a légi áruszállítás adatait is.

A járvány hatása változatlanul a személyszállításban volt a legérezhetőbb. A tavaly ősszel bevezetett határzár és kijárási korlátozás, valamint a digitális oktatás és a nagyobb arányú home office munkavégzés jelentősen visszavetette a személyforgalmat. A helyközi személyszállítás 2021. I. negyedévi teljesítménye az egy évvel korábbi felét sem érte el. A visszaesés legnagyobbrészt a légi személyszállításnak tulajdonítható, melyet a korlátozott határforgalom továbbra is kritikusan érintett.

8. tábla

A helyközi személyszállítás alakulása 2021. I. negyedévben

Közlekedési mód Szállított utasok száma Személyszállítási teljesítmény
millió fő változás milliárd utas-kilométer változás
2020 I. negyedévéhez képest, % 2019 I. negyedévéhez képest, % 2020 I. negyedévéhez képest, % 2019 I. negyedévéhez képest, %
Összesen 93,5 –40,3 –42,2 2,8 –53,2 –58,3
Ezen belül            
autóbusz 74,2 –39,0 –40,4 1,9 –36,9 –44,4
vonat 19,3 –43,5 –47,0 0,9 –46,6 –50,2
repülőgépa) 32,0b) –96,8 –96,9 0,1 –96,2 –96,7

a) Az adatok a magyar légi szállítók magyarországi repülőtereket érintő utasforgalmát tartalmazzák.
b) Ezer fő.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2021. I. negyedévi utasforgalma (183 ezer fő) 93%-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál.Az adatok a külföldi légitársaságok forgalmát is tartalmazzák. [9] A havi utaslétszám a korlátozások tavaly őszi bevezetése óta nagyjából 50 ezer és 70 ezer fő között ingadozik, ami a 2020. eleji és a 2019. hasonló időszaki forgalomnak is csak a töredéke. A jóval kisebb forgalmú Debreceni Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának alakulása is hasonló tendenciát követett.  

32. ábra
A legnagyobb nemzetközi repülőtereink havi utasforgalma

2021 I. negyedévében az egy évvel korábbinál jóval kevesebben vették igénybe a helyi személyszállítást is. Az év első három hónapjában tett utazások száma 43%-kal elmaradt a 2020. azonos időszakitól. Ebben az autóbuszos közlekedés iránti igény visszaesése játszotta a legnagyobb szerepet.

9. tábla

A helyi személyszállítás alakulása 2021. I. negyedévben

Közlekedési mód Szállított utasok száma
millió fő változás
2020 I. negyedévéhez képest, % 2019 I. negyedévéhez képest, %
Összesen 286,1 –42,6 –47,9
Ezen belül      
autóbusz 155,9 –41,0 –47,6
villamos 64,1 –42,3 –49,1
metró, földalatti 42,8 –48,0 –47,0

2021 I. negyedévében 63 ezer személygépkocsit helyeztek első alkalommal forgalomba az országban, 10%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A csökkenés a használt autóknál volt erőteljesebb, esetükben a forgalomba helyezések száma 17, az újaknál 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A csökkenés havi üteme januárban még mindkét kategóriában két számjegyű volt, ami márciusra – az előző év azonos időszaki, alacsony bázishoz képest – az újaknál növekedésbe fordult át, a használtaknál pedig 10% alá lassult. Az elektromos üzemű személygépkocsiknál ugyanakkor továbbra sem érvényesült a fenti tendencia: 2021 I. negyedévében az egy évvel korábbinál 26%-kal többet, 1225 darabot helyeztek belőlük forgalomba.

33. ábra
A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik számának havi alakulása

A tavalyi, magas bázishoz képest némileg csökkent a kiskereskedelmi forgalom

A 2020. áprilisi mélypont után a kiskereskedelmi forgalom mindössze egy alkalommal, júliusban haladta meg az előző év azonos időszaki szintet. Ennek a hátterében az áll, hogy 2020. tavasz után novemberben ismét korlátozásokat (nyitvatartási korlátozások, zárva tartás, alapterülethez kötött vásárlószám) vezettek be a kiskereskedelmi üzletek működésére vonatkozóan, ami a 2021. I. negyedévi forgalomra is rányomta bélyegét: az év első három hónapjában a kiskereskedelmi üzletek forgalmaBudapest és a megyék kiskereskedelmi forgalmára vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza. [10] a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 3,3%-kal csökkent az egy évvel korábbi, magas bázishoz viszonyítva. A 2020 I. negyedévi, kiemelkedő forgalmat a február végi, március eleji, a járvány miatt kialakult felvásárlási láz eredményezte.

34. ábra
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumenváltozásához való hozzájárulás

A január–márciusi forgalom mérséklődését elsősorban a nem élelmiszertermékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek egy évvel korábbihoz képest 4,0%-os volumencsökkenése okozta. Az iparcikk jellegű vegyes üzletek forgalma (6,1%-kal) emelkedett. Ez volt az egyetlen üzletkör a nem élelmiszertermékeket forgalmazókon belül, ahol a negyedév mindhárom hónapjában növekedett a forgalom, a többiek esetében 9–36% közötti volt a visszaesés 2020 I. negyedévéhez mérten. A járvány terjedésével előtérbe kerültek a készpénzhasználatot és személyes kontaktust kerülő online vásárlási formák. Ennek eredményeként a termékek széles körére kiterjedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem részaránya az összforgalomból 2021. I. negyedévben 10%-ra emelkedett, míg a forgalom volumene 42%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.

35. ábra
Csomagküldő és internetes kiskeresekedelem naptárhatástól megtisztított forgalmának havi volumenváltozása

2021. I. negyedévben az élelmiszer és élelmiszer jellegű üzletek értékesítésének naptárhatástól megtisztított volumene 1,4%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A forgalom 76%-át lebonyolító vegyes termékkörű üzletek által értékesített áruk volumene 0,5, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek forgalma 2,8%-kal csökkent. Megfigyelhető, hogy a járvány terjedését fékező intézkedések bevezetésével megváltozott vásárlói szokások tartósnak bizonyultak: a vásárlók továbbra is előnyben részesítették az egy helyen vegyes árukínálatot nyújtó szuper- és hipermarketeket az élelmiszer-szaküzletekkel szemben. Az előbbi üzletcsoport esetén a forgalom januárban még emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2021 első három hónapjában 5,8%-kal csökkent az alacsonyabb intenzitású járműforgalommal összefüggésben. A január–februári jelentős, a járvány által nem érintett egy évvel korábbihoz képesti visszaesést a márciusi csekély mértékű növekedés csak részben ellensúlyozta.

10. tábla

A kiskereskedelmi üzletek forgalmának alakulása

%
Megnevezés Naptárhatástól megtisztított volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest Megoszlás
2020.
I. negyedév
2021.
január
2021.
február
2021.
március
2021.
I. negyedév
   Élelmiszer jellegű
   vegyes
10,4 3,4 –2,6 –1,7 –0,5 37,6
   Élelmiszer, ital,
   dohányáru
4,8 –3,2 –2,0 –3,0 –2,8 11,8
Élelmiszer és élelmiszer jellegű
vegyes összesen
9,6 1,5 –3,5 –2,0 –1,4 49,4
   Iparcikk jellegű vegyes 13,1 9,2 0,8 8,5 6,1 4,0
   Textil, ruházati
   és lábbeli
–16,6 –20,7 –23,6 –48,2 –27,9 2,9
   Bútor, műszaki cikk 0,5 –12,7 –18,2 –45,9 –26,2 5,5
   Könyv, újság,
   papíráru
–8,4 –31,5 –30,1 –38,2 –32,8 0,5
   Számítástechnika
   és egyéb iparcikk
8,8 –11,5 –13,2 –17,9 –14,1 4,5
   Gyógyszer,
   gyógyászati
   termék
21,8 –12,3 –14,2 –20,0 –15,9 4,5
   Illatszer 14,7 –3,5 –9,6 –12,2 –8,6 2,4
   Használt cikk –6,9 –24,3 –27,6 –59,4 –36,1 0,2
   Csomagküldő és
   internet
37,8 35,5 25,5 61,8 42,4 10,5
   Piaci és egyéb
   nem bolti
.. .. .. .. .. 0,7
Nem élelmiszertermék jellegű összesen 8,2 –2,5 –3,6 –5,9 –4,0 35,8
Gépjárműüzemanyag-forgalom –4,6 –8,6 –10,4 2,1 –5,8 14,8
Kiskereskedelem összesen 7,2 –1,8 –5,9 –2,1 –3,3 100,0

A járvány első hulláma okozta 2020. áprilisi mélypontot követően az uniós tagállamok többségében a kiskereskedelem volumene ismét növekedésnek indult. Az Európai Unióban (EU27_2020) 2021. január–márciusban – az Eurostat naptárhatástól megtisztított adatai szerintGörögország és Ciprus adatai a kiadvány készítésének idején nem álltak rendelkezésre. [11]a kiskereskedelmi forgalom volumene átlagosan 2,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A tagországok több mint felében nőtt a forgalom, a legnagyobb növekedést (10,1%) Belgiumban, a legnagyobb csökkenést Szlovákiában (–10,2%) mérték.  

A kereskedelmi szálláshelyeken csekély volt a forgalom, a vendéglátóhelyek bevételei négytizedével csökkentek 2019-hez képest

A szálláshelyek 2021 I. negyedévében végig csak korlátozottan fogadhattak vendégeket a járványügyi intézkedések miatt. Sok be is zárt, ezekben a hónapokban a működő kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók, kempingek, üdülőháztelepek, közösségi szálláshelyek) száma nagyságrendileg felére csökkent a korábbi évekhez képest. Összesen 181 ezer vendéget fogadtak, 579 ezer éjszakára, 92, illetve 89%-kal elmaradva a 2019. azonos időszakitól. A kereskedelmi szálláshelyek 11 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, a két évvel korábbinál 88%-kal kevesebbet, az árbevételen belül a szállásdíjak, a vendéglátás és az egyéb szolgáltatások bevételei is hasonló mértékben csökkentek. A 2020. évihez képest mindegyik mutató esetében közel ennyire jelentős volt a visszaesés, mivel akkor januárban és februárban a világjárvány még nem befolyásolta lényegesen hazánk turizmusát.

Bár 2021. I. negyedév során csekély volt a vendégforgalom a kereskedelmi szálláshelyeken, mindegyik hónapban bővült az előzőhöz képest, annak ellenére, hogy a januárban és februárban javuló, illetve stagnáló fertőzöttségi adatokat márciusban a járvány harmadik hulláma követte. Január–márciusban a vendégek átlagos tartózkodási ideje majdnem egy teljes nappal megnőtt 2019-hez mérten, egyes megyékben a külföldi látogatóké 5–6 nappal is. Ehhez hozzájárulhatott a karanténkötelezettség, valamint a munkavégzési célból tett szállásfoglalások hosszabb időtartama.

Külföldről 61 ezer vendég érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, 205 ezer éjszakára. 2019 azonos időszakához viszonyítva jelentősen emelkedett a német, a román és az ukrán vendégek részesedése a vendégéjszakában mért forgalomból, míg a Csehországból, az Egyesült Királyságból és az Oroszországból érkezőké mérséklődött. A belföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 120 ezer, illetve 374 ezer volt, a két évvel korábbihoz képest valamelyest enyhébben csökkentek ezek az értékek, mint a külföldi látogatók esetében.  

36. ábra
Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma havonta

A turisztikai régiók közül a balatoniban esett vissza legnagyobb mértékben a külföldi- és a belföldivendég-éjszakák számaBudapest és a megyék kereskedelmi szálláshelyeire vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.[12] is. A külföldivendég-éjszakák száma a Tisza-tó, a belföldivendég-éjszakáké Budapest–Közép-Duna-vidék régióban csökkent legkevésbé.

11. tábla

A kereskedelmi szálláshelyek forgalmának alakulása, 2021. I. negyedév

Megnevezés Érték Változás az előző év azonos időszakához képest, %
2019 2020
Vendégek száma, ezer fő 181 –92 –90
  Ebből:
  belföldi 120 –90 –88
  külföldi 61 –94 –93
Vendégéjszakák száma, ezer 579 –89 –86
  Ebből:
  belföldi 374 –85 –82
  külföldi 205 –92 –90
Bruttó árbevétel, milliárd forint 11 –88 –87
Ebből: szállásdíj 6 –87 –86

A turizmushoz hasonlóan a vendéglátást is számottevően visszavetették a járvány miatti korlátozások. 2021 I. negyedévében a kereskedelmi vendéglátóhelyeken tilos volt helyben fogyasztani, csak elvitelre vagy kiszállítással lehetett ételt-italt rendelni, amit március első felétől a munkahelyi vendéglátóhelyekre is kiterjesztettek. A két vendéglátóhely-típus bevételei összesen 176 milliárd forintot értek el, folyó áron mintegy négytizedével kevesebbet, mint 2019 azonos időszakában. A járvány előtt a munkahelyi vendéglátásban keletkezett a teljes forgalom kicsit több mint tizede, de 2021 I. negyedévében 17%-ra nőtt a részesedése. Ebben a szektorban enyhébb, 13% volt a bevételcsökkenés mértéke a két évvel ezelőttihez képest.

Milyen irányba változtak a társadalmi folyamatok?

Több évtizede nem volt ilyen magas a január–áprilisi halálozások száma

Az előzetes adatok szerint 2021. január–áprilisban hazánkban 57,6 ezren haltak meg, 12,5 ezer fővel (28%-kal) többen, mint egy évvel korábban. Ilyen kiugró év eleji halálozásszámra az 1983-as, rendkívül magas esetszámú influenzajárvány idején sem volt példa (1983. január–áprilisban összesen mintegy 55 ezren haltak meg). A koronavírus okozta járvány halálozásokra gyakorolt hatása – az előző év végének folytatásaként – már januárban és februárban is megmutatkozott, azonban ekkor még nem érte el a tetőpontját: 2021. januárban 17, februárban 6,1%-kal haltak meg többen, mint 2020 azonos hónapjaiban (2020 első két hónapjában 11,8 ezer és 11,1 ezer fő vesztette életét). A márciusban bekövetkezett, 17,3 ezer fős halálozás viszont már 5,6 ezer fővel, 47%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, majd a következő hónapban szintén rendkívül sokan, 14,7 ezren hunytak el, ami 40%-os növekedést jelentett 2020 áprilisához képest.

37. ábra
Az elhunytak száma havonta

2021. január–áprilisban az egy évvel korábbinál 24 újszülöttel kevesebb, 29 273 gyermek jött világra. Az időszakon belül januárban 9,3, áprilisban 1,3%-kal kevesebb, míg februárban 1,4, márciusban 10%-kal több élveszületés történt, mint 2020 azonos hónapjaiban. Mivel a születések száma alig változott, ugyanakkor a szülőképes korú nők létszáma csökkent, a 2021. január–áprilisra számított teljes termékenységi arányszám becsült értéke 1,52 volt a 2020. azonos időszaki 1,49-hoz képest, vagyis a gyermekvállalási kedv emelkedett.

Mivel a halálozások száma jelentősen nőtt és a születésszám lényegében nem változott, a természetes fogyás a 2020. január–áprilisi 15 858-cal szemben 28 345 fő volt, ami 79%-os emelkedést jelentett.

A házasságkötések száma a 2019. évi dinamikus, majd a 2020. évi mérsékeltebb növekedést követően 2021 első négy hónapjában tovább nőtt: az egy évvel korábbinál 5,3%-kal több, 17 047 pár kötött házasságot. Az emelkedés nem volt egyenletes: január–februárban 6,9%-kal kevesebb, márciusban 5,0, áprilisban 29%-kal több frigyet regisztráltak, mint 2020 azonos hónapjaiban. A járvány miatti korlátozó intézkedések ellenére az év első négy hónapjára vonatkoztatva utoljára 1983-ban járult ennél több pár az anyakönyvvezető elé.

38. ábra
A házasságkötések száma január–áprilisban
12. tábla

A népmozgalmi arányszámok alakulása, 2021. január–április+

Megnevezés Mértéke, ezrelék Változás az előző év azonos
időszakához képest, ezrelékpont
Ezer lakosra jutó    
   élveszületés 9,2 0,1
   halálozás 18,0 4,0
   természetes szaporodás/fogyás –8,9 –4,0
   házasságkötés 5,3 0,3
Ezer élveszületésre jutó csecsemőhalálozás 3,2 –0,7

+ Előzetes adatok.

Növekvő foglalkoztatás mellett mérséklődött a munkanélküliség a negyedév folyamánA nemzetközi meghatározás (ILO-definíció) szerint foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt távol, vagy aki a gyermekgondozási távollét – amelynek idején pénzbeli juttatásban részesül – előtt dolgozott és visszatérhet korábbi munkahelyére, miközben munkanélküli az, akinek a) nincs munkája, b) az elmúlt 4 hétben aktívan keresett munkát, c) ha találna, 2 héten belül munkába tudna állni.[13]Budapest és a megyék munkaerőpiacra vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.[14]

2021 I. negyedévét a koronavírus okozta járvány harmadik hulláma érintette, ennek hatása a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokban érezhető.

39. ábra
A 15–64 évesek munkaerőpiaci jellemzői az I. negyedévben


2021 I. negyedévében – a 2021. január 1-jétől, a nemzetközi szabályozással összhangban megváltozott módszertanMódszertani változás: http://www.ksh.hu/sajtoszobakozlemenyektajekoztatok202102_26 [15] szerint – 4 millió 476 ezer főt tett ki a 15–64 éves foglalkoztatottak száma, 51 ezer fővel (1,1%-kal) kevesebbet az egy évvel korábbinál. A létszámcsökkenés elsődleges forrása a külföldön munkát vállalók (–38 ezer fő) voltak, a közfoglalkoztatottak száma szintén mérséklődött (–17 ezer fővel), míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozóké lényegében megegyezett (+3,7 ezer fő) a 2020. I. negyedévivel. 2021. I. negyedévben a 15–64 évesek 71,8%-os foglalkoztatási aránya egy év alatt nem változott (–0,1 százalékpont). A negyedéven belül a foglalkoztatásA felvétel havi almintája lehetővé teszi, hogy a járvány következtében jelentkező elmozdulásokat havi szinten megmutassa, jóllehet a fentieknél alacsonyabb pontosság mellett. [16] januárban csökkent, viszont február–márciusban már meghaladta az előző havit. A 15–64 évesek foglalkoztatottsága hónapról hónapra nőtt, létszámuk a januári 4 millió 444 ezer főről márciusra 4 millió 513 ezer főre, foglalkoztatási arányuk 71,1%-ról 72,5%-ra.

Míg a férfiak foglalkoztatási aránya – részben demográfiai okokra visszavezethetően – enyhén emelkedett, addig a nőké elmaradt az előző év azonos időszakitól. A munkaerőpiacon kis létszámban megjelenő 15–24 éves fiatalok, valamint az ún. legjobb munkavállalási korú, 25–54 évesek foglalkoztatási szintje éves összehasonlításban mérséklődött, ugyanakkor az idősebbek, az 55–64 évesek foglalkoztatási aránya bővült.

13. tábla

A 15–64 évesek foglalkoztatási aránya és munkanélküliségi rátája főbb jellemzők szerint az I. negyedévben

(%)

Mutatók Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta
2020 2021 2020 2021
Nemek szerint
Férfiak 76,9 77,2 3,6 4,1
Nők 66,9 66,3 3,6 4,9
Korcsoportok szerint
15–24 éves 28,8 26,9 11,2 13,6
25–54 éves 86,4 85,6 3,3 4,0
55–64 éves 58,4 61,2 2,1 3,1
Legmagasabb iskolai végzettség szerint
Legfeljebb alapfokú 38,7 37,8 10,5 11,4
Középfokú, érettségi nélkül 79,8 79,3 3,6 4,6
Középfokú, érettségivel 74,5 73,1 2,9 4,4
Felsőfokú 89,5 89,0 1,6 2,0
Összesen 71,9 71,8 3,6 4,5

A koronavírus okozta járvány munkaerőpiacra gyakorolt egyik markáns következménye az otthoni munkavégzés szerepének felértékelődése volt. 2020. április–június hónapokban rekordszintre bővült a távmunkában vagy home office keretében dolgozók száma és aránya: a 15–64 éves foglalkoztatottak 13–17%-a dolgozott ily módon, létszámuk 583–739 ezer fő volt. Ezt követően csökkent, majd 2020 őszétől ismét emelkedett az arányuk, 2021 első három hónapjában pedig jelentősen, 11–15%-ra (469–689 ezer főre) ugrott.

40. ábra
A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának havi alakulása
41. ábra

A 15–64 éves foglalkoztatottak száma és változása nemzetgazdasági szektorok szerint, 2021. I. negyedév

(az előző év azonos időszakához képest, ezer fő)
A 15–64 éves foglalkoztatottak száma és változása nemzetgazdasági szektorok szerint, 2021. I. negyedév

2021. I. negyedévben a 15–64 éves munkanélküliek átlagos száma 210 ezer fő volt, ez egy év alatt 39 ezer fős (23%-os) növekedést jelentett, míg a munkanélküliségi ráta értéke 0,8 százalékponttal, 4,5%-ra nőtt. A negyedéven belül a 15–64 éves munkanélküliek átlagos havi száma és aránya januárban még meghaladta az előző havit, viszont február–márciusban már mérséklődött. Január és március között a munkanélküliek létszáma 233 ezer főről 191 ezer főre, rátája 5,0%-ról 4,1%-ra csökkent.

2021 I. negyedévében a 15–64 éves nők körében nagyobb mértékben romlott a munkanélküliség, mint a férfiaknál, egyúttal előbbiek munkanélküliségi szintje változatlanul meghaladta utóbbiakét (4,9 és 4,1%). Mindhárom fő korcsoport munkanélküliségi mutatói emelkedtek az előző évihez képest: a 15–24 éves fiatalok esetében a munkanélküliségi ráta 13,6, a 25–54 éveseké 4,0, míg az 55–64 éveseké 3,1%-ra.

Éves összehasonlításban az álláskereséssel eltöltött átlagos idő hossza csökkent, 8,1 hónapról 7,8 hónapra, a tartósan, legalább egy éve állástalanok aránya pedig mérséklődött, 27,6%-ról 25,1%-ra.  

A keresetek és a reálbérek dinamikusan emelkedtekBudapest és a megyék munkaerőpiacra vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza. [17]

2021. január–márciusban jelentősen nőttek a keresetek, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete (420 200 forint) és a kedvezmények nélküli nettó átlagbér (279 400 forint) egyaránt 9,4%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. A kedvezményeket is figyelembe véve a nettó átlagkereset 287 600 forint volt, 9,0%-kal több az egy évvel korábbinál.

A közfoglalkoztatottak nélküli bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,4%-kal volt magasabb a 2020. január–márciusinál. A nettó keresetek a vállalkozások körében 8,5, a költségvetésben 12,7%-kal nőttek. Ez utóbbi területen a keresetnövekedés hátterében egyes előmeneteli rendszerek előre ütemezett béremelései – köztük az orvosi béremelés, a bírák, ügyészek, illetve a bölcsődei dolgozók illetményemelései – állnak.

14. tábla

A nettó átlagkeresetek alakulása, 2021. I. negyedév

Megnevezés Összesen Közfoglalkoztatás nélkül
forint változás az előző év
azonos időszakához
képest, %
forint változás az előző év
azonos időszakához
képest, %
Versenyszféra 288 600 8,5 289 000 8,5
Költségvetés 261 600 12,6 285 400 12,7
Nonprofit szervezetek 245 900 8,5 256 100 8,2
Nemzetgazdaság összesen 279 400 9,4 286 500 9,4
  Ebből: közfoglalkoztatottak 55 100 1,3 X X

A fogyasztói árak 3,2%-os emelkedése mellett a keresetek vásárlóereje 6,0%-kal nőtt.  

42. ábra
Keresetek alakulása az adott év I. negyedévben

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a férfiaknál 457 600, a nőknél 384 000 forint volt, a növekedés mértéke egy év alatt 9,0 és 10,0%-ot ért el.

2021. január–márciusban a nemzetgazdasági ágak kereseti rangsorában a legmagasabb nettó átlagkeresettel továbbra is az információ, kommunikáció, illetve a pénzügyi szolgáltatás területén munkát vállalók rendelkeztek (483 400 és 477 000 forint), míg a legalacsonyabbal a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban (167 000 forint), valamint az egyéb szolgáltatásIdetartozik az érdekképviselet, a számítógép, személyi, háztartási cikk javítása, illetve az egyéb személyi szolgáltatás (pl. vegytisztítás, fodrászat, szépségápolás, temetkezés vagy fizikai közérzet javító szolgáltatás). [18] területén (203 800 forint). Utóbbi két nemzetgazdasági ágban gyakorlatilag nem változott a nettó átlagkereset (+0,4% és +0,1%) az előző év január–márciusához képest, míg a többi ágban erőteljesebb növekedés történt, a legnagyobb mértékű (22,5 és 13,6%-os) az egészségügyi, szociális ellátásban és az oktatásban.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 391 800 forintra becsülhető, 9,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Hetedével csökkent a balesetek száma az első negyedévben

Hazánk közútjain a forgalom intenzitása mérséklődött 2021. I. negyedévben a járvány miatti korlátozások következtében. A forgalomcsökkenés erőteljesebben érvényesült a külföldi gépjárművek forgalmában, miután az időszak egészében érvényben volt a határzár.

43. ábra
A kül- és belföldi gépjárművek havi forgalmának alakulása a főbb mérőpontokon

A mérsékelt forgalommal összefüggésben 2021 I. negyedévében a 2019. azonos időszakinál ötödével, a 2020. I. negyedévinél 14%-kal kevesebb, 2475 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt közútjainkon. A halálos balesetek száma 2020-hoz viszonyítva az átlagnál kevésbé, 2,4%-kal csökkent. A forgalom az előző évhez képest közel tizedével mérséklődött.

44. ábra
A közlekedési balesetek alakulása az I. negyedévben

A közúti balesetek során megsérült 3248 főből az előző évinél kettővel többen, 92-en vesztették életüket. A 754 súlyos sérültek száma 18, a 2402 könnyű sérülést szenvedőké 15%-kal volt kevesebb a 2020. I. negyedévinél.

Az alkohol a balesetek 8,0%-ában játszott szerepet, és ezekben 246-an sérültek meg. Az arány alacsonyabb az egy évvel korábbihoz (9,1%) képest. Az ittasan okozott balesetek száma negyedével, az ezek során megsérült embereké 29%-kal csökkent. A kerékpárosok és segédmotoros-kerékpárosok az összes balesetben való részesedésüknél jóval nagyobb arányt képviseltek az ittas balesetekben: előbbiek 6,7 helyett 14, utóbbiak 2,7 helyett 4,6%-ot.

A balesetek döntő többsége (93%) a járművezetők hibájából következett be, a sebesség nem megfelelő megválasztása (36%) és az elsőbbség meg nem adása (27%) volt a leggyakoribb oka a baleseteknek.

Az autópályákon 21, ezen belül a súlyos kimenetelű balesetekből 33%-kal kevesebb baleset történt, mint 2020 I. negyedévében.

[1]: Budapest és a megyék beruházási adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.

[2]: A külkereskedelmi árak alakulásáról lásd az Árak fejezetet.

[3]: A 2021. áprilistól alkalmazott módszertan szerint. A maginflációs mutató a fogyasztóiár-index átmeneti vagy nem piaci eredetű árhatásoktól való megtisztításával feltárja az alapinflációnak az alakulását. Ennek megfelelően a fogyasztóiár-indexből elhagyjuk a nem feldolgozott élelmiszereket, a járműüzemanyagokat, a teljes háztartási energia főcsoportot, a hatósági áras termékeket, szolgáltatásokat, továbbá 2021. áprilistól a szeszes italokat, dohányárukat is.

[4]: Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat.

[5]: Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

[6]: M2M-kommunikáció (machine to machine): emberi beavatkozás nélkül megvalósított eszközök közötti kommunikáció.

[7]: Kábeltelevíziós, illetve széles sávon megvalósuló, helyhez kötött telefonszolgáltatás.

[8]: Budapest és a megyék építőipari termelésére vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.

[9]: Az adatok a külföldi légitársaságok forgalmát is tartalmazzák.

[10]: Budapest és a megyék kiskereskedelmi forgalmára vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.

[11]: Görögország és Ciprus adatai a kiadvány készítésének idején nem álltak rendelkezésre.

[12]: Budapest és a megyék kereskedelmi szálláshelyeire vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.

[13]: A nemzetközi meghatározás (ILO-definíció) szerint foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt távol, vagy aki a gyermekgondozási távollét – amelynek idején pénzbeli juttatásban részesül – előtt dolgozott és visszatérhet korábbi munkahelyére, miközben munkanélküli az, akinek a) nincs munkája, b) az elmúlt 4 hétben aktívan keresett munkát, c) ha találna, 2 héten belül munkába tudna állni.

[14]: Budapest és a megyék munkaerőpiacra vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.

[15]: Módszertani változás: http://www.ksh.hu/sajtoszobakozlemenyektajekoztatok202102_26

[16]: A felvétel havi almintája lehetővé teszi, hogy a járvány következtében jelentkező elmozdulásokat havi szinten megmutassa, jóllehet a fentieknél alacsonyabb pontosság mellett.

[17]: Budapest és a megyék munkaerőpiacra vonatkozó adatait a KSH Fókuszban a megyék című kiadványának 2021. I. negyedévi száma tartalmazza.

[18]: Idetartozik az érdekképviselet, a számítógép, személyi, háztartási cikk javítása, illetve az egyéb személyi szolgáltatás (pl. vegytisztítás, fodrászat, szépségápolás, temetkezés vagy fizikai közérzet javító szolgáltatás).

További adatok, információk

Elérhetőségek:

kommunikacio@ksh.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Telefon: (+36-1) 345-6789

www.ksh.hu