Oktatási adatok, 2021/2022 (előzetes adatok)

Magyarországon 1,8 millió gyermek és fiatal vesz részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben a 2021/2022-es tanévben az előzetes adatok alapján. Az előző tanévhez képest csökkent az óvodás gyermekek és az általános iskolák tanulóinak száma, de nőtt a középfokú intézményekben tanulóké és a felsőoktatási hallgatóké. Szintén emelkedett a 2020/2021-es tanévhez viszonyítva a középfokú és a felsőoktatás nem nappali képzéseiben tanulók száma.

Iskolarendszerű nevelés-oktatásban 1,8 millióan vesznek részt

A 2021/2022-es tanévben Magyarországon – az előzetes adatok alapján – 1 millió 849 ezren vesznek részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. 318 ezren óvodások és közel 724 ezren általános iskolások, 511 ezren pedig középfokú oktatási intézményekben tanulnak. 2,6 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek részesül fejlesztő nevelés-oktatásban. A felsőoktatásban közel 294 ezer hallgató folytat tanulmányokat.

A köznevelés és az iskolarendszerű szakképzés nappali képzésein, valamint a felsőoktatásban is nőtt a résztvevők száma

Az idei évben 318 ezer gyermek jár óvodába, 4,3 ezerrel kevesebb, mint az előző nevelési évben. Az óvodákban a főállású pedagógusok száma évek óta változatlanul 31 ezer fő.

Általános iskolai nappali rendszerű oktatásban – az egy évvel korábbihoz képest 5,8 ezer fővel kevesebb – 720 ezer tanuló részesül. A főállású pedagógusok száma 74 ezer. Országosan az egy pedagógusra jutó tanulók száma a tavalyi tanévhez hasonlóan 9,7 fő.

A középfokú oktatási intézmények nappali rendszerű oktatásában összesen 432 ezer diák tanul, 26,5 ezerrel több, mint az előző tanévben. Gimnáziumokban 194 ezren (az összes tanuló 45%-a), technikumokban és szakgimnáziumokban 166 ezren (38%), szakképző iskolákban 65 ezren (15%), szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban 7 ezren (közel 2%) végzik tanulmányaikat. A középfokú intézményekben főállású pedagógusként több mint 42 ezren dolgoznak.

Jelen tanévben 2,6 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.

A 2021/2022-es tanévben a köznevelési és szakképző intézményekben több mint 100 ezer sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót nevelnek, oktatnak.

A felsőoktatási intézmények nappali képzésein – az előző évinél 2,6 ezer fővel többen – 207 ezren folytatnak tanulmányokat. A hallgatók közel 92%-a felsőfokú alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben vesz részt. Doktori képzésben több mint 9,4 ezren, felsőoktatási szakképzésben közel 7,5 ezren, tanulnak. A nappali képzés keretében a szakirányú továbbképzésben tanulók száma az idei évben is csekély, nem éri el a 270 főt.

A külföldi hallgatók száma évről évre növekszik, az idei tanévben az összes munkarendet figyelembe véve több mint 40 ezren folytatnak tanulmányokat a magyar felsőoktatási intézmények valamelyikében, arányuk az összes hallgató közel 14%-a.

A középfokú és a felsőoktatás nem nappali képzéseiben is emelkedett a tanulók száma

A 2021/2022-es tanévben a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás nem nappali oktatásában több mint 169 ezren vesznek részt, 11,3 ezer fővel többen, mint az előző tanévben.

Általános iskolában 3,8 ezer, középfokú intézményekben 79 ezer tanuló folytat tanulmányokat a felnőttoktatás, illetve a nem nappali oktatás különböző munkarendjei szerint. A felsőoktatás részidős formáiban, valamint távoktatásban több mint 86 ezren tanulnak. Közülük legnagyobb arányban (91,5%) levelező képzésben részesülnek, esti képzésben és távoktatásban hasonló arányban (4,1, illetve 4,3%) vesznek részt.

1. tábla

A 2021/2022-es tanév előzetes köznevelési és iskolarendszerű szakképzési statisztikai adatai

(fő)
Feladatellátási hely Gyermekek, tanulók létszáma Főmunkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak száma
a nappali oktatásban a felnőttoktatásban, nem nappali oktatásban összesen ebből
leány integráltan és külön csoportban nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűek összesen ebből nő
Óvoda 318 422 318 422 152 931 10 634 30 750 30 586
Általános iskola 720 002 3 820 723 822 350 476 58 311 74 482 63 903
Szakiskola és készségfejlesztő iskola 7 167 2 7 169 2 765 7 108 1 560 1 144
Szakképző iskola (szakképző iskola és kifutó szakközépiskola) 64 729 19 892 84 621 30 105 9 571 5 425 2 739
Gimnázium 194 226 31 329 225 555 124 757 3 689 18 629 13 137
Technikum, szakgimnázium (technikum, kifutó szakgimnázium és Nkt. szerinti szakgimnázium) 165 752 27 943 193 695 95 175 8 394 16 523 10 329
Fejlesztő nevelés-oktatás 2 579 2 579 1 073 2 579 445 425
Összesen 1 472 877 82 986 1 555 863 757 282 100 286 147 814 122 263

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Innovációs és Technológiai Minisztérium (KIR-STAT, SZIR-KRÉTA).

2. tábla

A 2021/2022-es tanév előzetes felsőoktatás-statisztikai adatai

(fő)
Képzési szint Hallgató az összes képzésben Ebből Hallgató a nappali képzésben Ebből
külföldi külföldi
Felsőoktatási szakképzés 11 956 134 6 750 7 477 106 4 089
Felsőfokú alapképzésa) 171 446 18 561 89 882 129 493 17 293 65 041
Felsőfokú mesterképzés 37 526 6 979 20 406 21 717 6 543 11 311
Osztatlan képzés 44 955 11 036 26 289 38 884 10 922 22 633
Szakirányú továbbképzés 17 164 508 11 650 268 108 160
Doktori (PhD-, DLA-) képzés 10 519 3 074 5 168 9 423 2 998 4 704
Összesen 293 566 40 292 160 145 207 262 37 970 107 938

a) A részismereti képzésben, nemzetközi program képzésében, vendéghallgatói és előkészítő tanulmányok képzéseiben részt vevő hallgatók adataival együtt.
Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium (FIR-OSAP).

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu