Egyéni vállalkozók tevékenységének szüneteltetése

Április 1-jére megugrott a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók száma

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet gazdasági következményei Magyarországon azonnal és közvetlenül érintettek számos, személyes szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozót. Vannak olyan tevékenységek, amelyek profitálnak a mostani időszakból (pl. futárszolgáltatás), ugyanakkor sok esetben az azonnali kereslet-visszaesés volt a jellemző (pl. fodrászok, kozmetikusok). A KSH-nak az egyéni vállalkozások nyilvántartásával összekötött gazdasági szervezetek regiszterében napi szinten nyomon követhető, hogy hány vállalkozó döntött tevékenységének szüneteltetése mellett. A fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében tett intézkedések hatására a szüneteltetések száma 2020 márciusának második felében már jelentősen nőtt, április 1-jére pedig hatalmas ugrást tapasztaltunk. Április végén ugyan szintén egy, a szezonálisnál nagyobb növekedés volt tapasztalható, ám a május 1-jei csúcs már jóval kisebb az előző havinál.

1. ábra
Szüneteltetések száma, naponta, 2020. március 1-jétől

A hónapon belüli eloszlás természetes, mivel több adónemnél az adózás naptári hónaphoz kötött, és sokan döntenek úgy, hogy a szüneteltetést hónap végén kezdeményezik. Ugyanakkor az adatokat más hónapokkal összevetve látványossá válik a mostani időszak kiugró értéke. Január 1. és május 1. között több mint ötszörösére nőtt a szüneteltetők száma az előző év azonos időszakához képest, idén ugyanis összességében 61 ezren, ezen belül március 1. óta 49 ezren döntöttek a szüneteltetés mellett.

2. ábra
Szüneteltetések száma, havonta, 2019. január 1-jétől

Leginkább a személyes kontaktust igénylő szolgáltatásokat érintette a járvány

A veszélyhelyzet a különböző tevékenységeket végzőket eltérően érinti. Számos területen a vállalkozók digitálisan folytatni tudják munkájukat (pl. nyelvoktatás), viszont a személyes kontaktust igénylő szolgáltatások esetében látszik, hogy az egyéni vállalkozók közül többen felfüggesztették a tevékenységüket. A legtöbb szüneteltetés a fodrászat, szépségápolás területén fordul elő, arányaiban viszont leginkább a járművezető-oktatókat érintette.

3. ábra
A szüneteltetők száma a leginkább érintett öt ágazatban, január 1.–május 3.

Megjegyzés: A máshova nem sorolt (m.n.s.) egyéb oktatás közé tartoznak pl. a korrepetálások, a játszóházvezetés, a kommunikációs tréningek. A m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységhez tartozik pl. a biztonsági tanácsadás, az építési költségvetés készítése, a számla, okmány felülvizsgálata. A kategóriák részletezéséhez lásd a TEÁOR-on alapuló önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékét (ÖVTJ).

4. ábra
A szüneteltetők aránya a leginkább érintett öt ágazatban, január 1.–május 3.

Megjegyzés: az egyéb foglalások közé tartozik az idegenvezetés, turistatájékoztatás, valamint a szórakoztató és szabadidős eseményekre jegyet értékesítő ügynöki tevékenység.

Március eleje óta több mint 8 ezren tevékenységük folytatása mellett döntöttek

A fentiekben a szüneteltetést mint folyamatot mutattuk be, azaz arra koncentráltunk, hogy idén eddig hányan döntöttek a szüneteltetés mellett. Ugyanakkor a tevékenység folytatásának engedélyezését a szüneteltetés után ismételten lehet igényelni. Jelenleg még nem ez a jellemző, de előfordul. A fentiekre tekintettel bemutatjuk, hogy jelenleg összesen hányan szüneteltetik a tevékenységüket.

1. tábla

A tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók száma 2020. május 3-án

Egyéni vállalkozók Szüneteltetők 2020. március 1-je óta szüneteltetők
száma, ezer fő
540,1 112,8 44,5

Elképzelhető, hogy az adatok kiugró értékeit tompították a március 11-én kihirdetett vészhelyzet óta meghozott kormányrendeletek (pl. 47/2020. (III. 18.), 61/2020. (III.23.)). Ahogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján írja: „A koronavírus terjedésével összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, ha az adózók a járvány-, illetve a veszélyhelyzet gazdasági következményei miatt – önhibájukon kívül – nem tudnak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, fizetési kedvezmény (fizetési halasztás, részletekben történő megfizetés, mérséklés, illetve elengedés) iránti kérelmet nyújthatnak be a NAV-hoz".

A tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók számának május 1-jei, mérsékelten magas szintje a körülményekhez képest biztató, remélhetőleg a június 1-ei számok további korrekciót hoznak.

Azzal, hogy az egyéni vállalkozók a szüneteltetés mellett döntenek, egy pozitív várakozást is kifejeznek arra vonatkozóan, hogy megfelelő piaci-működési környezet esetén folytatják a tevékenységüket. 2020 január 1. és május eleje között mintegy 12 ezer egyéni vállalkozó döntött úgy, hogy a szüneteltetés helyett folytatja tevékenységét. Közülük 8,7 ezren 2020 márciusa óta hozták meg döntésüket.

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu