Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2020. II. negyedév

2020 II. negyedévében, az előző év azonos időszakinál 28%-kal kevesebb, 3139 baleset történt a hazai közutakon, ami elsősorban a koronavírus okozta járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás, és az ezt követő forgalomcsökkenés következménye. A balesetek száma áprilisban csökkent leginkább (36%). A halálos áldozatok száma a II. negyedévben 32, a súlyosan sérülteké 27%-kal lett kevesebb. Ittasan 4,0%-kal kevesebb balesetet – az összes baleset 11%-át – okoztak.

Kisebb gépjárműforgalom, kevesebb baleset

2020 II. negyedévében a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 28, a balesetben megsérülteké 30%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés mértéke áprilisban 36, májusban 28, júniusban 22% volt.

1. ábra
A gépjárműforgalom havi alakulása

A II. negyedévi 3139 közúti balesetből 71 halálos, 970 súlyos, 2098 könnyű sérüléssel járt. 2019 azonos időszakához viszonyítva ez 34, 26, valamint 29%-os csökkenést jelent. Az ittasan okozott balesetek száma 4,0%-kal, 359-re csökkent.

2. ábra
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása

A balesetek kimenetel szerinti megoszlása érdemben nem változott a korábbi időszakokhoz viszonyítva: a halálos balesetek 2,3, a súlyos sérüléssel járók 31, a könnyű sérüléses balesetek 67%-ot tettek ki.

3. ábra
A közúti közlekedési balesetek számának negyedévenkénti alakulása

Több, mint harmadával esett vissza a szabálytalan irányváltásból eredő balesetek száma

2020 II. negyedévében a balesetek 95%-a (2970 eset) a járművezetők hibája miatt következett be, ezen belül a leggyakoribb ok (38%) a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt. 2019 II. negyedévéhez képest egyedül a figyelmetlen, gondatlan vezetésből adódó balesetek száma növekedett. A legnagyobb mértékben (37%) a szabálytalan irányváltás, haladás és bekanyarodás miatt történt balesetek száma esett vissza.

4. ábra
A balesetek száma előidéző okok szerint, 2020. II. negyedév

A gyalogosok hibája miatt az előző év azonos időszakához képest 48%-kal kevesebb, összesen 103 baleset történt. A gyalogosok leginkább az úttesten való szabálytalan áthaladás miatt okoztak közúti balesetet.

A halálos kimenetelű balesetek száma az összes baleset számánál nagyobb mértékben, 34%-kal esett vissza. A járművezetők hibájából 24, a gyalogosok hibájából 93%-kal kevesebb halálos kimenetelű baleset történt. Utasok hibájából, jármű műszaki hibájából, valamint pályahibából 2020 II. negyedévében nem történt halálos baleset.

5. ábra
A járművezetők hibájából bekövetkezett halálos kimenetelű személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma az előidéző okok szerint

Kissé csökkent az ittasan okozott balesetek száma

2020 II. negyedévében 359 balesetet okoztak ittas állapotban, 4,0%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezek

 • 54%-áért személygépkocsi-vezetők,
 • 26%-áért kerékpárosok,
 • 4,2%-áért pedig segédmotorkerékpár-vezetők voltak a felelősek.

Az összes baleseten belüli arányuk (11%) kismértékben emelkedett 2019 I. negyedévéhez képest (8,6%).

6. ábra
Az összes és az ittas állapotban okozott balesetek megoszlása okozók szerint, 2020 II. negyedév

Közel egyharmadával csökkent a személygépkocsival okozott balesetek száma

2020 II. negyedévében az összes közlekedési baleset 87%-át személyszállító járművel, ezen belül legtöbb esetben személygépkocsival (69%) és kerékpárral (18%) okozták. Míg a személygépkocsival okozott balesetek száma jelentősen (31%), addig a kerékpár által okozottaké mindössze 2,4%-kal csökkent 2019 II. negyedévéhez képest.

Az összes közúti baleset 7,7%-át tehergépkocsik, 3,3%-át gyalogosok idézték elő. Elenyésző az utasok és az állatok okozta balesetek száma.

7. ábra
A közúti közlekedési balesetek száma okozók szerint, 2020. II. negyedév

Felére csökkent az autópályákon történt balesetek száma

2020 II. negyedévében az autópályákon az előző év azonos időszakához képest 52%-kal kevesebb, összesen 68 baleset volt, ebből a legtöbb az M3-ason (20), a legkevesebb az M43-ason (1).

Száz kilométer autópályaszakaszra vetítve átlagosan 5,5 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb (25) az M1-esen, a legkevesebb (3,5) az M43-ason történt.

Az összes (71) halálos baleset közül 5 autópályán következett be. 2019 azonos időszakával összevetve az autópályákon történt súlyos kimenetelű balesetek száma 59, a könnyű kimenetelű baleseteké 51, a halálosaké 29%-kal esett vissza.

Komárom-Esztergom megyében volt a legkevesebb a tízezer bejegyzett gépjárműre jutó balesetek száma

2020 II. negyedévében megyei viszonylatban tízezer bejegyzett gépjárműre vetítve Heves megyében történt a legtöbb baleset (9,6), amit Veszprém megye követett 8,7 balesettel. A legkevesebb baleset fajlagosan Komárom-Esztergom, Békés és Pest megyére jutott. Budapesten tízezer gépjárműre vetítve 8,4 baleset történt.

Száz kilométer útra vetítve a legtöbb baleset Pest és Veszprém megyében, a legkevesebb Tolna, Békés és Bács-Kiskun megyében következett be. A tízezer lakosra jutó balesetek száma Veszprém megyében volt a legmagasabb és Békésben a legalacsonyabb.

8. ábra
Tízezer gépjárműre jutó személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma megyénként, 2020. II. negyedév

30%-kal kevesebben sérültek meg közúti balesetekben

2020 II. negyedévében az egy évvel korábbihoz képest közel egyharmadával csökkent a balesetben megsérültek száma, ezen belül az elhunytak száma 32, a súlyosan megsérülteké 27, a könnyen sérülteké 31%-kal lett kevesebb.

A balesetekben összesen:

 • 80 ember vesztette életét,
 • 1083 fő súlyos,
 • 2907 személy könnyű sérülést szenvedett.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetben összesen 259 gyermekkorú sérült vagy halt meg. 226 gyermek könnyen, 31 súlyosan sérült, 2 életét vesztette. 2019 II. negyedévéhez képest 39%-kal csökkent azon balesetek száma, ahol gyerekek is meghaltak vagy megsérültek.

9. ábra
A balesetben meghaltak száma korcsoportonkénti bontásban

Módszertan

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek

Közlekedési baleset: olyan váratlan, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, amelynek következményeként haláleset, illetve személysérülés történt, vagy anyagi kár keletkezett.

Személysérüléses közúti közlekedési baleset: minden olyan, közúton vagy a közforgalom számára megnyitott magánúton történt baleset, amelyben legalább egy mozgó jármű részt vett, és aminek következtében legalább egy személy meghalt vagy megsérült.

1. A balesetek minősítése kimenetel szerint:

 • halálos kimenetelű az a baleset, aminek következtében legalább egy személy a baleset helyszínén, illetve 30 napon belül meghalt,
 • súlyos sérüléses az a baleset, aminek következtében legalább egy személy súlyosan, 8 napon túl gyógyulóan megsérült,
 • könnyű sérüléses az a baleset, aminek következtében legalább egy személy könnyen, 8 napon belül gyógyulóan megsérült.

2. A személysérülések minősítése:

 • halálos sérülés az, amikor a sebesült a baleset következtében a baleset helyszínén, illetve 30 napon belül elhalálozik,
 • súlyos sérülések az általában 8 napon túl gyógyuló sérülések, törések, zúzódások, belső sérülések, súlyos vágások és roncsolások, orvosi kezelést igénylő általános sokk, illetve bármely olyan sérülés, amely kórházi ápolást tesz szükségessé,
 • könnyű sérülések a ficamok, horzsolások.

A gépjárműforgalom alakulásának számítása a kiemelt NUSZ-kamerák havi összesített adatai alapján történt.

Megjegyzések

A százalék- és viszonyszámok kiszámítása kerekítés nélküli adatok alapján történt. A részadatok összegei – kerekítések miatt – eltérhetnek az összesen adatoktól. Az évközi adatok nem tekinthetők véglegesnek, azok az év folyamán – a negyedévenkénti korrekciók miatt – módosulhatnak

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu