Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2020. III. negyedév

2020 III. negyedévében 7,3%-kal kevesebb, 4451 baleset történt a hazai utakon. A koronavírus miatti korlátozások feloldása folytán a balesetszám az előző év azonos időszakához képest kevésbé csökkent, mint a II. negyedévben. A halálos balesetek száma 13%-kal, a könnyű sérüléssel járóké tizedével lett kevesebb, a súlyos sérüléssel járóké nem változott. Az előző év azonos időszakánál 13%-kal kevesebben haltak meg közlekedési balesetben. Az ittasan okozott balesetek száma 3,2%-kal volt kevesebb.

Csökkenő gépjárműforgalom, kevesebb baleset

2020 III. negyedévében a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 7,3, a balesetben megsérülteké 8,1%-kal lett kevesebb az előző év azonos időszakához képest. A balesetek számának csökkenése júliusban 4,8, augusztusban 7,7, szeptemberben 9,2%-os, a sérülteké 6,1, 8,6, valamint 9,6%-os volt.

A baleseti adatok alakulásában továbbra is szerepet játszott a koronavírus okozta járvány miatti járműforgalom-csökkenés, de a korlátozások feloldásának következtében a balesetszám vonatkozásában az előző negyedévhez képest a csökkenő tendencia már kevésbé figyelhető meg. Júliusban és augusztusban a belföldi gépjárművek forgalma csak kis mértékben maradt el az egy évvel korábbitól, a külföldieké továbbra is számottevően alacsonyabb volt. A szeptemberben életbe lépő újabb intézkedések ismét jelentősebben visszavetették a forgalmat.

1. ábra
A gépjárműforgalom havi alakulása

A III. negyedévben bekövetkezett 4451 közúti balesetből 135 halálos, 1400 súlyos, 2916 könnyű sérüléssel járó volt. 2019 azonos időszakához viszonyítva a legnagyobb arányban (-13%) a halálos kimenetelű balesetek száma mérséklődött.

2. ábra
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása

A balesetek kimenetel szerinti megoszlása érdemben nem változott a korábbi időszakokhoz viszonyítva: a halálos balesetek 3,0, a súlyos sérüléssel járók 31, a könnyű sérüléses balesetek 66%-ot tettek ki.

3. ábra
A közúti közlekedési balesetek számának negyedévenkénti alakulása

Közel ötödével esett vissza a szabálytalan előzés miatt történt balesetek száma

2020 III. negyedévében a balesetek 94,2%-a (4193 eset) a járművezetők hibája miatt következett be, ezen belül a leggyakoribb ok (35%) a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt. Legnagyobb mértékben (19%) a szabálytalan előzésből eredő balesetek száma esett vissza.

4. ábra
A balesetek száma előidéző okok szerint, 2020. III. negyedév

A gyalogosok hibája miatt az előző év azonos időszakához képest 23%-kal kevesebb, összesen 165 baleset történt. Leginkább az úttesten való szabálytalan áthaladás volt a balesetek okozója.

A halálos kimenetelű balesetek száma az összes baleset számánál nagyobb mértékben, 13%-kal esett vissza. A járművezetők hibájából 14%-kal kevesebb, a gyalogosok hibájából 9,1%-kal több halálos kimenetelű baleset történt.

5. ábra
A járművezetők hibájából bekövetkezett halálos kimenetelű személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma az előidéző okok szerint

Csökkent az ittas állapotban okozott balesetek száma

2020 III. negyedévében 423 balesetet okoztak ittasan, ami 3,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezek

 • 51%-áért személygépkocsi-vezetők,
 • 26%-áért kerékpárosok,
 • 11%-áért segédmotorkerékpár-vezetők voltak felelősek.

Az ittasan okozott balesetek összes baleseten belüli aránya (9,5%) némileg mérséklődött 2020 II. negyedévéhez képest (12%), viszont minimálisan nőtt 2019 III. negyedévéhez viszonyítva (9,1%).

6. ábra
Az összes és az ittas állapotban okozott balesetek megoszlása okozók szerint, 2020. III. negyedév

Tizedével csökkent a személygépkocsival okozott balesetek száma

2020 III. negyedévében az összes közlekedési balest 85%-át személyszállító járművel, ezen belül legtöbb esetben személygépkocsival (69%) és kerékpárral (17%) okozták. Míg a személygépkocsival okozott balesetek száma 9,7%-kal csökkent, a kerékpár által okozottaké 15%-kal nőtt 2019 III. negyedévéhez képest. Az összes közúti baleset 8,8%-át tehergépkocsik, 3,7%-át gyalogosok idézték elő.

7. ábra
A közúti közlekedési balesetek száma okozók szerint, 2020. III. negyedév

Negyedével csökkent az autópályákon történt balesetek száma

2020 III. negyedévében az autópályákon az előző év azonos időszakához képest 25%-kal kevesebb, összesen 123 baleset történt, ebből a legtöbb az M3-ason (37), a legkevesebb az M31-esen és az M60-ason (1–1).

A száz kilométernél hosszabb autópályákat vizsgálva, száz kilométerre vetítve átlagosan 11 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb (16) az M1-esen, a legkevesebb (3,4) az M6-ason következett be.

Az összes (135) halálos baleset közül 9 történt autópályán. 2019 azonos időszakával összevetve az autópályák súlyos kimenetelű baleseteinek száma 3,8, a halálosaké 10, a könnyű kimenetelűeké 38%-kal esett vissza.

Pest megyében volt a legkevesebb a tízezer bejegyzett gépjárműre jutó balesetek száma

2020 III. negyedévében a megyék közül tízezer bejegyzett gépjárműre vetítve Heves és Veszprém megyében történt a legtöbb baleset (12-12), míg a legkevesebb Pest, Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megyében volt (6,6, 7,1, 7,9). Budapesten tízezer gépjárműre vetítve 11,7 baleset következett be.

Száz kilométer útra vetítve a legtöbb baleset Komárom-Esztergom megyében, a legkevesebb Tolna megyében történt. A tízezer lakosra jutó balesetek száma Veszprém megyében volt a legmagasabb, és Pest megyében a legalacsonyabb.

8. ábra
Tízezer gépjárműre jutó személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma megyénként, 2020. III. negyedév

8,1%-kal kevesebben sérültek meg közúti balesetben

2020 III. negyedévében összesen 5 885-en haltak vagy sérültek meg közúti balesetben, ami 8,1%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az elhunytak száma 13, a könnyen sérülteké 11%-kal lett kevesebb, a súlyosaké nem változott.

A balesetekben összesen:

 • 152 ember vesztette életét,
 • 1591 fő súlyos,
 • 4142 személy könnyű sérülést szenvedett.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetben összesen 410 gyermekkorú sérült vagy halt meg. 355 gyermek könnyen, 51 súlyosan sérült, 4 életét vesztette. 2019 III. negyedévéhez képest 21%-kal csökkent azon balesetek száma, ahol gyerekek is meghaltak vagy megsérültek.

9. ábra
A balesetben meghaltak száma korcsoportonkénti bontásban

Módszertan

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek

Közlekedési baleset: olyan váratlan, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, amelynek következményeként haláleset, illetve személysérülés történt, vagy anyagi kár keletkezett.

Személysérüléses közúti közlekedési baleset: minden olyan közúton vagy a közforgalom számára megnyitott magánúton történt baleset, amelyben legalább egy mozgó jármű részt vett, és amelynek következtében legalább egy személy meghalt vagy megsérült.

 1. A balesetek minősítése kimenetel szerint:
 • halálos kimenetelű az a baleset, amely következtében legalább egy személy a baleset helyszínén, illetve 30 napon belül meghalt,
 • súlyos sérüléses az a baleset, amely következtében legalább egy személy súlyosan, 8 napon túl gyógyulóan megsérült,
 • könnyű sérüléses az a baleset, amely következtében legalább egy személy könnyen, 8 napon belül gyógyulóan megsérült.
 1. A személysérülések minősítése:
 • halálos sérülés az, amikor a sebesült a baleset következtében a baleset helyszínén, illetve 30 napon belül elhalálozik,
 • súlyos sérülések az általában 8 napon túl gyógyuló sérülések, törések, zúzódások, belső sérülések, súlyos vágások és roncsolások, orvosi kezelést igénylő általános sokk, illetve bármely olyan sérülés, amely kórházi ápolást tesz szükségessé,
 • könnyű sérülések a ficamok, horzsolások.

A gépjárműforgalom alakulásának számítása a kiemelt NUSZ-kamerák havi összesített adatai alapján történt.

Megjegyzések

A százalék- és viszonyszámok kiszámítása kerekítés nélküli adatok alapján történt. A részadatok összegei – kerekítések miatt – eltérhetnek az összesen adatoktól. Az évközi adatok nem tekinthetők véglegesnek, azok az év folyamán – a negyedévenkénti korrekciók miatt – módosulhatnak.

További adatok, információk

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu