Élelmiszer-kínálat

Magyarországon a lakosság számára rendelkezésre álló összes élelmiszer mennyisége 2018-ban 2,2%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva és 9,1%-kal múlta felül a tíz évvel korábbit. Ezt megelőzően 2000-ben volt nagyobb az egy főre jutó felhasználás. Az élelmiszer-kínálat szerkezete a korábbi évekhez képest lényegesen nem módosult, a fogyasztás háromtizedét zöldségek, gyümölcsök és egyéb növényi eredetű élelmiszerek, egynegyedét hús- és gabonafélék, szintén közel egynegyedét tej és tejtermékek adták.

Tovább nőtt a rendelkezésre álló élelmiszer-mennyiség

Hazánkban a fogyasztásra rendelkezésre álló összes élelmiszer 2018. évi fejenkénti mennyisége (695 kilogramm) az előző évhez képest 2,2, 2015-höz viszonyítva 4,2, a megelőző öt év átlagához képest 5,5%-kal nőtt. Ezzel az elmúlt tíz év legmagasabb értékét érte el. A rendelkezésre álló élelmiszer számítása élelmiszermérlegek összeállításán alapul, ami a Magyarországon rendelkezésre álló kínálatot, fogyasztható mennyiségeket jelenti. A mérlegek alapanyagtípusúak, azaz a készítményeket alapanyagsúlyban tartalmazzák.

1. tábla

A rendelkezésre álló élelmiszerek egy főre jutó mennyisége*

Élelmiszer 2005 2010 2015 2017 2018 2018
előző év 2013–2017 átlagab)
kilogramm/fő százalékában
Hús 63,5 56,7 63,9 71,2 75,8 106,5 120,1
Hala) 3,6 3,5 5,8 6,4 6,7 104,7 ..
Tej 166,8 156,8 165,6 165,5 166,2 100,4 103,3
Tojás 16,0 13,7 13,3 13,8 13,9 100,7 105,3
Zsiradék 36,5 34,6 36,3 37,3 38,4 102,9 107,6
Liszt és rizs 97,3 88,2 83,8 90,4 91,6 101,3 106,0
Burgonya 66,8 60,5 60,6 57,1 59,8 104,7 100,2
Cukor és méz 31,6 29,2 30,8 33,0 32,7 99,1 106,9
Zöldségfélék és gyümölcsök 194,8 190,0 202,6 200,8 205,1 102,1 103,2
Egyéb növényi eredetű 4,3 4,4 4,4 4,8 5,2 108,3 120,9
Összesen 681,2 637,6 667,1 680,3 695,4 102,2 105,5

* Élelmiszermérlegek alapján. Lásd a módszertant.
a) 2014-től az egy főre jutó hal mennyiségét élősúlyban közöljük.
b) 2018-ban élelmiszer összesen hal nélkül.

2018-ban az állati eredetű (hús és hal, tej, tojás) és a növényi termékek (zöldségfélék és gyümölcsök, burgonya, liszt és rizs, egyéb növényi eredetű termékek) mennyisége az előző évhez képest fejenként átlagosan egyaránt 2,0%-kal nőtt. A cukor és méz, a tej és tejtermékek, valamint a tojás fogyasztható mennyisége lényegében nem változott, a többi élelmiszercsoporté növekedett, a legnagyobb mértékben az egyéb növényi eredetű élelmiszereké (héjas gyümölcsök, száraz hüvelyesek, mák, kakaó), 8,3%-kal és a húsféléké, 6,5%-kal.

Az élelmiszer-kínálat szerkezete a korábbi évekhez képest lényegesen nem módosult, a fogyasztás háromtizedét zöldségek, gyümölcsök és egyéb növényi eredetű élelmiszerek, egynegyedét hús- és gabonafélék, szintén közel egynegyedét tej és tejtermékek adták. 2018-ban 2010-hez viszonyítva 1–1 százalékponttal csökkent a zöldségfélék és gyümölcsök, a tej, valamint a liszt és rizs részesedése, miközben 9,4%-ról 12%-ra nőtt a húsfélék és a hal aránya.

1. ábra
Az élelmiszer-kínálat megoszlása termékcsoportok szerint

Az élelmiszerek fogyasztói ára 2018-ban átlagosan 4,2%-kal emelkedett. Ennél jóval nagyobb mértékben nőttek a zöldségfélék és a burgonya (15–15%), a gyümölcsök (6,8%), illetve a tej, tejtermék, tojás termékcsoportok (6,1%) árai. Az átlagosnál kisebb mértékben drágultak a cereáliák, édességek (2,0%), a hús, hal, készítmények (2,3%), valamint a zsiradékok (3,2%).

2. ábra
Fogyasztóiár-index, 2018

Jelentősen nőtt a hús-, kevésbé a tojás- és tejfogyasztás

2013 óta dinamikusan bővült a fogyasztásra rendelkezésre álló hús mennyisége, ami 2018-ban 76 kilogrammot ért el fejenként; ez 5 kilogrammal több, mint 2017-ben, és az előző öt év átlagát 20%-kal haladta meg.

3. ábra
A rendelkezésre álló hús összetétele

A húsfogyasztáson belül a baromfi- és a sertéshús együttes aránya továbbra is 90%, a baromfihús részesedése változatlanul a legnagyobb (47%). 2018-ban a baromfihús egy főre jutó mennyisége (35 kilogramm) az előző évhez viszonyítva 2, 2013–2017 átlagához képest 6 kilogrammal, közel negyedével emelkedett.

 • A baromfihús-termelés (538 ezer tonna) 2018-ban 7,8%-kal nőtt az előző évhez képest. Ennek mintegy 65%-a csirkehús, 22%-a vízi szárnyas, a többi pulykahús volt.
 • A termeléssel párhuzamosan mintegy tizedével, 230 ezer tonnára emelkedett a baromfihús kivitele.
 • A behozatal 61 ezer tonnára nőtt (6,3%-kal), azonban továbbra sem éri el a hazai felhasználás 20%-át.

Sertéshúsból (33 kilogramm/fő) 2,5 kilogrammal bővült a fogyasztásra rendelkezésre álló mennyiség 2017-hez képest, ami a megelőző öt év átlagánál 6 kilogrammal, 20%-kal volt több.

 • A sertéshústermelés (313 ezer tonna) nem változott 2018-ban az előző évhez képest. A hústermelésen belül a vágóhidak kibocsátása – 2017-hez hasonlóan – az összes termelés 93%-a, a többi házi vágás.
 • A sertéshúsimport (177 ezer tonna) 8,5%-kal bővült az előző évhez mérten.
 • A sertéshús kivitele (156 ezer tonna) 6,2%-kal csökkent, aminek következményeként 20 ezer tonna importtöbblet keletkezett. Ennek ellenére a sertéshúsimport az előző éveket tekintve változatlanul a hazai felhasználás 55%-át tette ki.
4. ábra
A baromfihús-kínálat alakulása
5. ábra
A sertéshúskínálat alakulása

2018-ban a hazai fogyasztásra rendelkezésre álló marhahús mennyisége egy főre vetítve változatlanul 3 kilogramm, részesedése 4,3% volt.

A magyar baromfihús- és sertéshús-fogyasztás meghaladja az Európai Unió átlagát (a FAO-adatok alapján). A baromfihús egy főre jutó mennyisége a 28 ország rangsorában az első harmadban található, a sertéshúsé a negyedik legmagasabb az Európai Unióban. A visegrádi négyek közül csak Lengyelországban magasabb a baromfihús- és a sertéshúsfogyasztás, a többi országban alacsonyabb. Marhahúsból nagyon alacsony a magyar fogyasztás, mindössze Lengyelországét és Bulgáriáét előzi meg.

A fogyasztásra rendelkezésre álló tojás 2018-ban 240 darabot (14 kilogramm) ért el egy főre vetítve. Ez mindössze 2 darabbal több az előző évhez képest, 2013–2017 átlagát ugyanakkor 13 darabbal (5,3%-kal) felülmúlta. Magyarországon a tojásfogyasztás meghaladja az uniós átlagot (12 kg/fő), továbbá magasabb, mint Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában. A tojásfogyasztás Dániában és Luxemburgban a legnagyobb (16 kg/fő).

 • A tojástermelés 2018-ban – az előző évi, kismértékű csökkenés után – éves viszonylatban 4,1%-kal nőtt.
 • A tojásimport a korábbi évek növekvő tendenciája után a tárgyévben nem változott, több mint 85%-a étkezési tojás. Az import 2010-ben még a hazai felhasználás 10%-át tette ki, 2017-ben és 2018-ban azonban már meghaladta a 20%-ot.
 • A tojásexport 20%-kal bővült, viszont ennek 70%-a keltető tojás, így az étkezési tojás kivitele továbbra sem jelentős.

A rendelkezésre álló tej és tejtermékek mennyisége (197 liter/fő) ugyanakkora volt 2018-ban, mint 2017-ben, a megelőző öt év átlagához képest pedig 3,3%-kal volt több. Ez a mennyiség fejenként napi 0,5 liter tejnek felel meg. A magyar tejfogyasztás a csehországival egy szinten van (Lengyelország és Szlovákia elmarad ettől), összességében az EU28 átlagától ötödével marad el.

 • A tejtermelés 2018-ban 1,0%-kal mérséklődött 2017-hez mérten (1902 millió literre).
 • A tej és tejtermékek exportja 3,0%-kal nőtt (929 millió literre).
 • Az import az előző évi csökkenés után 5,4%-kal bővült (1003 millió literre). Ezen belül a tejimport 3,5%-kal mérséklődött, miközben a tejtermékeké átlagosan mintegy 7,1%-kal nőtt. A behozatal az utóbbi évekkel megegyezően a hazai felhasználás felét tette ki.
6. ábra
A tej és tejtermékek kínálatának alakulása

Nőtt az étolaj és a vaj, kissé csökkent a margarin jelentősége

Az összes felhasználható zsiradék mennyisége 2018-ban (38 kilogramm/fő) 2,9%-kal bővült az előző évhez képest, és 7,6%-kal volt magasabb az előző öt év átlagánál.

Míg a fogyasztásra rendelkezésre álló állati zsiradék egy főre jutó mennyisége (17 kilogramm) – a húsfogyasztás növekedésével párhuzamosan – 1 kilogrammal nőtt, addig a növényi zsiradékoké (21 kilogramm) gyakorlatilag nem változott.

7. ábra
Az egy főre jutó állati és növényi zsiradékok megoszlásának alakulása

Az állati zsiradékok közel háromnegyede sertészsiradék (a húskészítményekben felhasználttal együtt), 15%-a baromfizsír és 13%-a vaj, vajkrém. A növényi zsiradékok és egyben az összes zsiradék legnagyobb részét továbbra is az étolaj teszi ki (15 kilogramm/fő). 2005 és 2018 között az étolaj részesedése 60%-ról 72%-ra nőtt a növényi zsiradékokon belül, miközben a margariné csökkent. Az állati zsiradékokon belül ez idő alatt 6,1%-ról 13%-ra emelkedett a vaj, vajkrém aránya.

A burgonya- és a gyümölcsfelhasználás nőtt, a zöldségféléké csökkent

A fogyasztásra rendelkezésre álló liszt és rizs mennyisége (92 kilogramm/fő) 2018-ban 1,3%-kal bővült az egy évvel ezelőttihez képest, és 6,0%-kal volt több a megelőző öt év átlagánál. A gabonafélék fogyasztása legutóbb a 2000-es évek közepén haladta meg a 90 kilogrammot egy főre vetítve. Lisztből 86 kilogramm volt a felhasználás, gyakorlatilag ugyanannyi, mint 2017-ben, míg rizsből (6 kilogramm/fő) 0,5 kilogrammal nőtt a fejenkénti mennyiség.

A burgonya hazai felhasználása 2018-ban a 2017-es mélypontról 3 kilogrammal (4,7%-kal), 60 kilogrammra nőtt fejenként, és megegyezik a megelőző öt év átlagával. A burgonyafogyasztás nem éri el az EU28 átlagát és a legalacsonyabb a V4-országok közül.

 • A burgonyatermelés (328 ezer tonna) 2014 óta tartó csökkenő tendenciája 2018-ban is folytatódott, 4,0%-kal mérséklődött egy év alatt.
 • Ezalatt az import 20%-kal emelkedett. Ezen belül a friss burgonya behozatala több mint harmadával, a feldolgozott termékeké 15%-kal nőtt, miközben az export továbbra is jelentéktelen.
8. ábra
A burgonyakínálat alakulása

A rendelkezésre álló zöldségfélék és a gyümölcs mennyisége (205 kilogramm/fő) 2018-ban 2,1%-kal nőtt az előző évhez képest. Ennél magasabb szinten csak a 2000-es évek végén volt. Zöldségfélékből (114 kilogramm/fő) egy év alatt 3 kilogrammal mérséklődött, gyümölcsökből (91 kilogramm/fő) 7 kilogrammal nőtt a rendelkezésre álló mennyiség, ez utóbbinak 18%-a déli-, 82%-a egyéb gyümölcs (hazánkban is termeszthető, beleértve ezek importját). A zöldségfélék egy főre jutó mennyisége a csökkenés ellenére 3 kilogrammal magasabb volt az előző öt év átlagánál, és ugyanennyivel volt nagyobb a gyümölcsöké is.

9. ábra
A rendelkezésre álló zöldségfélék és gyümölcsök alakulása
 • A zöldségtermés 2018-ban (1,5 millió tonna) 8,3%-kal mérséklődött az előző évhez mérten, miközben a gyümölcstermés (930 ezer tonna) jelentősen, 28%-kal emelkedett. A növekedés egyértelműen az almának köszönhető, amiből 43%-kal termett több az alacsony bázisú 2017. évhez képest.
 • 2018-ban a zöldségfélék behozatala (340 ezer tonna) 7,3%-kal nőtt, és a hazai felhasználás 30%-át tette ki. A gyümölcsimport (329 ezer tonna) – beleértve a déligyümölcsökét – 1,6%-kal csökkent.
 • A zöldségexport (769 ezer tonna) gyakorlatilag megegyezett a 2017. évivel, a gyümölcsexport (332 ezer tonna) pedig majdnem a negyedével bővült.

A növekvő hazai borkínálattal szemben nőtt az importsör jelentősége

Az összes szeszes ital fejenkénti mennyisége a 2017-es, alacsony bázisról (9,1 liter) 2018-ban 9,7 literre nőtt (100°-os szeszre átszámítva). 2008 és 2018 között 9,1 és 10,0 között ingadozott ez a mennyiség. A szeszesital-fogyasztás 2018-ban a megelőző öt év átlagához képest is fél literrel több volt.

10. ábra
A rendelkezésre álló bor és sör alakulása

2018-ban 25 liter bor állt rendelkezésre egy főre vetítve, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség (0,5 liter/hét/fő) megegyezik 2013–2017 átlagával is. A magyar borfogyasztás az Európai Unióban az ötödik helyen áll.

 • 2018-ban a bortermelés (355 millió liter) mennyisége gyakorlatilag a 2017-es évi, magas szinten maradt, és a megelőző öt év átlagához mérten 17%-kal több volt.
 • A borexport 2000-től számítva a legmagasabb értéket érte el, miután az előző évi jelentős növekedés után 2018-ban további 30%-kal bővült.
 • A borimport (7 millió liter) ezzel szemben öt éve folyamatosan csökkent, 2018-ban visszaesett a 2000-es évek közepén jellemző szintre. A borbehozatal 2013-ban még a hazai felhasználás negyedét tette ki, 2018-ra viszont 3,0%-ra csökkent.
11. ábra
A bor és a sör külkereskedelmi forgalmának alakulása

2018-ban a fogyasztásra rendelkezésre álló sör mennyisége 2017-hez viszonyítva majdnem 3 literrel nőtt egy főre vetítve, és 2009 után újra elérte a 70 litert (2,5 üveg/hét/fő). A magyar fogyasztás 6 literrel elmarad az EU28 átlagától. A sörfogyasztás Csehországban a legmagasabb az Európai Unióban, és Lengyelországban is lényegesen több, mint Magyarországon.

 • A sörtermelés 2018-ban 4,1%-kal csökkent.
 • A behozatal jelentősen, 40%-kal nőtt. Az import sör mennyisége így meghaladta a hazai felhasználás 20%-át.

Az égetett szeszes italokból 2018-ban a 2017. évi 3,0 literről (az utóbbi évekhez képest alacsony bázisról) 3,4 literre nőtt a rendelkezésre álló mennyiség egy főre vetítve. Ez magasabb 2013–2017 átlagánál (3,2 liter) is.

A szeszesital-fogyasztás szerkezetében az utóbbi években nem történt változás. 2018-ban továbbra is a sör került az első helyre, ugyanakkora részesedéssel, mint 2010-ben és 2017-ben (36%). Második helyen állt az égetett szeszes ital, amelynek aránya 2018-ban (35%) enyhén nőtt. Továbbra is harmadik a bor (29%), amelynek súlya a fogyasztásban némileg csökkent 2010-hez és 2017-hez képest is.

12. ábra
A szeszesital-fogyasztás egy főre jutó megoszlása*

Módszertani megjegyzések

A lakossági élelmiszer-fogyasztás egyik jellemzője az elfogyasztott élelmiszerek természetes mértékegységben kifejezett mennyisége. Számbavétele többféleképpen lehetséges. Az egyik módszer a háztartás-statisztika keretében rendszeres naplóvezetés során méri a vásárolt élelmiszerek mennyiségét. A másik módszer az élelmiszermérlegek összeállításán alapul, azokból számítja a hazai felhasználást, fogyasztást.

Az élelmiszermérlegek sémája a következő:

Termelés + behozatal – kivitel – veszteség ± készletváltozás = belföldi felhasználás

Belföldi felhasználás – nem élelmezési célú felhasználás = hazai fogyasztás (rendelkezésre álló élelmiszer)

Az élelmiszer- és szeszesital-mérlegek a fogyasztásban nagy súlyt képviselő főbb termékek forrásairól és azok elosztásáról készülő mennyiségi összeállítások. A mérlegek alapanyag típusúak, azaz a készítményeket (beleértve a vendéglátásban történő étkezést is) alapanyagsúlyban tartalmazzák. (Az alapanyag- és árusúlymennyiségek egy-egy adott termék esetében igen eltérőek lehetnek.) A mérlegekből származtatott és itt közölt egy főre jutó fogyasztási adatok nem a lakosság által ténylegesen elfogyasztott mennyiségeket jelentik, hanem a lakosság számára rendelkezésre álló, fogyasztható mennyiségeket, kínálatot. A hazai kínálatra vonatkozó adatok az ország területén fogyasztható javakat foglalják magukban. Ilyen módon az adatok a hazai lakosság fogyasztásán kívül tartalmazzák a külföldi turisták magyarországi vásárlásait, viszont nem tartalmazzák a magyar állampolgárok külföldön történő fogyasztását. Nem veszik figyelembe továbbá az idegenforgalom keretében behozott javakat, a magánimportból, vagy egyéb, számba nem vehető forrásból származó és alkalmi értékesítések útján forgalomba hozott árukat, bár egyes termékekből ezek mennyisége számottevő lehet. A lakosság élelmiszer-fogyasztásának mennyiségéről a háztartás-statisztika keretében is rendszeresen gyűjtenek és publikálnak adatokat. Ezekben egyrészt – eltérően az e kiadványban szereplőktől – a Magyarországon honos, ún. rezidens háztartások által vásárolt mennyiségeket mutatják ki, azaz az értelmezés köre szűkebb a hazai fogyasztásénál, másrészt a háztartás-statisztika adataiban az élelmiszerek fogyasztását árusúlyban és abban a formában (alapanyag, készítmény, étel) tüntetik fel, amelyikben azokat megvásárolták. Így a makrofogyasztás és a háztartás-statisztika mennyiségi adatai közvetlenül nem vethetők össze.

A hazai fogyasztható mennyiségekre vonatkozó adatok tartalmazzák a kiskereskedelmi veszteségeket, készleteket.

Az egy főre jutó adatok számításánál a mindenkori évközepi átlagnépesség adatait használtuk.

2000-ben az élelmiszermérlegek készítésénél módszertani változtatást hajtottunk végre, elsősorban az Európai Unió iránymutatásának megfelelően. Az elvárásoknak megfelelően többek között bővült a külkereskedelmi terméklista, a zöldségféléknél és gyümölcsöknél pedig a feldolgozott termékeket a korábbi gyakorlattól eltérően friss súlyban számoljuk el. Az időbeli összehasonlításoknál a módszertan változását figyelembe kell venni.

2000-től a dinnyeféléket a gyümölcsök helyett a zöldségfélékhez soroltuk.

2004-től a fogyasztható hús mennyiségét a nettó hústermelés alapján számítjuk.

Nettó hústermelés: a Magyarországon levágott szarvasmarhából, sertésből, lóból, juhból, baromfiból és egyéb állatból nyert húsmennyiség, belsőséggel együtt, vágott súlyban, függetlenül a vágóállatok származási helyétől (hazai vagy import). Sertéshús esetében a termelési adat a fehérárut nem tartalmazza (sertésfehéráru x 0,87 = sertészsiradék). A hústermelési adatok csak a Magyarországon hivatalosan engedélyezett vágóhidak, húsfeldolgozók és a házi vágások adatait tartalmazzák.

2004-től a külkereskedelmi adatok csak a húst és húskészítményeket tartalmazzák, a vágóállatok forgalma az export-import adatokban nem jelenik meg.

2014-től a hal mennyiségét élősúlyban, a nemzetközi számítási gyakorlatnak (Európai Unió, FAO) megfelelően közöljük. Az új módszertan szerint az egy főre jutó hal mennyisége a tógazdasági és a természetes vízi lehalászott mennyiséget is tartalmazza, beleértve a horgászfogást. Az adatok forrása az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI).

A mérlegek összeállításához jelenleg a következő források szolgálnak alapul:

 • a KSH adatgyűjtései és adat-összeállításai (mezőgazdasági, külkereskedelmi, ipari, árstatisztikai adatok),
 • vágóhidak állatvágása, AKI,
 • nemzetközi adatok, FAO.

További adatok, információk

4.1.2.1. Élelmiszermérlegek, a rendelkezésre álló élelmiszerek mennyisége
4.1.2.2. Egy főre jutó tápanyag napi mennyisége
4.1.28. A rendelkezésre álló élelmiszer és tápanyag egy főre jutó mennyisége
7.1. A rendelkezésre álló élelmiszer és tápanyag mennyisége

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu