KSH–ingatlan.com-lakbérindex, 2020. augusztusA KSH és az ingatlan.com együttműködése újszerű megoldást jelent a közérdeklődésre számot tartó statisztikai információk közzétételében. Ennek során megvalósul egy üzleti adatbázis statisztikai hasznosítása, és ezáltal bővül az elérhető statisztikai információk köre. Az együttműködés keretében a KSH az ingatlan.com által felkínált hirdetési adatokat használja fel a magánlakások bérleti piacának vizsgálatára, így egy olyan területről szolgáltathat adatokat, amely a hagyományos statisztikai eszközökkel csak nagyon korlátozottan figyelhető meg.

A magánbérleti szektorra és annak egyes részpiacaira vonatkozó kutatási eredményeket a KSH havi rendszerességgel teszi közzé. A számítások az adott hónap folyamán megszűnő, törölt hirdetések legutolsó ismert hirdetett lakbérén alapulnak.

A felhasznált adatok területi megoszlására jelentős nagyvárosi koncentráció, azon belül erőteljes fővárosi túlsúly jellemző. Budapest részesedése 2020 első nyolc hónapjában 60,8, a megyeszékhelyeké együttesen 27,1% volt.

1. ábra
A számításokhoz figyelembe vett hirdetések számának alakulása

A kiadásra meghirdetett lakások nagysága Budapesten átlagosan 53m2, a megyeszékhelyeken 57m2 volt. A kisebb településeken általában nagyobbak a kiadó lakások, átlagos alapterületük 67m2-t tett ki 2020 január–augusztusában.

A megfigyelt hirdetések túlnyomó többsége (94%-a) többlakásos épületben található lakásokra vonatkozott, fennmaradó 6,1%-uknak családi ház volt a tárgya.

2020 eddig eltelt időszakában a vizsgált hirdetések 46,9%-a magánszemélyektől, 53,1%-a közvetítőktől származott. Az utóbbiak aránya Budapesten magasabb, 55,5% volt.

Az országos lakbérindex a március?áprilisi visszaesés óta kismértékben növekvő tendenciát mutat, azonban a május?augusztusi időszakban megfigyelhető ingadozás jelentős piaci bizonytalanságra utal. 2020 augusztusában az aggregált országos index a bázisidőszaki 134%-át érte el, ami 6,4%-kal elmaradt az előző év azonos időszaki szinttől.

2. ábra
A KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Budapesten eltérő folyamatok jellemzik a városközponthoz közeli és a távolabbi kerületeket: míg a pesti átmeneti és külső kerületekben a március?áprilisi visszaesés óta alapvetően stagnálnak a lakbérek, a budai hegyvidéki és a pesti belső kerületekben jelentős havi ingadozás mellett emelkedő tendencia rajzolódik ki. (A tavaszi visszaesés során a pesti belső kerületekben a lakbérek nagyjából a 2018-as nyári szintre mérséklődtek.) Budapesten 2020 augusztusában a 2015. évi bázisindex 128%-ot tett ki, ami az előző év azonos időszakánál 10%-kal alacsonyabb.

3. ábra
A budapesti KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Módszertani megjegyzések

A kerületek besorolása a budapesti kerületcsoportokba a következők szerint történt:

Budai hegyvidéki kerület: I., II., XII.

Budai egyéb kerület: III., XI., XXII.

Pesti belső kerület: V., VI., VII., VIII., IX.

Pesti átmeneti kerület: X., XIII., XIV., XIX., XX.

Pesti külső kerület: IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII.

Az ingatlan.com adatbázisa lehetővé teszi a többszörös megjelenések azonosítását, és ez megoldja a hirdetési adatbázisok legnehezebben kezelhető problémáját, a többször meghirdetett esetek által okozott torzítást.

A lakásbérleti piac áralakulását leíró lakbérindexeket a különböző részsokaságokon elvégzett hedonikus regressziós elemzéssel állapítjuk meg. Mindegyik részindex esetében hasonló modellezési technikát alkalmazunk, és megegyezik a bevont változók köre is. Valamennyi modell a teljes időszakot fedi le. Az adatok 2015 májusától állnak rendelkezésre. A 2015. évi adatokat tekintettük a modellezés során kontrollnak, ennek megfelelően a számított indexeket minden esetben 2015. évi bázisindexként szerepeltetjük. A lakbérek időbeli változása – tehát maga a lakbérindex – a havonként képzett idő-dummyk együtthatóiból adódik. Az összetételhatás megfigyelésére felhasználtuk a hirdetési adatbázisban elérhető, megfelelő kitöltöttségű lakásminőségi jellemzőket, valamint a KSH adatbázisaiból beemelt mutatókat. A célváltozót, az alapterületet és a település(rész)re jellemző lakáspiaci árszintet logaritmizálva, a kategoriális változókat pedig dummy-formára alakítva vontuk be a modellekbe.

A különböző részindexek aggregálásával számított, valamennyi vizsgált hirdetést lefedő indexek közül a jelen összeállításban a régiós részindexekből számított mutatót használjuk. A mellékelt táblákban emellett elérhetők a hirdetők szerinti rétegzés alapján számított mutatók is.

A részletes módszertani ismertetés elérhető a Lakbérindexet fejlesztett a KSH és az ingatlan.com c. kiadványban.

További adatok, információk

Táblamelléklet

Kapcsolódó adatok (Heti monitor)

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu