KSH–ingatlan.com-lakbérindex, 2020. szeptemberAz áprilisi mélypontot és a nyár eleji ingadozást követően ismét mérséklődtek a lakbérek szeptemberben. A csökkenés ellenére a szeptemberi lakbérszint kissé meghaladta az áprilisit. A fővárosban eltérő folyamatok zajlottak: míg a pesti belső kerületekben az áprilisihoz képest 4% feletti mértékben nőttek, a pesti külső kerületekben hasonló mértékben csökkentek a lakbérek.

Kismértékben nőtt a főváros túlsúlya a kiadó lakások kínálatában

A felhasznált adatok területi megoszlására jelentős nagyvárosi koncentráció, azon belül erőteljes fővárosi túlsúly jellemző. Budapest részesedése 2020 január–szeptemberében 61,4%, 0,6 százalékponttal magasabb a január–augusztusi aránynál.

1. ábra
A számításokhoz figyelembe vett hirdetések számának alakulása településtípus szerint

A kiadásra meghirdetett lakások nagysága a január–szeptemberi időszakban Budapesten átlagosan 53 m2, a megyeszékhelyeken 57 m2 volt. A kisebb településeken általában nagyobbak a kiadó lakások, átlagos alapterületük 66 m2-t tett ki. A legnagyobb alapterületű albérletek Pest régióban találhatóak.

A megfigyelt hirdetések túlnyomó többsége (94%) többlakásos épületben levő lakásokra vonatkozott, a fennmaradó 6,0% esetében családi házakat hirdettek meg.

2020 első kilenc hónapjában a vizsgált hirdetések 46,2%-a magánszemélyektől, 53,8%-a közvetítőktől származott, az utóbbiak aránya Budapesten 56,2% volt. Szeptemberben az irodai hirdetők aránya kissé emelkedett.

Tovább mérséklődtek a lakbérek szeptemberben

Az országos lakbérindex 2020 szeptemberében 1,5%-kal haladta meg az áprilisban megfigyelt, többhavi mélypontnak számító szintet. A nyár eleji időszakban megfigyelhető piaci ingadozás után augusztusban (–1,2%) és szeptemberben (–0,9%) kismértékű árcsökkenés következett be. A fővárosban az áprilisinál 2,0%-kal magasabbak voltak a szeptemberi lakbérek, az előző hónaphoz viszonyítva azonban itt is mérséklődtek (?0,7%). 2020 szeptemberében az aggregált országos index a 2015. évi érték 133,2%-át érte el, ami 5,5%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

2. ábra
A KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Budapesten eltérő folyamatok jellemzik a városközponthoz közeli és a távolabbi kerületeket. Szeptemberben a pesti belső és a budai egyéb kerületekben magasabbak voltak a lakbérek, mint áprilisban (4,1, illetve 1,9%-kal). (A tavaszi visszaesés során a pesti belső kerületekben a lakbérek nagyjából a 2018-as, nyári szintre mérséklődtek.) A budai hegyvidéki és a pesti átmeneti kerületekben ennél mérsékeltebb (1% alatti) volt a drágulás, ezzel szemben a külső pesti kerületekben tovább csökkentek a lakbérek (–4,4%) az áprilisi mélypont óta. Budapesten 2020 szeptemberében a 2015. évi bázisindex 127%-ot tett ki, ami az előző év azonos időszakinál 8,4%-kal alacsonyabb volt.

3. ábra
A budapesti KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Módszertani megjegyzések

A kerületek besorolása a budapesti kerületcsoportokba a következők szerint történt:

Budai hegyvidéki kerület: I., II., XII.

Budai egyéb kerület: III., XI., XXII.

Pesti belső kerület: V., VI., VII., VIII., IX.

Pesti átmeneti kerület: X., XIII., XIV., XIX., XX.

Pesti külső kerület: IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII.

Az ingatlan.com adatbázisa lehetővé teszi a többszörös megjelenések azonosítását, és ez megoldja a hirdetési adatbázisok legnehezebben kezelhető problémáját, a többször meghirdetett esetek által okozott torzítást.

A lakásbérleti piac áralakulását leíró lakbérindexeket a különböző részsokaságokon elvégzett hedonikus regressziós elemzéssel állapítjuk meg. Mindegyik részindex esetében hasonló modellezési technikát alkalmazunk, és megegyezik a bevont változók köre is. Valamennyi modell a teljes időszakot fedi le. Az adatok 2015 májusától állnak rendelkezésre. A 2015. évi adatokat tekintettük a modellezés során kontrollnak, ennek megfelelően a számított indexeket minden esetben 2015. évi bázisindexként szerepeltetjük. A lakbérek időbeli változása – tehát maga a lakbérindex – a havonként képzett idő-dummyk együtthatóiból adódik. Az összetételhatás megfigyelésére felhasználtuk a hirdetési adatbázisban elérhető, megfelelő kitöltöttségű lakásminőségi jellemzőket, valamint a KSH adatbázisaiból beemelt mutatókat. A célváltozót, az alapterületet és a település(rész)re jellemző lakáspiaci árszintet logaritmizálva, a kategoriális változókat pedig dummy-formára alakítva vontuk be a modellekbe.

A különböző részindexek aggregálásával számított, valamennyi vizsgált hirdetést lefedő indexek közül jelen összeállításban a régiós részindexekből számított mutatót használjuk. A mellékelt táblákban emellett elérhetők a hirdetők szerinti rétegzésen alapuló, és az egyetlen modell alapján számított mutatók is.

A részletes módszertani ismertetés elérhető a Lakbérindexet fejlesztett a KSH és az ingatlan.com c. kiadványban.

További adatok, információk

Táblamelléklet

Kapcsolódó adatok (Heti monitor)

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu