KSH–ingatlan.com-lakbérindex, 2021. januárJanuárban megtorpant a lakbérek öt hónapja tartó csökkenése: országosan stagnáltak, de a fővárosban is mindössze 0,3%-kal mérséklődtek egy hónap alatt. Az egy évvel korábbi csúcshoz képest jelentős mértékű az árcsökkenés, a pesti belső kerületekben elérte a 20%-ot. Budapest egészében a kiadó lakások kínálata számottevően meghaladta a decemberit, amelyben a hirdetői csoportok közül erősödött az ingatlanközvetítők dominanciája.

Jelentős a főváros túlsúlya a kiadó lakások kínálatában

A figyelembe vett hirdetések kétharmada budapesti, több mint egyötöde megyei jogú városban lévő lakásra vonatkozott 2021 januárjában.

1. ábra
A számításokhoz figyelembe vett hirdetések számának alakulása településtípus szerint

A kiadásra meghirdetett lakások nagysága Budapesten átlagosan 54, a megyei jogú városokban 57 m2 volt a megfigyelt időszakban. A kisebb településeken általában nagyobbak voltak a kiadó lakások, átlagos alapterületük elérte a 63 m2-t. A legnagyobb alapterületű albérleteket Pest megyében hirdették, ezek átlagosan 70 négyzetméteresek voltak. A fővárosi dominancia miatt a megfigyelt hirdetések túlnyomó többsége (94%-a) többlakásos épületek lakásaira vonatkozott, a fennmaradó 5,6% esetében családi házakat hirdettek meg. Budapesten a kiadó lakások mindössze 2,9%-a volt utóbbi. Feltehetően az évkezdettel összefüggésben a fővárosban számottevően emelkedett a kiadó lakások kínálata decemberhez képest. Az előző hónaphoz mérten jelentősen nőtt az ingatlanközvetítői hirdetések aránya, magánszemélyektől a hirdetések 36%-a származott.

Stagnáltak az albérletárak az év első hónapjában

A nyár eleji ingadozás után augusztustól az év végéig folyamatosan mérséklődtek a lakbérek. 2021 januárjában azonban megtorpant a csökkenő tendencia: országosan mindössze 0,1%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest. A januári kínálati lakbérszint a tavaly áprilisi mélypontnál 3,1%-kal alacsonyabb volt. Ugyanakkor a fővárosban az előző havitól 0,3, az áprilisitól 3,8%-kal maradtak el a lakbérek. 2021 januárjában az aggregált országos lakbérindex a 2015. évi bázisidőszak 127%-át érte el; ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. Budapesten ezzel egy időben a 2015. évi bázisindex 120%-ot tett ki, amely 16%-kal kisebb volt a 2020. januárinál.

2. ábra
KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Januárban enyhén csökkentek az árak Budapest egészében, azonban a különböző kerületcsoportokban eltérő irányban mozogtak. A budai hegyvidéki kerületekben az előző hónaphoz képest gyakorlatilag stagnáltak (0,1%), míg a budai egyéb kerületekben 0,5%-kal nőttek a lakbérek. Ugyanakkor a főváros pesti oldalán a belső kerületekben 1,1%-kal mérséklődtek, az átmeneti kerületekben azonban nem változtak az árak. A pesti külső kerületekben az előző havi stagnálást 1,5%-os csökkenés követte. Az áprilisitól leginkább a pesti külső kerületekben (–8,5%), míg az egy évvel korábbitól a pesti belső kerületekben (–20%) maradtak el a lakbérek. Az utóbbi kerületcsoportban 2020 júliusától folyamatosan csökkennek az árak.

Az egyes hirdetői csoportokban ellentétes irányban változtak a kínálati árak januárban: a magánhirdetőknél 1,3%-kal csökkentek, míg az ingatlanközvetítők esetében 0,8%-kal nőttek az előző hónaphoz képest.

3. ábra
Budapesti KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Módszertani megjegyzések

A kerületek besorolása a budapesti kerületcsoportokba a következők szerint történt:

Budai hegyvidéki kerület: I., II., XII.

Budai egyéb kerület: III., XI., XXII.

Pesti belső kerület: V., VI., VII., VIII., IX.

Pesti átmeneti kerület: X., XIII., XIV., XIX., XX.

Pesti külső kerület: IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII.

Az ingatlan.com adatbázisa lehetővé teszi a többszörös megjelenések azonosítását, és ez megoldja a hirdetési adatbázisok legnehezebben kezelhető problémáját, a többször meghirdetett esetek által okozott torzítást.

A lakásbérleti piac áralakulását leíró lakbérindexeket a különböző részsokaságokon elvégzett hedonikus regressziós elemzéssel állapítjuk meg. Mindegyik részindex esetében hasonló modellezési technikát alkalmazunk, és megegyezik a bevont változók köre is. Valamennyi modell a teljes időszakot fedi le. Az adatok 2015 májusától állnak rendelkezésre. A 2015. évi adatokat tekintettük a modellezés során kontrollnak, ennek megfelelően a számított indexeket minden esetben 2015. évi bázisindexként szerepeltetjük. A lakbérek időbeli változása – maga a lakbérindex – a havonként képzett idő-dummyk együtthatóiból adódik. Az összetételhatás megfigyelésére felhasználtuk a hirdetési adatbázisban elérhető, megfelelő kitöltöttségű lakásminőségi jellemzőket, valamint a KSH adatbázisaiból beemelt mutatókat. A célváltozót, az alapterületet és a település(rész)re jellemző lakáspiaci árszintet logaritmizálva, a kategoriális változókat pedig dummy formára alakítva vontuk be a modellekbe.

A különböző részindexek aggregálásával számított, valamennyi vizsgált hirdetést lefedő indexek közül jelen összeállításban a régiós részindexekből számított mutatót használjuk. A mellékelt táblákban emellett elérhetők a hirdetők szerinti rétegzésen alapuló és az egyetlen modell alapján számított mutatók is.

A részletes módszertani ismertetés elérhető a Lakbérindexet fejlesztett a KSH és az ingatlan.com c. kiadványban.

További adatok, információk

Táblamelléklet

Kapcsolódó adatok (Heti monitor)

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu