KSH–ingatlan.com-lakbérindex, 2021. februárFél év után először, februárban kissé emelkedtek a lakbérek: országosan 1,1, a fővárosban 0,8%-kal nőttek egy hónap alatt. A fővároson belül a pesti belső és átmeneti kerületekben stagnáltak az albérletárak, a többi kerületcsoportban a januárinál enyhén magasabb áron kínálták a kiadó lakásokat. A 2020. januári csúcshoz viszonyított csökkenés elsősorban a budapesti árak esetében (16%) volt jelentős, ennek mértéke az ország többi régiójában ugyanakkor nem érte el a 4%-ot.

Változatlan a főváros dominanciája a kiadó lakások kínálatában

A felhasznált adatok területi megoszlására továbbra is nagyvárosi koncentráció, azon belül erőteljes fővárosi túlsúly jellemző. Az arányokban nem történt jelentős elmozdulás január óta: a figyelembe vett hirdetések kétharmada 2021 január–februárjában is budapesti lakásra, több mint egyötöde megyei jogú városra vonatkozott.

1. ábra
A számításokhoz figyelembe vett hirdetések számának alakulása településtípus szerint

Az év első két hónapjában kiadásra meghirdetett lakások nagysága Budapesten átlagosan 53, a megyei jogú városokban 57 m2 volt. A kisebb településeken általában nagyobb a kiadó lakások mérete, átlagos alapterületük 2021 január–februárjában elérte a 63 m2-t. A legnagyobb alapterületű albérleteket továbbra is Pest megyében hirdették, ezek átlagosan 69 m2-esek voltak.

A fővárosi dominancia miatt a megfigyelt hirdetések túlnyomó többsége (94%-a) többlakásos épületben lévő lakásokra vonatkozott, a fennmaradó 5,4% esetében családi házakat hirdettek meg. Budapesten a kiadó lakások mindössze 2,7%-a volt családi ház.

Budapesten a hirdetések 36, országosan 38%-a származott magánszemélyektől 2021 január–februárjában. A magánhirdetők aránya az előző hónaphoz képest nőtt, azonban még mindig elmarad a 2020. évi átlagtól.

2020 nyara óta először, kis mértékben növekedtek a lakbérek februárban

A tavaszi-nyári ingadozást követően 2020 augusztusától az év végéig folyamatosan mérséklődtek, majd 2021 januárjában stagnáltak a lakbérek. 2021. februárban – fél év után először – megfordult a tendencia: az előző hónaphoz képest országosan 1,1, a fővárosban 0,8%-kal nőttek az albérletárak. Némileg csökkent a tavaly áprilisi mélyponthoz viszonyított elmaradás: országosan 2,1, Budapesten 3,0%-kal voltak alacsonyabb szinten a kínálati árak. 2021 februárjában az országos index a 2015. évi bázisidőszak 128, a fővárosi annak 121%-át érte el, ami 10, illetve 14%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól.

2. ábra
KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Februárban Budapest szinte valamennyi kerületcsoportjában áremelkedés történt. A budai hegyvidéki kerületekben 3,0, a budai egyéb kerületekben 1,3%-kal nőttek a lakbérek az előző hónaphoz képest. A főváros pesti oldalán a belső és az átmeneti kerületekben alapvetően stagnáltak (0,1 illetve 0,3%) az árak. A pesti külső kerületekben az előző havi nagyobb csökkenést 2,5%-os növekedés követte.

A legerőteljesebb árcsökkenés 2020 áprilisához viszonyítva a pesti külső kerületekben (6,1%), az egy évvel korábbi szinthez képest pedig a pesti belső kerületekben (17%) következett be.

Az egyes hirdetői csoportoknál is eltérően alakultak az árak februárban: az előző hónaphoz mérten a magánhirdetőknél stagnáltak, az ingatlanközvetítőknél 1,5%-kal nőttek.

3. ábra
Budapesti KSH–ingatlan.com-lakbérindex

Módszertani megjegyzések

A kerületek besorolása a budapesti kerületcsoportokba a következők szerint történt:

Budai hegyvidéki kerület: I., II., XII.

Budai egyéb kerület: III., XI., XXII.

Pesti belső kerület: V., VI., VII., VIII., IX.

Pesti átmeneti kerület: X., XIII., XIV., XIX., XX.

Pesti külső kerület: IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII.

Az ingatlan.com adatbázisa lehetővé teszi a többszörös megjelenések azonosítását, és ez megoldja a hirdetési adatbázisok legnehezebben kezelhető problémáját, a többször meghirdetett esetek által okozott torzítást.

A lakásbérleti piac áralakulását leíró lakbérindexeket a különböző részsokaságokon elvégzett hedonikus regressziós elemzéssel állapítjuk meg. Mindegyik részindex esetében hasonló modellezési technikát alkalmazunk, és megegyezik a bevont változók köre is. Valamennyi modell a teljes időszakot fedi le. Az adatok 2015 májusától állnak rendelkezésre. A 2015. évi adatokat tekintettük a modellezés során kontrollnak, ennek megfelelően a számított indexeket minden esetben 2015. évi bázisindexként szerepeltetjük. A lakbérek időbeli változása – maga a lakbérindex – a havonként képzett idő-dummyk együtthatóiból adódik. Az összetételhatás megfigyelésére felhasználtuk a hirdetési adatbázisban elérhető, megfelelő kitöltöttségű lakásminőségi jellemzőket, valamint a KSH adatbázisaiból beemelt mutatókat. A célváltozót, az alapterületet és a település(rész)re jellemző lakáspiaci árszintet logaritmizálva, a kategoriális változókat pedig dummy formára alakítva vontuk be a modellekbe.

A különböző részindexek aggregálásával számított, valamennyi vizsgált hirdetést lefedő indexek közül jelen összeállításban a régiós részindexekből számított mutatót használjuk. A mellékelt táblákban emellett elérhetők a hirdetők szerinti rétegzésen alapuló és az egyetlen modell alapján számított mutatók is.

A részletes módszertani ismertetés elérhető a Lakbérindexet fejlesztett a KSH és az ingatlan.com c. kiadványban.

További adatok, információk

Táblamelléklet

Kapcsolódó adatok (Heti monitor)

Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba
Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu