2.4.4. A gyógyító-megelőző ellátás egészségbiztosítási finanszírozása (2000–)*(1/2)

< >
Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007a 2008a 2009
Finanszírozott ellátás, millió Ft
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 608 41 138 45 453 58 106 60 222 62 917 63 355 72 377 78 682 77 611
Védőnői szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 333 9 235 9 978 13 790 14 124 17 001 18 494 18 491 18 485 18 554
Fogászati ellátás 10 409 12 076 16 199 20 496 20 944 21 689 21 665 22 545 23 943 22 652
Gondozóintézeti ellátásb 8 154 9 501 8 616 10 107 10 261 10 460 9 411 5 913 4 635 4 595
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 3 687 4 174 4 812 6 014 6 118 6 276 6 276 6 280 6 018 5 861
Mentésc 17 725 18 080 18 852 20 852 22 802 22 866
Járóbeteg-szakellátás 51 607 61 260 72 923 96 529 103 475 108 576 112 265 110 272 124 661 115 618
CT, MRI 7 057 7 842 8 492 10 735 10 669 11 119 11 940 12 114 14 659 13 663
Művesekezelés 10 143 11 606 13 061 15 896 16 119 16 775 17 140 20 611 23 275 22 933
Házi szakápolás 1 274 1 463 1 587 2 236 2 737 3 086 3 103 3 320 3 648 3 818
Fekvőbeteg-szakellátás 222 754 249 944 294 576 373 831 384 784 412 061 419 456 401 757 435 269 410 433
Ebből:
aktív fekvőbeteg-ellátásd 191 858 215 668 255 573 328 164 333 605 355 734 361 969 336 109 354 867 325 222
extrafinanszírozás 150 218 275 222 188 118 100 46 13 4
speciális finanszírozású feladate 7 801 8 303 10 369 10 591 12 918 15 184 15 606 18 990 23 746 26 508
krónikus ellátás 22 945 25 754 28 359 34 854 38 073 41 025 41 780 46 611 56 642 58 699
Egyébf 16 043 2 066 27 153 15 274 7 443 6 980 11 998 24 184g 1 138 425
Összesen 376 069 410 304 502 852 623 013 654 622 695 020 713 954 718 717 757 214 719 031
Egy főre jutó finanszírozás, ezer Ft 36,8 40,3 49,5 61,5 64,8 68,9 70,9 71,5 75,4 71,7
*A naptári évben történt pénzügyi kifizetések adatai alapján (főkönyvi adat).  aTartalmazza a vizitdíj és a kórházi napidíj összegét is.  b2011 novemberétől a gondozóintézetek finanszírozási keretösszegét a járóbeteg-szakellátás finaszírozási kerete tartalmazza.  c1998–2003 között a mentést a központi költségvetés finanszírozta.  d2017-től nagyértékű gyógyszerfinanszírozással együtt.  eNagyértékű műtéti eljárások, tételes elszámolás alá tartozó eszközök.  fMűködési előleg, felmentés; végkielégítés fedezete, célelőirányzatok.  gTartalmazza a struktúra-átalakítással összefüggő többletkiadások kompenzálását (15 000 millió Ft), az intézményi átalakítások és kapacitáscsökkentések támogatását (7 421 millió Ft) is. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011