2.4.4. A gyógyító-megelőző ellátás egészségbiztosítási finanszírozása (2000–)*(2/2)

< >
Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Finanszírozott ellátás, millió Ft
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 79 272 83 499 82 085 91 046 97 043 107 044 117 045 122 881 135 375 139 537
Védőnői szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 17 965 17 966 18 267 20 698 22 473 22 448 24 550 24 889 26 549 26 852
Fogászati ellátás 22 644 23 470 22 447 24 446 26 242 25 947 27 946 35 531 32 069 37 354
Gondozóintézeti ellátásb 4 556 4 572
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 5 780 6 130 6 247 6 297 6 197 6 197 6 197 7 197 8 547 9 673
Mentésc 22 469 25 343 25 471 26 000 29 238 29 471 30 255 37 121 43 765 44 214
Járóbeteg-szakellátás 118 462 123 053 127 795 125 252 126 887 133 823 136 446 162 247 177 676 196 296
CT, MRI 14 974 15 612 16 727 17 140 17 271 18 786 20 888 25 228 28 844 29 390
Művesekezelés 22 932 22 935 23 171 23 171 23 171 23 171 23 171 23 171 23 921 25 471
Házi szakápolás 3 520 4 138 3 979 4 276 4 440 4 424 4 492 5 597 5 758 6 558
Fekvőbeteg-szakellátás 440 058 446 588 479 518 475 350 514 010 520 128 556 507 673 617 730 615 771 631
Ebből:
aktív fekvőbeteg-ellátásd 342 827 348 928 352 709 344 134 364 456 361 460 386 570 552 224 603 511 638 686
extrafinanszírozás 18 254 421 468 500 500 3 450 1 004 905 1 001
speciális finanszírozású feladate 31 888 34 572 62 726 67 706 85 045 94 230 98 791 40 325 40 473 45 862
krónikus ellátás 65 325 62 835 63 663 63 043 64 009 63 938 67 696 80 064 85 726 86 082
Egyébf 38 340 33 609 36 348 93 332 78 677 69 140 142 427 78 708 93 213 53 714
Összesen 790 973 806 917 842 054 907 008 945 649 960 579 1 089 925 1 196 188 1 306 331 1 340 690
Egy főre jutó finanszírozás, ezer Ft 79,1 81,0 84,9 91,7 95,8 97,6 111,1 122,2 133,6 137,2
*A naptári évben történt pénzügyi kifizetések adatai alapján (főkönyvi adat).  b2011 novemberétől a gondozóintézetek finanszírozási keretösszegét a járóbeteg-szakellátás finaszírozási kerete tartalmazza.  c1998–2003 között a mentést a központi költségvetés finanszírozta.  d2017-től nagyértékű gyógyszerfinanszírozással együtt.  eNagyértékű műtéti eljárások, tételes elszámolás alá tartozó eszközök.  fMűködési előleg, felmentés; végkielégítés fedezete, célelőirányzatok. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011