6.6.2. Magyarország legnagyobb folyói*

< >
Folyó Teljes hosszúság Vízgyűjtő terület
összesen ebből: magyarországi szakasz összesen ebből: magyarországi rész
kilométer % négyzetkilométer %
Duna 2 860 417 14,6 817 000 46 294 5,7
Rába 303 192 63,4 .. .. ..
Mosoni-Duna a Rábával .. .. .. 18 000 8 700 48,3
Ipoly 215 125 58,1 5 108 .. ..
Zala 115 115 100,0 .. .. ..
Sió a Zalával és a Balatonnal .. .. .. 22 540 22 540 100,0
Tiszaa 977 597 61,1 157 186 46 737 29,7
Maros 754 50 6,6 30 332 1 885 6,2
Körösök
Fehér-Körös 326 10 3,1 4 275 298 7,0
Sebes-Körös 209 59 28,2 9 119 3 155 34,6
Fekete-Körös 168 22 13,1 4 645 151 3,3
Hármas-Körös 91 91 100,0 27 537 12 931 47,0
Kettős-Körös 37 37 100,0 10 386 3 222 31,0
Szamos 415 52 12,5 15 881 306 1,9
Sajó 229 132 57,6 12 708 4 203 33,1
Bodrog 63 50 79,4 13 579 972 7,2
Zagyva .. .. .. 5 676 5 672 99,9
Dráva 695 143 20,6 40 076 4 173 10,4
*Forrás: A vízgazdálkodás fejlődése (TIT, Budapest, 1971), Környezetvédelmi lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002), Környezetstatisztikai évkönyv, 2005 (KSH, Budapest, 2007).  aVízgyűjtő területe magában foglalja a Maros, a Körösök, a Szamos, a Bodrog, a Sajó és a Zagyva folyók vízgyűjtő területét. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011