2.5.2. A szociális védelem társadalmi juttatásai típusok szerint (1999–)*(2/2)

< >
ESSPROS-osztályozás 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kiadás, millió forint
Jövedelmi/vagyoni helyzethez nem kötött juttatások
pénzbeli juttatások
rendszeres 3 849 851 3 869 908 3 957 671 4 105 667 4 188 503 4 212 812 4 257 855 4 313 138 4 444 298 4 641 108
eseti 45 873 37 011 23 597 30 363 26 400 20 577 30 981 31 031 61 864 58 129
együtt 3 895 724 3 906 919 3 981 268 4 136 030 4 214 903 4 233 389 4 288 836 4 344 169 4 506 162 4 699 237
természetbeni juttatás 1 679 388 1 781 113 1 791 771 1 677 200 1 731 774 1 914 164 1 990 495 2 085 576 2 179 067 2 349 217
összesen 5 575 112 5 688 033 5 773 039 5 813 230 5 946 677 6 147 553 6 279 331 6 429 745 6 685 229 7 048 454
Jövedelmi/vagyoni helyzethez kötött juttatások
pénzbeli juttatások
rendszeres 107 519 106 334 119 279 109 055 107 819 88 594 110 761 85 548 80 899 76 334
eseti 7 022 7 868 6 093 6 283 6 176 7 321 9 035 11 467 38 529 48 473
együtt 114 541 114 202 125 371 115 338 113 995 95 915 119 796 97 015 119 428 124 807
természetbeni juttatás 202 239 189 517 156 655 135 960 146 754 133 286 142 162 162 637 206 474 257 046
összesen 316 781 303 720 282 026 251 298 260 749 229 201 261 958 259 652 325 902 381 853
Mindösszesen 5 891 893 5 991 752 6 055 065 6 064 528 6 207 426 6 376 753 6 541 289 6 689 397 7 011 131 7 430 307
Adminisztrációs kiadások 113 511 139 966 63 466 62 442 72 549 83 579 100 729 103 142 114 350 119 429
Összes kiadás 6 005 404 6 131 718 6 118 531 6 126 970 6 279 976 6 460 332 6 642 018 6 792 539 7 125 481 7 549 736
Kiadás megoszlása, %
Jövedelmi/vagyoni helyzethez nem kötött juttatások a társadalmi juttatások százalékában 94,6 94,9 95,3 95,9 95,8 96,4 96,0 96,1 95,4 94,9
Jövedelmi/vagyoni helyzethez kötött juttatások a társadalmi juttatások százalékában 5,4 5,1 4,7 4,1 4,2 3,6 4,0 3,9 4,6 5,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pénzbeli juttatások aránya a társadalmi juttatások százalékában 68,1 67,1 67,8 70,1 69,7 67,9 67,4 66,4 66,0 64,9
Természetbeni juttatások aránya a társadalmi juttatások százalékában 31,9 32,9 32,2 29,9 30,3 32,1 32,6 33,6 34,0 35,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
*További adatok: http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/index.html  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011