4.1.16. A fontosabb szántóföldi növények termesztése és felhasználása (2013–)(1/12)

< >
Megnevezés Burgonya
2013 2014 2015 2016 2017
A termelés jellemzői
Betakarított terület, hektár 20 954 20 979 18 735 16 412 14 658
Betakarított összes termés, tonna 487 359 567 430 452 008 429 435 341 050
Termésátlag, kg/hektára 21 690 25 580 22 530 24 970 21 490
Felvásárlási átlagár, Ft/tonna 86 967 63 095 66 948 80 372 69 731
vetőmag 262 966
hibrid vetőmag
egyéb vetőmag
élelmezési célra
ipari
takarmány
élelmezési, ipari, takarmányozási célra 86 756 63 054 66 948 80 329 69 717
Termelői-piaci átlagár, Ft/kg 173 149 160 163 161
Bruttó termelési érték, millió Ft
folyó áron 36 414 37 196 26 846 31 332 22 186
összehasonlító áronb 24 504 41 542 29 576 25 598 24 882
Termelői mérleg, tonna
Készlet január 1-jén 312 452 327 848 355 111 350 375 358 615
Közvetlen import (vásárlás külföldről)
Vásárlás belföldről 3
Betakarított összes termés 487 359 567 430 452 008 429 435 341 050
Forrás összesen 799 811 895 278 807 122 779 810 699 665
Feldolgozás 4 984 4 852 3 783 1 376 814
Közvetlen export 2 451 998 1 453 1 909 2 424
Értékesítés
felvásárlónak, feldolgozónak, továbbértékesítőnek 14 874 17 719 22 023 18 818 17 731
fogyasztásra (közületnek, piacon, háztól, saját boltban) 128 937 158 598 128 495 139 156 98 368
mezőgazdaságon belül 1 231 36 5 121 126
egyéb 243 262 278 595 219 728 207 644 172 049
Fogyasztás saját termelésből 50 642 50 684 50 986 25 737 29 024
Termelőfelhasználás 20 463 21 929 21 583 20 948 20 087
Veszteség 5 119 6 756 8 692 5 485 4 957
Készlet december 31-én 327 848 355 111 350 375 358 615 354 085
Felhasználás összesen 799 811 895 278 807 122 779 810 699 665
Bruttó termelés 482 240 560 675 443 316 423 950 336 093
Összevont mérleg, tonna
Nyitó készlet
Betakarított összes termés
Behozatal
Egyéb forrás
Forrás összesen
Lakosság
Ipari feldolgozás
Takarmányfelhasználás
Vetőmag-felhasználás
Kivitel
Egyéb felhasználás
Veszteség
Záró készlet
Felhasználás összesen
Ebből:
belföldi élelmezésre
Külkereskedelem
Behozatal
tonna 28 535 45 037 49 684 49 781 55 498
millió Ft 3 176 3 357 3 668 4 845 5 925
Kivitel
tonna 3 689 5 631 4 136 6 868 12 344
millió Ft 309 436 354 606 1 069
aLásd a Módszertani megjegyzéseket.  bElőző évi áron. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011