4.1.16. A fontosabb szántóföldi növények termesztése és felhasználása (2015–)(2/12)

< >
Megnevezés Bab
2015 2016 2017 2018 2019
A termelés jellemzői
Betakarított terület, hektár 788 874 910 739 641
Betakarított összes termés, tonna 1 467 1 600 1 713 1 647 1 415
Termésátlag, kg/hektára 1 840 1 810 1 880 2 230 2 210
Felvásárlási átlagár, Ft/tonna 265 629 221 443 214 079 198 951 224 535
vetőmag 747 079 629 255 847 236 792 308 766 036
hibrid vetőmag
egyéb vetőmag
élelmezési célra
ipari
takarmány
élelmezési, ipari, takarmányozási célra 239 255 219 819 208 161 197 821 222 521
Termelői-piaci átlagár, Ft/kg 1 095 1 150 1 185 1 232 1 258
Bruttó termelési érték, millió Ft
folyó áron 430 363 411 441 259
összehasonlító áronb 398 460 392 419 385
Termelői mérleg, tonna
Készlet január 1-jén 387 382 349 343 633
Közvetlen import (vásárlás külföldről)
Vásárlás belföldről
Betakarított összes termés 1 467 1 600 1 713 1 647 1 415
Forrás összesen 1 854 1 982 2 062 1 990 2 048
Feldolgozás 26 77 8 17 20
Közvetlen export 1 61 1 108
Értékesítés
felvásárlónak, feldolgozónak, továbbértékesítőnek 786 1 239 1 015 855 1108
fogyasztásra (közületnek, piacon, háztól, saját boltban) 489 42 372 378 72
mezőgazdaságon belül 1
egyéb 28 89 2 32 8
Fogyasztás saját termelésből 72 94 254 45 343
Termelőfelhasználás 63 30 66 20 39
Veszteség 7 1 2 8 9
Készlet december 31-én 382 349 343 633 341
Felhasználás összesen 1 854 1 982 2 062 1 990 2 048
Bruttó termelés 1 460 1 599 1 711 1 639 1 406
Összevont mérleg, tonna
Nyitó készlet
Betakarított összes termés
Behozatal
Egyéb forrás
Forrás összesen
Lakosság
Ipari feldolgozás
Takarmányfelhasználás
Vetőmag-felhasználás
Kivitel
Egyéb felhasználás
Veszteség
Záró készlet
Felhasználás összesen
Ebből:
belföldi élelmezésre
Külkereskedelem
Behozatal
tonna 8 930 11 682 10 464 11 632 12 153
millió Ft 5 168 6 656 5 319 7 255 7 089
Kivitel
tonna 2 973 3 508 3 147 3 902 2 733
millió Ft 3 468 4 029 3 619 4 585 3 467
aLásd a Módszertani megjegyzéseket.  bElőző évi áron. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011