3.1.17.1. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat+Európai Unió Intézményei (1995–)(2/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D.2 Termelési és importadók 3 380 983 3 494 179 3 658 822 4 081 402 4 271 971 4 356 027 4 759 821 4 941 122
D.21 Termékadók 3 239 400 3 337 007 3 484 903 3 858 094 4 033 333 4 100 928 4 325 146 4 471 426
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 64 287 37 153 37 830 37 451 39 507 36 789 35 459 39 015
D.2121 Importvámok 51 139 34 618 35 449 36 570 36 793 33 596 33 420 36 842
D.2121_01 Import vám C 51 139 34 618 35 449 36 570 36 793 33 596 33 420 36 842
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C 6 337
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 6 811 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 1 343 466 1 443 307 1 646 728 1 807 372 1 925 388 1 871 905 1 964 079 2 053 158
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 673 690 708 080 790 494 847 832 890 817 911 598 880 054 908 812
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 649 569 680 522 762 131 817 995 854 735 873 358 847 739 875 296
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 13 199 15 076 15 901 18 568 20 472 24 511 15 235 16 195
D.214A_03 Energiaadó C E 10 922 12 482 12 462 11 269 15 610 13 729 17 080 17 321
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 111 328 112 491 118 881 117 466 140 555 118 481 77 618 68 905
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 111 328 112 491 118 881 117 466 140 555 118 481 77 618 68 905
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók 57 010 68 279 88 412 98 874 86 775 33 552 30 039 34 479
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T 57 010 68 279 88 412 98 874 86 775 33 552 30 039 34 479
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 7 823 7 342 7 824 8 432 8 676 7 433 1 096 136
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 7 823 7 342 7 824 8 432 8 676 7 433 1 096 136
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 61 298 67 426 71 449 71 811 73 294 65 050 62 718 64 088
D.214F_01 Játékadó C 61 298 67 426 71 449 71 811 73 294 65 050 62 718 64 088
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 2 821 3 227 3 403 4 596 5 018 4 841 4 018 3 416
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 2 821 3 227 3 403 4 596 5 018 4 841 4 018 3 416
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214I Általános forgalmi adók 419 120 467 897 553 398 648 196 709 369 721 942 904 581 945 302
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C 310 535 334 077 380 158 427 134 465 075 472 155 443 093 457 308
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 74 550 96 211 118 794 152 812 166 537 169 704 181 880 172 273
D.214I_03 Innovációs járulék KS 19 514 20 240 23 483 28 810 25 388 23 411 22 405 25 495
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055
D.214I_05 Ágazati különadók KS 151 693 171 943
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS 39 611 34 630
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C 4 643
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 14 521 17 369 30 963 19 182 22 047 25 009 37 795 38 955
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 10 376 8 565 12 867 10 165 10 884 9 008 3 955 28 020
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 5 285 3 401 7 255 5 621 5 785 8 272 3 021 180
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 3 797 2 052 3 708 3 353 2 915 108 284 36
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C 921 722 787 912
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS 104 107 91 103
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS 269 221 226 176
D.214L_06 Cukorilleték C 2 062 800 2 184 628 650 1 044
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C 26 760
D.29 Egyéb termelési adók 141 583 157 172 173 919 223 308 238 638 255 099 434 675 469 696
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 44 774 50 881 54 878 62 868 71 735 77 247 82 401 91 355
D.29A_01 Építményadó KS RP 38 240 44 440 47 895 54 556 61 916 66 683 71 025 80 987
D.29A_02 Telekadó KS RP 5 346 5 184 5 705 6 900 8 328 9 114 9 861 10 310
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP 1 188 1 257 1 278 1 412 1 491 1 450 1 515 58
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 30 261 32 489 33 780 58 604 60 127 71 221 71 064 71 852
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 858 853 846 1 288 1 324 676 79 37
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T 29 403 31 636 32 934 41 657 42 251 40 468 45 118 46 576
D.29B_03 Cégautóadó KS T 23 060 25 867 25 239
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS 15 659 16 552 7 017
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 32 325 40 612 44 912 61 641 63 403 67 977 113 688 128 408
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 8 487 11 540 12 447 13 559 14 778 14 951 56 004 66 427
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 22 674 27 919 31 197 36 612 42 760 43 516 47 083 49 647
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS 1 164 1 153 1 268 1 261 1 325 1 291 1 170 102
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 21 650 25 732 25 579 25 093 24 801 24 346 157 935 163 843
D.29E_01 Koncessziós díj KS 1 511 1 613 1 672 1 635 1 492 1 583 1 341 1 731
D.29E_02 Eljárási illeték KS 17 263 20 861 20 194 19 837 19 714 18 117 16 426 14 760
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O 135 652 139 222
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 784 820 1 002 1 195 1 051 1 098 1 036 1 138
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 1 342 1 578 1 734 1 676 1 010 2 280 2 435 6 975
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS 750 860 977 750 1 534 1 268 1 045 17
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 6 513 3 218 5 708 8 302 10 691 11 073 6 939 6 606
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P 6 513 3 218 5 708 8 302 10 691 11 073 6 939 6 606
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 6 060 4 240 9 062 6 800 7 881 3 235 2 648 7 632
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS 89 127 245 163 188
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E 6 060 4 240 9 062 6 711 7 754 2 990 2 485 7 444
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 1 850 618 1 973 356 2 210 875 2 577 587 2 792 991 2 539 015 2 127 905 1 769 071
D.51 Jövedelemadók 1 801 321 1 915 350 2 153 953 2 517 042 2 728 474 2 476 360 2 064 319 1 706 179
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 1 363 283 1 449 725 1 599 001 1 816 574 2 033 568 1 897 169 1 734 663 1 367 832
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 1 363 283 1 449 725 1 599 001 1 816 574 2 033 568 1 897 169 1 734 663 1 367 832
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 438 038 465 625 554 952 700 268 694 865 555 021 312 598 321 441
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 438 038 465 625 468 679 510 781 482 524 385 543 323 370 316 620
D.51O_02 Különadó KIC 50 947 178 598 200 493 156 859 -32 390 -16 100
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC 11 584 11 532
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC 35 326 10 889 11 848 12 619 10 034 9 389
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 200 41 24 170 17 058 16 906
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS 200 41 0 71 20
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC 24 170 16 987 16 886
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók 49 297 58 006 56 922 60 545 64 517 62 655 63 586 62 892
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 38 537 46 092 44 055 46 058 48 590 46 383 46 950 44 346
D.59D_01 Gépjárműadó C T 16 538 17 541 18 332 20 775 23 462 23 286 25 994 25 497
D.59D_02 Eljárási illeték KS 21 970 28 530 25 701 25 247 25 090 23 059 20 905 18 785
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C 29 21 22 36 38 38 51 64
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 10 760 11 914 12 867 14 487 15 927 16 272 16 636 18 546
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS 7 161 7 954 8 275 9 069 9 739 10 077 10 124 11 099
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C 3 549 3 858 4 357 4 935 5 468 5 481 5 798 6 761
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P 50 102 235 483 720 714 714 686
D.91 Tőkeadók 18 585 20 894 21 411 17 087 16 526 13 669 8 752 7 462
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 12 667 15 610 15 801 13 310 11 447 9 261 6 264 6 500
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 12 667 15 610 15 697 13 176 11 276 9 258 6 264 6 500
D.91A_02 Luxusadó KS O 104 134 171 3
D.91B Tőkeilleték 5 918 5 284 5 610 3 777 5 079 4 408 2 488 962
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 5 918 5 284 5 610 3 777 5 079 4 408 2 488 962
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 5 250 186 5 488 429 5 891 108 6 676 076 7 081 488 6 908 711 6 896 478 6 717 655
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 559 260 2 781 064 2 996 916 3 465 398 3 667 952 3 411 895 3 247 065 3 686 046
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 952 792 2 139 313 2 248 530 2 443 270 2 595 232 2 375 333 2 073 190 2 186 120
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 952 792 2 139 313 2 248 530 2 443 270 2 595 232 2 375 333 2 073 190 2 186 120
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 159 882 160 281 98 734 107 620 114 421 106 005 30 341 39 991
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS 8 239 39 46 .. .. ..
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 5 953
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 22 433 23 310 23 043 23 368 24 894 24 808 18 833 15 802
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 3 457 7 224 14 095 17 440
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 1 008 653 1 111 408 1 209 777 1 515 757 1 840 353 1 770 594 1 786 769 1 876 463
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 761 824 844 306 916 737 796 486 612 061 466 702 223 152 230 471
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 1 008 653 1 111 416 1 210 016 1 515 796 1 843 856 1 777 818 1 800 864 1 899 770
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 3 457 7 224 14 095 17 440
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS 8 239 39 46 .. .. ..
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS 5 867
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 1 008 653 1 111 408 1 209 777 1 515 757 1 840 353 1 770 594 1 786 769 1 876 463
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 944 139 1 027 897 1 038 514 927 474 751 376 597 515 272 326 286 350
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 159 882 160 281 98 734 107 620 114 421 106 005 30 341 39 991
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 86
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 22 433 23 310 23 043 23 368 24 894 24 808 18 833 15 802
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 761 824 844 306 916 737 796 486 612 061 466 702 223 152 230 471
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 20 577 21 018 22 042 21 113 23 150 23 835 24 841 23 039
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 20 577 21 018 22 042 21 113 23 150 23 835 24 841 23 039
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 20 577 21 018 22 042 21 113 23 150 23 835 24 841 23 039
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 585 891 620 733 726 344 1 001 015 1 049 570 1 012 727 1 149 034 1 476 887
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 299 485 306 727 328 309 372 093 455 717 449 301 538 912 869 865
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 297 948 305 046 326 455 370 481 454 151 447 890 537 556 868 438
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 1 537 1 681 1 854 1 612 1 566 1 411 1 356 1 427
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 286 406 314 006 398 035 628 922 593 853 563 426 610 122 607 022
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 275 171 307 149 386 756 620 374 584 803 541 972 577 795 569 598
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 8 671 4 127 8 962 5 864 4 547 3 929 10 866 14 293
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 1 855 2 080 2 129 2 534 4 277 17 310 21 232 22 882
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 709 650 188 150 226 215 229 249
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 583 645 618 402 724 302 999 253 1 047 778 1 011 101 1 147 449 1 475 211
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 495 194 522 320 600 352 869 583 906 250 869 328 1 025 375 1 346 432
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 248 175 274 434 337 132 566 364 533 845 510 505 562 647 555 607
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 247 003 247 872 263 206 303 219 372 405 358 823 454 578 780 475
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 16 14 14 8 150 10 350
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 65 923 68 253 100 680 96 924 97 006 87 319 62 391 66 089
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 19 293 23 220 41 731 42 750 33 711 26 903 12 843 11 977
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 37 975 40 920 50 001 48 310 58 748 56 487 47 440 50 803
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 8 655 4 113 8 948 5 864 4 547 3 929 2 108 3 309
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 22 528 27 829 23 270 32 746 44 522 54 454 59 683 62 690
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 1 855 2 080 2 129 2 534 4 277 17 310 21 232 22 882
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 608 634
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 12 970 16 254 13 248 18 952 22 998 32 580 35 538 37 160
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 7 703 9 495 7 893 11 260 17 247 4 564 2 305 2 014
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 246 2 331 2 042 1 762 1 792 1 626 1 585 1 676
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 2 246 2 331 2 042 1 762 1 792 1 626 1 585 1 676
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 7 788 869 8 248 475 8 865 982 10 120 361 10 726 290 10 296 771 10 118 702 10 380 662
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 7 809 446 8 269 493 8 888 024 10 141 474 10 749 440 10 320 606 10 143 543 10 403 701
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 7 786 623 8 246 144 8 863 940 10 118 599 10 724 498 10 295 145 10 117 117 10 378 986
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011