3.1.17.1. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat+Európai Unió Intézményei (1995–)(3/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezet- védelmi és ingatlanadókb 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
D.2 Termelési és importadók 4 956 806 5 420 894 5 684 770 6 111 495 6 572 466 6 595 807 7 085 165 7 920 969
D.21 Termékadók 4 494 554 4 897 431 5 056 982 5 447 712 5 865 207 5 912 525 6 325 406 7 090 023
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 2 379 253 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 840 3 626 566 4 129 537
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 2 379 253 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 840 3 626 566 4 129 537
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 39 015 36 240 35 307 42 913 52 352 54 544 60 551 78 264
D.2121 Importvámok 36 842 36 205 35 307 42 913 52 352 54 544 60 551 78 264
D.2121_01 Import vám C 36 842 36 205 35 307 42 913 52 352 54 544 60 551 78 264
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 2 173 35
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 2 173 35
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 2 173 35
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 2 076 286 2 233 620 2 328 120 2 393 637 2 503 315 2 558 141 2 638 289 2 882 222
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 908 812 994 776 963 301 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 998
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 875 296 923 617 899 938 932 648 994 143 1 022 240 1 016 958 1 146 974
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 16 195 54 996 46 711 48 094 65 534 70 894 77 792 77 024
D.214A_03 Energiaadó C E 17 321 16 163 16 652 14 801 17 788 18 499 18 843
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 68 905 79 869 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 68 905 79 869 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók 34 479 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T 34 479 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 136 207 105 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 136 159
D.214E_02 Kulturális adó C 48 105 146 127 172 93 152
D.214E_03 Reklámadó C 4 082 5 675 13 010 4 730 13 903
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 64 088 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 066 39 265
D.214F_01 Játékadó C 64 088 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 066 39 265
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 3 416 25 927 51 401 52 649 57 802 65 746 73 633 83 811
D.214G_01 Baleseti adó C 25 927 23 313 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801
D.214G_02 Biztosítási adó C 27 078 28 713 30 088 32 851 35 691 40 019
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 3 416 0 1 010 34 20 19 38 -9
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 18 322 346 136 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C 18 322 50 176 55 841 54 516 53 162 53 609 53 732
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P 6 639 9 796 11 123 8 742 12 036 14 648
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C 21 088
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C 289 321 274 535 205 616 201 600 216 337 234 364
D.214I Általános forgalmi adók 945 302 967 448 772 315 780 558 840 425 854 813 886 156 965 438
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C 457 308 471 031 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 172 273 146 531 110 021 96 829 89 406 81 138 63 641 54 117
D.214I_03 Innovációs járulék KS 25 495 53 796 61 971 68 903 65 780 65 597 67 642 73 858
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS 40 055 41 441 40 496 42 263 45 529 43 581 45 940 48 676
D.214I_05 Ágazati különadók KS 171 943 165 645 9 815 1 112 669
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS 34 630 33 964 1 217 1 293 1 390 1 088 1 125 243
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C 4 643 19 208 19 090 20 390 29 882 28 983 34 171 40 727
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 38 955 35 832 28 837 27 755 20 753 22 736 30 962 32 846
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS 2 765 2 708 2 832 3 026
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT 540
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 51 148 71 948 73 230 73 968 90 795 78 926 85 184 58 908
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 180 183 196 444 8 007 2 249 6 803 8 078
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 36 319 0 331
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Nukleáris hozzájárulás KS E 23 128 19 329 19 329 21 294 21 294 21 294 22 798 22 798
D.214L_06 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_07 Cukorilleték C 1 044 804 881 825 765 868 854
D.214L_08 Energiaipari befizetések (MAVIR) C 26 760 51 313 52 824 51 074 60 729 54 515 54 729 28 032
D.29 Egyéb termelési adók 462 252 523 463 627 788 663 783 707 259 683 282 759 759 830 946
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 91 355 113 871 177 074 178 179 186 997 194 673 202 198 203 696
D.29A_01 Építményadó KS RP 80 987 96 318 102 719 105 022 111 963 117 521 123 130 126 277
D.29A_02 Telekadó KS RP 10 310 17 523 19 395 17 938 19 102 22 112 24 018 23 165
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP 58 30 21 198 26 8 8
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 71 852 80 781 72 490 71 889 73 264 73 710 76 865 81 168
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 37 0 23 551 24 177 25 034 25 005 26 125 27 300
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T 46 576 46 488 16 004 16 173 16 660 16 620 17 401 18 192
D.29B_03 Cégautóadó KS T 25 239 34 293 32 935 31 539 31 570 32 085 33 339 35 676
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 128 408 156 381 206 403 221 277 241 721 270 323 340 146 410 155
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 66 427 63 409 64 400 66 166 67 460 70 496 80 661 92 654
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 49 647 80 157 89 348 89 804 96 427 106 109 121 479 133 590
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS 102 16 2
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS 12 232 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE 31 241 43 107 55 409 71 330 100 972 127 779
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS 11 865 12 451 12 142 13 757 24 277 45 019
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 163 843 164 290 154 392 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654
D.29E_01 Koncessziós díj KS 1 731 1 007 1 065 1 197 4 290 4 262 4 394 4 633
D.29E_02 Eljárási illeték KS 14 760 15 943 16 463 16 126 15 694 15 785 17 292 16 294
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O 139 222 138 581 128 560 138 141 135 661 59 938 51 594 42 591
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 1 138 986 1 000 1 071 2 600 9 343 10 221 7 545
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 6 975 7 773 7 299 12 134 14 391 14 750 15 613 15 347
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O 1 987 7 290 7 397 8 712 10 553
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O 5 249 923 1 133 1 023 1 159
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O 5 573 4 285
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS 1 056 996 1 073 1 216 1 247
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS 17
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 6 606 7 603 17 318 20 477 23 432 30 895 24 912 32 273
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P 6 606 7 603 6 757 5 915 5 953 5 141 5 082 5 862
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E 10 561 14 562 17 479 25 754 19 830 26 411
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 188 537 111
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS 188 537 111
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 1 769 071 1 946 962 1 978 897 2 191 687 2 376 176 2 616 913 2 804 826 2 856 929
D.51 Jövedelemadók 1 706 179 1 880 924 1 905 475 2 120 234 2 299 758 2 538 148 2 725 628 2 773 471
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 1 367 832 1 513 186 1 501 244 1 598 030 1 698 455 1 720 725 1 951 872 2 201 574
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 1 367 832 1 513 186 1 501 244 1 598 030 1 698 455 1 720 725 1 951 872 2 201 574
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 321 441 362 088 350 153 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 316 620 342 305 322 467 457 538 539 777 756 652 710 069 506 674
D.51O_02 Különadó KIC -16 100
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC 11 532 10 040 10 178 9 121 9 780 9 464 8 663 7 439
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC 9 389 9 743 17 508 20 582 10 122 5 072 1 894 -1 873
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 16 906 5 650 54 078 34 963 41 624 46 235 53 130 59 657
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS 20 40 18 4 2 12 0 0
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC 16 886 5 610 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O 14 5 6 0
D.59 Egyéb folyó adók 62 892 66 038 73 422 71 453 76 418 78 765 79 198 83 458
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 227 743 816 534
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O 227 743 816 534
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 44 346 44 526 50 732 48 505 51 536 51 622 49 988 52 999
D.59D_01 Gépjárműadó C T 25 497 24 172 29 693 30 435 31 554 31 506 32 835 34 319
D.59D_02 Eljárási illeték KS 18 785 20 291 20 954 18 046 19 959 20 090 17 132 18 660
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C 64 63 85 24 23 26 21 20
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 18 546 21 512 22 690 22 948 24 655 26 400 28 394 29 925
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS 11 099 13 161 13 175 13 002 13 451 14 589 14 765 14 621
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C 6 761 7 682 8 411 9 126 10 475 11 676 13 602 14 863
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P 686 669 1 104 820 729 135 27 441
D.91 Tőkeadók 7 462 7 510 7 188 9 546 11 199 13 997 18 436 16 355
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 6 500 5 654 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 6 500 5 654 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték 962 1 856 1 881 3 367 3 826 5 719 9 043 7 836
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 962 1 856 1 881 3 367 3 609 5 450 8 770 7 555
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O 217 269 273 281
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 6 733 339 7 375 366 7 670 855 8 312 728 8 959 841 9 226 717 9 908 427 10 794 253
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 686 046 3 961 432 4 061 836 4 339 852 4 629 838 4 973 683 5 018 200 5 250 862
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 186 120 2 350 362 2 383 945 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 728 855
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 186 120 2 350 362 2 383 945 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 728 855
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS 2 215 069 2 238 460 2 420 340 2 594 723 2 797 253 2 578 035 2 533 455
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 39 991 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS .. .. .. 499 705 889 1 169 1 696
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 5 953 7 234 9 508 13 635 14 396 15 545 17 722 19 531
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 15 802 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 17 440 18 139 18 257 19 123 2 204 43 8 31
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 1 876 463
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 230 471 14 859
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 1 899 770 2 023 388 2 263 105 2 339 635 2 221 912 2 152 455 1 893 809 2 016 128
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS 1 998 124 2 235 482 2 307 435 2 205 781 2 137 247 1 876 353 1 996 465
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 17 440 18 139 18 257 19 123 2 204 43 8 31
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS .. .. .. 499 705 889 1 169 1 696
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS 5 867 7 125 9 366 12 578 13 222 14 276 16 279 17 936
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 1 876 463
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 286 350 326 974 120 840 250 914 541 095 834 969 870 633 712 727
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS 216 945 2 978 112 905 388 942 660 006 701 682 536 990
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 39 991 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 86 109 142 1 057 1 174 1 269 1 443 1 595
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 15 802 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 230 471 14 859
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 23 039 20 664 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 376
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 23 039 20 664 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 376
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 23 039 20 664 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 376
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 476 887 1 590 406 1 656 222 1 724 817 1 838 048 1 971 435 2 235 140 2 499 631
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 869 865 853 410 876 580 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 868 438 852 090 875 376 908 832 969 369 1 042 109 1 189 711 1 335 868
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 1 427 1 320 1 204 1 060 850 884 856 797
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 607 022 736 996 779 642 814 925 867 829 928 442 1 044 573 1 162 966
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 569 598 679 608 718 461 750 060 801 046 858 759 978 812 1 096 796
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 14 293 27 684 35 568 40 718 41 205 43 424 39 324 39 096
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 22 882 29 434 25 314 23 823 25 247 25 908 26 130 26 781
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 249 270 299 324 331 351 307 293
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 475 211 1 588 816 1 654 719 1 723 433 1 836 867 1 970 200 2 233 977 2 498 541
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 346 432 1 459 104 1 583 675 1 659 428 1 767 267 1 899 267 2 163 857 2 427 420
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 555 607 670 994 714 200 738 317 788 425 846 291 966 366 1 084 409
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 780 475 769 333 844 753 892 235 950 559 1 022 851 1 169 669 1 314 894
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 10 350 18 777 24 722 28 876 28 283 30 125 27 822 28 117
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 66 089 63 670 37 027 36 429 40 501 41 353 39 818 39 611
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 11 977 6 519 4 261 11 743 12 621 12 468 12 446 12 387
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 50 803 49 657 23 758 11 716 14 050 13 997 13 907 13 908
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 3 309 7 494 9 008 9 842 10 790 11 698 10 425 10 431
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE 3 128 3 040 3 190 3 040 2 885
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 62 690 66 042 34 017 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 22 882 29 434 25 314 20 695 22 207 22 718 23 090 23 896
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 634 1 413 1 838 2 000 2 132 1 601 1 077 548
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 37 160 33 100 6 865 4 881 4 760 5 261 6 135 7 066
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 2 014 2 095
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 676 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 1 676 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 10 396 346 11 316 134 11 711 022 12 628 094 13 560 896 14 185 576 14 908 009 16 022 739
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 10 419 385 11 336 798 11 732 691 12 652 580 13 589 679 14 200 400 14 926 627 16 045 115
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 10 394 670 11 314 544 11 709 519 12 626 710 13 559 715 14 184 341 14 906 846 16 021 649
aC – Fogyasztási adó; LEYRS – Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES – Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON – Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC – Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH – Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE – Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS – Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 – LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 – LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT– alkohol és dohánytermékek utáni adó; T– üzemanyagadó; E– energiaadó; P– környezetszennyezési adó; RS – készletek utáni adó; RP– rendszeres ingatlanadók; O – egyéb vagyonadók.  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011