3.1.17.2. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat (1995–)(1/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
D.2 Termelési és importadók 1 011 450 1 193 425 1 350 316 1 613 731 1 887 908 2 200 464 2 366 876 2 595 863 2 973 426
D.21 Termékadók 993 100 1 161 974 1 307 419 1 560 225 1 822 874 2 124 245 2 278 619 2 493 585 2 862 043
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216 1 340 914 1 539 868
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216 1 340 914 1 539 868
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 284 183 280 037 200 093 163 795 168 537 171 767 171 031 184 041 203 886
D.2121 Importvámok 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013 129 341 132 638
D.2121_01 Import vám C 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013 129 341 132 638
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C 34 752 31 308 35 678 18 862 22 220 25 292 35 654 41 032 52 844
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 20 3 115 13 340 5 235 8 744 10 364 13 668 18 404
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 277 495 362 825 449 254 603 200 729 515 792 519 877 372 968 630 1 118 289
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 201 141 243 436 291 129 402 463 458 432 484 673 512 070 565 370 616 865
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 196 486 232 544 282 497 397 081 452 625 478 584 505 933 559 032 609 810
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 4 655 10 892 8 632 5 382 5 807 6 089 6 137 6 338 7 055
D.214A_03 Energiaadó C E
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 20 252 28 680 33 695 40 024 45 714 52 754 63 902 71 415 98 526
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 20 252 28 680 33 695 40 024 45 714 52 754 63 902 71 415 98 526
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299 6 667 7 741
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299 6 667 7 741
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573 39 892 49 140
D.214F_01 Játékadó C 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573 39 892 49 140
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 1 640 2 017 2 426 2 970
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 1 640 2 017 2 426 2 970
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 1 684 2 410 2 096 3 625 4 493 4 571 5 083 1 668 24
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C 1 684 2 410 2 096 3 625 4 493 4 571 5 083 1 668 24
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214I Általános forgalmi adók 42 777 72 105 101 258 132 205 190 805 206 556 246 220 271 983 331 975
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C 38 190 66 130 92 357 123 304 171 072 186 823 226 460 252 603 271 995
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 42 950
D.214I_03 Innovációs járulék KS
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS
D.214I_05 Ágazati különadók KS
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 4 587 5 975 8 901 8 901 19 733 19 733 19 760 19 380 17 030
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 4 094 5 362 6 529 6 461 8 114 8 630 8 208 9 209 11 048
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 1 490 2 543 2 631 2 244 3 306 3 848 3 143 3 504 5 723
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 2 060 2 195 3 183 3 368 3 200 2 989 3 660 4 341 3 859
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C 536 624 715 849 833 931 1 215 1 118 1 144
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS 8 0 0 0 177 209 9 15 31
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS 598 653 181 231 291
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C
D.29 Egyéb termelési adók 18 350 31 451 42 897 53 506 65 034 76 219 88 257 102 278 111 383
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 5 320 10 070 12 993 15 504 19 715 22 090 30 671 34 212 39 821
D.29A_01 Építményadó KS RP 4 144 8 313 10 752 13 056 16 629 19 215 26 259 29 178 34 098
D.29A_02 Telekadó KS RP 813 1 296 1 717 1 811 2 262 1 983 3 242 3 943 4 476
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP 363 461 524 637 824 892 1 170 1 091 1 247
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 3 494 8 798 9 750 11 005 14 519 19 581 15 849 16 272 20 091
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 1 997 4 353 4 716 5 289 7 334 7 340 6 849 6 938 885
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T 1 497 4 445 5 034 5 716 7 185 12 241 9 000 9 334 19 206
D.29B_03 Cégautóadó KS T
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 3 264 4 451 10 666 9 739 14 434 16 721 19 594 22 544 24 206
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 310 513 691 1 022 1 859 2 199 2 502 2 836 3 315
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 2 437 3 182 9 080 7 623 11 221 13 330 15 900 18 552 19 743
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS 517 756 895 1 094 1 354 1 192 1 192 1 156 1 148
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 6 272 8 132 9 488 13 698 12 969 16 870 16 068 18 016 20 705
D.29E_01 Koncessziós díj KS 700 184 535 845 650 1 098 1 464 1 804
D.29E_02 Eljárási illeték KS 4 236 4 522 5 692 7 404 7 811 11 126 11 151 12 397 16 430
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 38 653 671 671 673 673 659
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 2 036 2 910 3 574 4 993 3 405 4 091 2 747 3 072 1 239
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS 113 237 332 399 410 573
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 3 560 3 397 957 6 075 11 234 6 560
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E 3 560 3 397 957 6 075 11 234 6 560
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 491 533 639 873 767 415 904 213 1 070 581 1 282 079 1 524 088 1 722 545 1 780 328
D.51 Jövedelemadók 482 584 627 011 750 681 885 028 1 049 136 1 254 204 1 494 748 1 690 969 1 738 935
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 376 308 500 097 586 525 667 734 786 681 961 482 1 142 892 1 294 413 1 325 273
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 376 308 500 097 586 525 667 734 786 681 961 482 1 142 892 1 294 413 1 325 273
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856 396 556 413 662
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856 396 556 413 662
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók 8 949 12 862 16 734 19 185 21 445 27 875 29 340 31 576 41 393
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 6 785 9 381 12 287 13 798 15 841 20 375 20 976 22 774 31 769
D.59D_01 Gépjárműadó C T 1 379 3 606 5 008 4 235 5 892 6 204 6 774 6 984 10 847
D.59D_02 Eljárási illeték KS 5 400 5 765 7 256 9 438 9 941 14 161 14 192 15 778 20 911
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C 6 10 23 125 8 10 10 12 11
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 2 164 3 481 4 447 5 387 5 604 7 500 8 364 8 802 9 624
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS 1 305 1 910 2 262 2 765 3 422 4 557 5 087 5 578 6 308
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C 859 1 571 2 185 2 622 2 182 2 943 3 277 3 224 3 316
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók 3 120 3 518 4 738 5 942 6 338 7 110 8 846 10 743 12 573
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 2 546 2 733 3 652 4 324 4 892 5 460 6 652 8 700 8 613
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 2 546 2 733 3 652 4 324 4 892 5 460 6 652 8 700 8 613
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 1 506 103 1 836 816 2 122 469 2 523 886 2 964 827 3 489 653 3 899 810 4 329 151 4 766 327
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 851 026 973 704 1 224 563 1 426 532 1 519 358 1 748 993 1 971 090 2 213 403 2 383 200
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 679 992 784 424 990 998 1 159 049 1 200 524 1 397 529 1 548 544 1 727 993 1 845 055
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 679 992 784 424 990 998 1 159 049 1 200 524 1 397 529 1 548 544 1 727 993 1 845 055
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 126 113 50 002 91 931 150 155 167 225 181 162 199 879 160 500
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 3 530 7 659 9 499 12 348 14 115 14 721 18 119 21 450
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 331 276 373 175 466 899 469 110 418 789 468 819 543 557 644 449 713 499
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 331 402 376 818 524 560 570 540 581 292 650 159 739 440 862 447 895 449
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 126 113 50 002 91 931 150 155 167 225 181 162 199 879 160 500
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 3 530 7 659 9 499 12 348 14 115 14 721 18 119 21 450
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 331 276 373 175 466 899 469 110 418 789 468 819 543 557 644 449 713 499
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 622 4 431 5 803 6 451 9 644 10 064 9 773 10 953 14 604
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 3 622 4 431 5 803 6 451 9 644 10 064 9 773 10 953 14 604
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 3 622 4 431 5 803 6 451 9 644 10 064 9 773 10 953 14 604
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 167 412 184 849 227 762 261 032 309 190 341 400 412 773 474 457 523 541
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 87 796 98 307 121 216 151 566 175 801 189 532 220 261 251 019 296 656
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 87 796 98 307 121 216 150 773 175 142 188 769 219 197 249 761 295 251
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 793 659 763 1 064 1 258 1 405
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 79 616 86 542 106 546 109 466 133 389 151 868 192 512 223 438 226 885
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 77 779 84 949 104 580 107 845 125 338 136 330 176 732 211 105 211 415
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 386 661 6 629 14 155 13 503 9 997 12 815
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 1 837 1 593 1 580 960 994 873 1 580 1 511 1 848
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 428 510 697 825 807
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 167 412 184 849 227 762 260 239 308 103 340 127 411 012 472 374 521 329
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 130 433 144 159 185 755 216 956 259 213 283 591 334 828 395 202 436 624
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 63 137 69 076 89 573 93 286 111 295 123 121 152 966 185 331 184 555
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 67 296 75 083 96 182 123 670 147 918 160 470 181 716 209 712 250 430
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 146 159 1 639
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 19 773 23 651 26 959 28 096 29 547 39 138 60 244 57 876 64 331
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 8 484 9 971 10 365 9 895 10 481 8 469 19 879 19 014 20 126
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 11 289 13 680 16 208 17 540 18 370 16 514 27 008 29 024 33 029
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 386 661 696 14 155 13 357 9 838 11 176
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 17 206 17 039 15 048 15 187 19 343 17 398 15 940 19 296 20 374
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 1 837 1 593 1 580 960 994 873 1 580 1 511 1 848
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 5 933
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 9 211 9 544 8 826 9 563 8 854 11 785 10 473 11 025 11 792
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 6 158 5 902 4 642 4 664 3 562 4 740 3 887 6 760 6 734
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 793 1 087 1 273 1 761 2 083 2 212
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 793 1 087 1 273 1 761 2 083 2 212
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 2 353 507 2 806 089 3 341 229 3 943 967 4 474 541 5 228 582 5 861 127 6 531 601 7 134 923
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 2 357 129 2 810 520 3 347 032 3 950 418 4 484 185 5 238 646 5 870 900 6 542 554 7 149 527
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 2 353 507 2 806 089 3 341 229 3 943 174 4 473 454 5 227 309 5 859 366 6 529 518 7 132 711
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011