3.1.17.2. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat (1995–)(3/3)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D.2 Termelési és importadók 5 366 133 5 629 253 6 048 024 6 507 211 6 526 493 7 009 287 7 827 375 8 522 771
D.21 Termékadók 4 841 093 5 001 465 5 382 680 5 790 796 5 835 817 6 241 202 6 988 960 7 547 747
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 35
D.2121 Importvámok
D.2121_01 Import vám C
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 35
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 35
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 35
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 2 213 487 2 307 910 2 371 518 2 481 256 2 535 979 2 614 636 2 859 423 3 020 990
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 994 776 963 301 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 997 1 258 616
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 923 617 899 938 932 648 994 143 1 022 240 1 016 958 1 146 974 1 178 105
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 54 996 46 711 48 094 65 534 70 894 77 792 77 023 80 511
D.214A_03 Energiaadó C E 16 163 16 652 14 801 17 788 18 499 18 843
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 79 869 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 79 869 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 207 105 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055 6 451
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 159
D.214E_02 Kulturális adó C 48 105 146 127 172 93 152 0
D.214E_03 Reklámadó C 4 082 5 675 13 010 4 730 13 903 6 451
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656
D.214F_01 Játékadó C 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 25 927 51 401 52 649 57 802 65 746 73 633 83 811 92 909
D.214G_01 Baleseti adó C 25 927 23 313 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801 5 125
D.214G_02 Biztosítási adó C 27 078 28 713 30 088 32 851 35 691 40 019 87 804
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 0 1 010 34 20 19 38 -9 -20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 18 322 346 136 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832 342 448
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C 18 322 50 176 55 841 54 516 53 162 53 609 53 732 53 412
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P 6 639 9 796 11 123 8 742 12 036 14 648 16 177
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C 21 088 27 311
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C 289 321 274 535 205 616 201 600 216 337 234 364 245 548
D.214I Általános forgalmi adók 967 448 772 315 780 558 840 425 854 813 886 156 965 438 1 054 358
D.214I_01 Helyi iparűzési adó C 471 031 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 146 531 110 021 96 829 89 406 81 138 63 641 54 117 43 364
D.214I_03 Innovációs járulék KS 53 796 61 971 68 903 65 780 65 597 67 642 73 858 77 103
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS 41 441 40 496 42 263 45 529 43 581 45 940 48 676 51 318
D.214I_05 Ágazati különadók KS 165 645 9 815 1 112 669 94
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS 33 964 1 217 1 293 1 390 1 088 1 125 243 334
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C 19 208 19 090 20 390 29 882 28 983 34 171 40 727 54 912
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 35 832 28 837 27 755 20 753 22 736 30 962 32 846 35 831
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS 2 765 2 708 2 832 3 026 3 094
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT 540
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 51 815 53 020 51 849 68 736 56 764 61 532 36 110 32 756
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 183 196 444 8 007 2 249 6 803 8 078 7 640
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 319 0 331
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C 51 313 52 824 51 074 60 729 54 515 54 729 28 032 25 116
D.29 Egyéb termelési adók 525 040 627 788 665 344 716 415 690 676 768 085 838 415 975 024
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 113 871 177 074 178 179 186 997 194 673 202 198 203 696 206 198
D.29A_01 Építményadó KS RP 96 318 102 719 105 022 111 963 117 521 123 130 126 277 127 594
D.29A_02 Telekadó KS RP 17 523 19 395 17 938 19 102 22 112 24 018 23 165 24 095
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP 30 21 198 26 8 8
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254 54 509
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 80 781 72 490 71 889 73 264 73 710 76 865 81 168 84 862
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 0 23 551 24 177 25 034 25 005 26 125 27 300 28 710
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T 46 488 16 004 16 173 16 660 16 620 17 401 18 192 19 224
D.29B_03 Cégautóadó KS T 34 293 32 935 31 539 31 570 32 085 33 339 35 676 36 928
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 156 381 206 403 221 277 241 721 270 323 340 146 410 183 494 982
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 63 409 64 400 66 166 67 460 70 496 80 661 92 654 102 990
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 80 157 89 348 89 804 96 427 106 109 121 479 133 618 145 380
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS 16 2
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE 31 241 43 107 55 409 71 330 100 972 127 779 161 207
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS 11 865 12 451 12 142 13 757 24 277 45 019 75 226
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 164 290 154 392 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654 102 727
D.29E_01 Koncessziós díj KS 1 007 1 065 1 197 4 290 4 262 4 394 4 633 4 812
D.29E_02 Eljárási illeték KS 15 943 16 463 16 126 15 694 15 785 17 292 16 294 16 175
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O 138 581 128 560 138 141 135 661 59 938 51 594 42 591 44 894
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 986 1 000 1 071 2 600 9 343 10 221 7 545 7 328
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 7 773 7 299 12 134 14 391 14 750 15 613 15 347 10 041
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O 1 987 7 290 7 397 8 712 10 553 12 114
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O 5 249 923 1 133 1 023 1 159 1 166
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O 5 573 4 285 4 765
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS 1 056 996 1 073 1 216 1 247 1 432
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 7 603 17 318 20 477 23 432 30 895 24 912 32 273 78 112
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P 7 603 6 757 5 915 5 953 5 141 5 082 5 862 5 889
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E 10 561 14 562 17 479 25 754 19 830 26 411 72 223
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 2 114 111 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS 537 111
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E 1 577 0 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 1 946 962 1 978 897 2 191 687 2 376 176 2 616 913 2 804 826 2 856 929 3 146 646
D.51 Jövedelemadók 1 880 924 1 905 475 2 120 234 2 299 758 2 538 148 2 725 628 2 773 471 3 059 407
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 1 513 186 1 501 244 1 598 030 1 698 455 1 720 725 1 951 872 2 201 574 2 445 576
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 1 513 186 1 501 244 1 598 030 1 698 455 1 720 725 1 951 872 2 201 574 2 445 576
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 362 088 350 153 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240 562 271
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 342 305 322 467 457 538 539 777 756 652 710 069 506 674 554 018
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC 10 040 10 178 9 121 9 780 9 464 8 663 7 439 8 362
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC 9 743 17 508 20 582 10 122 5 072 1 894 -1 873 -109
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 5 650 54 078 34 963 41 624 46 235 53 130 59 657 51 560
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS 40 18 4 2 12 0 0 5
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC 5 610 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657 51 555
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O 14 5 6 0 0
D.59 Egyéb folyó adók 66 038 73 422 71 453 76 418 78 765 79 198 83 458 87 239
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 227 743 816 534 453
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O 227 743 816 534 453
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 44 526 50 732 48 505 51 536 51 622 49 988 52 999 55 447
D.59D_01 Gépjárműadó C T 24 172 29 693 30 435 31 554 31 506 32 835 34 319 36 161
D.59D_02 Eljárási illeték KS 20 291 20 954 18 046 19 959 20 090 17 132 18 660 19 268
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C 63 85 24 23 26 21 20 18
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 21 512 22 690 22 948 24 655 26 400 28 394 29 925 31 339
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS 13 161 13 175 13 002 13 451 14 589 14 765 14 621 14 566
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C 7 682 8 411 9 126 10 475 11 676 13 602 14 863 16 249
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P 669 1 104 820 729 135 27 441 524
D.91 Tőkeadók 7 510 7 188 9 546 11 199 13 997 18 436 16 355 19 984
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 5 654 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 5 654 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték 1 856 1 881 3 367 3 826 5 719 9 043 7 836 8 555
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 1 856 1 881 3 367 3 609 5 450 8 770 7 555 8 331
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O 217 269 273 281 224
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 7 320 605 7 615 338 8 249 257 8 894 586 9 157 403 9 832 549 10 700 659 11 689 401
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 961 432 4 061 836 4 339 852 4 629 838 4 973 683 5 018 200 5 251 295 5 582 978
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 350 362 2 383 945 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 729 014 2 822 380
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 350 362 2 383 945 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 729 014 2 822 380
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS 2 215 069 2 238 460 2 420 340 2 594 723 2 797 253 2 578 035 2 533 614 2 747 838
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708 11 991
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252 4 252
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS .. .. 499 705 889 1 169 1 696 1 881
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 7 234 9 508 13 635 14 396 15 545 17 722 19 531 20 930
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182 35 472
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 18 139 18 257 19 123 2 204 43 8 31 16
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 14 859
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 2 023 388 2 263 105 2 339 635 2 221 912 2 152 455 1 893 809 2 016 679 1 961 339
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS 1 998 124 2 235 482 2 307 435 2 205 781 2 137 247 1 876 353 1 997 016 1 940 224
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 18 139 18 257 19 123 2 204 43 8 31 16
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS .. .. 499 705 889 1 169 1 696 1 881
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS 7 125 9 366 12 578 13 222 14 276 16 279 17 936 19 218
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 326 974 120 840 250 914 541 095 834 969 870 633 712 335 861 040
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS 216 945 2 978 112 905 388 942 660 006 701 682 536 598 807 614
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708 11 991
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252 4 252
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 109 142 1 057 1 174 1 269 1 443 1 595 1 711
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182 35 472
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 14 859
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 20 664 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 650 21 799
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 20 664 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 650 21 799
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 20 664 21 669 24 486 28 783 14 824 18 618 22 650 21 799
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 590 406 1 656 222 1 724 817 1 838 048 1 971 435 2 235 140 2 499 631 2 738 799
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 853 410 876 580 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665 1 482 560
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 852 090 875 376 908 832 969 369 1 042 109 1 189 711 1 335 868 1 481 874
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 1 320 1 204 1 060 850 884 856 797 686
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 736 996 779 642 814 925 867 829 928 442 1 044 573 1 162 966 1 256 239
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 679 608 718 461 750 060 801 046 858 759 978 812 1 096 796 1 224 596
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 27 684 35 568 40 718 41 205 43 424 39 324 39 096 3 381
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 29 434 25 314 23 823 25 247 25 908 26 130 26 781 27 965
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 270 299 324 331 351 307 293 297
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 588 816 1 654 719 1 723 433 1 836 867 1 970 200 2 233 977 2 498 541 2 737 816
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 459 104 1 583 675 1 659 428 1 767 267 1 899 267 2 163 857 2 427 420 2 671 800
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 670 994 714 200 738 317 788 425 846 291 966 366 1 084 409 1 210 761
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 769 333 844 753 892 235 950 559 1 022 851 1 169 669 1 314 894 1 458 608
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 18 777 24 722 28 876 28 283 30 125 27 822 28 117 2 431
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 63 670 37 027 36 429 40 501 41 353 39 818 39 611 33 050
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 6 519 4 261 11 743 12 621 12 468 12 446 12 387 13 835
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 49 657 23 758 11 716 14 050 13 997 13 907 13 908 15 428
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 7 494 9 008 9 842 10 790 11 698 10 425 10 431 902
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE 3 128 3 040 3 190 3 040 2 885 2 885
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 66 042 34 017 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510 32 966
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 29 434 25 314 20 695 22 207 22 718 23 090 23 896 25 080
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 1 413 1 838 2 000 2 132 1 601 1 077 548 48
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 33 100 6 865 4 881 4 760 5 261 6 135 7 066 7 838
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 2 095
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 11 261 373 11 655 505 12 564 623 13 495 641 14 116 262 14 832 131 15 929 304 17 250 580
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 11 282 037 11 677 174 12 589 109 13 524 424 14 131 086 14 850 749 15 951 954 17 272 379
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 11 259 783 11 654 002 12 563 239 13 494 460 14 115 027 14 830 968 15 928 214 17 249 597
aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.  bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók  cA tétel kitöltése önkéntes.  dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.  eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.  fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011