3.1.40.1. Külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi tőkéje gazdasági ág szerint – BPM5 (2008–2012)

(milliárd Ft)

< >
Ágazati kóda Gazdasági ág, ágazat 2008 2009 2010 2011 2012
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 88,2 96,4 113,7 121,2 139,3
B Bányászat, kőfejtés 41,8 28,2 24,4 19,0 52,9
C Feldolgozóipar 5 284,9 5 719,4 6 136,5 4 316,0 4 366,5
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 435,3 468,9 433,5 389,1 366,3
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 68,7 71,8 73,5 75,9 78,1
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 187,1 189,1 186,2 190,3 203,8
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 209,2 377,6 461,7 2,3
CE Vegyi anyag, termék gyártása 99,3 117,8 125,6 146,0 164,8b
CF Gyógyszergyártás 229,1 368,1 377,9 374,4 353,8
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 509,3 525,7 627,9 666,2 735,3
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 462,4 384,4 337,0 301,0 294,4
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 596,8 647,3 798,5 734,4 778,8
CJ Villamos berendezés gyártása 276,6 210,5 218,9 217,4 238,3
CK Gép, gépi berendezés gyártása 175,0 179,1 209,0 309,2 335,3
CL Járműgyártás 1 981,5 2 099,3 2 179,9 783,4 683,6
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 54,6 79,8 106,9 126,4 134,0
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 709,5 749,9 816,1 569,0 665,3
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 6 036,2 6 497,5 6 977,0 4 904,0 5 084,7
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 23,1 25,4 22,7 24,3 22,1
B+C+D+E Ipar 6 059,3 6 522,9 6 999,7 4 928,3 5 106,8
F Építőipar 201,5 183,4 183,1 107,1 85,1
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 2 049,2 1 921,0 1 972,0 2 003,1 2 047,2
H Szállítás, raktározás 295,6 321,9 317,4 367,0 380,0
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 98,1 81,7 102,1 96,9 81,7
J Információ, kommunikáció 942,7 1 061,3 954,4 1 051,9 987,8
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 1 911,1 1 880,0 1 775,4 1 499,4 1 628,6
L Ingatlanügyletek 823,1 906,0 868,3 837,8 870,6
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1 911,3 1 461,7 1 808,4 5 495,6 5 702,0
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 193,3 988,2 937,0 962,5 1 066,7
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás 2,6 2,4 2,9 3,2 4,1
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 11,3 12,7 15,0 14,0 14,2
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 7,3 8,1 9,1 10,3 5,0
S Egyéb szolgáltatás 16,8 16,9 4,4 1,5 3,1
T+U Egyéb tevékenység
Nem eloszthatóc 396,7 409,8 422,9 435,7 450,7
A–U Összesend 15 008,3 15 874,4 16 485,8 17 935,5 18 572,9
aTevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere '08 (TEÁOR '08).  bKokszgyártás, kőolaj-feldolgozás gazdasági ágazattal (CD) együtt.  cEgyéb fel nem osztható befektetés.  dEgyéb fel nem osztható befektetéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011