3.1.42. A külföldön működő magyar tőke ágazatonként – BPM5 (2008–2012)*

(millió Ft)

< >
Ágazati kóda Gazdasági ág, ágazat 2008 2009 2010 2011 2012
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 917,4 872,1 1 546,7 734,4 14,9
B Bányászat, kőfejtés 184 715,7 289 996,9 581 672,1 892 332,1 972 077,7
C Feldolgozóipar 804 185,8 724 022,8 732 089,8 925 734,4 1 079 598,0
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 4 645,3 3 980,2 2 237,6 2 297,7 1 283,0
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 2 702,3 1 818,3 1 359,3 2 329,5 2 636,7
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 15 747,5 16 246,2 18 267,0 23 752,3 19 711,9
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 539 213,4 385 073,3 329 986,5 339 813,8 275 469,3
CE Vegyi anyag, termék gyártása 20 224,4 21 083,9 23 650,7 24 613,2 23 729,0
CF Gyógyszergyártás 59 011,1 66 622,6 116 911,6 259 512,5 360 767,9
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 54 662,2 71 148,3 77 056,9 67 785,5 59 202,5
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1 952,7 1 853,7 2 010,4 3 101,6 4 389,8
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 66 449,4 104 056,3 127 803,9 163 810,9 253 325,3
CJ Villamos berendezés gyártása 4 506,8 5 352,0 5 527,5 5 327,0 4 975,2
CK Gép, gépi berendezés gyártása 967,5 640,7 826,9 2 027,2 1 784,9
CL Járműgyártás 28 946,5 26 364,6 3 945,6 6 665,4 46 671,9
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 5 156,7 19 782,7 22 505,9 24 697,8 25 650,6
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 1 370,6 4 697,5 4 612,3 4 374,5 9 651,7
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 990 272,1 1 018 717,2 1 318 374,2 1 822 441,0 2 061 327,4
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 912,9 2 196,6 3 625,1 5 463,6 5 772,0
B+C+D+E Ipar 992 185,0 1 020 913,8 1 321 999,3 1 827 904,6 2 067 099,4
F Építőipar 5 725,7 18 433,8 21 717,8 21 405,1 16 600,9
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 205 558,9 230 134,5 260 685,5 279 539,5 314 656,4
H Szállítás, raktározás 898,4 3 761,0 6 992,7 5 890,7 5 814,1
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 30 155,8 31 529,8 32 964,6 33 373,4 32 480,9
J Információ, kommunikáció 40 266,2 43 659,7 52 360,9 55 726,5 54 921,9
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 721 685,0 835 711,9 853 534,6 849 394,6 1 679 972,5
L Ingatlanügyletek 7 246,3 6 359,6 -1 706,6 -5 672,6 16 057,9
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 368 397,4 317 019,9 174 479,6 150 303,5 703 299,8
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 329 758,1 406 296,0 694 005,9 784 491,3 2 205 314,4
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P Oktatás
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 885,9 752,4 641,5 706,2 791,8
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 342,1 740,5 470,9 370,3 655,0
S Egyéb szolgáltatás
T+U Egyéb tevékenység
Nem eloszthatób 77 084,1 156 966,8 168 791,9 139 968,7 93 657,7
A–U Összesenc 2 781 106,4 3 073 151,8 3 588 485,3 4 144 136,2 7 191 337,6
*A 10% alatti részesedésű és a külföldön tevékenységet végző, passzív pénzközvetítői funkciót betöltő vállalkozások nélkül.  aTevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere '08 (TEÁOR '08).  bEgyéb fel nem osztható befektetés.  cEgyéb fel nem osztható befektetéssel együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011