3.2.2.1. Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint – GFO'02, GFO'11 (1999–2014)(1/2)

< >
Kóda Gazdálkodási forma 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Működő vállalkozások száma
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 111 816 117 470 125 298 135 249 146 421 158 769 166 880 176 866
113 Korlátolt felelősségű társaság 108 529 114 112 121 849 131 776 142 954 155 333 163 475 173 393
114 Részvénytársaság 3 260 3 336 3 425 3 451 3 443 3 415 3 388 3 457
12 Szövetkezet 3 978 3 954 3 786 3 532 3 422 3 207 3 080 2 784
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 117 991 124 031 132 090 141 994 153 196 165 544 173 661 183 830
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 123 826 140 139 152 755 160 683 163 887 166 080 160 860 162 251
211 Közkereseti társaság 3 463 5 970 6 333 6 263 6 010 5 844 5 535 5 309
212 Betéti társaság 120 363 134 169 146 422 154 420 157 877 160 236 155 325 156 942
21, 22d Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 128 063 141 041 153 123 160 951 164 150 166 300 161 122 162 571
1, 21, 22d Társas vállalkozás 246 054 265 072 285 213 302 945 317 346 331 844 334 783 346 401
231 Egyéni vállalkozó 334 308 360 075 360 668 390 843 383 509 376 463 372 973 351 745
1, 21, 22, 231d Vállalkozás összesen 580 362 625 147 645 881 693 788 700 855 708 307 707 756 698 146
Valódi új vállalkozások száma
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság .. 13 072 14 631 15 614 17 111 20 318 17 215 17 801
113 Korlátolt felelősségű társaság .. 12 898 14 464 15 476 17 002 20 194 17 103 17 660
114 Részvénytársaság .. 172 165 136 106 122 111 140
12 Szövetkezet .. 326 347 114 321 100 198 56
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás .. 13 871 15 381 16 033 17 770 20 733 17 795 18 255
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság .. 22 448 21 875 18 947 16 793 14 670 11 119 10 445
211 Közkereseti társaság .. 488 414 357 279 250 179 171
212 Betéti társaság .. 21 960 21 461 18 590 16 514 14 420 10 940 10 274
21, 22d Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás .. 22 548 21 946 19 014 16 881 14 718 11 195 10 522
1, 21, 22d Társas vállalkozás .. 36 419 37 327 35 047 34 651 35 451 28 990 28 777
231 Egyéni vállalkozó .. 49 807 46 758 68 947 37 114 35 769 34 608 31 020
1, 21, 22, 231d Vállalkozás összesen .. 86 226 84 085 103 994 71 765 71 220 63 598 59 797
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 8 234 7 594 8 556 7 662 8 186 9 531 11 036 11 408
113 Korlátolt felelősségű társaság 8 076 7 449 8 399 7 533 8 040 9 406 10 903 11 290
114 Részvénytársaság 153 144 155 128 143 120 132 116
12 Szövetkezet 262 459 307 419 258 245 238 224
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 8 600 8 152 9 074 8 268 8 570 9 907 11 427 11 768
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 8 472 9 095 12 691 11 594 11 259 12 160 11 761 11 797
211 Közkereseti társaság 296 375 470 441 388 371 395 380
212 Betéti társaság 8 176 8 720 12 221 11 153 10 871 11 789 11 366 11 417
21, 22d Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 9 163 9 332 12 773 11 658 11 307 12 195 11 787 11 846
1, 21, 22d Társas vállalkozás 17 763 17 484 21 847 19 926 19 877 22 102 23 214 23 614
231 Egyéni vállalkozó 40 816 42 675 44 837 42 446 40 220 37 977 50 501 43 087
1, 21, 22, 231d Vállalkozás összesen 58 579 60 159 66 684 62 372 60 097 60 079 73 715 66 701
aGFO'11  d2010-ig a GFO'02 besorolás szerint tartalmazta a 7 Egyéb gazdasági szervezeteket is. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011