3.2.2.1. Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint – GFO'02, GFO'11 (1999–2014)(2/2)

< >
Kóda Gazdálkodási forma 2007 2008 2009 2010 2011b 2012 2013 2014
Működő vállalkozások száma
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 187 473 210 093 226 119 243 587 260 229 268 880 267 004 267 698
113 Korlátolt felelősségű társaság 183 920 206 344 222 289 239 673 256 200 264 732 262 795 263 343
114 Részvénytársaság 3 536 3 733 3 817 3 898 4 024 4 143 4 204 4 350
12 Szövetkezet 2 466 2 318 2 185 2 152 1 840c 1 769 1 894 2 264
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 194 324 217 143 233 280 250 958 267 488 276 049 273 861 274 821
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 157 193 150 972 141 435 133 588 124 938 116 027 108 998 104 654
211 Közkereseti társaság 4 950 4 625 4 299 4 027 3 760 3 465 3 148 2 934
212 Betéti társaság 152 243 146 347 137 136 129 165 120 725 112 109 105 455 101 314
21, 22d Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 157 529 151 347 141 829 133 989 125 347 116 456 109 390 105 066
1, 21, 22d Társas vállalkozás 351 853 368 490 375 109 384 947 392 835 392 505 383 251 379 887
231 Egyéni vállalkozó 336 205 332 918 313 887 311 733 297 540 252 187 256 923 272 170
1, 21, 22, 231d Vállalkozás összesen 688 058 701 408 688 996 696 680 690 375 644 692 640 174 652 057
Valódi új vállalkozások száma
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 20 493 31 987 32 015 34 055 36 741 29 657 24 194 21 286
113 Korlátolt felelősségű társaság 20 323 31 729 31 763 33 830 36 432 29 375 23 936 21 017
114 Részvénytársaság 169 257 252 223 308 282 258 269
12 Szövetkezet 65 84 89 120 122c 77 315 554
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 20 912 32 464 32 489 34 548 37 204 30 018 24 688 22 003
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 8 675 5 415 3 450 2 813 2 224 1 929 4 281 3 365
211 Közkereseti társaság 120 79 58 50 38 45 63 43
212 Betéti társaság 8 555 5 336 3 392 2 561 2 111 1 854 4 177 3 279
21, 22d Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 8 743 5 495 3 528 2 863 2 277 1 987 4 329 3 419
1, 21, 22d Társas vállalkozás 29 655 37 959 36 017 37 411 39 481 32 005 29 017 25 422
231 Egyéni vállalkozó 31 313 33 375 27 093 32 524 29 323 24 678 37 007 42 867
1, 21, 22, 231d Vállalkozás összesen 60 968 71 334 63 110 69 935 68 804 56 683 66 024 68 289
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 12 780 17 762 19 136 25 526 22 723 26 530 21 318 24 404
113 Korlátolt felelősségű társaság 12 648 17 568 18 969 21 688 22 520 26 327 21 139 24 160
114 Részvénytársaság 132 191 167 202 203 203 179 244
12 Szövetkezet 183 183 127 176 118c 137 135 246
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 13 118 18 114 19 419 22 241 23 157 27 185 21 713 24 916
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 11 898 11 610 10 222 11 561 9 708 10 139 7 354 8 814
211 Közkereseti társaság 349 317 260 261 278 325 227 269
212 Betéti társaság 11 549 11 293 9 962 9 437 9 397 9 767 7 100 8 515
21, 22d Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 11 942 11 669 10 270 9 763 9 750 10 228 7 392 8 863
1, 21, 22d Társas vállalkozás 25 060 29 783 29 689 32 004 32 907 37 413 29 105 33 779
231 Egyéni vállalkozó 39 978 42 886 33 877 42 440 62 863 36 449 27 382 32 439
1, 21, 22, 231d Vállalkozás összesen 65 038 72 669 63 566 74 444 95 770 73 862 56 487 66 218
aGFO'11  b2011-től a GFO'11 besorolást használjuk.  cA GFO'11 szerint a Lakásszövetkezetek átkerültek a non-profit szervezetek körébe.  d2010-ig a GFO'02 besorolás szerint tartalmazta a 7 Egyéb gazdasági szervezeteket is.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011