2.2.1.2. Az összes háztartás adatai a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint (2010–)(1/2)

(forint)

< >
Megnevezés Összesen Referenciaszemély korcsoportja Referenciaszemély iskolai végzettsége
25 évesnél fiatalabb 25–54 55–64 65 éves és idősebb alapfokú vagy niincs iskolai végzettsége középfokú érettségi nélkül középfokú érettségivel felsőfokú
éves
2010
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 015 186 109 760 2 045 619 837 517 1 022 290 940 315 1 656 030 1 087 126 331 715
Személyek felszorzott száma 9 805 384 282 013 6 194 609 1 728 932 1 599 830 2 098 193 4 308 510 2 583 312 815 369
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,6 3,0 2,1 1,6 2,2 2,6 2,4 2,5
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 754 649 639 967 926 747 773 595 88 019 251 566 701 187 991 052 1 582 743
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 650 532 575 715 806 544 644 280 66 393 227 436 607 081 855 176 1 320 525
vállalkozásból származó jövedelem 103 596 64 251 119 618 128 454 21 626 24 130 94 000 134 494 260 895
Társadalmi jövedelem összesen 376 116 170 126 193 044 505 882 981 052 464 760 323 820 368 108 449 714
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 57 801 42 099 82 803 16 925 7 936 58 937 57 674 53 157 70 263
munkanélküli-ellátások 15 128 32 595 16 737 14 846 6 125 23 925 16 362 9 615 3 440
öregségi ellátások 291 008 70 028 80 286 459 613 963 674 368 089 239 179 292 584 361 533
egyéb szociális ellátások 12 179 25 405 13 218 14 497 3 317 13 810 10 605 12 753 14 478
Egyéb jövedelem összesen 25 719 121 968 23 561 24 166 18 789 12 815 19 156 43 136 38 424
Bruttó jövedelem 1 156 484 932 061 1 143 352 1 303 643 1 087 861 729 142 1 044 164 1 402 297 2 070 881
Nettó jövedelem 947 775 779 195 894 842 1 080 681 1 038 819 661 557 860 007 1 125 959 1 583 539
2011
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 057 755 107 457 2 018 966 899 070 1 032 262 916 253 1 686 355 1 121 658 333 489
Személyek felszorzott száma 9 778 447 287 234 6 110 702 1 801 929 1 578 582 1 996 407 4 338 697 2 599 321 844 022
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,7 3,0 2,0 1,5 2,2 2,6 2,3 2,5
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 796 669 621 374 970 510 864 874 77 772 245 845 740 895 1 047 437 1 613 984
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 685 321 569 414 845 351 709 610 59 210 224 989 639 484 900 272 1 347 815
vállalkozásból származó jövedelem 110 890 51 960 124 600 154 678 18 562 20 826 101 353 145 986 264 867
Társadalmi jövedelem összesen 381 583 163 272 191 920 500 202 1 020 088 479 866 331 664 378 034 416 643
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 56 962 49 996 82 958 14 194 6 417 54 783 57 522 54 598 66 514
munkanélküli-ellátások 15 461 27 694 16 242 18 463 6 782 27 559 15 172 9 261 7 423
öregségi ellátások 297 299 59 913 79 634 455 364 1 002 649 381 590 249 026 302 070 331 377
egyéb szociális ellátások 11 861 25 669 13 087 12 180 4 239 15 933 9 945 12 104 11 328
Egyéb jövedelem összesen 28 785 146 550 27 060 21 101 22 809 12 927 19 903 44 558 63 381
Bruttó jövedelem 1 207 037 931 195 1 189 490 1 386 177 1 120 669 738 638 1 092 463 1 470 029 2 094 007
Nettó jövedelem 996 548 785 411 944 059 1 137 535 1 077 219 679 375 910 207 1 180 920 1 622 807
2012
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 084 481 115 329 1 974 170 929 161 1 065 821 906 130 1 803 433 1 018 724 356 194
Személyek felszorzott száma 9 751 464 317 825 5 925 158 1 883 482 1 624 999 1 996 042 4 473 074 2 404 588 877 760
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,8 3,0 2,0 1,5 2,2 2,5 2,4 2,5
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 818 079 756 524 1 009 866 861 664 80 295 250 657 747 872 1 125 340 1 624 450
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 713 439 645 962 896 346 716 172 56 544 232 919 657 189 981 239 1 359 178
vállalkozásból származó jövedelem 104 232 110 562 112 930 145 239 23 752 17 739 90 623 143 444 262 856
Társadalmi jövedelem összesen 390 812 147 821 171 602 514 693 1 094 044 481 937 351 150 362 811 462 416
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 51 197 48 405 74 084 17 129 7 779 54 569 48 602 46 581 69 401
munkanélküli-ellátások 10 243 18 768 10 358 13 454 4 432 21 765 9 724 4 617 2 099
öregségi ellátások 317 219 50 910 73 868 474 360 1 074 489 391 347 282 682 300 070 371 633
egyéb szociális ellátások 12 153 29 738 13 292 9 751 7 344 14 256 10 142 11 544 19 283
Egyéb jövedelem összesen 25 966 112 032 24 174 23 022 19 078 13 675 22 130 38 709 38 555
Bruttó jövedelem 1 234 857 1 016 377 1 205 642 1 399 380 1 193 417 746 269 1 121 152 1 526 860 2 125 421
Nettó jövedelem 996 153 810 643 921 539 1 135 260 1 143 264 670 830 907 520 1 192 122 1 650 769
2013
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 103 883 104 353 2 020 176 912 499 1 066 855 847 242 1 174 498 1 175 105 907 038
Személyek felszorzott száma 9 725 522 307 673 5 972 368 1 825 446 1 620 035 1 894 183 2 989 702 2 641 884 2 199 753
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,9 3,0 2,0 1,5 2,2 2,5 2,2 2,4
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 894 293 642 153 1 136 352 866 498 81 136 283 027 736 426 953 352 1 564 278
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 785 730 611 824 1 008 585 737 084 52 003 259 119 654 767 819 266 1 376 904
vállalkozásból származó jövedelem 107 940 30 329 126 780 129 319 29 133 23 908 81 631 133 583 185 257
Társadalmi jövedelem összesen 399 409 138 629 174 370 532 066 1 129 077 488 286 354 143 388 517 397 480
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 53 712 52 809 77 258 18 289 6 997 55 666 55 517 45 916 58 941
munkanélküli-ellátások 9 413 15 013 9 388 12 904 4 510 19 938 10 392 6 481 2 541
öregségi ellátások 325 968 54 154 75 944 489 766 1 114 755 399 578 278 404 325 899 327 312
egyéb szociális ellátások 10 315 16 653 11 780 11 107 2 815 13 104 9 829 10 221 8 686
Egyéb jövedelem összesen 29 658 114 579 28 210 30 131 18 337 11 278 21 680 38 510 45 698
Bruttó jövedelem 1 323 361 895 360 1 338 932 1 428 695 1 228 549 782 591 1 112 249 1 380 379 2 007 456
Nettó jövedelem 1 049 206 750 012 994 694 1 154 056 1 188 848 698 376 901 334 1 094 037 1 498 435
2014
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 129 277 111 972 2 024 457 942 537 1 050 311 786 444 1 180 558 1 145 997 1 016 278
Személyek felszorzott száma 9 695 142 317 273 5 915 883 1 860 523 1 601 463 1 750 131 2 910 639 2 622 202 2 412 170
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,8 2,9 2,0 1,5 2,2 2,5 2,3 2,4
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 936 894 766 972 1 144 004 1 003 760 127 802 327 897 757 158 989 050 1 538 928
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 825 889 690 889 1 033 154 846 167 63 425 310 752 665 118 856 111 1 360 782
vállalkozásból származó jövedelem 110 490 76 083 110 086 157 333 64 377 17 138 91 858 132 746 176 510
Társadalmi jövedelem összesen 408 897 121 353 182 621 516 351 1 176 901 478 316 372 466 398 445 413 851
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 58 493 52 973 84 795 18 795 8 550 61 254 56 000 55 044 63 249
munkanélküli-ellátások 8 082 14 945 7 883 11 520 3 463 20 107 8 433 4 062 3 304
öregségi ellátások 333 019 39 965 79 877 474 510 1 161 818 386 444 299 366 329 492 338 698
egyéb szociális ellátások 9 303 13 471 10 067 11 526 3 070 10 511 8 666 9 848 8 600
Egyéb jövedelem összesen 27 694 114 897 26 531 19 815 23 868 15 985 22 400 31 584 38 348
Bruttó jövedelem 1 373 485 1 003 223 1 353 155 1 539 926 1 328 572 822 198 1 152 025 1 419 079 1 991 127
Nettó jövedelem 1 099 710 784 749 1 028 728 1 243 473 1 257 301 723 512 931 749 1 123 390 1 549 587
2015
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 149 511 100 422 2 062 229 902 934 1 083 926 804 627 1 465 301 896 345 983 238
Személyek felszorzott száma 9 669 282 261 392 6 045 533 1 749 538 1 612 819 1 837 935 3 468 035 1 980 708 2 382 604
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,6 2,9 1,9 1,5 2,3 2,4 2,2 2,4
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 994 102 815 670 1 216 358 1 049 881 129 403 397 364 862 803 1 031 020 1 614 848
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 880 487 781 481 1 093 111 897 097 81 511 376 177 785 210 880 518 1 408 166
vállalkozásból származó jövedelem 112 262 34 189 121 231 152 273 47 892 21 112 77 259 150 025 202 130
Társadalmi jövedelem összesen 417 939 143 085 183 426 473 533 1 281 231 464 108 380 601 429 347 427 186
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 60 832 53 881 87 398 18 935 7 826 70 598 51 528 55 138 71 574
munkanélküli-ellátások 8 174 11 356 7 291 16 546 1 883 19 397 8 577 4 510 1 974
öregségi ellátások 340 084 54 122 80 403 423 355 1 269 494 362 113 311 916 360 936 346 755
egyéb szociális ellátások 8 850 23 726 8 334 14 696 2 029 12 000 8 581 8 763 6 883
Egyéb jövedelem összesen 28 022 145 437 26 646 21 773 20 927 11 509 25 992 34 671 38 187
Bruttó jövedelem 1 440 062 1 104 191 1 426 430 1 545 188 1 431 561 872 981 1 269 396 1 495 038 2 080 221
Nettó jövedelem 1 150 303 913 039 1 088 431 1 234 368 1 329 492 775 119 1 021 548 1 182 755 1 600 154
2016
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 141 857 100 832 2 076 753 857 621 1 106 651 812 800 1 104 922 1 293 232 930 903
Személyek felszorzott száma 9 638 327 278 594 6 052 758 1 651 277 1 655 698 1 834 966 2 660 101 2 931 041 2 212 219
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,8 2,9 1,9 1,5 2,3 2,4 2,3 2,4
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 1 053 843 926 199 1 281 417 1 159 212 138 289 484 820 912 843 1 065 000 1 680 594
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 943 023 906 476 1 161 205 1 011 153 83 612 468 868 813 365 957 061 1 473 629
vállalkozásból származó jövedelem 110 328 19 722 119 567 147 551 54 677 15 953 99 104 107 687 205 607
Társadalmi jövedelem összesen 426 016 159 041 183 062 451 145 1 334 045 485 566 391 022 418 792 428 270
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 61 511 51 592 87 343 22 528 7 624 76 524 54 283 56 349 64 589
munkanélküli-ellátások 7 799 8 025 7 566 14 252 2 178 21 512 8 092 4 367 620
öregségi és hozzátartozói ellátások 324 441 52 263 61 209 347 342 1 309 700 343 934 290 661 331 455 339 598
rokkantsági elláások 23 422 26 257 17 276 57 597 11 328 31 159 30 110 18 617 15 328
egyéb szociális ellátások 8 843 20 903 9 668 9 426 3 216 12 437 7 876 8 004 8 135
Egyéb jövedelem összesen 24 190 92 636 22 603 23 071 19 590 12 325 15 622 36 996 27 366
Bruttó jövedelem 1 504 048 1 177 876 1 487 081 1 633 428 1 491 925 982 711 1 319 487 1 520 788 2 136 230
Nettó jövedelem 1 199 094 929 270 1 138 392 1 295 388 1 370 368 839 942 1 059 395 1 205 286 1 656 778
2017
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 131 281 110 323 2 051 526 827 096 1 142 336 778 435 1 095 374 1 285 796 971 676
Személyek felszorzott száma 9 609 413 318 578 5 979 102 1 603 080 1 708 653 1 671 708 2 642 758 2 977 427 2 317 520
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,9 2,9 1,9 1,5 2,1 2,4 2,3 2,4
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 1 184 034 1 208 347 1 410 808 1 348 371 231 766 538 193 1 045 621 1 193 765 1 795 239
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 1 058 076 1 133 893 1 285 625 1 172 285 140 522 504 056 967 617 1 067 280 1 549 038
vállalkozásból származó jövedelem 124 582 74 454 123 176 175 552 91 030 34 136 77 546 125 342 242 486
Társadalmi jövedelem összesen 433 227 177 359 189 765 431 392 1 334 601 474 588 389 088 437 081 448 773
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 62 999 52 642 91 445 18 454 7 183 76 226 55 436 61 531 63 969
munkanélküli-ellátások 7 910 5 464 7 769 16 182 1 101 19 752 6 350 6 713 2 687
nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 353 209 97 250 81 819 386 622 1 319 260 366 257 318 438 359 536 375 319
egyéb szociális ellátások 9 108 22 004 8 733 10 133 7 057 12 353 8 863 9 301 6 799
Egyéb jövedelem összesen 26 252 174 891 22 668 14 867 21 759 13 694 14 186 43 590 26 794
Bruttó jövedelem 1 643 512 1 560 597 1 623 242 1 794 630 1 588 126 1 026 474 1 448 895 1 674 436 2 270 805
Nettó jövedelem 1 300 079 1 247 095 1 226 539 1 407 556 1 466 459 886 661 1 150 225 1 324 236 1 738 138
2018
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 4 123 481 118 197 1 983 488 884 593 1 137 203 722 913 1 111 988 1 331 911 956 669
Személyek felszorzott száma 9 592 359 362 871 5 703 313 1 778 587 1 747 588 1 600 655 2 686 169 3 049 550 2 255 985
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 3,1 2,9 2,0 1,5 2,2 2,4 2,3 2,4
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 1 336 673 1 464 091 1 617 553 1 532 423 194 334 640 699 1 236 198 1 307 328 1 989 779
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 1 190 521 1 331 107 1 478 125 1 283 782 127 809 603 661 1 150 427 1 131 992 1 733 763
vállalkozásból származó jövedelem 144 770 132 260 137 449 247 897 66 300 36 965 85 472 174 087 252 233
Társadalmi jövedelem összesen 448 512 152 600 199 890 433 215 1 336 910 493 327 383 839 454 348 485 831
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 63 540 47 795 93 139 28 708 5 665 69 115 57 075 60 597 71 262
munkanélküli-ellátások 8 203 8 422 7 353 15 854 3 141 20 391 7 181 5 183 4 853
nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 365 519 75 546 89 320 377 015 1 315 418 389 041 308 043 377 261 401 395
egyéb szociális ellátások 11 249 20 836 10 078 11 638 12 686 14 780 11 540 11 307 8 320
Egyéb jövedelem összesen 30 154 53 119 32 172 29 524 19 442 13 194 20 578 37 006 44 328
Bruttó jövedelem 1 815 339 1 669 810 1 849 614 1 995 162 1 550 687 1 147 219 1 640 615 1 798 682 2 519 938
Nettó jövedelem 1 431 983 1 267 652 1 389 272 1 571 079 1 463 929 984 554 1 285 130 1 421 095 1 939 013

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011