2.2.1.4. Az aktív, a nyugdíjas és az egyéb inaktív háztartások adatai jövedelmi ötödök (kvintilisek) szerint (2010–)(1/3)

(forint)

< >
Megnevezés Aktív háztartások
1. 2. 3. 4. 5. összesen
2010
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 306 980 444 047 448 300 457 867 694 181 2 351 375
Személyek felszorzott száma 1 222 486 1 535 775 1 380 617 1 289 535 1 500 182 6 928 595
Háztartások átlagos taglétszáma 4,0 3,5 3,1 2,8 2,2 2,9
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 311 886 590 432 830 620 1 157 724 2 153 958 1 033 264
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 270 920 502 110 711 663 1 009 892 1 853 257 890 133
vállalkozásból származó jövedelem 40 759 88 255 118 832 147 719 297 760 142 397
Társadalmi jövedelem összesen 182 363 191 304 209 228 207 232 231 750 205 020
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 109 250 84 878 61 612 53 496 29 548 66 721
munkanélküli-ellátások 28 521 16 288 10 110 7 606 4 335 13 011
öregségi ellátások 31 883 80 258 124 699 135 735 184 869 113 554
egyéb szociális ellátások 12 710 9 880 12 807 10 395 12 999 11 734
Egyéb jövedelem összesen 8 336 15 106 15 840 20 854 46 368 21 896
Bruttó jövedelem 502 585 796 843 1 055 688 1 385 810 2 432 076 1 260 181
Nettó jövedelem 412 067 635 913 839 026 1 087 319 1 841 754 981 995
2011
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 301 021 447 839 454 025 477 769 693 818 2 374 472
Személyek felszorzott száma 1 179 787 1 514 506 1 391 627 1 333 954 1 487 485 6 907 359
Háztartások átlagos taglétszáma 3,9 3,4 3,1 2,8 2,1 2,9
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 320 635 627 956 900 984 1 201 181 2 266 554 1 094 042
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 294 330 566 659 817 771 1 080 817 1 822 729 940 523
vállalkozásból származó jövedelem 26 227 61 297 82 976 120 079 441 354 152 871
Társadalmi jövedelem összesen 167 263 177 744 192 237 221 981 252 860 203 593
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 95 460 78 284 65 210 61 902 35 201 66 142
munkanélküli-ellátások 25 880 15 629 7 887 8 062 4 706 12 007
öregségi ellátások 31 943 74 666 108 996 141 672 200 245 114 269
egyéb szociális ellátások 13 979 9 165 10 145 10 345 12 707 11 175
Egyéb jövedelem összesen 9 300 13 864 17 309 22 660 55 734 24 494
Bruttó jövedelem 497 197 819 564 1 110 530 1 445 822 2 575 148 1 322 129
Nettó jövedelem 431 092 683 857 890 603 1 129 558 1 938 548 1 038 607
2012
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 318 264 471 485 484 503 465 419 659 333 2 399 004
Személyek felszorzott száma 1 223 954 1 599 662 1 435 085 1 242 838 1 409 499 6 911 038
Háztartások átlagos taglétszáma 3,8 3,4 3,0 2,7 2,1 2,9
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 341 987 674 413 951 527 1 292 524 2 328 225 1 121 533
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 328 981 635 836 886 663 1 171 053 1 851 201 977 699
vállalkozásból származó jövedelem 13 005 38 456 64 816 121 387 474 499 143 267
Társadalmi jövedelem összesen 149 094 162 237 191 158 212 574 263 614 195 643
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 90 442 77 420 57 221 43 841 28 472 59 510
munkanélküli-ellátások 17 757 8 512 4 623 3 274 2 291 7 131
öregségi ellátások 28 208 65 748 120 744 154 262 217 943 117 477
egyéb szociális ellátások 12 687 10 556 8 570 11 197 14 908 11 524
Egyéb jövedelem összesen 8 552 14 565 16 709 20 988 48 771 22 077
Bruttó jövedelem 499 632 851 214 1 159 394 1 526 085 2 640 610 1 339 252
Nettó jövedelem 407 337 659 308 876 669 1 137 913 2 003 591 1 020 054
2013
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 323 456 472 449 465 957 490 173 668 382 2 420 417
Személyek felszorzott száma 1 255 876 1 604 977 1 407 641 1 253 696 1 397 961 6 920 151
Háztartások átlagos taglétszáma 3,9 3,4 3,0 2,6 2,1 2,9
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 364 988 738 849 1 027 018 1 428 587 2 565 848 1 223 652
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 344 800 685 787 956 148 1 303 489 2 093 427 1 075 167
vállalkozásból származó jövedelem 20 187 52 885 70 251 124 539 469 409 147 608
Társadalmi jövedelem összesen 160 397 164 299 196 083 204 274 234 640 191 508
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 94 432 79 652 65 196 40 681 31 275 62 561
munkanélküli-ellátások 17 545 7 464 4 834 3 445 1 443 6 814
öregségi ellátások 35 636 68 220 117 840 151 226 190 768 112 194
egyéb szociális ellátások 12 783 8 963 8 213 8 922 11 154 9 939
Egyéb jövedelem összesen 8 693 14 320 16 575 19 670 72 994 26 579
Bruttó jövedelem 534 077 917 467 1 239 676 1 652 532 2 873 482 1 441 740
Nettó jövedelem 420 894 683 794 908 937 1 188 379 2 158 355 1 071 174
2014
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 375 783 496 362 475 593 509 741 703 220 2 560 699
Személyek felszorzott száma 1 390 399 1 642 253 1 388 961 1 349 063 1 440 668 7 211 344
Háztartások átlagos taglétszáma 3,7 3,3 2,9 2,6 2,0 2,8
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 356 989 762 082 1 085 957 1 397 736 2 550 868 1 222 633
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 338 623 709 097 1 010 883 1 276 789 2 110 204 1 081 905
vállalkozásból származó jövedelem 18 181 52 890 74 813 120 659 438 110 140 057
Társadalmi jövedelem összesen 156 195 165 170 215 530 235 386 272 820 207 781
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 99 421 80 799 74 382 51 116 36 517 68 754
munkanélküli-ellátások 11 663 6 180 4 152 2 445 1 071 5 127
öregségi ellátások 34 256 68 908 128 307 171 777 224 574 124 010
egyéb szociális ellátások 10 855 9 283 8 690 10 049 10 659 9 890
Egyéb jövedelem összesen 8 352 18 407 25 842 27 464 46 646 25 236
Bruttó jövedelem 521 536 945 658 1 327 329 1 660 587 2 870 334 1 455 651
Nettó jövedelem 435 472 724 452 970 518 1 251 994 2 192 497 1 108 102
2015
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 394 283 498 988 490 707 510 248 729 000 2 623 226
Személyek felszorzott száma 1 459 654 1 613 959 1 416 371 1 363 113 1 464 109 7 317 206
Háztartások átlagos taglétszáma 3,7 3,2 2,9 2,7 2,0 2,8
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 369 342 816 016 1 118 222 1 467 384 2 709 265 1 285 575
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 354 163 764 464 1 043 240 1 346 423 2 230 471 1 138 325
vállalkozásból származó jövedelem 14 827 51 211 74 702 120 744 471 065 145 463
Társadalmi jövedelem összesen 156 678 176 422 217 781 218 114 278 427 208 667
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 106 285 83 756 76 090 51 528 35 277 71 062
munkanélküli-ellátások 13 251 6 229 4 348 2 229 488 5 372
öregségi ellátások 27 960 76 766 129 033 156 915 232 738 123 287
egyéb szociális ellátások 9 182 9 671 8 311 7 442 9 925 8 946
Egyéb jövedelem összesen 9 152 18 159 25 860 22 435 47 949 24 610
Bruttó jövedelem 535 172 1 010 596 1 361 863 1 707 934 3 035 641 1 518 851
Nettó jövedelem 451 819 762 823 1 012 095 1 315 605 2 295 432 1 158 673
2016
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 411 254 474 120 502 710 550 927 750 314 2 689 325
Személyek felszorzott száma 1 484 642 1 577 915 1 468 496 1 398 214 1 490 467 7 419 734
Háztartások átlagos taglétszáma 3,6 3,3 2,9 2,5 2,0 2,8
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 365 526 861 404 1 145 093 1 526 697 2 817 929 1 336 725
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 351 387 814 814 1 076 089 1 418 354 2 369 568 1 199 847
vállalkozásból származó jövedelem 14 039 46 232 68 826 107 828 446 365 136 248
Társadalmi jövedelem összesen 155 557 171 880 221 031 230 546 285 866 212 295
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 107 865 86 949 71 655 52 891 36 881 71 631
munkanélküli-ellátások 7 778 5 997 3 977 2 067 861 4 181
öregségi és hozzátartozói ellátások 17 624 46 173 117 601 152 212 222 051 109 910
rokkantsági elláások 10 348 24 371 20 384 15 864 16 938 17 680
egyéb szociális ellátások 11 941 8 391 7 413 7 513 9 136 8 892
Egyéb jövedelem összesen 7 934 15 245 22 145 18 882 41 393 21 085
Bruttó jövedelem 529 017 1 048 529 1 388 270 1 776 125 3 145 188 1 570 105
Nettó jövedelem 458 710 788 870 1 059 536 1 370 367 2 364 131 1 202 394
2017
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 432 106 479 159 512 804 571 005 724 116 2 719 190
Személyek felszorzott száma 1 538 174 1 561 721 1 442 055 1 442 252 1 521 626 7 505 828
Háztartások átlagos taglétszáma 3,6 3,3 2,8 2,5 2,1 2,8
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 408 274 972 012 1 286 553 1 648 735 3 093 124 1 476 953
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 393 690 918 737 1 207 862 1 531 596 2 592 538 1 323 771
vállalkozásból származó jövedelem 13 599 52 516 78 380 115 690 495 338 151 420
Társadalmi jövedelem összesen 168 309 179 016 215 060 249 654 303 114 222 478
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 113 063 91 682 77 194 50 249 37 185 74 271
munkanélküli-ellátások 14 129 4 704 4 264 1 974 820 5 239
nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 30 093 74 493 126 735 189 609 258 015 134 755
egyéb szociális ellátások 11 025 8 137 6 867 7 821 7 095 8 213
Egyéb jövedelem összesen 9 567 16 853 22 754 19 174 56 088 24 894
Bruttó jövedelem 586 150 1 167 882 1 524 368 1 917 563 3 452 327 1 724 325
Nettó jövedelem 521 043 859 160 1 140 808 1 478 840 2 571 895 1 310 269
2018
Háztartások és személyek száma
Háztartások felszorzott száma 444 795 459 226 483 317 590 364 779 643 2 757 345
Személyek felszorzott száma 1 546 184 1 509 377 1 399 982 1 493 150 1 611 466 7 560 159
Háztartások átlagos taglétszáma 3,5 3,3 2,9 2,5 2,1 2,7
Egy főre jutó jövedelmek
Munkajövedelem összesen 470 505 1 160 521 1 524 147 1 815 720 3 213 345 1 653 704
Ebből:
munkaviszonyból származó jövedelem 434 448 1 062 718 1 430 547 1 670 869 2 747 417 1 481 549
vállalkozásból származó jövedelem 35 632 97 753 92 990 143 047 460 421 170 415
Társadalmi jövedelem összesen 179 752 197 578 255 243 241 493 315 606 238 442
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 109 207 94 045 62 733 68 547 40 345 74 865
munkanélküli-ellátások 12 924 4 658 2 160 2 230 2 996 5 052
nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 47 943 89 878 180 558 160 126 264 422 149 172
egyéb szociális ellátások 9 678 8 997 9 792 10 591 7 843 9 353
Egyéb jövedelem összesen 10 929 12 817 15 794 19 503 86 211 29 947
Bruttó jövedelem 661 186 1 370 916 1 795 185 2 076 716 3 615 162 1 922 093
Nettó jövedelem 579 886 963 129 1 273 335 1 638 566 2 738 469 1 454 011

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011