2.2.3.1. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, jövedelmi tizedek (decilisek), régiók és a települések típusa szerint (2011–)(3/4)

< >
Megnevezés Összesen Régiók
Közép-Magyarországa Budapestb Pestb Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország
2011
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 004 823 1 243 291 786 357 440 855 378 299 367 188 459 896
Adatszolgáltató háztartások száma 9 936 2 519 1 739 988 940 919 1 478
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,3 2,1 2,4 2,6 2,5 2,6
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 288 448 1 054 931 610 828 392 866 358 116 278 676 351 309
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 406 715 132 349 87 678 41 967 50 347 30 494 34 759
Aktív keresők összesen 3 695 163 1 187 280 698 506 434 833 408 463 309 170 386 068
Ebből:
férfiak 1 978 696 627 011 361 665 235 587 220 952 166 344 206 681
nők 1 716 467 560 269 336 841 199 246 187 511 142 826 179 387
Nyugdíjasok összesen 2 243 611 670 382 421 879 244 806 228 172 225 007 271 728
Ebből:
férfiak 856 003 246 079 149 250 98 454 89 163 88 706 99 447
nők 1 387 608 424 303 272 629 146 352 139 009 136 301 172 281
Munkanélküliek összesen 650 176 144 355 89 367 63 137 46 862 71 826 110 421
Ebből:
férfiak 366 300 79 959 47 192 34 433 24 996 38 151 65 820
nők 283 876 64 396 42 175 28 704 21 866 33 675 44 601
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 406 540 71 017 31 172 36 408 37 012 55 736 61 442
Tanuló felnőttek 37 161 13 730 11 871 1 635 4 555 4 838 2 046
Egyéb Inaktív felnőttek 561 269 146 366 82 519 54 028 50 359 52 276 76 884
Nem tanuló gyermekek 686 527 196 787 108 386 68 935 69 597 61 106 93 965
Tanulók összesen 1 524 629 425 115 219 984 169 894 130 922 147 246 198 029
Összesen 9 805 076 2 855 032 1 663 684 1 073 676 975 942 927 205 1 200 583
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 33,5 36,9 36,7 36,6 36,7 30,1 29,3
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,1 4,6 5,3 3,9 5,2 3,3 2,9
Aktív keresők összesen 37,7 41,6 42,0 40,5 41,9 33,3 32,2
Ebből:
férfiak 20,2 22,0 21,7 21,9 22,6 17,9 17,2
nők 17,5 19,6 20,2 18,6 19,2 15,4 14,9
Nyugdíjasok összesen 22,9 23,5 25,4 22,8 23,4 24,3 22,6
Ebből:
férfiak 8,7 8,6 9,0 9,2 9,1 9,6 8,3
nők 14,2 14,9 16,4 13,6 14,2 14,7 14,3
Munkanélküliek összesen 6,6 5,1 5,4 5,9 4,8 7,7 9,2
Ebből:
férfiak 3,7 2,8 2,8 3,2 2,6 4,1 5,5
nők 2,9 2,3 2,5 2,7 2,2 3,6 3,7
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 4,1 2,5 1,9 3,4 3,8 6,0 5,1
Tanuló felnőttek 0,4 0,5 0,7 0,2 0,5 0,5 0,2
Egyéb Inaktív felnőttek 5,7 5,1 5,0 5,0 5,2 5,6 6,4
Nem tanuló gyermekek 7,0 6,9 6,5 6,4 7,1 6,6 7,8
Tanulók összesen 15,5 14,9 13,2 15,8 13,4 15,9 16,5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 053 074 1 268 364 798 864 439 166 372 718 371 510 468 955
Adatszolgáltató háztartások száma 10 041 2 470 1 692 965 944 924 1 528
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,3 2,1 2,4 2,6 2,5 2,5
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 264 315 1 001 511 599 020 390 533 363 900 288 274 352 068
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 450 535 161 600 103 760 42 146 39 048 32 592 42 365
Aktív keresők összesen 3 714 850 1 163 111 702 780 432 679 402 948 320 866 394 433
Ebből:
férfiak 1 997 655 625 397 370 183 236 359 218 859 168 571 212 129
nők 1 717 195 537 714 332 597 196 320 184 089 152 295 182 304
Nyugdíjasok összesen 2 095 449 633 411 386 073 239 099 216 127 203 147 243 342
Ebből:
férfiak 790 579 235 412 143 096 94 517 81 664 76 716 87 364
nők 1 304 870 397 999 242 977 144 582 134 463 126 431 155 978
Munkanélküliek összesen 675 934 169 637 97 064 72 303 50 573 76 863 114 677
Ebből:
férfiak 372 181 91 042 49 027 37 952 26 115 45 638 65 629
nők 303 753 78 595 48 037 34 351 24 458 31 225 49 048
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 521 172 113 386 60 210 38 651 48 778 60 416 81 345
Tanuló felnőttek 43 598 12 988 10 255 3 278 5 867 6 364 2 462
Egyéb Inaktív felnőttek 465 653 135 395 72 878 40 252 40 424 42 622 59 561
Nem tanuló gyermekek 677 298 202 838 108 357 69 409 68 286 58 381 87 641
Tanulók összesen 1 584 590 435 551 228 705 174 860 141 117 151 781 206 583
Összesen 9 778 544 2 866 317 1 666 322 1 070 531 974 120 920 440 1 190 044
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 33,4 34,9 35,9 36,5 37,4 31,3 29,6
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,6 5,6 6,2 3,9 4,0 3,5 3,6
Aktív keresők összesen 38,0 40,6 42,2 40,4 41,4 34,9 33,1
Ebből:
férfiak 20,4 21,8 22,2 22,1 22,5 18,3 17,8
nők 17,6 18,8 20,0 18,3 18,9 16,5 15,3
Nyugdíjasok összesen 21,4 22,1 23,2 22,3 22,2 22,1 20,4
Ebből:
férfiak 8,1 8,2 8,6 8,8 8,4 8,3 7,3
nők 13,3 13,9 14,6 13,5 13,8 13,7 13,1
Munkanélküliek összesen 6,9 5,9 5,8 6,8 5,2 8,4 9,6
Ebből:
férfiak 3,8 3,2 2,9 3,5 2,7 5,0 5,5
nők 3,1 2,7 2,9 3,2 2,5 3,4 4,1
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 5,33 3,96 3,61 3,61 5,01 6,56 6,84
Tanuló felnőttek 0,45 0,45 0,62 0,31 0,60 0,69 0,21
Egyéb Inaktív felnőttek 4,76 4,72 4,37 3,76 4,15 4,63 5,00
Nem tanuló gyermekek 6,93 7,08 6,50 6,48 7,01 6,34 7,36
Tanulók összesen 16,20 15,20 13,73 16,33 14,49 16,49 17,36
Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2013
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 081 276 1 272 756 803 784 443 893 377 690 381 928 471 275
Adatszolgáltató háztartások száma 9 054 1 950 1 422 884 783 769 1 493
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,3 2,1 2,4 2,6 2,4 2,5
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 331 684 1 026 331 620 426 391 582 374 140 293 218 355 789
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 442 328 146 025 110 271 44 630 40 508 32 250 36 270
Aktív keresők összesen 3 774 012 1 172 356 730 697 436 212 414 648 325 468 392 059
Ebből:
férfiak 2 031 421 620 661 384 211 235 206 227 604 176 992 213 947
nők 1 742 591 551 695 346 486 201 006 187 044 148 476 178 112
Nyugdíjasok összesen 2 248 939 651 997 387 302 255 138 240 943 215 692 282 454
Ebből:
férfiak 856 250 241 841 142 084 101 388 91 641 83 151 108 551
nők 1 392 689 410 156 245 218 153 750 149 302 132 541 173 903
Munkanélküliek összesen 700 774 187 098 101 273 60 536 49 874 78 266 117 604
Ebből:
férfiak 377 029 102 613 51 389 32 408 26 386 41 155 62 740
nők 323 745 84 485 49 884 28 128 23 488 37 111 54 864
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 330 839 90 462 47 725 21 771 22 940 45 027 49 868
Tanuló felnőttek 51 284 16 779 13 164 4 757 5 218 9 238 3 382
Egyéb Inaktív felnőttek 452 633 133 616 69 538 45 249 36 401 38 493 61 247
Nem tanuló gyermekek 664 323 198 823 115 454 74 907 62 277 60 846 86 422
Tanulók összesen 1 527 882 431 290 214 144 167 122 139 641 139 257 184 774
Összesen 9 750 686 2 882 421 1 679 297 1 065 692 971 942 912 287 1 177 810
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 34,2 35,6 36,9 36,7 38,5 32,1 30,2
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,5 5,1 6,6 4,2 4,2 3,5 3,1
Aktív keresők összesen 38,7 40,7 43,5 40,9 42,7 35,7 33,3
Ebből:
férfiak 20,8 21,5 22,9 22,1 23,4 19,4 18,2
nők 17,9 19,1 20,6 18,9 19,2 16,3 15,1
Nyugdíjasok összesen 23,1 22,6 23,1 23,9 24,8 23,6 24,0
Ebből:
férfiak 8,8 8,4 8,5 9,5 9,4 9,1 9,2
nők 14,3 14,2 14,6 14,4 15,4 14,5 14,8
Munkanélküliek összesen 7,2 6,5 6,0 5,7 5,1 8,6 10,0
Ebből:
férfiak 3,9 3,6 3,1 3,0 2,7 4,5 5,3
nők 3,3 2,9 3,0 2,6 2,4 4,1 4,7
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,4 3,1 2,8 2,0 2,4 4,9 4,2
Tanuló felnőttek 0,5 0,6 0,8 0,4 0,5 1,0 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 4,6 4,6 4,1 4,2 3,7 4,2 5,2
Nem tanuló gyermekek 6,8 6,9 6,9 7,0 6,4 6,7 7,3
Tanulók összesen 15,7 15,0 12,8 15,7 14,4 15,3 15,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 102 354 1 274 808 803 692 445 781 393 617 376 217 472 233
Adatszolgáltató háztartások száma 8 106 1 726 1 284 741 656 701 1 403
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,3 2,1 2,4 2,5 2,4 2,5
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 414 946 1 049 864 627 363 417 832 381 163 284 938 378 455
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 433 559 136 593 112 523 41 846 29 035 30 858 35 137
Aktív keresők összesen 3 848 505 1 186 457 739 886 459 678 410 198 315 796 413 592
Ebből:
férfiak 2 056 182 634 560 394 463 244 238 218 531 172 422 221 474
nők 1 792 323 551 897 345 423 215 440 191 667 143 374 192 118
Nyugdíjasok összesen 2 231 534 675 112 397 464 243 634 236 690 222 788 266 779
Ebből:
férfiak 815 266 244 020 140 620 94 787 86 882 79 625 93 155
nők 1 416 268 431 092 256 844 148 847 149 808 143 163 173 624
Munkanélküliek összesen 664 859 165 448 91 397 52 782 46 724 97 343 113 140
Ebből:
férfiak 391 495 96 295 50 756 32 436 28 872 57 859 67 849
nők 273 364 69 153 40 641 20 346 17 852 39 484 45 291
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 343 127 77 595 39 596 31 958 36 694 31 838 47 851
Tanuló felnőttek 52 680 19 985 16 585 5 603 1 717 4 462 2 997
Egyéb Inaktív felnőttek 415 315 138 717 69 943 33 576 34 554 34 967 52 869
Nem tanuló gyermekek 655 062 197 969 113 792 74 043 65 943 59 826 81 133
Tanulók összesen 1 510 813 433 587 224 053 158 917 139 145 138 735 187 387
Összesen 9 721 895 2 894 870 1 692 716 1 060 191 971 665 905 755 1 165 748
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 35,1 36,3 37,1 39,4 39,2 31,5 32,5
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,5 4,7 6,6 3,9 3,0 3,4 3,0
Aktív keresők összesen 39,6 41,0 43,7 43,4 42,2 34,9 35,5
Ebből:
férfiak 21,2 21,9 23,3 23,0 22,5 19,0 19,0
nők 18,4 19,1 20,4 20,3 19,7 15,8 16,5
Nyugdíjasok összesen 23,0 23,3 23,5 23,0 24,4 24,6 22,9
Ebből:
férfiak 8,4 8,4 8,3 8,9 8,9 8,8 8,0
nők 14,6 14,9 15,2 14,0 15,4 15,8 14,9
Munkanélküliek összesen 6,8 5,7 5,4 5,0 4,8 10,7 9,7
Ebből:
férfiak 4,0 3,3 3,0 3,1 3,0 6,4 5,8
nők 2,8 2,4 2,4 1,9 1,8 4,4 3,9
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,5 2,7 2,3 3,0 3,8 3,5 4,1
Tanuló felnőttek 0,5 0,7 1,0 0,5 0,2 0,5 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 4,3 4,8 4,1 3,2 3,6 3,9 4,5
Nem tanuló gyermekek 6,7 6,8 6,7 7,0 6,8 6,6 7,0
Tanulók összesen 15,5 15,0 13,2 15,0 14,3 15,3 16,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 114 669 1 268 304 801 686 432 448 398 522 390 340 475 147
Adatszolgáltató háztartások száma 6 872 1 462 1 044 601 568 650 1 307
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,3 2,1 2,4 2,4 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 625 269 1 129 138 669 758 420 430 401 856 301 407 390 697
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 441 757 134 795 113 321 45 058 38 006 37 415 34 478
Aktív keresők összesen 4 067 026 1 263 933 783 079 465 488 439 862 338 822 425 175
Ebből:
férfiak 2 187 697 654 516 403 726 259 794 241 408 184 463 229 522
nők 1 879 329 609 417 379 353 205 694 198 454 154 359 195 653
Nyugdíjasok összesen 2 196 083 674 335 398 261 238 238 232 795 224 638 264 852
Ebből:
férfiak 798 136 249 509 152 593 89 156 83 122 83 001 94 984
nők 1 397 947 424 826 245 668 149 082 149 673 141 637 169 868
Munkanélküliek összesen 539 570 134 479 80 889 44 587 23 853 64 701 98 457
Ebből:
férfiak 306 921 84 208 46 655 23 811 12 264 35 795 53 934
nők 232 649 50 271 34 234 20 776 11 589 28 906 44 523
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 310 336 64 414 33 048 25 716 41 872 41 234 40 592
Tanuló felnőttek 35 039 11 277 11 277 3 268 1 754 3 019 5 290
Egyéb Inaktív felnőttek 414 640 114 935 58 154 42 327 31 924 34 958 56 788
Nem tanuló gyermekek 655 120 192 462 115 934 79 915 64 926 56 816 77 097
Tanulók összesen 1 462 202 444 456 222 896 155 474 134 277 134 318 180 555
Összesen 9 680 016 2 900 291 1 703 538 1 055 013 971 263 898 506 1 148 806
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 37,5 38,9 39,3 39,9 41,4 33,5 34,0
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,6 4,6 6,7 4,3 3,9 4,2 3,0
Aktív keresők összesen 42,0 43,6 46,0 44,1 45,3 37,7 37,0
Ebből:
férfiak 22,6 22,6 23,7 24,6 24,9 20,5 20,0
nők 19,4 21,0 22,3 19,5 20,4 17,2 17,0
Nyugdíjasok összesen 22,7 23,3 23,4 22,6 24,0 25,0 23,1
Ebből:
férfiak 8,2 8,6 9,0 8,5 8,6 9,2 8,3
nők 14,4 14,6 14,4 14,1 15,4 15,8 14,8
Munkanélküliek összesen 5,6 4,6 4,7 4,2 2,5 7,2 8,6
Ebből:
férfiak 3,2 2,9 2,7 2,3 1,3 4,0 4,7
nők 2,4 1,7 2,0 2,0 1,2 3,2 3,9
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,2 2,2 1,9 2,4 4,3 4,6 3,5
Tanuló felnőttek 0,4 0,4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,5
Egyéb Inaktív felnőttek 4,3 4,0 3,4 4,0 3,3 3,9 4,9
Nem tanuló gyermekek 6,8 6,6 6,8 7,6 6,7 6,3 6,7
Tanulók összesen 15,1 15,3 13,1 14,7 13,8 14,9 15,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 139 760 1 267 529 808 675 447 704 409 688 391 920 475 450
Adatszolgáltató háztartások száma 7 185 1 386 944 680 604 703 1 402
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,3 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 735 892 1 164 920 689 083 434 339 409 042 332 116 407 384
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 453 835 146 549 113 038 40 335 32 532 31 353 35 619
Aktív keresők összesen 4 189 727 1 311 469 802 121 474 674 441 574 363 469 443 003
Ebből:
férfiak 2 267 829 710 290 434 840 265 317 244 528 189 809 235 533
nők 1 921 898 601 179 367 281 209 357 197 046 173 660 207 470
Nyugdíjasok összesen 2 144 612 645 313 391 786 240 796 226 953 213 697 257 308
Ebből:
férfiak 778 624 226 791 140 424 93 989 83 555 78 790 90 584
nők 1 365 988 418 522 251 362 146 807 143 398 134 907 166 724
Munkanélküliek összesen 455 438 114 391 66 697 38 693 16 371 48 954 84 057
Ebből:
férfiak 262 113 60 010 36 107 20 704 10 808 31 129 51 525
nők 193 325 54 381 30 590 17 989 5 563 17 825 32 532
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 311 173 60 917 29 016 26 555 34 036 35 777 45 821
Tanuló felnőttek 44 124 18 763 18 763 2 121 2 639 6 806 2 598
Egyéb Inaktív felnőttek 406 817 128 136 65 616 42 823 48 727 31 767 47 421
Nem tanuló gyermekek 672 364 217 221 122 314 75 215 71 582 54 232 77 059
Tanulók összesen 1 443 572 427 281 213 433 148 307 128 509 133 831 184 319
Összesen 9 667 827 2 923 491 1 709 746 1 049 184 970 391 888 533 1 141 586
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 38,6 39,8 40,3 41,4 42,2 37,4 35,7
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,7 5,0 6,6 3,8 3,4 3,5 3,1
Aktív keresők összesen 43,3 44,9 46,9 45,2 45,5 40,9 38,8
Ebből:
férfiak 23,5 24,3 25,4 25,3 25,2 21,4 20,6
nők 19,9 20,6 21,5 20,0 20,3 19,5 18,2
Nyugdíjasok összesen 22,2 22,1 22,9 23,0 23,4 24,1 22,5
Ebből:
férfiak 8,1 7,8 8,2 9,0 8,6 8,9 7,9
nők 14,1 14,3 14,7 14,0 14,8 15,2 14,6
Munkanélküliek összesen 4,7 3,9 3,9 3,7 1,7 5,5 7,4
Ebből:
férfiak 2,7 2,1 2,1 2,0 1,1 3,5 4,5
nők 2,0 1,9 1,8 1,7 0,6 2,0 2,8
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,2 2,1 1,7 2,5 3,5 4,0 4,0
Tanuló felnőttek 0,5 0,6 1,1 0,2 0,3 0,8 0,2
Egyéb Inaktív felnőttek 4,2 4,4 3,8 4,1 5,0 3,6 4,2
Nem tanuló gyermekek 7,0 7,4 7,2 7,2 7,4 6,1 6,8
Tanulók összesen 14,9 14,6 12,5 14,1 13,2 15,1 16,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 134 920 1 279 755 806 648 443 245 394 504 396 033 480 334
Adatszolgáltató háztartások száma 7 485 1 451 942 839 649 762 1 333
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,3 2,1 2,4 2,5 2,2 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 868 764 1 242 292 733 035 442 777 411 419 341 354 411 682
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 464 621 146 654 106 973 57 357 37 233 35 884 34 885
Aktív keresők összesen 4 333 385 1 388 946 840 008 500 134 448 652 377 238 446 567
Ebből:
férfiak 2 324 099 737 782 445 486 268 679 246 255 201 283 241 121
nők 2 009 286 651 164 394 522 231 455 202 397 175 955 205 446
Nyugdíjasok összesen 2 167 088 650 712 383 126 247 059 231 277 212 617 256 237
Ebből:
férfiak 807 396 238 007 142 136 97 169 86 060 78 083 92 577
nők 1 359 692 412 705 240 990 149 890 145 217 134 534 163 660
Munkanélküliek összesen 367 847 85 586 51 972 22 716 19 200 37 530 73 560
Ebből:
férfiak 217 266 45 502 27 736 16 290 9 952 21 553 43 895
nők 150 581 40 084 24 236 6 426 9 248 15 977 29 665
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 250 102 38 314 19 358 18 867 30 954 27 691 44 174
Tanuló felnőttek 26 487 10 075 7 458 773 1 845 2 603 4 372
Egyéb Inaktív felnőttek 403 390 125 165 62 375 46 375 41 966 28 038 52 803
Nem tanuló gyermekek 650 033 203 661 121 223 72 362 73 395 46 823 86 209
Tanulók összesen 1 439 167 429 352 217 759 137 848 123 424 148 452 167 869
Összesen 9 637 499 2 931 811 1 703 279 1 046 134 970 713 880 992 1 131 791
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 40,1 42,4 43,0 42,3 42,4 38,7 36,4
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,8 5,0 6,3 5,5 3,8 4,1 3,1
Aktív keresők összesen 45,0 47,4 49,3 47,8 46,2 42,8 39,5
Ebből:
férfiak 24,1 25,2 26,2 25,7 25,4 22,8 21,3
nők 20,8 22,2 23,2 22,1 20,9 20,0 18,2
Nyugdíjasok összesen 22,5 22,2 22,5 23,6 23,8 24,1 22,6
Ebből:
férfiak 8,4 8,1 8,3 9,3 8,9 8,9 8,2
nők 14,1 14,1 14,1 14,3 15,0 15,3 14,5
Munkanélküliek összesen 3,8 2,9 3,1 2,2 2,0 4,3 6,5
Ebből:
férfiak 2,3 1,6 1,6 1,6 1,0 2,4 3,9
nők 1,6 1,4 1,4 0,6 1,0 1,8 2,6
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,6 1,3 1,1 1,8 3,2 3,1 3,9
Tanuló felnőttek 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4
Egyéb Inaktív felnőttek 4,2 4,3 3,7 4,4 4,3 3,2 4,7
Nem tanuló gyermekek 6,7 6,9 7,1 6,9 7,6 5,3 7,6
Tanulók összesen 14,9 14,6 12,8 13,2 12,7 16,9 14,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 136 841 1 283 266 806 014 477 252 446 455 394 220 397 197 471 245
Adatszolgáltató háztartások száma 6 960 1 342 817 525 787 627 773 1 190
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,3 2,1 2,6 2,3 2,5 2,2 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 952 113 1 273 211 739 728 533 483 441 149 410 969 350 160 422 301
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 457 436 139 823 107 802 32 021 62 508 58 216 23 075 34 892
Aktív keresők összesen 4 409 549 1 413 034 847 530 565 504 503 657 469 185 373 235 457 193
Ebből:
férfiak 2 356 969 746 613 426 332 320 281 272 754 250 647 193 159 247 639
nők 2 052 580 666 421 421 198 245 223 230 903 218 538 180 076 209 554
Nyugdíjasok összesen 2 169 828 646 114 384 720 261 394 243 440 227 491 216 280 253 552
Ebből:
férfiak 817 190 238 593 139 819 98 774 94 242 87 665 80 998 92 061
nők 1 352 638 407 521 244 901 162 620 149 198 139 826 135 282 161 491
Munkanélküliek összesen 317 108 71 363 41 921 29 442 18 552 16 731 39 767 70 571
Ebből:
férfiak 168 563 36 125 24 269 11 856 8 283 5 799 25 816 39 122
nők 148 545 35 238 17 652 17 586 10 269 10 932 13 951 31 449
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 248 383 47 314 26 202 21 112 20 108 21 778 32 544 41 262
Tanuló felnőttek 39 604 20 895 18 164 2 731 3 998 3 558 3 091 2 556
Egyéb Inaktív felnőttek 395 195 121 697 57 400 64 297 38 050 37 863 30 270 56 273
Nem tanuló gyermekek 646 138 198 347 115 608 82 739 65 895 62 844 52 899 82 511
Tanulók összesen 1 383 980 420 357 204 472 215 885 148 338 130 408 126 652 156 767
Összesen 9 609 785 2 939 121 1 696 017 1 243 104 1 042 038 969 858 874 738 1 120 685
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 41,1 43,3 43,6 42,9 42,3 42,4 40,0 37,7
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,8 4,8 6,4 2,6 6,0 6,0 2,6 3,1
Aktív keresők összesen 45,9 48,1 50,0 45,5 48,3 48,4 42,7 40,8
Ebből:
férfiak 24,5 25,4 25,1 25,8 26,2 25,8 22,1 22,1
nők 21,4 22,7 24,8 19,7 22,2 22,5 20,6 18,7
Nyugdíjasok összesen 22,6 22,0 22,7 21,0 23,4 23,5 24,7 22,6
Ebből:
férfiak 8,5 8,1 8,2 7,9 9,0 9,0 9,3 8,2
nők 14,1 13,9 14,4 13,1 14,3 14,4 15,5 14,4
Munkanélküliek összesen 3,3 2,4 2,5 2,4 1,8 1,7 4,5 6,3
Ebből:
férfiak 1,8 1,2 1,4 1,0 0,8 0,6 3,0 3,5
nők 1,5 1,2 1,0 1,4 1,0 1,1 1,6 2,8
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,6 1,6 1,5 1,7 1,9 2,2 3,7 3,7
Tanuló felnőttek 0,4 0,7 1,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2
Egyéb Inaktív felnőttek 4,1 4,1 3,4 5,2 3,7 3,9 3,5 5,0
Nem tanuló gyermekek 6,7 6,7 6,8 6,7 6,3 6,5 6,0 7,4
Tanulók összesen 14,4 14,3 12,1 17,4 14,2 13,4 14,5 14,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 119 621 1 290 107 803 111 486 996 448 978 392 702 375 478 471 540
Adatszolgáltató háztartások száma 6 293 1 256 649 607 653 577 644 1 020
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,3 2,1 2,6 2,3 2,5 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 989 826 1 282 168 707 636 574 532 456 790 411 919 341 107 429 510
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 464 248 176 014 119 377 56 637 53 590 47 982 29 275 35 031
Aktív keresők összesen 4 454 074 1 458 182 827 013 631 169 510 380 459 901 370 382 464 541
Ebből:
férfiak 2 425 588 765 797 414 050 351 747 287 269 247 555 202 902 257 920
nők 2 028 486 692 385 412 963 279 422 223 111 212 346 167 480 206 621
Nyugdíjasok összesen 2 127 384 620 695 388 071 232 624 229 575 237 330 202 012 253 595
Ebből:
férfiak 781 200 221 790 142 234 79 556 83 776 91 042 74 114 90 736
nők 1 346 184 398 905 245 837 153 068 145 799 146 288 127 898 162 859
Munkanélküliek összesen 286 277 68 511 43 127 25 384 12 894 15 557 43 267 51 408
Ebből:
férfiak 143 519 29 804 18 860 10 944 4 819 10 986 21 531 26 664
nők 142 758 38 707 24 267 14 440 8 075 4 571 21 736 24 744
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 246 086 45 548 21 001 24 547 23 944 18 554 32 544 41 612
Tanuló felnőttek 28 952 8 422 6 364 2 058 3 211 200 3 864 7 067
Egyéb Inaktív felnőttek 410 115 112 196 60 628 51 568 49 551 35 316 35 420 56 745
Nem tanuló gyermekek 614 358 183 105 105 752 77 353 64 459 56 815 46 517 83 544
Tanulók összesen 1 422 670 451 644 232 413 219 231 147 529 150 315 133 213 153 647
Összesen 9 589 916 2 948 303 1 684 369 1 263 934 1 041 543 973 988 867 219 1 112 159
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 41,6 43,5 42,0 45,5 43,9 42,3 39,3 38,6
Egyéni és társas vállalkozók, segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,8 6,0 7,1 4,5 5,1 4,9 3,4 3,1
Aktív keresők összesen 46,4 49,5 49,1 49,9 49,0 47,2 42,7 41,8
Ebből:
férfiak 25,3 26,0 24,6 27,8 27,6 25,4 23,4 23,2
nők 21,2 23,5 24,5 22,1 21,4 21,8 19,3 18,6
Nyugdíjasok összesen 22,2 21,1 23,0 18,4 22,0 24,4 23,3 22,8
Ebből:
férfiak 8,1 7,5 8,4 6,3 8,0 9,3 8,5 8,2
nők 14,0 13,5 14,6 12,1 14,0 15,0 14,7 14,6
Munkanélküliek összesen 3,0 2,3 2,6 2,0 1,2 1,6 5,0 4,6
Ebből:
férfiak 1,5 1,0 1,1 0,9 0,5 1,1 2,5 2,4
nők 1,5 1,3 1,4 1,1 0,8 0,5 2,5 2,2
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,6 1,5 1,2 1,9 2,3 1,9 3,8 3,7
Tanuló felnőttek 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,0 0,4 0,6
Egyéb Inaktív felnőttek 4,3 3,8 3,6 4,1 4,8 3,6 4,1 5,1
Nem tanuló gyermekek 6,4 6,2 6,3 6,1 6,2 5,8 5,4 7,5
Tanulók összesen 14,8 15,3 13,8 17,3 14,2 15,4 15,4 13,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011